De Financiële Crisis / De Kredietcrisis

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Sectorwerkstuk door een scholier
  • 4e klas vmbo | 1320 woorden
  • 3 april 2009
  • 56 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
56 keer beoordeeld

De Financiële crisis

Naam:
Klas: 4
Vak: Economie en Wiskunde
Docent Economie: J. van H
Docent Wiskunde:Mw. v D
Uiterlijke Inleverdatum: Week 13

Sectorwerkstuk Hoofdstukindeling

1. Wat is de Financiële crisis?
2. Hoe en wanneer is de financiële crisis ontstaan?
3. Wat is het gevolg van de financiële crisis?( NL)
4. Zijn er blijvende problemen? (Wereldwijd )
5. Bronnen


1. Wat is de financiële crisis?
-Een financiële crisis is een situatie waarin de vraag naar geld plotseling snel stijgt vergeleken met het aanbod waardoor aandelen en koersen in een neerdraaiende spiraal omlaag blijven kelderen.


Voorbeelden van Recente financiële crisissen

• Kredietcrisis ( Begint ongeveer eind 2001)- (?)
• Argentijnse economische crisis (2001)
• Russische financiële crisis (1998)
• Internetzeepbel (1997-2001)
• Aziatische financiële crisis (1997)
• Tequilacrisis (1994)

Vanaf 2001 steeg in Amerika de groei van de huizenmarkt. Na de aanslagen van 11 september begon het al voelbaar te worden dat er een recessie zat aan te komen. Voor de Federal Reserve ( Amerikaanse stelsel voor centrale banken ) was dit de aanleiding om de officiële rente in een aantal stappen sterk te verlagen tot een zeer laag niveau van 1%
Hierdoor werden leningen en hypotheken veel goedkoper. Dit was vooral te merken bij hypotheken en leningen met een veranderbare rente.

Omdat Amerika een nogal centrale handelaar is sloeg de recessie nogal snel over naar alle hoeken van de wereld. Mensen verloren ook hun vertrouwen in de banken en haalden hun spaargeld e.d. er af waardoor banken failliet gingen. Om dit tegen te gaan begonnen ze met kapitale injecties in grootverdienende bedrijven zoals ING ABN-AMRO etc.
In Nederland werd ook merkbaar dat de recessie was begonnen doordat de IJslandse bank IceSave failliet ging en vele Nederlanders die spaarden bij die bank verloren hun geld. De Nederlandse overheid is verplicht om bedragen tot 20.000 euro terug te geven aan de spaarder. Normaal gesproken word als een bank binnen Nederland failliet gaat het over genomen door de Nederlansche Centrale Bank, maar aangezien het hier ging om een bank uit het buitenland vond de Minister van Financiën het nodig om bedragen tot ongeveer 100.000(?) euro te vergoeden.In 2007 werd het pas echt duidelijk dat er een wereldwijd probleem aan het ontstaan was.

“Bos sluit zich met zijn uitspraak aan bij financier George Soros, die deze week heeft betoogd dat de wereld de ernstigste crisis doormaakt sinds de beruchte crisis van 1929 die een wereldwijde malaise tot gevolg had.”

2. Hoe is de Kredietcrisis Ontstaan?

Hoe is de kredietcrisis ontstaan?
Volgens deskundigen is de kredietcrisis in Amerika ontstaan doordat het personeel van banken veel losser waren met leningen goedkeuren voor een hypotheek als hier. Dit kwam met name doordat de medewerkers van de banken in Amerika zelf ook konden verdienen aan het verstrekken van een lening.

De huizenbezitters konden hun afspraken met de bank, door diverse omstandigheden dus niet meer nakomen waardoor de bank de rente over het geleende geld niet meer terug kreeg, laat staan dat geleend geld terug betaald werd.


Als de schuld aan een bank zo hoog oploopt, zal de bank bezittingen in beslag willen nemen. Zoals bijvoorbeeld het huis, de televisie enzovoort deze spullen zullen vervolgens verkocht worden.

Op dit moment staat 1 op de 5 huizen in Amerika leeg doordat de eigenaar zijn rente en aflossing niet kunnen terug betalen aan de bank. Doordat het om 100.000 en misschien wel meer huizen gaat wordt het een enorm probleem. Mensen die geen huis hebben, hebben ook geen timmerman of metselaar nodig. Hierdoor verdienen deze ondernemers ook weer minder. Op deze manier komt de ene na de andere in de problemen. Het is in principe gewoon een negatieve cirkel die maar rond blijft draaien en geen enkele uitweg vertoont.

Doordat Europese banken en beleggingsfondsen ook zaken doen met Amerikaanse banken zitten enkele van hun nu ook in de problemen.

