Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Advocaat/strafrecht

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Sectorwerkstuk door een scholier
  • 4e klas vmbo | 3733 woorden
  • 15 december 2003
  • 222 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
222 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding

Ik houd mijn sectorwerkstuk over rechten, voornamelijk over strafrecht en advocaten.
Ik doe dit, omdat ik na mijn Vmbo de richting Rechten kies.
Ik doe dit, omdat advocaat mij een erg leuk beroep lijkt.
Ik weet dat het anders is van de tv, je kan niet altijd winnen, maar ik weet wel dat je er veel van kunt leren.
Mijn nicht studeert ook rechten, ik heb haar boeken ingekeken en ben met haar naar een rechtszaak geweest, waar ik nog meer over vertel aan het einde van dit verslag..
Voor de rest lijkt de studie rechten me leuk, omdat ik mensen kan verdedigen en ik moet er hard voor werken om het te behalen.
Ik hou er van om gelijk te krijgen, en gelijk krijgen is wat er ook bij hoort in een rechtszaak.

Opleiding Advocaat.

Vroeger was het zo dat je als je mavo deed geen advocaat kon worden, dan moest je eerst naar het VWO en vervolgens nog studeren.
Tegenwoordig kan iemand van het VMBO net zo goed advocaat worden als iemand van het VWO.

Iemand van het Vmbo:

Middelbare school duurt 4 tot 5 jaar.
- Als deze persoon eerst havo wilt gaan doen duurt dit 2 jaar
- Als deze persoon Mbo wilt gaan doen, doet deze het met Hbo-module en dit duurt ongeveer 3 tot 4 jaar.
- Na de Havo of het Mbo moet deze persoon Hbo Bachelor verzwaard traject doen, dit duurt ook nog eens 3 jaar.
- En als hij daar mee klaar is moet hij nog 1 jaar naar de master universiteit.

Iemand van de Havo:

Middelbare school duurt 5 tot 6 jaar.
- Alsdeze persoon eerst Vwo wilt gaan doen duurt dit 2 jaar.
- Als deze persoon Propedeuse Hbo wilt gaan doen duurt deze 1 jaar.
- Vervolgens moet hij Bachelor Universiteit doen, deze duurt 3 jaar.
- Als hij daar mee klaar is moet hij nog 1 jaar Master Universiteit studeren.

Iemand van het Vwo:

Middelbare school duurt 6 tot 7 jaar.
- Deze persoon hoeft geen opleiding te doen om hoger te komen, hij gaat meteen naar de Bachelor Universiteit, deze duurt 3 jaar
- Vervolgens doet deze persoon Master Universiteit opleiding van 1 jaar.

Deze leerwegmethode is er, omdat veel kandidaten van het Vwo de Bachelor universiteit niet halen en omdat veel allochtonen beginnen op het mbo, deze kunnen door middel van deze leerweg methode makkelijker hogerop komen.

Wat daarbij hoor.

Als je de studie hebt afgerond, solliciteer je bij een advocatenkantoor naar keuze om daar je kandidaat-stage van 3 jaar te mogen doen.
Hiernaast tref je een snel overzicht van de Top 30 van de Nederlandse advocatuur. In de eerste weken van deze stage word je, door de rechtbank, in je arrondissement
(rechtbank van een bepaalde streek.)
Voorwaardelijk beëdigd als advocaat; hierna mag je zelfstandig procederen.

Salaris.

Tijdens de 3 jaar tijd dat je stage loopt verdien je ook geld, natuurlijk niet het maximale dat je kan verdienen als advocaat.

Het 1ste jaar stage verdien je rond de €1.865
Het 2e jaar stage verdien je rond de €2.120
Het 3e jaar stage verdien je rond de €2.365

Naast dit salaris heb je recht op 23 vakantiedagen.
Je hebt ook recht op reis en verblijfsvergoedingen.
En natuurlijk als je activiteiten moet gaan doen word dit ook voor je betaald.

