Waarom?!Ik heb deze sport gekozen omdat ik basketbal één van de leukste sporten is die er is. Niet dat ik erg actief ben en op de sport zit maar toch vind ik het wel leuk om met gym te doen of in de zomer buiten met een aantal mensjes op vakantie. Op tv volg ik de sport ook niet, zo’n sportfreak ben ik niet. Maar omdat ik toch een sport moest kiezen heb ik dus maar voor basketbal gekozen.InhoudsopgaveWaarom Basketbal?! & De InhoudsopgaveHet Spel idee & De Spelregels

De Spelregels

De Geschiedenis

De Nederlandse Basketbalbond

Het Begon in...

Het Interview...Het Spel ideeJe kan basketbal vergelijken met voetbal, handbal of korfbal, maar het is toch weer een sport apart doordat:- De basket een vrij klein doel is vergeleken met de andere bal sporten.

Maar is wel een hoger doel, van de grond tot de ring is het 3,05 m hoog.

- Je mag geen lichamelijk contact hebben.

- Het is een kleiner speelveld. (14 bij 26 m)Doordat het doel zo hoog is kunnen er soms spectaculaire sprongen ontstaan.De spelers moeten ook nog goed kunnen inschatten hoe hoog en vanaf waar ze moeten beginnen te springen, om een goed resultaat te krijgen.

De strijd om de ring en het bord dat de bal terugkaatsen kan, dat lijd tot typische basketbal momenten.

De spelers mogen elkaar niet lichamelijk raken, daarom wordt basketbal ook wel een ‘lijfloos spel’ genoemd. De slogan: ‘speel de bal en niet de man’ daarmee wordt bedoeld dat iedere aanval om de bal moet gaan en niet om de agressie op je tegenstander af te reageren. Daarom wordt de wedstrijd ook gekenmerkt door strijdlust en dynamiek, waarin agressie moet worden afgestemd op de onkreukbaarheid van de tegenstander, het spelen met lichaamsbeheersing en zelf beheersing speelt een hele belangrijke rol bij basketbal.

Het speelveld is in verhouding heel klein, wand als je de indeling van het veld er bij neemt dan is alles eigenlijk te klein, vooral als je het vergelijkt met een voetbal veld.

Maar ook het aantal spelers. Het zijn er vijf spelers aan iedere kand. De gemiddelde speler is langer dan 1.90 m, en ze hebben ook geen bepaalde benaming zoals: verdediger of aanvaller, want dat zijn ze allemaal en daardoor lijkt het soms iets teveel op elkaar. Het veld is 14 bij 26 m lang. De spelers staan meestal in een halve cirkel met een doorsnede van 6 tot 7 m, gemeten vanaf de basket.

Doordat het speelveld zo klein is, word er van de spelers verwacht dat ze zowel technisch, tactisch, zich soepel kunnen bewegen, behendig zijn en een goed reactie vermogen hebben, als ze dat goed onder de knie te hebben, en als team goed functioneren dan is het team klaar voor een wedstrijd.De SpelregelsDit zijn alleen nog maar de basis regels, voor een wedstrijd zijn er nog wat meer regels, maar het gaat om de basis, als je die begrijpt komt de rest vanzelf.Het spelbeeld

Je hebt 2 ploegen met in iedere ploeg 5 spelers. Die spelers moeten de bal in de basket van de tegen partij gooien en proberen te verhinderen dat de andere partij de bal in hun basket gooit.De borden baskets

De borden zijn 1,80 m breed en 1,20 m hoog. De onderkant is 2,75 m hoog gezien vanaf de grond. De baskets bestaan uit een betalen ring met een doorsnee van 45 cm en 40 cm lang net. De afstand tussen de ring en de grond is 3,05 m.De wedstrijd bal

De bal bestaat uit een buitenbal van leer, rubber of synthetisch materiaal en een rubberen binnenbal. De omtrek bedraagt 75 tot 78 cm, zijn gewicht 600 tot 650 gram. Scholieren tot 12 jaar spelen met een minibasketbal, die een omtrek heeft van 68 tot 73 cm en een gewicht van 450 tot 500 gram.De puntentelling

Voor een velddoelpunt worden twee punten gerekend.

Voor een doelput achter de lijn op 6,25 m 3 punten.

Voor een vrije worp 1 punt.De speeltijd

De speeltijd is 2 keer 20 minuten met 10 minuten rustpauze.Het spelersaantal

Op het veld zijn telkens 5 spelers per team. Op de bank zitten nog 5 wissel spelers voor het geval dat er iemand een blessure krijgt of te moe is om goed te spelen.De loopregel

De spelers mogen niet lopen met de bal in de hand. In totaal zijn er 2 contacten, je mag de bal alleen stuiteren terwijl je loopt.

Contact 1: vangt één van de spelers de bal in de hand dan mag hij maar 1 stap vooruit of achteruit doen.

