Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

ICT

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Sectorwerkstuk door een scholier
  • 4e klas vmbo | 3439 woorden
  • 24 april 2007
  • 154 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.1
  • 154 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Opleiding
Doorstroom van VMBO naar MBO:
VMBO Theoristische leerweg (TL) = MBO niveau 4
VMBO Gemengde leerweg (GL) = MBO niveau 4
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) = MBO niveau 4
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) = MBO niveau 3
Praktrijk onderwijs (PO) = MBO niveau 2
Leerlingen zonder diploma beginnen op niveau 1, als dit er niet is op niveau 2.
Als je op niveau 2 zit kun je doorstromen naar niveau 3 en later ook nog naar niveau 4.
Bij niveau 4 kun je alleen maar doorstromen naar een MBO opleiding specialisatie of een HBO opleiding.

Naar welke MBO scholen kun je gaan in de buurt van Valkenburg?
Arcus Heerlen, Leeuwenborgh Sittard en Leeuwenborgh Maastricht.
Wat zijn niveaus op het MBO:
Niveau 4: Netwerkbeheerder specialisatie (duur: hooguit 2 jaar). Dit is een mogelijke vervolgopleiding op Systeembeheerder.
Niveau 4: Systeembeheerder (duur: 2 tot 4 jaar).
Niveau 3: Medewerker beheer (duur: 2 tot 4 jaar).
Niveau 2: Service medewerker (duur: 2 jaar).
Voor deze opleidingen heb je niet echt speciale vakken nodig. Vakken die makkelijk zouden kunnen zijn, in deze richting zijn: Wiskunde, Economie, NaSk 1 en een tweede vreemde taal.
Je kunt na het MBO doorstromen naar het HBO. Je kunt dan naar de Hoge school Zuyd in Heerlen en Sittard.
Hier kun je je specialiseren in:

- Applicatiebeheerder (± 4 jaar)
- Applicatiemedewerker (± 4 jaar)
De duur van Systeembeheerder, Netwerkbeheerder en een HBO opleiding, duren samen ± 10 jaar. Je krijgt wel voor bepaalde vakken uitstel.
Wat is het verschil tussen BOL en BBL?
BOL: je 5 dagen in de week naar school gaat. Vanaf het 2de leerjaar ga je bij een bedrijf stage lopen. Hiervoor wordt je meestal betaalt.
BBL: je gaat 1 dag in de week naar school en de andere dagen ga je werken. Dit werk doe je meestal betaalt.
10% van de studenten die in het 1ste leerjaar aan een ICT opleiding beginnen, halen de kerst vaak niet. Ze komen dan erachter dat ze toch een vekeerde beslissing hebben genomen.
De Geschiedenis van de Computer
De kennis die ik nu al heb voor het onderzoek.
In het algemeen heb ik weinig verstand van computers maar ben er wel vaak mee bezig.Ik zelf beschrijf een computer niet alleen als de Personal Computer die wij allemaal kennen in het jaar 2006. Tv’s, Radioos en de Discman zijn ook vormen van gecomputeriseerde middelen.
De personal computer:
De personal computer, afgekort PC wordt in het dagelijks leven gebruikt voor allerlei verschillende taken zoals; administratief werk, spelletjes, internet, andere bruikbare programma’s en tekstverwerkingen.
De computers van die tijd waren dus al heel erg minimaal. Als je het vergelijkt met de technologie van tegenwoordig; I-pod video 60MB geheugen. (zie afbeeldig hieronder.)
De Mechanise Computer
De Mechanische computer is ontstaan mede dankzij de geschiedenis van rekenen. Omdatmensen al veel verschillende dingen gebruikten zoals; telramen, rekenlinealen, het opschrijven van de cijfers en goed proberen op te tellen was op een dag de grens ook bereikt.
Voordat de rekenmachine was uitgevonden werden er allemaal wiskundigen in een kamergezet die dan met zijn allen delen van rekenkundige problemen oplossen. Dat noemde men de computer.
Destijds in het Verenigd Koninkrijk ergerde een astronoom, Charles Babbage, zich eraan dat hij met de gebruikte tabellen onvermijdelijke fouten tegen kwam. Daarvoor bedacht Babbage in 1882 een "differentiemachine”, een machine die tabellen en veeltermen kon onderscheiden en gebruiken.