Strafrecht

Als verdachte wordt voordat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit (Artikel 27 lid 1 Wetboek van Strafvordering). Wanneer u in aanraking komt met politie en justitie als verdachte van een misdrijf, een ernstig strafbaar feit, is het belangrijk uw belangen reeds in een vroeg stadium te laten behartigen door een advocaat. Met een advocaat, gebonden aan zijn beroepsgeheim, kunt u uw zaak bespreken en uw advocaat zal u wijzen op uw rechten en plichten als verdachte. Met name het al of niet gebruik maken van het zwijgrecht is een belangrijke beslissing in een strafzaak. In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht kan een eenmaal afgelegde (belastende) verklaring niet later worden ingetrokken, althans zal een zodanige intrekking geen of weinig gevolgen hebben. Sterker, door een eventuele latere intrekking of wijziging van uw verklaring zal een rechter twijfelen aan uw geloofwaardigheid.

In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt hij een strafbaar feit en moet hij wanneer de officier van justitie dat wil, als verdachte voor de rechter verschijnen.
Er zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn relatief lichte vergrijpen, misdrijven zijn ernstiger feiten. Alle strafbare feiten staan in wetten, bijvoorbeeld in het wetboek van Strafrecht, de Opiumwet en de Wegenverkeerswet.
Hoofdpersonen in het strafrechtIn het strafrecht komen de volgende hoofdpersonen voor:- Het slachtofferHet slachtoffer van een strafbaar feit moet zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. De officier van justitie kan de zaak voorleggen aan de rechter.Vaak heeft het slachtoffer schade geleden. Hij kan proberen deze schade vergoed te krijgen door aan de officier van justitie te vragen zijn schade bij de rechter te claimen. Het slachtoffer kan ook zelf een burgerlijk proces tegen de verdachte starten. Daarnaast kan een slachtoffer een eenmalige uitkering aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
- De politieDe politie maakt een verslag van de aangifte van een slachtoffer. Dat verslag heet een proces-verbaal. De politie doet ook zelf onderzoek om strafbare feiten op te sporen en bewijzen te verzamelen. Het proces-verbaal en eventuele bewijsstukken stuurt de politie door naar de officier van justitie.
- De officier van justitieDe officier van justitie werkt bij het openbaar ministerie (OM). Het OM is de organisatie die verantwoordelijk is voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De officier van justitie bepaalt of hij een zaak aan de rechter wil voorleggen of niet. Hij moet er ook voor zorgen dat uitspraken van de strafrechter worden uitgevoerd.Zowel de politie als de officier van justitie kunnen dwangmiddelen toepassen. Bekende dwangmiddelen zijn bijvoorbeeld iemand fouilleren of vasthouden op het politiebureau. Zij moeten zich daarbij wel aan strenge regels houden. Die regels staan ook in de wet. De rechter controleert of de regels wel goed worden toegepast. De rechter-commissaris

- Soms moet een officier van justitie een groot onderzoek doen om een strafbaar feit te kunnen bewijzen.Als hij dit onderzoek wilt gaan doen moet hij toestemming vragen aan de rechter-commissaris.Dat is de rechter die het onderzoek leidt.De rechter-commissaris kan speciale zware dwangmiddelen toepassen, zoals het aftappen van een telefoon.
- De strafrechter: Als de officier van justitie besluit een zaak voor de strafrechter te brengen, dan komt er een zitting.Op die zitting vertelt de officier van justitie aan de rechter wat de verdachte naar zijn mening heeft gedaan. De rechter onderzoekt wat er precies is gebeurd. Hij luistert niet alleen naar wat de officier van justitie en de verdachte hem vertellen, maar doet ook zelf onderzoek. Hij kan bijvoorbeeld getuigen en deskundigen vragen wat zij van een zaak vinden. Pas daarna doet de rechter uitspraak.
- De verdachte en zijn advocaat: Als de politie en de officier van justitie denken dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, dan spreken we over een verdachte. Een verdachte is nog geen dader. In Nederland geldt namelijk de regel dat iedereen onschuldig is, totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Pas als de rechter vindt dat iemand iets heeft gedaan wat niet mag, spreken we over een dader. Het is verstandig een advocaat in te schakelen als u verdacht wordt van een strafbaar feit. De advocaat kijkt of de politie en de officier van justitie zich wel aan de regels houden en verdedigt de verdachte op de zitting. Iedereen heeft recht zich te laten helpen door een advocaat. Als iemand dat niet kan betalen, dan krijgt hij een advocaat toegewezen door de Raad voor de Rechtsbijstand. Hiervoor betaalt hij wel een eigen bijdrage.

