Gaius Julius Caesar

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 2e klas vwo | 1354 woorden
  • 7 september 2003
  • 338 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
338 keer beoordeeld

Gaius Julius Caesar Geboorte van Gaius Julius Caesar+zijn jeugd Caesar werd geboren op 13 juli 101 v.Chr. Alles wat hij wilde moest gebeuren, hij was een geboren leider. Toen hij 19 jaar werd, gehoorzaamde hij zijn ouders niet meer. Caesar zei tegen zijn vrienden dat ze niet slim waren. Hij dacht dat hij veel meer waard was dan de andere patriciërs (= de rijken). Studies + zeerovers Later ging hij studeren op het Griekse eiland Rhodos. Caesar leerde voor een politieke loopbaan. Maar toen Caesar naar Rhodos ging werd hij gevangengenomen door zeerovers. De zeerovers

vroegen losgeld aan Caesar. Hij zei die avond tegen de zeerovers dat hij ze allemaal zal kruisigen. En het gebeurde. Pas daarna begon hij aan zijn studies. Cornelia In 85 v.Chr. huwde Caesar met Cornelia. In 82 v.Chr. kregen ze een dochter, Julia. Caesar als Quaestor Toen Caesar werkte aan zijn politieke loopbaan behoorde hij tot de Populares ( = de Volkspartij
van Marius ). In 69 v.Chr. begon Caesar als Quaestor ( = penningmeester ). Een quaestor is een
ambt die in de volksvergaderingen zat. Deze functie had veel nadelen zoals Caesar naar Spanje
moest gaan ver weg van de hoofdstad ( = Rome ) en dus ook van het middelpunt van zijn duistere
praktijken. Zijn tot de quaestuur verzekert hem een zetel in de senaat en dat telde alleen voor hem. De senaat had bekende letters, namelijk: SPQR; S = senatus, P = populus, Q = que, R = romanus. Caesar als Aedilis In 65 v.Chr. werd hij verkozen tot Aedilis. Aedilis is een functie in Rome die geen symbolisch gezag en geen militaire bevoegdheden kreeg. De taken van een Aedilis waren : het toezicht houden op de tempels, de openbare weg, de staatsgebouwen en het marktwezen, de zorg voor de aanvoer van granen, straffen geven en geldboetes opleggen. Ze waren feitelijk inspecteurs van de graantoevoer en de jaarlijkse feestelijke spelen. De feestelijke spelen organiseerden ze voor de god Jupiter. Zoals wagenrennen, gladiatoorgevechten, dansen en worstelwedstrijden. Toen Caesar Aedilis was organiseerde hij zwaardgevechten ter ere van zijn vader die 20 jaar geleden overleden was. Toen verbeterde hij zijn functie.
De naam van Caesar De naam Caesar is zijn naam niet maar zijn bijnaam. Zijn volledige naam is Gaius Julius Caesar. Oorspronkelijk drukte de bijnaam een lichamelijk of geestelijk kenmerk van de naamdrager uit. Het zinnebeeld van de naam van Caesar is de olifant. Omdat een voorouder, die tijdens de eerste
Punische oorlog een Carthaagse olifant overmeesterd had. Inname Frankrijk+boek “De Bello Gallico”+Gallië Caesar overwon heel Frankrijk ( 58 - 50 v.Chr. ) en hij schreef het boek “De Bello Gallico”over de
Gallische oorlog. Namelijk in het boek stond: - 1 ste oorlogsjaar (58) : overwinning op de Helvitii. Caesar brengt de winter door in N- Italië. - 2 de oorlogsjaar (57): onderwerping van de zuidelijke Belgae. Hij greep naar Centraal-Gallië. - 3 de oorlogsjaar (56): bezetting van Aquitania - 4 de oorlogsjaar (55): eerste tocht naar Brittannia - 5 de oorlogsjaar (54): grote opstand van de Galliërs onder leiding van Ambiorix - 6 de oorlogsjaar (53): opstand Galliërs breidt uit - 7 de oorlogsjaar (52): Gallische opstand onder leiding van Vercingetorix. Slag bij Alesia. - 8 ste oorlogsjaar (51) : Gallië komt in handen van de Romeinen - 9 de oorlogsjaar (50): geen gevechtshandelingen meer

