IVF

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 1e klas vmbo | 3643 woorden
  • 4 april 2004
  • 43 keer beoordeeld
Cijfer 7.7
43 keer beoordeeld

Inhoudsopgave: De gehele tekst
Samenvatting
Spreekschema
Uitdeelpapier
Beoordelingsformulier Gehele tekst: Wat is IVF: IVF is de afkorting van In Vitro Fertilisatie: 'in vitro' betekent 'in glas' en 'fertilisatie' betekent 'bevruchting'. In Nederland noemen we dit een reageerbuisbevruchting. IVF is kunstmatig zwanger proberen te worden dit houdt in dat een vrouwelijke eicel en een aantal mannelijke zaadcellen (ongeveer 100.000 per eicel) buiten het lichaam van de vrouw in een glazen schaaltje worden samengebracht de bevruchting. Als er eicellen zijn bevrucht, dan worden maximaal twee embryo's in de baarmoeder teruggeplaatst. Hieruit kan een zwangerschap volgen. De gehele IVF-behandeling wordt door Esra verder uitgelegd. Geschiedenis: De eerste onderzoeker, die de menselijke bevruchting heeft bestudeerd, was Allen C.S. in 1930. De kennis van het tijdstip van ovulatie was al sinds 1923 bekend. De embryologie was als wetenschap nog maar in een begin stadium. Het was Gregory Pincus in 1935 gelukt bij een konijn IVF en verdere ontwikkelingen tot en met de geboorte te realiseren. In 1944 hadden John Rock en Miriam Menkin in zes jaar tijd 138 levende menselijke wezens geïnsemineerd in reageerbuizen. John Roch heeft bij zijn experimenten veel steun gehad van Gregory Pincus Rock en Menkin waren medici die verbonden waren aan gynaecologische klinieken. Tot aan 1953 lijken er niet veel nieuwe ontwikkelingen te zijn, totdat de gynaecoloog Landrum Shettles een embryo tot aan een tweecellig stadium in een reageerbuis kweekte. In 1958 lukte het de Engelsen McLaren en Biggers bij muizen IVF tot stand te brengen. In 1952 ontdekte C.R. Austin het verschijnsel van de activiteit van spermacellen. De

kennis hiervan is essentieel gebleken voor de reproduceerbaarheid van IVF en lag ten grondslag aan de latere successen van Edwards. In 1965 deed Edwards proeven samen met het echtpaar Jones tijdens een verblijf in Baltimore, waarbij ze probeerden met menselijke gameten conceptie tot stand brengen in de baarmoeder van een konijn en een aap, dit was echter zonder succes. In 1967 werd in Engeland de Abortion Act aangenomen, dit had enkele gevolgen: ? Vele ongewenste kinderen komen niet meer ter wereld, waar door de mogelijkheden voor
het adopteren van een kind uit eigen land (of ander blank kind) kleiner worden. Omdat
adoptie als vervulling van de kinderwens steeds minder haalbaar word kiezen steeds meer
mensen voor IVF ? De liberalisatie van abortus ging gepaard met de trend om te spreken van "relatieve
beschermingswaardigheid" van het menselijke embryo 'Als de embryo's die ontstonden via
IVF misvormd waren konden ze makkelijk geaborteerd worden. Tussen 1973 en 1977 werd er door Edwards en Steptoe bij 77 vrouwen IVF uitgevoerd met
als resultaat 1 zwangerschap die moest worden afgebroken en 2 zwangerschappen die
eindigden in een miskraam. Daarna ging het beter, de eerste IVF baby, Louise Brown werd in 1978 geboren. Eerst was
de indicatie vooral onvruchtbaarheid van de vrouw door afgesloten eileiders, maar later

werd de methode ook bij andere vormen van onvruchtbaarheid toegepast. In 1988 werd IVF