- De getuige: Een getuige is iemand die iets kan vertellen over een bepaalde strafzaak. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die een belangrijke verdachte heeft gezien. Getuigen die op verzoek van de officier van justitie worden gehoord, noemen we getuigen à charge. Zij leggen meestal een belastende verklaring af voor de verdachte. Getuigen die de verdediging oproept, noemen we getuigen à decharge.Zij proberen in de meeste gevallen de verdachte vrij te pleiten.
De reclassering: De reclassering helpt mensen die met het strafrecht in aanraking komen. Op verzoek van de rechter onderzoeken medewerkers van de reclassering bijvoorbeeld hoe een verdachte woont, of hij werkt en of hij familie heeft.Soms bemiddelt de reclassering tussen dader en slachtoffer. Zij begeleidt verder mensen die door de rechter zijn veroordeeld.

Procedure in het strafrecht: Degene die in een strafproces is verwikkeld, krijgt vaak met verschillende rechterlijke instanties te maken. In Nederland houden vier instanties zich met strafrechtprocedures bezig: het kantongerecht, de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad.Lang niet alle strafzaken worden aan de rechter voorgelegd: in het strafrecht bestaan ook andere procedures. De politie kan sommige zaken bijvoorbeeld zelf helemaal afhandelen. Dat kan ook de officier van justitie.
De strafrechtadvocaat: Het beroep strafrechtadvocaat is het meest bekende beroep als advocaat, dat komt omdat dit beroep het meest naar voren komt.Neem een voorbeeld aan Moszkowicz. De beste advocaten zijn strafrechtadvocaten, deze mensen hebben de meeste zaken en eigenlijk nemen ze deze zaken alleen aan voor het gevoel, het gevoel dat ze kunnen winnen, het maakt ze niet uit of degene die ze verdedigen nou schuldig is of niet.
Het kantongerecht: Het kantongerecht is het ‘laagste gerecht’ in Nederland. De kantonrechter behandelt alleen overtredingen. Vaak gaat het om zaken waarin de politie of de officier van justitie een schikkingsvoorstel heeft gedaan. Als de verdachte niet op zo’n voorstel ingaat, komt de zaak bij de kantonrechter. De verdachte ontvangt dan een dagvaarding waarin precies staat waarvan hij wordt verdacht.De rechter onderzoekt op de zitting wat er is gebeurd. Eerst komt de officier van justitie aan het woord en daarna de verdachte of zijn advocaat. De kantonrechter kan ook getuigen horen. De verdachte mag altijd als laatste nog iets zeggen.De kantonrechter doet meestal meteen na de zitting een mondelinge uitspraak. Tegen de meeste uitspraken is hoger beroep mogelijk bij de rechtbank.
De rechtbank: De rechtbank behandelt in principe alle misdrijven en de hoger-beroepzaken van het kantongerecht. Eenvoudige zaken worden door één rechter behandeld, de politierechter genoemd. Moeilijker zaken worden door drie rechters bekeken. Ook nu komt eerst de officier van justitie aan het woord en daarna de verdachte of diens advocaat. De politierechter doet meestal meteen mondeling uitspraak. De rechters bij de rechtbank doen veertien dagen na de zitting uitspraak. Tegen die uitspraken is in principe hoger beroep mogelijk bij een gerechtshof.Bij de rechtbank werkt een aantal gespecialiseerde rechters. De economische politierechter houdt zich bezig met economische vergrijpen, bijvoorbeeld overtreding van de winkelsluitingswet of de warenwet. De kinderrechter behandelt zaken waarin kinderen worden verdacht van het plegen van strafbare feiten.De zittingszaal Dit is waar de rechtszaak zich voortzet, op dit plaatje kan je zien hoe iedereen zit binnen in een rechtszaal.
