Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Wat is energie?Energie is een vorm van verbranding. Net zoals het verbranden van energie in je lichaam. Je hebt die energie nodig om te kunnen om te bewegen. Net zoals elektrische apparaten, voertuigen en alles wat olie, brandstof en elektriciteit nodig heeft. Over deze energie gaan we het hebben in deze presentatie. Je hebt verschillende soorten energie. Groene energie, grijze energie, kernenergie en nog wat andere soorten. In deze presentatie gaan we over deze soorten energie wat vertellen.Het verschil tussen groene en grijze energie:Groene energie is elektriciteit die is opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen. Het wordt ook wel duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Maar er zijn nog veel meer benamingen. Duurzaam betekent dat de energiebron onuitputtelijk is, dat de energie schoon en betrouwbaar is en dat er bij winning en omzetting nauwelijks schadelijke effecten voor het klimaat zijn. De zon, de wind, waterkracht en biomassa zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen. (Over deze energiebronnen zal straks meer over verteld worden.) Ga maar na: De zon zal nog heel erg lang blijven schijnen. Wind is er bijna altijd. En het grootste deel op aarde bestaat uit water. In tegenstelling tot grijze energie. Bijv: Fossiele brandstoffen kolen, olie en gas dat word verbrand en dat raakt vanzelf een keer op en begint nu al akelig snel op te raken.En kern energie bevat veel straling wat erg gevaarlijk en aantastend is voor mens en milieu. Straling blijft heel lang rondzwerven als het vrijkomt. Bijvoorbeeld bij de ramp van Tsjernobyl waarbij ook heel veel straling vrijkwam en het hele stadje moest worden geëvacueerd en dat nu nog steeds leeg staat door de straling.Groene energie en zijn duurzame energiebronnen:Windenergie:De energie van windkracht word gehaald uit zogenaamde windturbines. Hoe werkt zo’n windturbine dan?

Het belangrijkste onderdeel van een windturbine is het rotorblad; door de uitgekiende vorm van het blad wordt de energie van de langsstromende lucht omgezet in een draaiende beweging. De rotorbladen zitten vast aan de hoofdas of naaf, waarvan de draaiende beweging wordt versneld in een tandwielkast. De sneldraaiende, uitgaande as van de tandwielkast drijft op zijn beurt een generator aan die elektriciteit opwekt -vergelijkbaar met de werking van een fietsdynamo. De energie gaat door naar het openbare en word gebruikt voor elektrische apparaten.Zonnenergie:Bij zonenergie word gebruikt gemaakt van zonnecellen die zijn samengevoegd in zonnepanelen. De zonnepanelen vangen het licht op en dat licht word omgezet in energie. Deze omzetting heet een 'fotovoltaïsch' proces. Foto duidt op licht en volt op de elektrische spanning waarin het licht wordt omgezet. Het Engelse woord hiervoor is 'photovoltaic' en daarom wordt zonne-energie voor het opwekken van elektriciteit ook vaak aangeduid met 'pv'.

Zonnepanelen kunnen op daken van huizen of bedrijven worden geplaatst en aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Zonnepanelen kunnen ook los gebruikt worden, bijvoorbeeld om water in een drinkbak te pompen in een weiland, of voor de elektriciteitsvoorziening op een boot.Ook op bewolkte dagen leveren zonnepanelen elektriciteit, maar hoe meer zonlicht op een zonnepaneel valt, des te meer elektriciteit wordt opgewekt. Bij volle zon is de stralingsdichtheid van de zon ongeveer 1 kilowatt (kW) per vierkante meter. Het totale jaarlijkse zonaanbod in Nederland komt overeen met bijna duizend uur volle zon, en levert dus circa duizend kilowattuur per vierkante meter.Waterenergie:Bij waterenergie word de energie opgewekt door middel van een waterkrachtcentrale. Bij een waterkrachtcentrale komt geen verbranding aan te pas en dat is dus veel beter voor het milieu. Hier worden de turbines aangedreven door het water van rivieren. Het water wordt achter stuwmeren verzameld en als er genoeg water is dan wordt er een sluis open gezet die het water langs de schoepen van de turbines laat stromen waardoor die gaat draaien en dus wordt er elektriciteit opgewekt. Bij de waterkrachtcentrale vinden de volgende overbrengingen plaats : De stuwkracht van het water is bewegingsenergie die wordt omgezet in de bewegingsenergie van de turbines die omgezet wordt in de bewegingsenergie van de generatoren en de generatoren zetten het om in elektrische energie.Biomassa:Biomassa is de verzamelterm voor allerlei organische materialen, zoals:

· snoeihout of gras;

· GFT (Groente-, Fruit- & Tuinafval);

· sloophout;

· mest.

Door het verbranden, vergassen of vergisten van biomassa kan duurzame elektriciteit, en dus groene stroom, worden geproduceerd. Maar anders dan bij de verbranding van fossiele brandstoffen is de omzetting van biomassa 'CO2-neutraal'. Hierdoor draagt biomassa als energiebron niet bij aan het broeikaseffect . Er zijn vier bronnen voor biomassa brandstoffen: houtafval uit de bosbouw, plantaardig afval uit de landbouw zoals stro, plantaardig afval uit de landbouwverwerkende industrie en energiegewassen die speciaal worden geteeld voor het gebruik als brandstof. Deze brandstoffen kunnen worden gebruikt om elektriciteit op te wekken in een warmte/krachtinstallatie, of als brandstof voor stadsverwarming.

