Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Euro

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Sectorwerkstuk door een scholier
  • 4e klas vmbo | 2276 woorden
  • 5 februari 2007
  • 79 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
79 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
Inhoud Inleiding Wat is de geschiedenis van de euro en wat zijn de echtheidskenmerken van de euro? Wat is de waarde van de euro en hoe kan je gemakkelijk omrekenen? Wat zijn de argumenten voor en tegen de euro Is de economie in Nederland verslechterd door de euro? Nawoord en conclusie? Bronvermelding
Interview INLEIDING Voor uw ligt het sectorwerkstuk over de euro. We hebben er hard voor moeten werken, en dit is ons trotse eindresultaat. Wij hebben als onderwerp de euro gekozen. Waarom de euro? Dit is een onderwerp wat bij onze sector economie past. Wij vonden dit ook een mooi onderwerp om ons sectorwerkstuk over te doen. Het is een interessant en een leerzaam onderwerp. Elke dag weer heb je er mee te maken, vandaar onze keuze. Onze hoofdvraag is; Wat voor invloed heeft de euro op de economie? De deelvragen; - Wat is de geschiedenis van de euro en wat zijn de echtheidskenmerken van de euro? - Wat zijn de argumenten voor en tegen de euro? - Wat is de waarde van de euro en hoe kan je gemakkelijk omrekenen? - Is de economie in Nederland verslechterd door de euro? Hoe denken wij dit sector werkstuk aan te pakken. Samen maken we de tekst en typen het thuis uit op de computer. Daarna maken we samen de presentatie. We proberen zoveel mogelijk in tussenuren op school te kunnen werken. Maar ook thuis gaan we samen aan de gang voor een prachtige presentatie. Daarna bekijken we ons werk en corrigeren onzen fouten. Wat is de geschiedenis van de euro en wat zijn de echtheidskenmerken van de euro? Als ik het heb over de euro, weet iedereen wat ik bedoel, een betaalmiddel in Europa. Als je vroeger iets bestelde in het buitenland wist je nooit precies hoeveel het je zou kosten, op het moment dat je moest betalen. Dat kwam doordat de waarde van de munten kon schommelen. Bovendien kost het ook nog geld om de ene munt om te zetten in de andere. Voor de bedrijven die vaak kopen of verkopen in het buitenland is dat niet zo gunstig, voor bedrijven die vaak kopen of verkopen. Door de invoering van de euro hoeven bedrijven nu geen rekening meer te houden met mogelijke wisselkoersschommelingen als zij handel drijven met landen uit de eurozone. In het verdrag van Maastricht, dat de invoering van de muntunie regelt, staat dat de Europese munt Ecu zal heten. Maar de Duitsers voelden weinig voor de naam Ecu. Op de Europese raad van 15 en 16 december 1995 in Madrid gaven de andere lidstaten toe aan de Duitse wens, door een andere naam te bedenken. Zij bedachten toen de naam: de euro. De Duitsers wilden hun sterke mark niet ruilen voor de ecu omdat dat geen sterke munt is. Sinds 28 januari 2002 is de gulden geen wettig betaalmiddel meer. Je kon er dus niet meer mee betalen. Heeft toch iemand nog ergens guldens dan zijn de volgende datums erg belangrijk. 1 januari 2003; Hebt u toch nog ergens guldenmunten of guldenbankbiljetten gevonden, dan kan dat nog gestort worden tot 1 januari 2003 op uw eigen rekening, en daar zijn geen kosten aan verbonden. 1 januari 2007; Tot 1 januari 2007 kunnen er nog guldenmunten bij kantoren van de Nederlandse bank omgewisseld worden, voor euro’s, maar u moet na 1 januari 2003 wel kunnen uitleggen waarom de munten niet eerder ingewisseld konden worden. Ook moet je een legitimatiebewijs kunnen tonen. 1 januari 2032; Tot 1 januari 2032 kun je guldenbiljetten omwisselen tegen euro’s bij kantoren van de Nederlandse bank, maar je moet na 1 januari 2003 ook kunnen uitleggen waarom je de bankbiljetten niet eerder kon omwisselen, en ook weer een legitimatiebewijs tonen. Welke landen doen mee met de euro? Er zijn 12 landen die de euro als wettig betaalmiddel hebben. Dat zijn: Duitsland