zo vaak toegepast dat 1 op de 100 kinderen als resultaat van IVF werd geboren. Nu is 1 op 5 behandelingen een succes. Behandeling van IVF – zwangerschappen: STAP 1: Hormonale stimulatie van de eierstokken. De eierstokken worden hormonaal gestimuleerd om meerdere follikels met daarin de eicellen te maken. Bij een gewone menstruatiecyclus rijpt er per keer maar een follikel met daarin een eicel. Voor een IVF behandeling zijn meerdere eicellen nodig om de kans op succes te verhogen. Allereerst wordt de natuurlijke hormooncyclus onderdrukt door toediening van een injectie (Decapeptyl). Zo kan de vrouw zelf geen hormonen aanmaken die de stimulatie zouden kunnen tegenhouden. De eierstokken worden daarna gedurende 10 à 14 dagen gestimuleerd door het geven van een natuurlijk hormoonpreparaat via injectie (Humegon, Metrodin HP, Puregon of Gonal-F). Op deze manier ontwikkelen zich meerdere (ongeveer 10) eicellen. De injectie kan toegediend worden in het ziekenhuis, door de huisarts of thuis door een zelfstandige verpleegster. Via een onderzoek en echoscopie kun je groei van de follikels volgen. Op het moment dat de echo voldoende grote follikels laat zien en het bloed de juiste hormoonwaarden laat zien, bepaalt de arts het juiste moment om de eisprong te stimuleren door toediening van Pregnyl of Profasi. STAP 2: Eicelpunctie of Pick-up. Juist voor de eisprong, ongeveer 36 uur na de Pregnylspuit vindt eicelpunctie of pick-up plaats waarbij de follikels worden aangeprikt en leeggezogen, zodat de eicellen verzameld kunnen worden. Dit gebeurt onder lokale of licht algemene verdoving. Het follikelvocht waarin zich de rijpe eicellen bevinden wordt direct onder microscoop bekeken en de eicellen worden uit het vocht gehaald. De eicellen worden in een schaaltje bewaard bij lichaamstemperatuur in een broedstoof. Ook de andere omstandigheden zoals bv het zuurstofgehalte zijn identiek aan die in het moederlichaam. De ochtend van de pick-up brengt de man een spermastraal binnen. STAP 3: Inseminatie. Voor de inseminatie wordt het sperma behandeld waarbij de zaadcellen volledig gescheiden worden van het vloeibare gedeelte van het sperma. De inseminatie, het samenvoegen van de zaadcellen en de eicel, gebeurt in een glazen schaaltje. STAP 4: Bevruchting. Na ongeveer 16 uur wordt gecontroleerd of er bevruchting heeft plaatsgevonden tussen de eicel en de zaadcellen. Twee dagen later kan men zien of het embryo zich verder gedeeld heeft. Op dat moment bestaat het embryo uit 2 tot 8 cellen. STAP 5: Embryotransfer. Ten slotte vindt de embryotransfer plaats waarbij de 2 (en uitzonderlijk 3) beste embryo´s worden teruggeplaatst in de baarmoeder via de baarmoederhals. De patiënt blijft nog enkele uren rustig liggen waarna zij naar huis kan. Wat gebeurt er met de overtollige embryo´s? De overgebleven embryo´s worden ingevroren. Zodat zij langer bewaard kunnen worden bij -196 graden. Later kunnen deze embryo´s ontdooid worden om te worden ingeplant. Bij het ontdooien worden 50% van de embryo´s beschadigd, zodat ze niet meer bruikbaar zijn voor inplanting. Hier bij is de kans om zwanger te raken ook heel erg klein. Risico en gevolgen Een IVF behandeling kan bijwerkingen hebben hieronder staan er een paar: - Bij ongeveer 2% van de behandelingen komt het Ovarieel Hyper Simulaties Syndroom (OH SS) voor. Dit wordt ook weloversimulatie genoemd. OHSS is meestal erg pijnlijk, de buik is erg pijnlijk en opgezwollen door ophoping van vocht in de eiblaasjes. De meeste gevallen van oversimulatie gaan met rust en veel drinken vanzelf over. In het ergste geval kan een ziekenhuis opname nodig zijn waarbij een vochtinfuus zal worden toegediend. Het vocht dat zich ophoopt in de eierstokken wordt namelijk onttrokken aan het lichaam, waardoor het bloed kan indikken. Deze vorm komt bijna niet voor. - Er is ook een klein risico op infectie gevaar. Vroeger werd voor de terugplaatsing van de embryo's de vagina schoongemaakt met jodium. Dit bleek niet goed te zijn voor de embryo's. De vagina wordt nu gespoeld met water, waardoor de kans op infectie is afgenomen tot ongeveer 2%. - Soms lukt het niet om de eicellen te laten rijpen. Soms verandert de hormonale situatie zo ongunstig, dat de ingreep niet kan doorgaan omdat ze van