Opwarming aarde

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 5e klas aso | 1056 woorden
  • 11 september 2005
  • 485 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.5
  • 485 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
DE OPWARMING DE AARDE
De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door het toenemende broeikaseffect.
Maar wat is het broeikaseffect nu precies?
De aarde wordt verwarmd door de zon. Een gedeelte van de zonnestraling wordt door de atmosfeer terug de ruimte in gekaatst, een ander deel wordt geabsorbeerd door de aarde en vervolgens omgezet in warmte. Deze warmte verdwijnt gedeeltelijk in de ruimte. Maar natuurlijke broeikasgassen, zoals waterdamp en CO2, zorgen ervoor dat een deel van de warmte rond de aarde blijft hangen als een soort deken. Dit noemt men het broeikaseffect.
Zonder het natuurlijke broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op aarde op jaarbasis -18 graden Celsius bedragen, in plaats van de huidige +12 graden Celsius.

Maar omdat de mens grote hoeveelheden broeikasgassen in de dampkring brengt zoals bijvoorbeeld methaan en koolstofdioxide afkomstig van uitlaatgassen van auto’s of van de industrie, wordt het broeikaseffect behoorlijk versterkt en dit zorgt dus voor een opwarming van de aarde met dus ook een opwarming en dus verandering van het klimaat.
Dit zorgt dan weer voor grote overstromingen, extreme weersomstandigheden, droogte en ongeschiktheid van de landbouwgrond.
In januari en februari verschenen een aantal artikels omtrent de opwarming van de aarde en de gevolgen hiervan. Er was ook discussie over de curve van de geoloog Mann .(Dit is een curve die het temperatuurverloop op aarde gedurende meerdere eeuwen weergeeft. Mann leidde de verschillende temperaturen onder andere af uit metingen van jaarringen in bomen, van koralen en ijslagen, en uit de statistische analyse van al die gegevens. Deze curve, of de zogenaamde hockeystick, toont aan dat de gemiddelde temperatuur in de laatste duizend jaar nooit zo hoog is geweest als nu en dat deze opmerkelijke stijging enkel het gevolg kan zijn van de Industriële Revolutie.)
Een aantal wetenschappers beweren echter dat de curve van Mann foutief zou zijn want zowel de selectie van zijn startmateriaal als zijn statistische analyse zit vol fouten, daarom hebben ze alles opnieuw berekend en hertekend. Uit hun onderzoek is onder andere gebleken dat we in de 15de eeuw een warmere periode op aarde hebben gekend dan de huidige. Hierdoor zou de kyotonorm (Een norm die tegen 2012 de broeikasgassen met 7,5% wil doen dalen ten opzichte van het niveau van 1990. Deze werd door belangrijke industrielanden o.a. België in 1997 ondertekend.) die zich grotendeels baseert op de curve van Mann misschien moeten worden afgeschaft of herzien worden.Maar de nieuwe curve kan mogelijk ook fouten bevatten.
Ook al zou deze curve van Mann al dan niet foutief zijn, een ding is zeker, de aarde is aan het opwarmen want momenteel is de temperatuur aan het stijgen en er zijn metingen en berekeningen genoeg die erop wijzen dat menselijke activiteit de oorzaak is.
In een rapport uit 2002 melden wetenschappers van Canadese en Britse onderzoeksbureaus dat de temperatuur in de loop van deze eeuw zal stijgen binnen een bandbreedte van 0,6 tot 7,0 graden Celsius. Dit zal voor heel wat verandering:
1) In Europa: winters verdwijnen, het weer wordt extremer