Contact 2: vangt de speler de bal als hij in beweging is, zonder dat hij contact maakt met de grond, als hij de bal vangt. Hij moet dan met beide voeten na elkaar of gelijktijdig neerkomen. Komt hij neer, dan is zijn achterste been het standbeen (pivotvoet) en het voorste been het ‘spillebeen’.

Land hij met beide voeten naast elkaar dan geldt dat als één contact en kan hij met rechts of links zijn tweede contact uitvoeren. Een speler mag naar keuze net zo veel passen met het speelbeen maken, als hij daarbij zijn standbeen maar niet van zijn plaats begeeft; het draaien op de plaats is geoorloofd.

Maar met de bal in de hand springen en daarna weer landen met de bal in de hand is een loopfout.De dribbelregel

Bij het dribbelen wordt de bal met de hand op de grond gestuiterd. Nadat de bal met één of beide handen tot stilstand is gebracht is het opnieuw dribbelen mag niet, dat wordt ook wel second dribble genoemd.Een sprongbal

Bij een sprongbal wordt de bal tussen twee spelers omhoog geworpen. Als de bal het hoogste punt bereikt heeft, mogen de spelers hem in de sprong aantikken, niet meer dan 2 keer. Het is niet toegestaan de bal te vangen.Een sprongbal wordt gebruikt bij:

Bij het begin van iedere speelhelft in de middencirkel.

Als 2 spelers van verschillende partijen de bal allebei zó stevig vasthouden, dat er niet gespeeld kan worden, dat heet bal-vast. Wanneer een speler zo zwaar gedekt is, dat hij de bal niet binnen 5 seconden af kan spelen. Bij twee spelers gaan ongeveer gelijktijdig de fout in met elkaar, dat heet een dubbelfout. Wanneer de bal tussen de ring en het bord vast komt te zitten, in de cirkel van het vrije worpgebied.Sprongballen worden in de middencirkel of in de cirkel van een vrije worpgebied uitgevoed. In het laatste geval wordt voor dát vrije worpgebied gekozen, waar de sprongbal het dichtst in de buurt werd veroorzaakt. De overige spelers kunnen zich om de sprongcirkel opstellen.De persoonlijke fouten

Een persoonlijke fout kan een opzettelijke lichamelijk contact met een tegenstander zijn. Daar kunnen ook onbeduidende contacten tussen zitten, die in het spel ongetwijfeld voorkomen, maar die dan over het hoofd gezien worden, dat kan gebeuren.

Maar toch, elk lichamelijk contact uit onbeheerstheid, ook als dit niet opzettelijk plaats vond, moet gestraft worden.Hier komen een paar veel voorkomende fouten:Typische verdedigende fouten:

Botsen met de schouders of de heupen.

Afhouden met gespreide of opgetrokken knieën.

Tegen een tegenstander opspringen bij een schot en het aanraken van de schietarm of de dribbelhand.Typische aanvallende fouten:

Oplopen tegeneen in verdedigende positie staande speler.

Opspringen tegen een verdediger bij een rebound.

Lichamelijk contact bij het blocken door een te dichte positie.Straffen voor fouten:

Inworp vanaf de zijkant bij eenvoudige fouten.

2 vrije worpen bij opzettelijke en grove fouten.

2 vrije worpen, wanneer twee spelers een fout tegen één tegenstander begaan.

2 vrije worpen bij een fout tegen een speler, die een doelpoging ondernam, in het geval dat het schot mis ging.

1 vrije worp bij een fout tegen een op de basket schietende speler, in het geval het schot het doel trof.De vrije worp

De speler, tegen wie de fout begaan is, moet de vrije worpen zelf uitvoeren. De vrije worp vindt plaats achter de vrije worplijn.

Alle overige spelers moeten zich buiten het vrije worpgebied opstellen. Zij mogen plaats nemen aan de schuine lijn (de verdedigers vooraan, daarnaast de aanvallers). Na de laatste vrije worp gaat het spel verder, en alle spelers mogen het vrije worp gebied betreden, zodra de bal de ring heeft aangeraakt. Als de bal de ring mist, dan is de vrije worp ongeldig en krijgt de tegenpartij de bal en mag hij ingooien vanaf de zijkant.Het vasthouden van de bal

De bal mag net zo lang vast gehouden worden als de speler zelf goedkeurt.De bal is uit!

De bal is uit, wanneer hij buiten het speelveld op de grond of op de lijn valt. Hij is ook uit, wanneer de bal door een speler aangeraakt wordt, die zich buiten het speelveld bevindt of de lijn aanraakt.Voetbal

Het spelen van de bal met de voet mag niet. Het per ongeluk aanraken van de bal met de voet is niet strafbaar.De drie-seconden-regel

Geen één van de spelers die bij het team hoort die balbezit hebben mag niet langer dan 3 seconden in de begrensde zone (bucket) van de tegen partij zijn, ook wel het trapezium van het vrije worpgebied.