In 1833 kwam hij met de “Analytische machine”. Deze machine kon met medewerking van een ponskaart bepaalde formules van elkaar onderscheiden.
Nog steeds was dit concept een bedacht project, daarvoor zocht hij een wiskundige die het project verder zou uitwerken.
Waar kun je ICT voor gebruiken?
Om dit allemaal te kunnen zul je iets moeten leren, net als bij veel dingen.
Je kunt hierbij uit verscheidene beroepen kiezen die je zou willen uitoefenen, maar wij beperken het tot de brede kern van de ICT, namelijk;
*Applicatiebeheerder
*Applicatiemedewerker
*Helpdesk
*Systeembeheerder
*Netwerkbeheerder
*Medewerkerbeheerder
Hier een korte omschrijving van wat je kan bij ieder bovenstaand beroep (in grove lijnen).
Applicatie beheerder:
Hier leer je applicaties(programma’s die tot handelingen in staat zijn zoals doorlopende rekeningen die automatisch worden afgeschreven) te maken. De meeste programma's die je gebruikt in je schooltijd zijn: Word, Excel, Powerpoint, Internet en MSN.
Applicatie medewerker:
Hier leer je hoe je de applicaties van de Applicatiebeheerder afmaakt.
Helpdesk:
Dit lijkt een makkelijk verhaal, toch duren deze opleidingen een aantal jaren. Verschillend van 2 tot 4 jaar per opleiding, waarvan een paar van bovenstaande op HBO niveau is.
Systeembeheerder:
Hier leer je het systeem(netwerk van programma’s) binnen een bedrijf te onderhouden en het vloeiend te laten lopen voor iedereen.
Netwerkbeheerder:
Hier leer je het netwerk(aan elkaar gekoppelde computers)binnen een bedrijf te onderhouden en zonder onderbrekingen te laten lopen en bruikbaar te maken voor iedereen.
Medewerker beheer:
Dit is ongeveer hetzelfde als wat een systeembeheerder doet. Een medewerker beheer leert ook het onderhouden van software en het instaleren daarvan. Ook het gebruik van hardware komt er aan de orde.
Applicatiebeheerder
Opleiding:
Applicatiebeheerder is als opleiding te volgen op het HBO. Als je op het MBO zit in de richting van Systeembeheerder krijg je al een beetje stof in deze richting. Deze opleiding kun je alleen volgen als je een HAVO diploma hebt of met een MBO niveau 4 diploma.
Het beroep:
Wat doet een Applicatie beheerder?
De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor de applicaties die in een bedrijf worden gebruikt. Een applicatie is een programma op een computer of een netwerk. Niet zomaar een programma, maar een programma waar je iets mee kunt doen. Bijvoorbeeld: facturen (rekeningen) opstellen en versturen aan klanten. Of: uittreksels om een bestelling te produceren. En hoeveel grondstoffen er moeten worden besteld.
Applicaties zijn belangrijke instrumenten voor bedrijven. Ze maken het werk gemakkelijker. De applicatiebeheerder kiest ze uit en voert ze in. Daarna zorg je ervoor dat de gebruikers alle mogelijkheden van de applicatie benutten. Anders is het weggegooid geld. Om dat te voorkomen, schrijf je een goede handleiding, of je organiseert informatiesessies.
Je bespreekt met de directie, maar ook met de rest van het personeel, welke applicaties er moeten komen. De directie betaalt, maar het personeel moet ermee gaan werken. Goed luisteren, voor- en nadelen afwegen, prijzen en prestaties vergelijken – de applicatiebeheerder weet wat er te koop is, waar het bedrijf behoefte aan heeft en hoeveel geld hij mag besteden. Maakt hij een fout, dan heeft dat vaak grote gevolgen.
Wat zijn je belangrijkste taken?
Je moet goed begrijpen hoe mensen werken. Anders kies je nooit de goede applicaties uit en zijn je collega’s ontevreden. Die kennis gebruik je om een goede keuze te maken, en een plan voor de invoering van het nieuwe systeem. Testen of alles werkt en of de mensen op de juiste manier met de applicatie werken.
als mensen meer over computers en internet weten, stellen ze steeds meer eisen. Je moet stevig in je schoenen staan om daarmee om te kunnen gaan. Want jij bent verantwoordelijk.
Wat verdien je?
Als je net van school komt, verdien je tussen de € 1550 en € 1650 bruto per maand. Maar dit verschilt per bedrijf heel erg.