Het gerechtshof:De raadsheren van het gerechtshof behandelen in het algemeen alleen zaken in hoger beroep. Zij bekijken nog eens wat er precies is gebeurd en luisteren opnieuw naar de verhalen van het openbaar ministerie en de verdachte. Het gerechtshof hoeft geen rekening te houden met uitspraak van de rechtbank. Iemand die in eerste instantie is veroordeeld, kan dus worden vrijgesproken, maar ook een hogere straf krijgen.
De Hoge Raad: Partijen die het niet eens zijn met een uitspraak kunnen bij de Hoge Raad in beroep gaan. De raadsheren van de Hoge Raad kijken dan niet opnieuw naar de feiten van een strafzaak, maar onderzoeken alleen of de rechtbank of het gerechtshof alle rechtsregels goed heeft toegepast. Als dat niet zo is, moet een andere rechtbank of een ander hof opnieuw naar de zaak kijken.
Alternatieve procedures: Strafzaken duren vaak heel lang en kosten de Nederlandse overheid veel geld. In sommige gevallen is het daarom beter te zoeken naar een alternatieve procedure. Zowel de politie als de officier van justitie kunnen in bepaalde gevallen proberen de zaak zelf af te handelen. De officier van justitie kan bijvoorbeeld de verdachte een transactie aanbieden. Gaat de verdachte hierop in, dan betaalt hij een bepaald geldbedrag en is hij van de zaak af. We noemen dit ‘schikken’. De verdachte en het slachtoffer kunnen soms ook samen een afspraak maken over de manier waarop de zaak moet worden afgehandeld. We noemen dit ‘dading’.Kleine verkeersovertredingen worden afgehandeld via het Centraal Justitieel Incassobureau. Dat stuurt automatisch een acceptgiro naar de overtreder.Bij sommige strafbare feiten, bijvoorbeeld bij voetbalvandalisme, wordt vaak snelrecht toegepast. Dat betekent dat de verdachten binnen een paar dagen voor de rechter moeten verschijnen en hun eventuele straf meteen moeten uitzitten. We praten in deze gevallen over lik-op-stukbeleid.
Beslissing van de rechter:Een rechter kan in een strafzaak verschillende beslissingen nemen.Als hij vindt dat een officier van justitie onterecht iemand heeft vervolgd, bijvoorbeeld omdat hij helemaal niets strafbaars heeft gedaan, dan laat hij de verdachte vrij. We noemen dit ontslag van rechtsvervolging.De rechter laat een verdachte ook vrij als hij vindt dat er in zijn zaak onvoldoende bewijs is. In zo'n geval spreken we van vrijspraak.Als de rechter vindt dat iemand wel schuldig is en daarvoor ook moet worden gestraft, dan kan hij verschillende soorten straffen opleggen. Hij kan een gevangenisstraf of een geldboete opleggen of iemand veroordelen tot een taakstraf. Een taakstraf betekent dat een dader een tijd onbetaald werk moet doen. In de wet staat bij elk strafbaar feit welke straf een rechter maximaal op kan leggen. Een rechter kan verder onvoorwaardelijk of voorwaardelijk straffen. Onvoorwaardelijk betekent dat iemand meteen zijn straf moet ondergaan. Voorwaardelijk betekent dat de straf even wordt uitgesteld. De dader moet zich dan een tijd aan bepaalde afspraken houden. Doet hij dat niet, dan moet hij bijvoorbeeld alsnog naar de gevangenis. Houdt hij zich wel aan de afspraken, dan komt de straf te vervallen.Naast straffen kennen wij in Nederland ook zogenaamde maatregelen.
Voorbeelden van maatregelen zijn het betalen van schadevergoeding aan het slachtoffer en de terbeschikkingstelling
Bijvoorbeeld:
U wordt verdacht van een strafbaar feit en moet binnenkort terecht staan voor de rechtbank. Omdat u niet in voorarrest zit krijgt u een dagvaarding thuis. Zit u wel in voorarrest dan gelden andere regels. In het Huis van Bewaring kunt daarover informatie krijgen.
De dagvaarding: In de dagvaarding kunt u lezen van welk feit u precies wordt verdacht. Dat is het feit dat de officier van justitie u ten laste legt. Ook vindt u in de dagvaarding waar en wanneer de behandeling van uw zaak plaats heeft.