tevoren al weten dat er geen goede eicellen meer aanwezig zijn. Bij driekwart van de vrouwen moet de behandeling vroegtijdig gestaakt worden om op een later tijdstip een nieuwe poging te doen. Ook het aanprikken van de eiblaasjes kan mislukken, of het aanprikken lukt wel, maar er worden geen eicellen terug gevonden. De bevruchting in het laboratorium kan mislukken. De moeilijke fase is het innestelen van het embryo nadat dit is teruggeplaatst in de baarmoeder. Als het zich wel ingenesteld heeft is de kans op een miskraam nog groter als bij een spontane zwangerschap. De kans dat een zwangerschap die ontstaan is na IVF in een miskraam eindigt is vrij groot. Van een IVF zwangerschap eindigt ongeveer twee van de tien in een miskraam. De kans op een gezonde baby ligt per poging ongeveer op 15%. - De kans dat er een meerlingzwangerschap ontstaat is groter, omdat er vaak meer dan één embryo wordt teruggeplaatst. Er worden bij IVF zwangerschappen is ongeveer 75-80% een eenling en 20-25% tweeling of soms zelfs een drieling.
Het verloop van IVF zwangerschappen: Een meerlingzwangerschap brengt altijd extra risico's met zich mee: de kans op zwangerschapvergiftiging is groter; de kinderen kunnen te vroeg geboren worden; de kans op een keizersnee neemt toe. Door vroeg geboorte en een laag geboortegewicht zijn baby's vatbaarder voor infecties en hebben meer kans op longproblemen. Om die reden moeten zij vaker op een intensive care afdeling worden opgenomen en ze kunnen als gevolg van de vroeggeboorte blijvende problemen overhouden of overlijden. Niet alleen bij een meerlingzwangerschap is de kans op vroeg geboorte groter, maar ook bij eenlingen na IVF zou de kans hierop iets verhoogd zijn. Ook het geboortegewicht kan iets lager zijn dan gemiddeld. Via een onderzoek zijn de verschillen duidelijk geworden, maar zijn erg klein. IVF eenlingen worden gemiddeld 5 dagen eerder geboren en zijn 90 gram lichter dan andere baby's Of de kleine verschillen gevolgen hebben is nog niet duidelijk. Na een cryo terugplaatsingen zijn deze verschillen niet gevonden. Er bestaat ook een kans bij IVF zwangerschappen op een miskraam ongeveer 15 tot 20% van de zwangerschappen eindigt in een spontane miskraam. Na de miskraam periode, die 14 weken na de punctie eindigt, loopt nog maar een enkele zwangerschap mis. In het eerste deel van de zwangerschap treedt vaak bloedverlies op; ook als er geen miskraam dreigt. Het is daarom beter op gelijk bij bloedverlies contact op te nemen met de IVF kliniek. Tenslotte bestaat er een verhoogde kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, vooral als er sprake is van zieke of opgezette eileiders. Gelukkig verloopt het grootste deel van de zwangerschappen goed en wordt het doel bereikt. Een op de honderd kinderen die geboren worden in Nederland is een IVF kind. Wat is de kans op zwangerschap? Op dit moment is de kans op een geboorte ongeveer 20% per gestarte cyclus, dus 1 op 5. Ook bij een jong en vruchtbaar paar dat op natuurlijke wijze probeert een kind te krijgen, is de kans 20% per cyclus. Dit betekent dat de medische wereld de natuurlijke vruchtbaarheid van de mens heeft geëvenaard. Bij gebruik van ontdooide embryo´s daalt de kans van 20% naar ongeveer 8%. Waar kun je voor IVF-behandelingen terecht? In Nederland zijn er 13 IVF-klinieken die een vergunning hebben om een IVF behandeling te laten plaatsvinden. Daarnaast zijn er nog circa 25 transportklinieken. Hier wordt de behandeling tot en met de punctie uitgevoerd. Na de punctie brengt de patiënt zelf de bevruchte eicellen naar een IVF-kliniek waarmee de transportkliniek een samenwerkingsverband heeft, alwaar de laboratoriumfase en embryotransfer plaatsvindt. De wachttijd voor dat een IVF-behandeling plaats vindt is ongeveer een maand.