Vind je makkelijk een baan?
De laatste jaren zijn veel banen voor applicatiebeheerders gevuld. Toch zal er nog genoeg vraag naar blijven. Als je goed bent in je vak zul je vast een goede baan vinden als je applicatiebeheerder wordt.
Helpdesk
Opleiding:
Helpdesk is een vervolg opleiding van Systeembeheerder. Het is net als Systeembeheerder een niveau 4 opleiding en duurt maximaal 2 jaar.
Het beroep:
Een Helpdesk is binnen de ICT een heel belangrijk middel. Als er problemen zijn worden deze opgelost. Meestal gebeurt dit via de telefoon (tegenwoordig ook via e-mail). Die medewerker die achter de helpdesk zit probeert met zijn kennis de problemen binnen een bedrijf op te lossen. Als dit niet gaat komen er mensen langs en kijken ze wat het probleem is. Soms zijn er problemen binnen de software. Ze kunnen dit meestal ter plaatsen oplossen. Als er problemen zijn met hardware, dan wordt de computer meestal meegenomen. Ze plaatsen dan een reserve computer zodat ze toch kunnen doorwerken.
Voorbeelden.
Problemen aan de Software kunnen zijn: verkeerd installeren van Windows. Microsoft heeft soms ook problemen met zijn besturing. Soms worden de programma's niet goed geïnstalleerd binnen een bedrijf. Hiervoor bellen ze dan naar de helpdesk van dat bedrijf of dat programma.
Problemen aan de Hardware kunnen zijn: De computer start niet meer op, het meest voorkomende probleem is dan dat de Grafische kaart kapot is. Problemen met het Moederbord kunnen ook voorkomen. Het moederbord is de plaats waar alle kabels bij elkaar komen, van hieruit worden ook de signalen uitgezonden naar het beeldscherm. Bij sommige mensen doet het geluid het niet. Deze mensen hebben dan een probleem met de Geluidskaart.
Binnen een bedrijf wordt deze taak meestal vervuld door de Systeembeheerder .
Systeembeheerder
Opleiding:
Systeembeheerder is een opleiding op niveau: 4. Als je een diploma hebt voor VMBO Theoritsche-, Gemengde of Kaderberoepsgerichteleerweg. Kun je op niveau 4 instromen. Ook met een niet afgemaakte HAVO kun je instromen op het MBO niveau 4.
Het beroep:
Systeembeheerder is een functie in de ICT. ICT staat voor Information Communication & Technology. Een systeembeheerder heeft een behoorlijke verantwoordelijk taak. Zo moet een systeembeheerder er voor zorgen dat het computersysteem draait. Een systeembeheerder werkt bij een groot bedrijf niet alleen. Hier werken ze met meerdere systeembeheerders en iedere systeembeheerder heeft zijn specialiteit. Een systeembeheerder werkt niet alleen met de systemen binnen een bedrijf. Ook werkt een systeembeheerder met: hardware en software, het maken van backups en updates toepassen.
Als een bedrijf gaat groeien komen er ook steeds meer computers binnen een bedrijf. Een systeembeheerder moet je dan hebben om bijvoorbeeld op een later tijdstip alle computers op een netwerk te zetten. Dit netwerk wordt onderhouden door een netwerkbeheerder .
Wat een systeembeheer vaak doet in de grotere bedrijven, waar die full time kan werkenis: problemen voorzien en voorkomen, problemen oplossen en het hele systeem proberen te verbeteren.
Als je in een kleiner bedrijf zit heeft een systeembeheerder meestal een dubbelefunctie, want in zo’n bedrijf is dan te klein om een full time systeembeheerder te hebben.
Netwerkbeheerder
Opleiding:
Netwerkbeheerder is een opleiding op niveau 4. Het duurt maximaal 2 jaar. Je kunt niet met deze opleiding beginnen. Het is een vervolgopleiding, meestal doen ze dan van te voren de opleiding Systeembeheerder .
Het beroep:
Een netwerkbeheerder is iemand die het netwerk van een bedrijf onderhoudt. Het is een hele verantwoordelijke functie. Alle fouten binnen een netwerk worden dan opgelost door een netwerkbeheerder.
Meestal als één persoon een probleem heeft, dan hebben meerdere een probleem. Dit komt doordat er veel programma’s op het intranet zitten. Als de intranet verbinding eruit ligt, dan kunnen veel mensen binnen een bedrijf niet aan de slag.