Ierland
Nederland
Griekenland
Finland
Luxemburg
Oostenrijk
Frankrijk
België Italië Portugal
Spanje
Dit kun je onthouden met de afkorting: DING FLOF BIBS
Elke letter staat voor de beginletter van een land dat met de euro meedoet. Denemarken, Zweden en het Verenigd koninkrijk zijn wel lid van de Europese unie maar zij doen niet mee met de euro. Wat zijn de echtheidskenmerken van de euro? Wij zullen is duidelijk maken hoe u kunt zien of u echt geld in uw portemonnee heeft zitten. Briefjes van 50 tot 500 euro
Watermerk. (een merk in het papier) Houdt u een eurobankbiljet tegen het licht dan word het watermerk zichtbaar. Dit watermerk laat zowel een afbeelding zien als de waarde van het biljet in cijfers. Veiligheidsdraad. In het papier van elk eurobankbiljet zit een donkere verticale draad. Wanneer u het biljet tegen het licht houdt, ziet u deze draad aan de linkerkant van de voorzijde van het bankbiljet. Briefjes van 5 tot 20 euro. Veiligheidsdraad. In het papier van elk eurobankbiljet zit een donkere verticale draad. Wanneer u het biljet tegen het licht houdt, ziet u deze draad aan de linkerkant van de voorzijde van het bankbiljet. Baanvormig folie met hologram. Houdt u het bankbiljet schuin dan ziet u het eurosymbool € en de waarde van het bankbiljet in een glanzende hologrambaan rechts aan de voorkant. Iriserende baan

Beweegt u het bankbiljet in het licht heen en weer, dan ziet u op de achterkant een glanzende regenboogachtige baan die van kleur verandert. Het eurosymbool € en de waarde van het biljet zijn dan zichtbaar Wat is de waarde van de euro en hoe kan je gemakkelijk omrekenen In Nederland verdween de gulden en kwam de euro er voor terug. Zo is het ook bij de andere 11 landen. De Belgische, Franse en Luxemburgse frank, de Oostenrijkse shilling, de Finse mark, Het Ierse pond, de Portugese Escudo, de Duitse mark, De Italiaanse lire, de Griekse drachme, en de Spaanse Peseta verdwijnen allemaal en bij iedereen van de hierboven genoemde munten komt de euro in de plaats. De waarde van de euro in NL is 2,20371 gulden. Dus als bijvoorbeeld iets 50 euro kost is dat ongeveer 110 gulden. Hier een rijtje wat een euro allemaal waard is in de verschillende muntsoorten. Duitsland mark 1,95583
Ierland pond 0,787564
Nederland gulden 2,20371
Griekenland drachme 340,750
Finland mark 5,9457
Luxemburg Frank 40,3399
Oostenrijk Shilling 13,7603
Frankrijk Frank 6,55957
België Frank 40,3399
Italië Lire 1936,27
Portugal Escudo 200,482
Spanje Peseta 166,386
Hoe kan je gemakkelijk omrekenen? Het is niet zo heel nauwkeurige manier maar je hebt ongeveer een gevoel hoeveel het is. Voorbeeld: 1. Vermenigvuldig het eurobedrag met 2
2. Neem 10 procent van de uitkomst
3 tel de 10 procent op bij de uitkomst
v.b. 17 × 2 is 34