Wat zijn de kosten van een IVF-behandeling: Bij een IVF-behandeling worden de kosten opgesplitst in tweeën. Het eerste gedeelte bestaat uit de kosten van de medicijnen en de consulten dat is zo'n 300 tot 500 euro. Het tweede deel bestaat uit de laboratorium technieken dit bedraagt zo'n 1250 euro. De IVF-behandeling wordt door de meeste verzekeraars gedeeltelijk vergoed. Verder ondersteunt de overheid de IVF-behandeling ook nog gedeeltelijk. Dit gebeurt door middel van subsidies op onderzoeken en terugbetaling van de medicijnkosten. Wanneer wel en wanneer niet een IVF-behandeling: Een IVF-behandeling wordt pas uitgevoerd als alle andere mogelijkheden om zwanger te raken zijn geprobeerd. In het algemeen wordt IVF toegepast bij vrouwen waarvan: - de eileiders niet goed functioneren, - bij endometriose dit is wanneer zich baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder bevindt, - hormonale stoornissen, - onverklaarbare onvruchtbaarheid, - verminderde zaadkwaliteit. Ook de leeftijd van de vrouw speelt een grote rol. Na je 37e neemt je vruchtbaarheid namelijk snel af en dan moet dus niet te lang afgewacht worden. Daarom wordt er geen IVF -behandeling meer toegepast bij vrouwen die ouder zijn dan 40 jaar. Samenvatting van alle tekst: Wat is IVF? De afkorting IVF staat voor In Vitro Fertilisatie. IVF is een manier om zwanger te raken. Dit gebeurt kunstmatig door een zaadcel in een glazen schaaltjes samen te voegen met een eicel "de bevruchting." Hierna worden ze in de baarmoeder geplaatst. De geschiedenis van IVF De eerste onderzoeker, die de menselijke bevruchting heeft bestudeerd, was Allen C.S. in 1930. De kennis van het tijdstip van ovulatie was al sinds 1923 bekend. Het was Gregory Pincus in 1935 gelukt bij een konijn IVF en verdere ontwikkelingen tot en met de geboorte te realiseren. In 1944 hadden John Rock en Miriam Menkin in zes jaar tijd 138 levende menselijke wezens geïnsemineerd in reageerbuizen. Tot aan 1953 lijken er niet veel nieuwe ontwikkelingen te zijn, totdat de gynaecoloog Landrum Shettles een embryo tot aan een tweecellig stadium in een reageerbuis kweekte. In 1958 lukte het de Engelsen McLaren en Biggers bij muizen IVF tot stand te brengen. In 1952 ontdekte C.R. Austin het verschijnsel van de activiteit van spermacellen. In 1965 deed Edwards proeven samen met het echtpaar Jones tijdens een verblijf in Baltimore, waarbij ze probeerden met menselijke gameten conceptie tot stand brengen in de baarmoeder van een konijn en een aap, dit was echter zonder succes. In 1967 werd in Engeland de Abortion Act aangenomen, dit had enkele gevolgen: - Vele ongewenste kinderen komen niet meer ter wereld, waar door de mogelijkheden voor
het adopteren van een kind uit eigen land (of ander blank kind) kleiner worden. Omdat

adoptie als vervulling van de kinderwens steeds minder haalbaar word kiezen steeds meer
mensen voor IVF - De liberalisatie van abortus ging gepaard met de trend om te spreken van "relatieve
beschermingswaardigheid" van het menselijke embryo 'Als de embryo's die ontstonden via
IVF misvormd waren konden ze makkelijk geaborteerd worden. Tussen 1973 en 1977 werd er door Edwards en Steptoe bij 77 vrouwen IVF uitgevoerd met
als resultaat 1 zwangerschap die moest worden afgebroken en 2 zwangerschappen die