Fouten die vaak voorkomen: fouten op het intranet, fouten op het internet. Fouten die vaker op het internet plaatsen vinden zijn: herkent geen proxyserver of kan geen LAN verbinding vinden.
Op intranet zijn de fouten vaker van programma’s. Het kan dan zo zijn dat de harde schijf nergens meer te lezen is. Programma’s als Word, Excel of internet kunnen dat niet bereikt worden.
Medewerker beheer

Het beroep:
Functies:
Medewerker bij bedrijven waar met informatiesystemen wordt gewerkt
Taken
Installeren van hardware en software, updates en uitbreidingen
Verhelpen van storingen in hard- en software
Instrueren en ondersteunen van gebruikers
Uitvoeren en onderhouden van backup- en herstelprocedures
Onderhouden en beheren van gegevens en bestanden op lokaal niveau
De Opleiding
Kerntaken
Installeren en inrichten van hard- en software 3
Beheren van hard- en software 3
Ondersteunen van systeemgebruikers
Afstudeerrichtingen / Specialisaties
Medewerker Beheer ICT
Opleidingstraject
Standaardtraject (BOL)
Duur: 2 jaar
Inrichting: 60% school en 40% beroepspraktijkvorming
Toelatingseisen
Vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
Diploma Servicemedewerker ICT niveau 2
Overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
Diploma/certificaten ter beoordeling toelatingscommissie
Verplichte vakken in je vooropleiding
- Nederlands
- Engels
Aan te raden vakken in je vooropleiding
- Wiskunde
Verder leren:
ICT-beheerder niveau 4
Netwerkbeheerder niveau 4
Applicatieontwikkelaar niveau 4
Studiebelastingsuren:
Gemiddeld 1600 uur per jaar
Studiekosten:
Kijk voor een uitleg over studiekosten en studiefinanciering in de brochure ROC van Gooi en Vechtstreek. Je kunt ook kijken op www.ib-groep.nl
Voor een opleiding in de BOL:
Lesgeld, waarvan de hoogte bepaald wordt door het Ministerie van OC&W. De inning geschiedt door de Informatie Beheer Groep. Voor het schooljaar 2006-2007 was dat € 963,-.
Leermiddelen (boeken en overige materialen zoals software en gekopieerd lesmateriaal) Afhankelijk van de opleiding is dit tussen de € 400,- en € 500,-.
Start opleiding:
September
Tussentijdse instroom is mogelijk!
Servicemedeweker
Functies
Medewerker ICT
Taken
- Onderhoud en installatie van computersystemen
- Ondersteuning van gebruikers
De opleiding:
Kerntaken:
- Assemblage (samenstellen uit) hardware
- Installeren en onderhouden van hard - en software
- Helpen van systeemgebruikers
Afstudeerrichtingen / Specialisaties:
- Medewerker ICT niveau 2
- Eventueel ook mogelijk om verder te leren
- Medewerker Beheer ICT niveau 3
Opleidingstraject:
Standaardtraject (BOL)
Duur: Individueel, 2 jaar
Afstudeerrichtingen / Specialisaties:
- Medewerker ICT niveau 2
- Verdeling school tijd: 60% school en 40% beroepspraktijkvorming
- Standaardtraject (BBL)
- Duur: Individueel, 2 jaar
- Verdeling school tijd: 20% school en 80% beroepspraktijkvorming
Toelatingseisen:
- Vmbo- diploma in de basisberoepsgerichte leerweg
- Diploma/certificaten ter beoordeling toelatingscommissie
Verplichte vakken in je vooropleiding
- Nederlands
- Engels
Aan te raden vakken in je vooropleiding
- Wiskunde
Mogelijkheden als snelle leerling:
Het is mogelijk om versneld de opleiding te volgen. Dan duurt de opleiding anderhalf jaar of soms nog korter.
Als je echt goed presteert kun je tussentijds doorstromen naar niveau .
Interview
1. Hoe is de manier van les geven?
Antwoord: Nou de manier van lesgeven is bij elke les anders ivm bijv hardware of office hiertwee voorbeeldjes: Hardware, hier word er gezegd wat er gedaan moet worden en er wordt uitleg gegeven over de verschillende dingen die je gaat doen. Office, Hier wordt bijv gezegd welke opdracthen gemaakt moeten worden en die moet je dan eind van de les of volgende les af hebben zonder dat er veel gezegd word van de leraar uit.