10% van 34 is 3,40
34 + 3,40 = €37,40
Dit klopt niet helemaal, want volgens de officiële koers is € 17,- is F 37,46
Maar je hebt nu wel een idee hoeveel het bedrag in guldens is. Wat zijn de argumenten voor en tegen de euro? Wat zijn de argumenten voor en tegen de euro? We zullen eerst beginnen met de argumenten voor de euro. Pas als er 1 munt is, kan je pas echt spreken van 1 markt. Zonder al dat ingewikkelde omrekenen, kunnen prijzen dan direct worden vergeleken. Een stuk duidelijker en eenvoudiger dus. 1 munt geeft meer zekerheid dan allemaal verschillende munten, met ieder zijn eigen koersschommelingen. Met de euro weet je waar je aan toe bent. Voorbeeld: Je ging op vakantie naar Duitsland en je wisselde de Nederlandse gulden om voor een Duitse mark. Het kwam voor dat de waarde van de mark fors daalde, en dit was ook voor bedrijven erg belangrijk. Door de Europese munt wordt het allemaal wat gemakkelijker. Er Hoeft niet meer voor elke vakantie gewisseld te worden, en er hoeven geen prijzen meer omgewisseld te worden. Een Duitse toerist kan in Scheveningen zijn ijsje afrekenen in euro’s
Met de euro wordt het makkelijker. Het kleingeld dat van de vakantie wordt overgehouden kan gewoon weer in NL worden besteed. Wat zijn de argumenten tegen de euro: 1 belangrijk argument tegen de euro is het verlies van de nationale munt. Naast het volkslied en de vlag was de gulden iets om trots op te zijn. We geven de sterke Nederlandse munt (gulden) op voor een zwakke euro. De gulden was jarenlang 1 van de sterkste munten ter wereld. Terwijl andere munten om ons heen voortdurend in waarde afnamen, bleef de gulden keihard. Maar 50% van ons spaargeld is gewoon afgenomen door de overheid. Ze hebben diefstal gepleegd op het spaargeld van de burger. Het euro teken heeft gewoon het gulden teken vervangen. In openbaringen 14 lezen we van een merkteken. Hier kan 1 munt mee bedoeld worden als een oordeel in de eindtijd. Waarschijnlijk kan dezelfde munt in verschillende lande een teken van de eindtijd zijn. Is de economie in Nederland verslechterd door de euro? Niet alle landen zijn blij met de euro. Omdat de economie daardoor verslechterd is. De handel tussen de rijke Europese landen is wel duidelijk verbeterd. Maar dat kon niet anders ook, want de euro had veel voordelen voor de handel. De prijzen van een hoop producten zijn wel flink gestegen sinds de komst van de euro. De euro prijs heeft gewoon de gulden prijs vervangen
Alles is er wel duurder op geworden. De salarissen worden niet verhoogd. De economie was door de komst van de euro niet verbeterd

De Nederlandse economie was juist verslechterd door de euro
Nu pas komt de economie langzaam omhoog van een crisis. De economie groeit en de wereldeconomie trekt. Nawoord en conclusie Dit sectorwerkstuk ging over de euro. Het zal u vast een stuk duidelijker zijn geworden. Wat de euro is, de argumenten voor en tegen enz. En wat de voor invloed de euro op de economie heeft. Tot nu toe is dat niet slecht. De economie groeit en de wereld economie trekt aan. Maar het heeft lang geduurd voor dat de economie uit de crisis was. Alles is wel veel duurder geworden. Dit is ook niet goed voor bedrijven, want die trekken weg naar het buitenland. Waar alles goedkoper is. Maar de handel groeit nu en het gaat goed met Nederland. We hebben ontzettend veel geleerd van dit werkstuk. Maar ook hoe je het moet maken, begin op tijd en werk goed samen. Dit is heel belangrijk. Bij ons was de samenwerking goed en we schoten goed op. Ik zou niet weten wat een andere keer beter zou moeten gaan. Wij hebben al veel werkstukken samen gemaakt, dus we zijn goed op elkaar ingespeeld. Ook dit werkstuk verliep zonder problemen. Bronvermelding Gevonden bronnen. Kranten; - Verschillende kranten zoals; RD, AD, Telegraaf. In kranten is veel informatie te vinden over de euro en economie
Internet pagina’s; - www. Euro.nl
www. Google .nl
Dit zijn mooie sites waar veel informatie op staat
De punten die bij google onder euro stonden hebben we allemaal op gekeken en de nodige informatie vandaag gehaald. - Diverse bronnen
Mijn vader; is verkoper en weet veel over de euro en economie. Interview Dit zijn de interview vragen die we aan 3 personen hebben gevraagd. Waar word de euro gemaakt? Hoeveel Nederlandse euro’s worden er gemaakt? Hoe kan iemand die blind is, weten welke munt het is? Wat is de waarde van de euro? Welke landen doen mee met de euro? Wie zijn de ontwerpers van de euro? Wat voor invloed heeft de euro op de economie? Als iemand nog guldens thuis vindt kun je die dan nog inwisselen? De antwoorden
1 Utrecht