eindigden in een miskraam. De eerste IVF baby, Louise Brown werd in 1978 geboren. In 1988 werd IVF zo vaak toegepast dat 1 op de 100 kinderen als resultaat van IVF werd geboren. Behandeling van IVF- zwangerschappen. Behandelingen worden in vijf stappen gedaan, - Stap 1: Hormonale stimulatie van de eierstokken. - Stap 2: Eicelpunctie of pick-up. - Stap 3: Inseminatie. - Stap 4: Bevruchting. - Stap 5: Embryotransfer. Wat gebeurt er met de overtollige embryo´s? De overtollige embryo´s worden ingevroren om het op nieuw te gebruiken. Ze worden ingevroren in -196 graden. Later worden ze weer ontdooid om te worden ingeplant. Maar het 50% worden beschadigd en kunnen niet meer gebruikt worden. De kans op zwanger worden is dan ook heek klein.
Risico’s en gevolgen Bij ongeveer 2% komt Ovarieel Hyper Simulaties Syndroom voor. Dit wordt ook wel oversimulatie genoemd. De buik wordt hard en voelt pijnlijk en gezwollen aan. Het gaat vaak over met rust en veel drinken. Een enkele keer is een ziekenhuis opname noodzakelijk. Deze vorm komt bijna niet voor. Er is ook een kleine kans op infectiegevaar. Eerder werd de vagina na terugplaatsing gespoeld met jodium, nu gebeurt dat met water. De kans op infectiegevaar is hierdoor afgenomen tot 2%. Soms lukt het niet om eicellen te laten rijpen. Soms verandert de hormonale situatie zo ongunstig, dat de ingreep niet kan doorgaan omdat ze van tevoren al weten dat er geen goede eicellen meer aanwezig zijn. Bij driekwart van de vrouwen moet de behandeling vroegtijdig gestaakt worden om op een later tijdstip een nieuwe poging te doen. Ook het aanprikken van de eiblaasjes kan mislukken, of het aanprikken lukt wel, maar er worden geen eicellen terug gevonden. De bevruchting in het laboratorium kan mislukken. De moeilijke fase is het innestelen van het embryo nadat dit is teruggeplaatst in de baarmoeder. Als het zich wel ingenesteld heeft is de kans op een miskraam nog groter als bij een spontane zwangerschap. De kans dat een zwangerschap die ontstaan is na IVF in een miskraam eindigt is vrij groot. Van een IVF zwangerschap eindigt ongeveer twee van de tien in een miskraam. De kans op een gezonde baby ligt per poging ongeveer op 15%. Er is ook een grotere kans op een meerlingzwangerschap. Het verloop van IVF- zwangerschap. Het meerlingen zwangerschap heeft wel extra risico´s met zich mee, vergiftiging enz. De kans op vroeg geboorte en een laag geboortegewricht is er ook waardoor baby´s vatbaarder zijn voor infecties. Ook bij eenlingen is er een extra risico´s. Via een onderzoek is gebleken dat IVF baby´s gemiddeld 5 dagen eerder worden geboren en 90 gram lichter wegen als gewone baby´s. De kans op miskraam is ongeveer 15 tot 20% van de zwangerschappen. Er kan in de begin ook bloedverlies op treden, daardoor is het belangrijk dat je gelijk contact op neemt met de kliniek. Ten slotte bestaat er een kans op buitenbaarmoederlijk zwangerschap als er iets is met de eileider of iets anders. Gelukkig loopt het meeste goed af. Een op de honderd kinderen in Nederland is geboren met IVF. Wat is de kans op zwangerschap? De kans op zwangerschap is 20% per gestarte cyclus, dus 1 op 5. Ook bij een jong paar is het zelfde. Medische wereld de natuurlijke vruchtbaarheid van de mens heeft geëvenaard. Bij ontdooit embryo´s daalt de kans van 20% naar 8%. Waar kun je voor een IVF-behandeling terecht? In Nederland zijn er 13 IVF klinieken. Daarnaast hebben we nog 25 transsport klinieken hier word de behandeling tot en met de punctie uitgevoerd voor de verdere behandeling moet je naar een IVF kliniek. De wachttijd voor een behandeling is ongeveer een maand.