In 57 en 56 v.Chr. veroverde hij geheel Frankrijk en een paar delen van de Nederlanden ten zuiden van de Rijn. Deze gebieden werden Gallië genoemd. Engeland In het jaar 55 v.Chr. stak Caesar met 80 schepen en 80.000 man naar Engeland over. Het aanvallen ging moeilijk, maar het volgende jaar kwam hij terug met 800 schepen in plaats van 80. Hij heeft Zuid-Engeland niet kunnen veroveren. Maar pas in 43 v.Chr. werd Engeland onder de keizer Claudius veroverd. Vercingetorix In 52 v.Chr. kwamen zuidelijke stammen in opstand onder hun leider Vercingetorix, omdat de Gallische gewoontes, de geestesgesteldheid en de zeden in botsing kwamen met de Romeinse
denkvermogens. Caesar kon de stad Gergovia ( Auvergne - Frankrijk ) niet veroveren. In Alesia ( niet ver van Dijon ) had Vercingetorix zich verschanst. Vier dagen lang zag het voor de Romeinen somber uit. Vercingetorix had nog juist de tijd zijn cavalerie te sturen naar andere Gallische stammen. Om zijn overige leger te redden gaf Vercintorix zich over en wierp zich aan de voeten van Caesar. Toen begon Caesar aan zijn belegeringswerken zoals: grachten met water erin, valkuilen met puntige palen in het midden en ook liet hij een hoge wal van 4 meter bouwen. Maar toen viel het Gallische leger aan om Vercingetorix te bevrijden. Zes jaar later werd Vercingetorix gewurgd in Rome. De 3 tactieken van Vercingetorix: 1. De verbrande aarde. Het afsnijden van de Romeinse aanvoerwegen en de guerrilla activiteiten over het hele land. 2. Het uitvoeren van verrassingsaanvallen, waar dan ook op de marcherende onvoorbereide vijand. 3. Uitwijken in de versterkte woonoorden. Deze tactiek had hem heel wat succes opgeleverd. Vercingetorix kon Caesar verslaan. Namelijk de snelheid van Caesar die traag was, de marsprestaties van het Romeinse leger. Caesar is 1 keer moeten vluchten van Vercingetorix, omdat er een gebrek was aan graan dus is hij gevlucht naar Noord-Italië. Caesar zei dat de Belgen de dappersten waren. Caesar heeft Gallië in 3 provincies onderverdeeld namelijk Aquitania, Belgica en Celtica. Hij vroeg aan de senaat of hij de gouverneur mocht worden van de provincie Gallië.
Rubico De Rubico- een bescheiden bergrivier, tussen Ravenna en Rimini- is niet zo maar een grens: geen
enkele Romeinse generaal heeft het recht met zijn troepen deze te overschrijden, op straffe van tot opstandeling en “vijand van het vaderland” te worden verklaard. Maar Caesar stak toch met zijn leger in 49 v.Chr. over de Rubico om de senaat- die hem onrecht aandeed- de les te spellen “Alea iacta est” ( = de teerling is geworpen ). De senaat was woedend en dat betekende dat er een burgeroorlog uitbrak. Cleopatra In 48 v.Chr. ging Caesar naar Alexandrië waar hij Cleopatra tegen kwam, waar hij Cleopatra hielp bij de Alexandrijnse oorlog. Cleopatra werd door Caesar tot koningin gekroond. In 47 v.Chr. kregen ze een zoon, Caesarion. Veni, vidi, vici Caesar zei “Veni,vidi,vici” ( = Ik kwam, ik zag en ik overwon ), deze onvergetelijke woorden op 2 augustus toen hij zijn overwinning ging melden in Rome van de slag in Antiochia ( niet ver van Alexandrië ). Godsdienst Caesar heeft een tempel gebouwd in Rome voor Venus. Venus is de godin van de liefde, schoonheid en vruchtbaarheid, die waarschijnlijk de voorouder was van de familie van Caesar. Caesars voorkomen Caesar volgde net zoals de andere Romeinse patriciërs de mode. de mode in die tijd was gekruld

haar met een getrimde baard en dit kapsel noemt men een caesarskapsel. In de senaat droeg Caesar een toga zoals alle andere patriciërs. Caesars dood Toen Gaius Julius Caesar koning wou worden, werd er een complot gesmeed om Caesar te
vermoorden. Het complot werd uitgevoerd door Cassius, Brutus en andere senatoren. Maar Brutus was een beschermeling en een vriend van Caesar. Gaius Julius Caesar kwam op 15 maart 44 v.Chr. het senaatsgebouw ongewapend binnen gewandeld en werd vermoord door hen. Toen Caesar zag dat Brutus ook een dolk in zijn hand had met bloed zei hij teleurgesteld “Et tu, Brute!” ( Ook gij, Brutus ). Vervolgens trok hij zijn toga over zijn hoofd en stierf door de dolksteken. De mythe van Caesar Als Caesar Gallië niet had veroverd zou Frankrijk nu geen Frankrijk geweest zijn. Mussolini, Napoleon zagen in zich zelf dat ze de nieuwe Caesar waren. Al de mensen die boven Caesar waren bracht hij onder het juk. Caesar was een imperialist. Het belang van het veroveren van Gallië was feitelijk voor het Romeinse Imperium ergens een te overschrijden dam te bouwen tegen de toevloed van het barbarendom en niet omdat het een minderwaardige beschaving had. Caesar werd vervaagd tot aan de iden van Mars, omdat hij een mens van een te groot formaat werd en tenslotte moest omkomen door de afgunst die hij bij de goden had opgewekt. Weinigen hadden gedacht dat

Vercingetorix het zwaard voor de voeten van Caesar die een harteloze man was. Namelijk
Vercingetorix was 1 van de grondleggers van Frankrijk. Caesar was veel machtiger dan al de
mensen die in Rome woonden. Er was niemand die het karakter bezat zoals Caesar. Niemand kwam zo sterk als Caesar in de werkelijkheid naar voren, als enige en onherhaalbare persoonlijkheid. Toen Caesar stierf begon Frankrijk stilletjes aan te bloeien.

REACTIES

H.

H.

voor 15 maart bij Caesar's dood staat op in plaats van om

16 jaar geleden

N.

N.

ceasar werd geboren in 100 vooor chr

17 jaar geleden

S.

S.

niemand weet precies wanneer caesar geboren is !!!! experts zelfs ni!!!! 100 voor chr. kan wel zene

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.