Bezwaarschrift
Misschien vindt u dat er helemaal geen reden is om u te dagvaarden. U kunt dan bij de griffie van de rechtbank een bezwaarschrift indienen. U hebt daarvoor acht dagen nadat u de dagvaarding heeft ontvangen de tijd.

Rechtsbijstand
U bent niet verplicht om een advocaat in de arm te nemen. U mag uw eigen verdediging voeren. Wordt u verdacht van een misdrijf dan is het wel verstandig om een advocaat in te schakelen. Doe dat dan zo snel mogelijk. Hij kan zich dan tijdig op uw zaak voorbereiden. Als u de advocaat niet zelf kunt betalen, dan kan de overheid een deel van de kosten voor zijn rekening nemen. U kunt dan een toevoeging krijgen. Uw advocaat kan dat voor u regelen. U kunt daarover ook van het Bureau voor Rechtshulp informatie krijgen. U betaalt wel een eigen bijdrage. hoe hoog die is, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Slachtoffer
Als door uw toedoen iemand schade heeft geleden dan kan deze op de zitting een schadevergoeding vragen. Als de rechter deze schadevergoeding toekent, dan moet u dit bedrag aan het slachtoffer betalen.

Inzage in het dossier
Van uw zaak is een dossier gemaakt. Hierin zitten stukken van de politie, openbaar minister (de officier van justitie) enz. U kunt uw dossier inzien bij de griffie van de rechtbank waar u terecht moet staan. U kunt hiervoor van tevoren een afspraak maken.

U kunt stukken uit het dossier overschrijven en om een kopie van de stukken vragen. Dat moet u dan wel betalen. U kunt dit ook aan uw advocaat overlaten.

Getuigen en deskundigen
De officier van justitie kan getuigen en deskundigen oproepen om op de zitting te verschijnen. Hun namen kunt u lezen in de dagvaarding. U kunt ook zelf getuigen en deskundigen oproepen of meenemen naar de zitting, als u denkt dat zij voor u een belangrijke verklaring kunnen afleggen. Als zij niet willen komen, dan kunt u de officier van justitie vragen hen via een oproeping te laten komen. De kosten voor het oproepen en verschijnen van getuigen en deskundigen op uw verzoek, moet u zelf betalen (bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten).

Uitstel
Soms kunt u uitstel van de zitting krijgen. Bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat u zich niet voldoende op de behandeling hebt kunnen voorbereiden. U moet daarvoor wel een goede reden hebben. Ook kan de zitting worden uitgesteld als u op het opgegeven tijdstip onmogelijk aanwezig kunt zijn, bijvoorbeeld omdat u ziek bent.

Voor het vragen van uitstel kunt u terecht bij de griffie van het gerecht waar u terecht moet staan. U moet dat uitstel zo spoedig mogelijk aanvragen. U kunt dit natuurlijk ook aan uw advocaat overlaten.