Wat zijn de kosten van een IVF-behandeling? Er zijn twee kosten posten de eerste zijn de medicijnen en consulten dat kost zo'n 300 tot 500 euro, en dan heb je nog de laboratorium technieken dat kost zo'n 1250 euro. IVF-behandelingen worden meestal gedeeltelijk vergoed. De overheid steunt je hierbij, dit gebeurt door subsidies en terugbetaling van medicijn kosten. Wanneer wel en wanneer niet een IVF-behandeling Eerst moeten alle andere mogelijkheden om zwanger te raken uitgesloten worden. In het algemeen word overgegaan tot IVF als: - de eileiders niet goed functioneren, - bij endometriose dit is wanneer zich baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder bevindt, - hormonale stoornissen, - onverklaarbare onvruchtbaarheid, - verminderde zaadkwaliteit. En de leeftijd van de vrouw mag niet hoger zijn dan 40 jaar. Spreekschema: Inleiding: Onze presentatie gaat over IVF: Ik begin met iets te vertellen over wat IVF precies is. Daarna vertelt ... iets over de geschiedenis van IVF en ... zegt iets over de behandeling. Daarna vertelt .... nog iets over de Risico's en gevolgen. Dan komt .... en die vertelt nog iets over het verloop van de zwangerschap. En tenslotte ben ik weer aan de beurt en vertel ik nog wat over wanneer je wel IVF mag laten doen en wanneer niet. Midden: Wat is IVF? - In Vitro Fertilisatie. - In Vitro= glas - Fertilisatie= bevruchting. - Ivf= kunstmatig zwanger proberen te raken. - Eicel + zaadcel in glazen schaaltje samenvoegen = bevruchte eicel die word teruggeplaatst in de baarmoeder. - Max. twee eicellen terug!!! De geschiedenis van IVF - 1923 Tijdstip ovulatie bekent. - 1930 Allen C.S. eerste onderzoeker. - 1935 Konijn IVF t/m geboorte. - 1944 Rock/Menkin in 6 jaar tijd 138 levende wezens geïnsemineerd in reageerbuizen. - 1953 Shettles -> kweekte embryo t/m tweecellig stadium reageerbuis. - 1952 C.R. Austin -> capaciteit van spermacellen. - 1958 MC Laren en Biggers -> IVF bij muizen. - 1965 Edwards met echtpaar Jones menselijke geslachtscellen bevruchting bij aap en konijn -> zonder resultaat. - 1976 Abortion Act Engeland -> vele ongewenste kinderen niet meer ter wereld -> makkelijk abortus. - 1973 tussen 1977 Edwards/Steptoe 77 vrouwen IVF ? 1 afgebroken, 2 miskraam. - 1978 Eerste IVF baby Louise Brown geboren. - 1988 IVF vaker toegepast 1 op 100. - 2004 1 op 5 pogingen van IVF slaagt. Behandeling van IVF - Stap 1: Hormonale stimulatie van de eierstokken. - Gewone menstruatiecyclus rijpt per keer maar een follikel + eicel. - Meerdere eicellen nodig. - Natuurlijke hormooncyclus onderdrukken. - De eierstokken gedurende 10 à 14 dagen stimuleren. - De injectie toedienen - Volgen van de groei van de follikel via een echoscopie. - Als laats de eisprong stimuleren door toediening van pregnyl of Profasi. - Stap 2: Eicelpunctie of Pick-up. - De eisprong, ongeveer 36 uur na de