2. Hoe ziet een normaal rooster eruit?
Antwoord: Het rooster is bijna altijd anders ik heb een tijd gehad dat ik elke maandag vrij had maar ik heb ook gehad dat ik drie dagen in de week tot bijv kwart voor 5 les had. Het rooster kan elke week veranderen licht eraan welke vakken je afsluit en welke vakken er dan weer bij gaan komen.
3. Tot hoelaat zit je op school bij een lange dag?
Antwoord: tot kwart voor 5
4. Heb je dag~, week~ of vaste roosters?
Antwoord: Week roosters maar die veranderen redelijk vaak
5. Kun je je eigen rooster nakijken op het intranet van Arcus?
Antwoord: ja je eigen rooster kan worden bekeken op intranet
6. Hoeveel vakken heb je in het eerste jaar?
Antwoord: ongeveer 20 – 30
7. Hoe gaat het te werk met de studiepunten die je haalt?
Antwoord: Nou er wordt gezegd dat je een bepaald aantal studie punten moet hebben aan het eind van die periode of dat jaar als je die niet behaald moet je dingen inhalen en als je dat ook niet haalt wordt er over gesproken als je wel op de goede plaats bent op die school
8. Hoelang duurt de langste opleiding en ook hoelang duurt de korste opleiding? Welke opleidingen zijn dat?
Antwoord: De langste 4jaar dat is niveau vier (bijv beheerder), en de kortste is 2 jaar dat is niveau 2(bijv medewerker)
9. Hoelang zit je al op het Arcus college?
Antwoord: dit is mijn eerste schooljaar op het arcuscollege
10. Hoe bevalt de school tot nu? En wat is het grootste verschil tussen wat je had toen je voor het eerst de school binnen trad en nu?
Antwoord:De school bevalt me wel, Het grootste verschil is dat het lijkt alsof je meer vrijheid hebt dat op mijn vorige school
11. Hoeveel uur heb je gemiddeld per dag? Per week?
Antwoord:31 uur in de week ongeveer dan heb je bijv twee dagen tot kwart voor 5 en dan heb je maandag vrij en de rest van de uren zijn dan meer gebalanceerd
12. Hoe bevallen je docenten? Geef voorbeelden.
Antwoord:Bevallen me wel goed sommige zijn wel streng bijv dan zeggen ze je moet het voor 2 uur inleveren en als je 1minuut later komt geldt de opdracht al niet meer
13. Heb je moeite met de omgang tussen de leerlingen onderling? En met jou?
Antwoord: Ik heb geen moeite je ziet wel het verschil wie al wat weet van de ict en wie niet maar dat komt uiteindelijk wel goed
14. Wat was je eerste indruk?
Antwoord: De school en leek me echt zo een school waar heel streng op dingen gewerkt werd en de leerlingen leken me allemaal van die gamers die dachten dat er alleen maar gegamed werd op die school (wat dus niet zo is)
15. Op welke manier worden proefwerken gegeven/opgegeven?
Antwoord: Op de computer en schriftelijk
16. Als je de school in het algemeen een cijfer mag geven, wat zou dat dan zijn? En Waarom?
Antwoord: ongeveer een 8 omdat er ook leraren zijn die zelf niks weten van de ict
17. Is het zo dat je alle opdrachten met de hand moet uitvoeren of wordt er gewerkt met een computer/laptop?
Antwoord: in zo goed als alle lokalen bevinden zich computers waar je dan op kan werken
18. Wat gebeurt er in de pauzes?
Antwoord: Dan zit iedereen meestal in de aula nadat ze bij de Albert heijn zijn gaan inkopen , Als je langer dan bijv 1 uur tussenuur hebt gaan we meestal de stad in.