Rond 2080 zullen in Europa geen koude winters meer voorkomen. De gemiddelde temperatuur in Europa was tijdens het decennium 1990-1999 het hoogst sinds de start van de temperatuurmetingen in de 19e eeuw. De jaren 1998, 2002 en 2003 zijn de drie warmste jaren ooit gemeten.
In Europa is het aantal weer- en klimaatgerelateerde rampen tussen 1990 en 2000 verdubbeld ten opzichte van de tien jaar daarvoor. De kosten van overstromingen, windstoten, langdurige buien en extreme droogte liepen op tot gemiddeld 10 miljard euro per jaar. Naar verwachting zullen de kosten van natuurrampen in Europa gedurende het huidige decennium verder stijgen.
Een algehele temperatuurstijging zal het weer ook in grotere mate onvoorspelbaar maken. Door hogere temperaturen zullen vaker tropische cyclonen ontstaan. Verder zal de aanvoer van zoet water op regionale schaal aanzienlijk kunnen wijzigen. Deze wijziging kan zowel toenemende droogte als wateroverlast veroorzaken. Dit zal naar verwachting kwalijke gevolgen hebben voor zowel landbouw als visserij. In Europa zal het weer extremere uitschieters kennen. In Zuid-Europa verwachten onderzoekers de komende decennia zeer hete zomers en langdurige droogte, terwijl in Noord-Europa zeer zware regenval, hagel, en snel optredende overstromingen vaker zullen voorkomen.
2) Krimpende gletsjers, smeltende noordpool
Een gevolg van deze opwarming is het krimpen van gletsjers. In Europa bereiken acht van de negen gletsjer-gebieden nu hun geringste omvang in 5000 jaar. Ook elders in de wereld krimpen gletsjers snel.Voor de lokale bevolking kunnen de gevolgen ernstig zijn vb watertekorten.
3) Een stijgende zeespiegel:
Gevolg van een temperatuursstijging is ook een forse stijging van de zeespiegel van minstens 9 tot bijna 90 centimeter over de komende 100 jaar. Dit komt voornamelijk omdat water uitzet bij een hogere temperatuur, waardoor oceanen meer plaats zullen innemen. Ook smeltende poolkappen en smeltende gletsjers dragen bij aan de stijging van de zeewaterspiegel. Kuststreken en bepaalde eilanden kunnen door deze zeespiegelstijging overstromen.
4) Gevolgen voor het dierlijk leven op aarde
25 procent van het leven op aarde zal als gevolg van klimaatverandering uitsterven. Door de wijzigingen in het klimaat zullen broed- en bloeiseizoenen verschuiven. Planten en dieren hebben echter weinig mogelijkheden om te migreren, omdat de mens steeds meer beslag legt op de beschikbare ruimte.
5) Het dierlijk leven op de noordpool
Een ecosysteem dat bijzonder bedreigd lijkt, is de noordpool. Rendieren, kariboes en elanden zijn met uitsterven bedreigd, omdat het weer in de 'permafrost'-gebieden van Scandinavië, Siberië en Alaska wijzigt waardoor de dieren moeilijker bij voedsel komen en hun leefgebied zal met 60 procent krimpen.
6) Hoe kan men dit alles tegenhouden?
Tegen 2100 mag de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan twee graden gestegen zijn ten opzichte van vóór het begin van de industrialisatie in 1750. Vanaf meer dan twee graden, stijgt de kans op erge gevolgen scherp: grote landbouwverliezen, watertekort, gezondheidsproblemen, verlies van koraalriffen en het Amazone-regenwoud. Vanaf die drempel vergroot ook de kans dat de klimaatverandering uit de hand loopt. De ijslagen op West-Antarctica en Groenland kunnen wegsmelten en het zeeniveau met meer dan tien meter doen stijgen. Oceaancirculaties zoals de Golfstroom kunnen stilvallen, waardoor Europa in een ijstijd wordt gedompeld.
De gevreesde temperatuurstijging van twee graden zal nog maar moeilijk te voorkomen zijn. Omdat de temperatuur sinds het begin van de metingen al ongeveer 0,8 graad gestegen is, blijft er nog maar een marge van 1,2 graden over. Men kan al beginnen de kyotonorm na te leven maar dit zal niet volstaan.We kunnen alvast zoals we in het filmpje zagen toch trachten minder met auto te rijden en zoals de actie op school warme truien dragen en minder verwarmen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

super, kheb alles van je over genomen, nou maar hopen dat je alles goed hebt gedaan

11 jaar geleden