Pregnylspuit. - De follikels worden aangeprikt en leeggezogen, - Lokale verdoving. - Het follikelvocht bekeken onder microscoop. - De eicel in een schaaltje bewaart. - De ochtend van pick-up man een spermastraal binnen. - Stap 3: Inseminatie. - Het sperma gescheiden behandelt van zaadcellen. - Inseminatie, samenvoegen van de zaadcellen en eicel. - In een glazen schaaltje. - Stap 4: bevruchting. - 16 uur gecontroleerd of bevruchting plaats vindt. - Zien of het embryo verdeeld in twee dagen. - Stap 5: Embryotransfer. - 2 of 3 beste embryo's - De patiënt mag over enkele uren naar huis. Wat zijn de risico's en gevolgen van IVF - 2% Ovarieel Hyper Simulaties Syndroom ? weloversimulatie. Buik is erg hard en opgezwollen door ophoping van vocht in eiblaasjes. Gaat vaak vanzelf over, soms ziekenhuis opname. Komt niet vaak voor. - Kleine kans op infectiegevaar. Vroeger vagina schoongemaakt met jodium, nu met water. Kans afgenomen tot 2% - Soms kunnen eicellen niet goed rijpen. Geen goede eicellen, eicellen kunnen niet teruggevonden worden, bevruchting in laboratorium gaat niet goed, innesteling baarmoeder na terugplaatsing. - Vaak kans op meerlingzwangerschappen 20-25% twee/drieling

Wat gebeurt er met de overtollige embryo's - Worden ingevroren -196 graden. - Ontdooid om te worden ingeplant. - 50% beschadigt, niet bruikbaar. - Zwanger raken te klein. Het verloop van IVF zwangerschappen. - Meerlingenzwangerschap extra risico's - Vroeg geboorte en geboortegewicht. - Ook eenlingen na IVF extra risico's - Gemiddeld 5 dagen eerder geboren en wegen 90 gram lichter. - Ivf zwangerschappen kans op miskraam. - Bloedverlies in het begin zwangerschap. - Buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. - 100 kinderen geboren met IVF in Nederland. Wat is de kans op zwangerschap? - 20% per gestarte cyclus, dus 1 op 5. - Ook bij jong paar 20%. - Wereld geëvenaard. - Ontdooit embryo's van 20% daalt naar 8%. Waar kun je voor een IVF-behandeling terecht? - In Nederland zijn 13 klinieken. - En 25 transsport klinieken (tot met de punctie). - Wachttijd is ongeveer een maand. Wat zijn de kosten van een IVF-behandeling? - Opgedeeld in tweeën. - Eerste, medicijnen en consulten, kosten: zo'n 300 tot 500 euro. - Tweede, de lab technieken. kosten: zo'n 1250 euro. - De IVF-behandeling wordt meestal vergoed. - De overheid subsidieert onderzoeken en betaald medicijnkosten terug. Wanneer wel en wanneer niet een IVF-behandeling? - Pas nadat alles geprobeerd is om zwanger te raken. - Meestal bij vrouwen die: Slecht functionerende eileiders hebben. Aan ediometriose leiden. (baarmoederslijmvlies uit) Hormonale stoornissen hebben. Onverklaarbaar onvruchtbaar zijn. Of als de man een verminderde zaadkwaliteit heeft. - Leeftijd: niet ouder dan 40 jr IVM snel afnemende vruchtbaarheid na je 37 ste.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.