Verstek
U bent niet verplicht om op de zitting te verschijnen. Doet u helemaal niets dan wordt uw zaak 'bij verstek' behandeld. Soms zal de rechter vinden dat u verplicht aanwezig moet zijn. De zaak wordt dan uitgesteld en wordt u nogmaals opgeroepen.
Wilt u niet op de zitting verschijnen, maar wel reageren, dan kunt u de rechter een brief schrijven. U kunt dan uw mening geven over het feit waarvoor u terecht moet staan.

Behandeling van de zaak
U kunt zich melden bij de portier van het gerechtsgebouw waar uw zaak dient. Hij zal u wijzen waar u moet zijn.

Moet u terechtstaan voor de politierechter dan is in de zaal één rechter, een griffier en de officier van justitie aanwezig. Dat heet enkelvoudige kamer. Het gaat dan om zaken die niet heel ingewikkeld zijn. Ook mag de rechter niet meer dan maximaal zes maanden gevangenisstraf opleggen. Wordt uw zaak behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank dan zijn er, naast de griffier en de officier van justitie drie rechters aanwezig. De rechter in het midden is de voorzitter. Deze zal de meeste vragen stellen.

Hij begint met het vragen van uw naam. Daarna zal hij zeggen dan u goed moet opletten en dat u niet verplicht bent om vragen te beantwoorden. Vervolgens leest de officier van justitie voor waarvan u wordt verdacht. De officier van justitie legt meestal een verslag neer van de beschuldigde waar hij met hem over heeft gepraat. Dat is de tenlastelegging. Die kent u uit de dagvaarding die u thuis hebt gekregen.

Zijn er getuigen en deskundigen opgeroepen, dan worden hun namen voorgelezen. Hebt u getuigen en deskundigen meegenomen die niet zijn genoemd, dan moet u die onmiddellijk opgeven.

Na het horen van de getuigen en deskundigen vraagt de rechter wat u van de afgelegde verklaringen vindt. Daarna bespreekt de rechter de schriftelijke stukken in uw dossier. U kunt de rechter vragen om uit de stukken nog iets voor te lezen. De rechter mag dit verzoek weigeren als de zaak hem voldoende duidelijk is. Hierna zal de rechter u ondervragen. Na de ondervraging geeft hij het woord aan de officier van justitie.
Hij zal zeggen wat hij van de zaak vindt. Dat heet het requisitoir. Dan zegt hij wat er in uw geval moet gebeuren. Dat is de eis. De rechter kan anders beslissen. Vervolgens krijgt u zelf of uw advocaat het woord. Dit heet het pleidooi. Als verdachte hebt u tenslotte recht op het laatste woord. U hoeft daar geen gebruik van te maken.

Uitspraak
Het proces eindigt uiteindelijk met een vonnis van de rechter. Dit kan zijn vrijspraak, ontslag van recht vervolging of een veroordeling. De rechter kan u veroordelen tot een geldboete of gevangenisstraf. Wordt u tot niet meer dan zes maanden gevangenisstraf veroordeeld, dan kan die straf worden omgezet in een taakstraf. U moet dan een voorgeschreven aantal uren onbetaalde arbeid verrichten.

Naast de hoofdstraf zijn nog enkele bijkomende straffen of maatregelen mogelijk. Zoals ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook kan u ter beschikking worden gesteld (tbs), maar pas nadat u door een deskundige (psychiater of psycholoog) bent onderzocht.
De politierechter doet meestal onmiddellijk uitspraak na de zitting. De meervoudige kamer later. In ieder geval moet dat binnen 14 dagen na de zitting zijn. U krijgt ook te horen over de mogelijkheden van hoger beroep.

Vergoeding van kosten
Als uw zaak definitief is geëindigd zonder dat een straf en maatregel is opgelegd, kunt u binnen 3 maanden schadevergoeding vragen in een aparte verzoekprocedure. Vergoeding van kosten is niet mogelijk als de rechter u wel schuldig verklaarde, maar u geen straf oplegde vanwege uw persoonlijke omstandigheden.
Alhoewel aan het vervaardigen van deze informatie de nodige aandacht is besteed en de nodige zorgvuldigheid is betracht, wordt voor wat betreft de inhoud geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

De piketadvocaat.

