De vogelbescherming

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas havo | 495 woorden
  • 18 oktober 2002
  • 45 keer beoordeeld
Cijfer 6
45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

De vogelbescherming Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wil levende vogels en hun leefgebieden. Vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met zijn leefomgeving. Vaak heeft het beschermen van vogels een positief effect op natuur en landschap.

De vogelbescherming Nederland is een landelijke organisatie dat zich vooral richt op de bescherming van belangrijke vogelgebieden. Van de zeldzame en bedreigde vogelsoorten stelde de vereniging een rode lijst samen. Daarop staan 57 soorten, waaronder de kerkuil, ooivaar, grutto, ijsvogel en de kleine zwaan.

De organisatie heeft hun hoofdkantoor in Zeist en daarnaast hebben ze nog vijf andere kantoren in Nederland.

Belangrijke Vogelgebieden. Nederland heeft 29 Belangrijke Vogelgebieden. Belangrijke Vogelgebieden zijn gebieden waar geregeld een groot deel van de totale populatie van een of meer vogelsoorten aanwezig is, waardoor het gebied van groot belang is voor de bescherming van die vogelsoorten. Door de Belangrijke Vogelgebieden te beschermen tegen vernietiging of achteruitgang wordt een groot aantal vogels van veel verschillende soorten tegelijk geholpen. De Belangrijke Vogelgebieden van ons land zijn de wetlands, meer of minder natte gebieden waarin water altijd een belangrijke rol speelt, zoals moerassen, meren,plassen, kustgebieden, rivieren en veengebieden.Minimaal 20 vogelsoorten van Rode Lijst en miljoenen trekvogels zijn van deze gebieden afhankelijk.

Rode Lijst Een rode lijst geeft aan waar vogels in een bepaald gebied in de problemen zitten. De rode lijst bestaat uit verschillende motieven. Motief A: Internationale betekenis, Over de hele wereld bedreigd
Motief B: Sterk bedreigde diersoorten. Motief C: Bedreigde soorten
Motief D: Kwetsbare Soorten
Motief E: Verdwenen en bijna verdwenen broedvogels

Hoe beschermt de vogelbescherming nou eigenlijk de vogels en waar halen ze het geld vandaan? Om de vogels te beschermen maken ze eerst beschermingsplannen. Een aantal vogelsoorten kan geholpen worden met het aanbrengen van nestgelegenheid, zoals nestkasten voor kerkuilen en steenuilen en steilwanden voor oeverzwaluwen en ijsvogels. De ijsvogel heeft stromend water nodig met veel vis. Maar in Nederland staan veel wateren stil,omdat er veel stuwen zijn aangelegd. De Vogelbescherming heeft daarom een project ingezet om de leefomgeving van de ijsvogel te veranderen door de wateren weer te laten stromen. Ze komen aan hun geld, omdat ze een vereniging hebben opgezet voor ouderen. Ze hebben een blad ingevoerd ‘’De Lepelaar’’ dat krijg je 6 x per jaar. Ook voor kinderen vanaf 10 jaar is er een jeugdlidmaatschap van de Vrij Vogel Club. Met dat geld beschermen ze de bedreigde vogelsoorten.

Predatie, jacht en vernieling. Predatie is het verschijnsel dat sommige dieren andere dieren doden en verslinden (zie poster). Daardoor worden sommige vogelsoorten ook bedreigd. Vogelbescherming verstaat onder het begrip “jacht” het vangen en schieten van in wild levende vogels. Jacht bestaat weer uit drie termen: beroepsjacht, sportjacht en beheersjacht. Veel leefgebieden van vogels worden vernield door bossen te kappen voor nieuwbouw waardoor nesten worden vernield. Ook veel nesten van zwaluwen worden vernield door nieuwbouw die zich in zandheuvels bevinden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.