Het bruto nationale inkomen (in lopende prijzen) is in 2007 met 4,5 procent gestegen, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) met 5,0 procent toenam. Het verschil is toe te schrijven aan de ontvangen en betaalde primaire inkomens van Nederland aan het buitenland. Het saldo van deze transacties nam in 2007 met 2 miljard euro af. Het reëel nationaal groeide in 2007 met 3,0 procent en het volume van het bbp met 3,5 procent
Zowel ontvangen als betaalde primaire inkomens toegenomen
De uit het buitenland ontvangen primaire inkomens zijn in 2007 met 3,1 procent toegenomen. Dit kwam door een toename van de rente- en dividendenontvangsten. De rentebaten stegen met 15,6 miljard tot 82,7 miljard door toename van de omvang van de uitstaande financiële posities en door een stijging van de rente. De ontvangen winsten uit het buitenland namen met 14,5 miljard toe, maar daar tegenover stond een daling van bijna 25 miljard van de winsten die buitenlandse dochters van Nederlandse bedrijven inhielden.

De door Nederland betaalde primaire inkomens namen met 4,8 procent sterker toe dan de ontvangsten. Zowel de rentebetalingen, met 16,9 miljard, als de dividenduitkeringen, met 22 miljard, groeiden harder dan de ontvangsten van Nederland. De in Nederland gehouden winsten die aan het buitenland toebehoren, namen met 32 miljard af.
Negatief saldo secundaire inkomensoverdrachten opgelopen
Zoals al jaren het geval is, geeft Nederland jaarlijks meer uit aan secundaire inkomens dan dat het ontvangt. Dit komt vooral doordat Nederland nettobetaler is aan de Europese Unie en door uitgaven aan ontwikkelingshulp. De per saldo aan het buitenland betaalde inkomensoverdrachten groeiden in 2007 met 0,6 miljard tot 8,3 miljard.

Als 1/5 van de huizen in Amerika leegstaat en er zijn 100 miljoen woningen dan is 20 % = 20 Miljoen huizen niet meer bewoond door niet meer ( kunnen ) afbetalen van de hypotheek.

3. Wat is het gevolg van de kredietcrisis in Nederland?

Wat zijn de gevolgen van de krediet crisis voor Nederland?
De Nederlandse banken hebben flinke verliezen gemaakt maar dat is nog niet te vergelijken met de schade bij de grote buitenlandse banken. De schade voor Nederland is nog te overzien.

In Nederland is er sprake van een veel strengere regelgeving dan bij de grote buitenlandse banken. De kans dat er in Nederland net zo’n enorme crisis als in Amerika voor gaat komen is daardoor minder groot.

Nederlandse pensioenfondsen hebben of hadden ook aandelen in Amerika. Nu deze aandelen niets of minder waard zijn geworden hebben deze fondsen minder geld tot hun beschikking. Om hun geldkas weer op niveau te krijgen zullen zij meer premie moeten gaan vragen.


Het is mogelijk dat de pensioenfondsen minder geld gaan uitkeren aan de gepensioneerden die er hun pensioen hebben.

“Crisis drijft bakstenen winkels naar het web”
Kerstholt, mede-oprichter van De Nieuwe Zaak: "De vraag uit de markt in de winkelstraten loopt terug. De vraag op het internet wordt veel actiever. Daar liggen nu de kansen en daar worden ook de investeringen gedaan." Dat bemerkt De Nieuwe Zaak, e-commercespecialist, ook bij zijn eigen klanten.
Als voorbeeld noemt Kerstholt een van zijn klanten, rjshop.nl: "Zij zijn een specialist op hun gebied." De winkel specialiseert zich in licht, geluid, DJ en audiovisuele apparatuur. "Sinds ze een webwinkel zijn begonnen merken ze dat klanten veel beter voorgelicht de offline showroom binnenkomen. De offline omzet gaat omhoog, maar ook de conversie verbetert online", aldus Kerstholt.
Bron: http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2980582&utm_campaign=rss&utm_source=rss&utm_medium=rss

4. Zijn er blijvende problemen wereldwijd?

Er zijn natuurlijk wel blijvende problemen die op langere termijn maar die zullen op den duur een andere en afnemende wending nemen.
Voorbeelden:
Wereldwijd is het geval zo dat bedrijven die te veel verlies draaien moeten mensen gedwongen gaan ontslaan of gaan failliet.
De consumenten denken vaak langer na voordat ze een aankoop doen en of ze het wel echt nodig hebben.

Zoals de afgelopen weken in het nieuws in geweest zijn er landen geweest die hebben lopen denken aan protectionisme ( het voornamelijk gebruiken van eigen producten en zo min mogelijk aan het buitenland [ wat de prijzen voor het buitenland soms erg duur maakt.] waardoor een averechts effect ontstaat) waarover een rij van talloze discussies heeft gevolgd.

5. Bronnen

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Financi%C3%ABle_crisis
- http://www.icesave.nl/
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Kredietcrisis
- http://www.vn.nl/Opinie/Grijs/ArtikelGrijs/HetIsDeSchuldVanDeArmen.htm
- http://www.cbs.nl

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.