Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Pinkstergemeente

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas vwo | 636 woorden
  • 22 mei 2002
  • 58 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
58 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
De Schriftelijke hand-out! De deelvragen: 1.Wat is Pinksteren?? Om te weten wat Pinksteren eigenlijks is moeten we terug naar de bijbel, om precies te zijn Handelingen 2. Jezus had voor zijn Hemelvaart tegen zijn volgelingen gezegd, dat ze moesten wachten in Jeruzalem totdat de Heilige geest(= de geest van God) op hen zou neerdalen. Toen hij kwam werden zij vervult met de heilige geest: door de Heilige geest hadden zij de kracht en de moed ontvangen om predikers te worden in het geloof van god. 2.Hoe is de pinkstergemeente ontstaan? Het is niet precies te dateren, maar toch is er wel een recente gebeurtenis van rond 1900 waarover we wel iets concreets kunnen zeggen: Rond 1900 ontstonden er mensen die allemaal bekeerde tot God in grootte groepen tegelijk zoiets noem je een opwekking, er kwam ineens een intens verlangen onder de mensen naar Gods nabijheid, er gebeurden veel wonderen o.a genezingen en velen ontvingen de Heilige geest en spraken het woord van god(spraken in tongen) het nieuws verspreidde snel en de media schreven er veel en uitgebreid over. Velen werden zeer geïnteresseerd en gingen kijken en kwamen thuis met een pinksterervaring. 3.Waar gelooft de Pinksterbeweging in? Dat de bijbel op elk vlak het woord van God is, zij geloofen: in 1 god, eeuwig bestaand in 3 personen: de vader, de zoon en de heilige geest
Ze geloven in de godheid in Jezus, zij geloven dat de enige manier om gereinigd te worden van de zondes door bekering en geloof op de grond van het bloed van Christus, zij geloven in de (water)doop door onderdompeling

Zij geloven dat het sterven van Christus voorziet in genezing in antwoord op gelovig gebed(kracht geeft aan gebedsgenezing) Zij geloven dat de doop in in Heilige geest er is voor alle gelovigen die er om vragen
Zij geloven in de heilge kracht van de Heilige geest ddor iwe de christenen heilig kunnen worden als de heilige geest in hen woont, dat de gemeente is gesteld om gods opdracht op aarde te vervullen ze geloven in de opname van de gemeente bij christus komst en ze geleven in de
opstanding van zowel de geredde als de verlorende, de gereddemensen tot eeuwig
4.hoe gaat het in zijn werk bij een Pinkstergemeente? De pinkstergemeente is een kerkgenootschap, dat binnen de protestantse geloofstraditie valt. Hun erediensten zijn andres als de traditionel kerken, maar er is zeker sprake van een ordelijke eredienst, waarin alleen wel ruimte word vrijgelaten voor het werken van de gaven van de heilige geest, het vertellen van persoonlijke beleefenissen met God en van het gebruiken van persoonlijke talenten(muziek, zang enz.), Het bestuur bestaat uit oudsten(ouderlingen) en een voorganger(dominee). De gemeente is niet beperkt tot een zondagdsdienst. Er zijn nog een aantal actieviteiten: de huiskring(mensen uit regio komen bij elkaar om de bijbel te bestuderen en te bidden) , het Jeugdkoor/ zangkoor(jong en oud oefend om te zingen) en tot slot de koffiebar(vreemden zijn ook welkom om te praten over hun problemen, over god praten og gewoon voor een kopje koffie, ook jongeren komen om zich te vermaken en om allerlei dingen met elkaar te bespreken. 5.Wat is het verschil tussen de pinksterbeweging en traditionel kerken? Veel pinkstermensen zijn van oorsprong van een traditionel kerk(zoals de protestands, katholieke enz,,) vaak konden deze mensen hun geloof niet goed uiten binnen hun kerk.Een lange tijd heeft het niet goed gewerkt tussen de kerken en de pinstergemeente, onbegrip van beide partijen. De Pinkstergemeente ondervond veel vijhandigheid en werd menig maal uigeschoolden voor dwaas. Gelukkig is de situatie nu stukken beter, al zullen ze zo nu en dan nog steeds als dwaas uitgeschoolden worden omdat ze leven volgens de bijbel. Bijbelgedeelte: Handelingen 2: Uitstorting van de heilige geest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervult werd, waren zij allen eendachtig bijeen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.