2 3 miljard
3 De ene munt is dikker of zwaarder als de andere munt en je kan het
Voelen aan de rand v.b. gladde rand of ribbels
4 €2,20
5 Griekenland, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland. 6 Ontwerpers van de Nederlandse munt is Bruno ninaber van eyben
Voor de gemeenschappelijke Europese munt is dat Luk luyks. 7 Eigen mening
8 Euromunt kunnen tot 1 januari 2007 ingeleverd worden met legitimatie
Plicht en kunnen uitleggen waarom je dat niet eerder kon inwisselen. Guldenbiljetten kun je omwisselen tot 1 januari 2032 met legitimatie
Plicht en kunnen uitleggen waarom je dat niet eerder kon inwisselen. Interviewer 1 huisvrouw Waar word de euro gemaakt? Utrecht
Hoeveel Nederlandse euro’s worden er gemaakt? Weet ik niet
Hoe kan iemand die blind is, weten welke munt het is? Je kan het aan de rand voelen. Wat is de waarde van 1 euro? F 2,20
Welke landen doen mee met de euro? Griekenland, België, Duitsland, Spanje, frankrijk, Ierland Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland

Wie zijn de ontwerpers van de Nederlandse munt? Kweet het niet. Wat voor invloed heeft de euro op de economie? Alles is veel duurder geworden. Als iemand nog thuis guldens vindt kun je die dan nog inwisselen? Volgens mij wel. Interviewer 2 voorbijganger Waar word de euro gemaakt? Brussel
Hoeveel Nederlandse euro’s worden er gemaakt? Weet ik niet
Hoe kan iemand die blind is, weten welke munt het is? Je kan het aan de ribbels voelen
Wat is de waarde van 1 euro? F 2,20
Welke landen doen mee met de euro? Griekenland, België, Duitsland, Spanje, frankrijk, Ierland Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland
Wie zijn de ontwerpers van de Nederlandse munt? Kweet het niet. Wat voor invloed heeft de euro op de economie? Volgens mij wel goed, het gaat goed met de economie. De euro is gunstig voor Nederland. Als iemand nog thuis guldens vindt kun je die dan nog inwisselen? Ik zou het echt niet weten Interviewer 3 Waar word de euro gemaakt? In alle landen word de euro gemaakt. Hoeveel Nederlandse euro’s worden er gemaakt? Volgens mij is dat 2 miljard. Hoe kan iemand die blind is, weten welke munt het is? je kan het aan de munt voelen
Wat is de waarde van 1 euro? F 2,20

Welke landen doen mee met de euro? Griekenland, België, Duitsland, Spanje, frankrijk, Ierland Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland
Wie zijn de ontwerpers van de Nederlandse munt? Kweet het niet. Wat voor invloed heeft de euro op de economie? Langzaam word het beter maar de overheid had er een puinhoop van gemaakt met de euro en alles is veel duurder geworden. Als iemand nog thuis guldens vindt kun je die dan nog inwisselen? Ja.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.