Op het moment van inverzekeringstelling gaat van de politie een melding uit naar de piketcentrale van de Orde van Advocaten, waarna een piketadvocaat u op het politiebureau zal bezoeken voor het verlenen van eerste rechtshulp indien u niet hebt aangegeven dat u door uw eigen advocaat (ook wel voorkeurspiket) wenst te worden bezocht.
Indien u al in verzekering wordt gesteld, zal het in de praktijk, vanwege een cellentekort of geringe ernst van het feit, vaak gebeuren dat u op een gegeven moment wordt heengezonden en dat u op dat moment of op enig later moment een dagvaarding krijgt uitgereikt. Teneinde uw strafzaak zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, is het van groot belang zo snel mogelijk na ontvangst van een dagvaarding contact met uw advocaat op te nemen. Uw advocaat kan zich dan voor u als advocaat stellen bij de Rechtbank, het procesdossier bij de Rechtbank opvragen ter voorbereiding van de strafzitting, de zaak met u bespreken en eventueel nog onderzoekshandelingen doen of verlangen.

Bronvermelding

http://www.rechtenstudie.nl/carriere/AdvocaatStrafrecht.shtml

http://www.rechtenstudie.nl/carriere/salarissen2002/orde.shtml

http://www.advocatenorde.nl/index.html

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/browsercheck/continuation=03984-002/session=930227129948036/action=javascript-result/javascript=yes

http://www.fievezadvocaten.nl/specialisme.html#strafrecht

Studieboek, Materieel strafrecht van Prof.mr.C.Kelk

Leerstukken van strafprocesrecht van Prof.mr.Knigge

Begrippenlijst

requisitoir.

Betekend “de rechter verteld wat hij van de zaak vind, dit noem je requisitoir

tenlastelegging

De officier van justitie legt voor waarvan de beschuldigde van word beschuldigd.

REACTIES

H.

H.

ik weet niet of het zo is, maar ik weet bijna zeker dat tenlastelegging betekent:
de officier van justitie legt meestal een verslag neer van de beschuldigde waar hij met hem over heeft gepraat. veel geluk met mijn informatie.


15 jaar geleden

A.

A.

hallo suzanne

ik vondt het een leuke en leerzame werkstuk of beter gezegd de beste van google .tenminte waar ik iets van heb geleerd

met vriendelijke groet,
achmed

19 jaar geleden

D.

D.

hoi, heb je ook iets alleen over rechters?

19 jaar geleden

Y.

Y.

heyy ik ben jasmine en doe mavo 2 ik zou ook graag advocaat willen worden.om mensen met hun problemen te helpen en het verdient goed.veel mensen zeggen dat je vwo nodig heb is dat waar???.enn weet je leuke sites.ook wil ik vragen wat je in je vakkenpakket nodig heb.
alfast bedankt,
groetjes yasmine mail me zo gauw mogelijk

18 jaar geleden

Z.

Z.

ik had een vraagje wat had je nou gekregen voor dit werkstuk een v of een g.. ? want ik wil dit werkstuk ook gebruiken voor mijn sectrowerkstuk van dit jaar..

17 jaar geleden

M.

M.

hoi dit is echt een goed werkdtuk joh!XD
groet miley

12 jaar geleden

S.

S.

welke vakken heb je nodig voor als je advocaat wilt worden want ik zit nu in de 2de (mavo) en ik ga volgend jaar naar 3 (mavo) en ik moet vakkenkeuze maken als volgt:
frans , duits , aardrijkskunde , geschiedenis , nask1 (natuurkunde) , lichamelijke opvoeding (gym) , drama , biologie welke vakken heb ik nodig ik heb tijd tot 6-4-2013

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.