Bovendien is biomassa een onuitputtelijke energiebron, want datgene dat gebruikt wordt, kan opnieuw worden aangeplant.Grijze energie:Er komen 92 elementen voor in de natuur. Bekende daarvan zijn: waterstof, zuurstof, ijzer, nikkel, goud, uranium, enzovoort. Alle elementen zijn opgebouwd uit atomen. Dat zijn hele kleine deeltjes van een element. Om de zware kern van de atoom cirkelen lichtere deeltjes, die noemen we elektronen. De kern bestaat uit kleine kerndeeltjes, waaronder de belangrijkste: protonen en neutronen. Elk element heeft een verschillend aantal protonen en neutronen.

Als een atoomkern uit elkaar valt noemen we dat kernsplitsing. Bij een kernsplitsing ontstaan kleinere atomen en neutronen. Als de neutronen tegen de atoomkernen die in de buurt zijn botsen, ontstaan er weer kleinere atoomkernen en neutronen. Dit noemen we een kettingreaktie. Er ontstaan niet alleen nieuwe neutronen en atoomkernen maar ook veel warmte. Die warmte wordt in een kerncentrale gebruikt om elektriciteit te maken.Fossiele brandstoffen:Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen die uit de aarde komen zoals olie. Het woord "fossiele" zegt het al deze soort van energie is gemaakt door de oude fossielen. Het duurt altijd een hele lange tijd voordat deze soorten in olie zijn verandert. Dit duurt meestal duizenden of zelfs miljoenen jaren. Er zijn verschillende soorten fossiele energie zoals: kolen, gas, en olie. Veel van die fossiele brandstoffen liggen in de zee. Er wordt dan gebruikt van een boorplatform die de fossiele brandstoffen uit de zee haalt. Olie word voor gebruik eerst naar een raffinaderij gebracht waar het wordt behandeld tot een bruikbaar product. Fossiele brandstoffen beginnen op te raken en zullen we andere soorten van energie moeten gaan gebruiken zoals groene energie.De voor en nadelen van groene en grijze energie.Voordelen van groene energie is dat het milieuvriendelijk is, het kan nooit op raken. Want er is bijna altijd wind voor de windturbines. Voor zonne energie heb je licht nodig, meestal de zon en die schijnt regelmatig. Maar ook met alleen daglicht maken zonnepanelen energie. Water is er genoeg voor waterkrachtcentrales en bij biomassa heb je genoeg organische materialen die niet meer gebuikt worden en die je dan dus kunt gebruiken voor het maken energie.Nadelen van groene energie is dat het geluidsoverlast kan leveren en de windmolens vaak niet in het landschap passen. Groene energie is ietsje duurder dan grijze energie waardoor er nog steeds grijze energie word gekocht.De voor en nadelen van groene en grijze energie.Voordelen van grijze energie is dat het vrij goedkoop is. Je kunt kern energie steeds opnieuw gebruiken want die atomen bij kernenergie kun je keer op keer gebruiken.Nadelen van grijze energie is dat het schadelijk is voor het milieu, het zorgt voor het broeikas effect en dus voor het warmer worden op aarde en dus ook overstromingen. Het zorgt ook voor zure regen en dat tast milieu aan. Fossiele brandstoffen raken ooit een keer op. In kernenergie zit radioactieve straling wat schadelijk is voor het milieu, de dieren en de mensen. Het kan kanker veroorzaken en radioactieve straling blijft heel veel jaren in de lucht hangen.Toekomst.Energie maakt ons leven makkelijk en comfortabel. We gebruiken steeds meer energie. Om zuiniger met energie om te gaan wordt er heel veel onderzoek gedaan door het bedrijfsleven om apparaten e.d zuiniger te maken. B.v. een koelkast of een wasmachine. Als deze heel zuinig zijn met energie mag de fabrikant hierop een milieukeurmerk plakken, waardoor de consument eerder voor deze zuinige apparaten zal kiezen. Ook heeft de regering een belasting ingesteld op verschillende vormen van energie, zoals elektriciteit en gas. Dit heet de ecotax. Dit moet de mensen er toe aansporen minder energie te gebruiken, waardoor ze geld kunnen besparen. Toch kunnen we zo niet door blijven gaan, want de milieuvervuiling is echt een probleem. Daarom wordt er veel nagedacht hoe we het milieu kunnen sparen zonder ons comfort kwijt te raken. Duurzame energie is natuurlijk het mooiste, het is schoon en raakt nooit op. Daarom word er nu wel in Nederland veel gewerkt aan wind, zon en water energie.Een paar tips om energie te besparen:Tip 1: Gebruik spaarlampen in plaats van gewone lampen, want spaarlampen gaan ongeveer 8 keer langer mee als gewone lampen.Tip 2: Doe de thermostaat van de kachel of centrale verwarming een graadje lager. Bespaart heel wat gas.Tip 3: Doe met tanden poetsen de kraan dicht. Dat bespaart heel wat gas en water.Tip 4: Als je geen televisie kijkt doe de televisie dan helemaal uit of in ieder geval stand by. De televisie op stand by laten staan kost per jaar evenveel energie, dan 10 maanden lang een paar uur per dag televisie kijken.Zo zijn er nog veel meer van die tips. Maar het zijn simpele dingen en bespaart toch wel aardig wat energie.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

ik goed verslag, ik heb er veel aan gehad. Mijn complimenten

9 jaar geleden