19. Waarom hebt u voor het ICT gekozen?
Antwoord: Omdat ik zeer geinteresseerd ben in computers en programmeren
20. Wat vind u van de opleiding tot nu toe?
Antwoord: Heel interessant
21. Denkt u dat u de goede keuze tot nu toe hebt gemaakt?
Antwoord: Tot nu toe denk ik dat ik de goede keuze heb gemaakt want het is zeer interessant en je leert er ook veel van
22. Is er een catering op de school?
Antwoord: ja in de kantine kan je verschillende dingen kopen
23. Wat heeft je bewogen de ICT in te gaan?
Antwoord: Omdat ik al 2 jaar ICT gehad heb op het Emmacollege
24. Hoe bevalt het je na 3 jaar?

Antwoord: Dat weet ik nog niet
25. Welke stage plekken heb je al bezocht?
Antwoord: Nog geen
26. Heb je tijdens je stages al eens grote problemen op moeten lossen?
Antwoord: -Nog niet op stage geweest-
27. Welke vakken heb je zoal?
Antwoord: Communicatie, Sleutelen hardware, Engels, Soliciteren, SIM , verslagen maken, Overleg plegen, Randapparatuur
28. Welk beroep wil je later gaan beoefenen?
Antwoord: Ik wil later in de multimedia gaan werken bijv Games ontwerpen
29. Waar volg je je opleiding op dit moment?
Antwoord: Arcuscollege te heerlen
30. Welk vervoersmiddel heb je naar school?(trein, bus, etc.)
Antwoord: Bus
Begrippenlijst


Back-up: Bij een back-up worden kopieën gemaakt van de gegevens die op een computer staan. Er worden dan bijvoorbeeld kopïeën gemaakt van de harde schijf.
Hardware: De hardware van de computer is een schijf waar alle gegevens van de computer op worden vastgelegd.
Helpdesk: Is een locatie of persoon waar, met name door telefonische comminucatie, vragen kunnen worden gesteld of storingen kunnen worden gemeld.
Http: Is een protocol voor meestal web-browersers (web-browerser is een computer programma om website’s te kunnen bekijken).
Hub: Een hub wordt veel gebruikt bij netwerk. Via een hub kun je verschillende netwerken samen voegen.
ICT: ICT staat voor Information Communication and Technology.
LAN: Een Local Area Network zit meestal binnen een bedrijf. Soms kun je wel van thuis uit op het network van het bedrijf komen. Een voorbeeld is intranet.
Medewerker beheer: Hij/Zij werkt meestal in opdracht van een systeembeheerder. Ze helpen ook waar nodig is de systeembeheerder.
Microsoft: Is de grootste producent van software voor op de computer. De mensen die Microsoft gemaakt hebben zijn: Bill Gates en Paul Allen.
Netwerkbeheerder: Een netwerkbeheerder zorgt ervoor dat een netwerk zonder problemen kan blijven draaien.
Netwerk (computer): Een netwerk laat twee of meer computers met elkaar communiceren.
Proxyserver: dat is een server die staat tussen de computer van de gebruiker en de gegevens die de gebruiker wilt hebben.
Router: een apparaat of software op een computer dat twee of meer verschillende computernetwerken met elkaar verbind.
Servicemederwerker : Als je deze opleiding afgesloten hebt, dan heb je een behoorlijke basis voor alle andere ICT opleiding.
Software: Software is de programmatuur op de computer. Microsoft Word en Exel zijn hier voorbeelden van, maar ook een spel wat je installeert.
Switch: Een switch schakelt systemen tussen verschillende netwerksnelheden (meestal 10 Mbit en 100 Mbit).
Systeembeheerder: Een systeembeheerder moet zorgen dat het systeem binnen een bedrijf goed draait.
Updaten: Updaten is een nieuwere versie van een bepaald programma op je computer vernieuwen en verbeteren.
WAN: Gaat wereld wijd. De afkorting staat voor Wide Area Network. Zoals een LAN binnen een bepaald bedrijf werkt, zo werkt WAN over de hele wereld. Een voorbeeld is internet of een VPN verbinding (Virtual Private Network, dat is een eigen datanetwerk).
Windows: Is een besturingsprogramma van Microsoft. Het kwam in 1985 op de markt. Sinds Windows 95 staat er bijna op alle computers Windows.
Wireless (LAN): Wireless wilt zeggen dat het draadloos is. Draadloos internet word Wireless LAN. Wireless Lan wordt vaak Wi-Fi genoemd.
Bronvermelding
De links waar wij veelzijdig op gezocht hebben, voor informatie:
www.arcuscollege.nl
www.leeuwenborgh.nl
www.wikipedia.nl
www.google.nl
Onze eigen site’s , die wij gebruikte als opslagplaats:
http://i-c-t.websitemaker.nl/sectowerkstuk
http://i-c-t.webquestmaker.nl/sectorwerkstuk
http://i-c-t.leerlinglog.nl/sectorwerkstuk

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.