Na een doelpoging wordt opnieuw begonnen met tellen van de 3 seconden.Ingooien

Na het overtreden van de regels wordt de bal van achter de zij lijn ingenomen, na een geslaagde doelpoging van achter de achterlijn.

De uitvoering ervan wordt vrijgelaten aan de spelers.De geschiedenisBasketbal is een van de weinige sporten die zomaar uit het niets is uitgevonden.

Het is officieel ontstaan in 1891. Toen begon ene prof. Dr. James Naismith van een hogeschool in Springfield iets uit te proberen met perzikmanden, die van onderen gesloten waren. Hij timmerde 2 twee perzikenmanden aan de balkons van de gymzaal van de school. Dr. James hoopte daarmee een activiteit te maken voor in de wintermaanden dat de leerlingen niet buiten konden gymmen, ook wilde hij zo de aandacht meer op de behendigheid richten. Toen de manden eenmaal hingen zaagde hij de onderkant open en spijkerde een bord achter zodat het een stukje moeilijker werd op de bal in de mand te gooien en kwam dat stuk behendigheid weer aan te pas. Zo is langzamer hand het basketbal ontstaan. Het basketbal vond meteen een grote aanhang en verspreidde zich snel over de rest van de Verenigde Staten. De regels zijn voor een groot deel gelijk gebleven, hoewel toch gemoderniseerd.De organisatie was echter niet hoog. Spelers wisselden nogal vaak van ploeg, dit kwam vooral omdat er vele verschillende competities waren en vele ploegen, dan ontstond er weer een maar een paar maanden later verdween die waarin het niets. De wedstrijden vonden meestal plaats in schuren en danszalen. Pas in het voorjaar van 1946 werden eerste officieel basketbalhal gebouwd in Amerika.Vanuit Amerika werd de sport over de hele wereld bekend in slechts 44 jaar kende iedereen de sport basketbal.Basketbal werd voor het eerst opgenomen in de van de Olympische Spelen in 1936 in Berlijn, hoewel het in 1904 al eens gespeeld werd in een demonstratieprogramma. De Verenigde Staten zijn altijd de beste ploeg geweest. Alleen in Munchen in 1972 verloren ze van de Sovjetunie en in Moskou in 1980 verloren ze van Joegoslavie en in Seoul in 1988 verloren de Staten weer van de Sovjetunie.

Sinds 1950 worden er voor de mannen wereldkampioenschappen georganiseerd. Ook hier zijn de winnende ploegen de Verenigde Staten, Joegoslavië en de Sovjetunie. Toch in de beginperiode tot ongeveer 1963 konden Zuid-Amerikaanse landen als Argentinië maar vooral Brazilië daar iets aan veranderen.

Ook in het vrouwenbasketbal zijn de Verenigde Staten en de Sovjetunie gedurende 10 jaar de beste partijen geweest. Belangrijk voor de verandering voor het vrouwenbasket is de oprichting van de Women's National Basketball Association (WNBA) geweest. Profiterend van de professionele steun en voorbeeld van de NBA werd het vrouwenbasketbal professioneel.De Nederlandse Basketbal BondBastketbal is een wereldsport. Het is een van de populairste en meest beoefende sporten ter wereld. Met in totaal 212 aangesloten laden is de FIBA de op 1 grootste internationale bond ter wereld. Daarom is het jammer dat Nederland in de aflopen jaren niet echt vooruit is gegaan. Op Europees Niveau telt Nederland al niet meer mee, laat staan over de wereld gemeten. De Nederlandse Basketball Bond wil daar verandering in brengen. Dit willen ze doen doormiddel van een paar doelstellingen. Het topsportbeleid richt zich vooral op:

• hogere voorwaarden voor (aankomende) topbasketballers, hierdoor kunnen ze optimaal presteren

• en het verstreken van onderlinge contacten op het gebied van de clubcompetities, de nationale teams en de jeugdclubs.Om het Nederlands Basketbal groot te krijgen moet er nu al geïnvesteerd worden. Er komen veranderingen in de competitieopzet. Zoals een opsplitsing tussen de vereniging die de het hoogste niveau van de sport beoefenen en de verengingen die eigenlijk meer kiezen voor het amateurniveau. De huidige eredivisie gaat bestaan uit een aantal professionele basketballorganisaties met elk een topteam een talententeam (23 en jonger) en een eredivisie juniorenteam. Zo krijg je een betere doorstroming van talentvolle spelers naar de absolute top.Sinds november 2001 toen Piet Brouwer afscheid nam na 20 jaar is er nog steeds geen opvolger gevonden voor zijn deel van het bestuurd, daarom is de bestuurlijke aandacht niet helemaal optimaal. Frank Berteling is nu als nieuw bestuurslid gekozen. Hij heeft nu de aandachtsgebieden reglement, automatisering en doping en hij is de bestuurlijke contactpersoon voor de TGC en de Commissie van Beroep. Ook oud-penningmeester Paul Boersma verliet de bond en ze hebben nu een nieuwe penningmeester Louis Geleijnse.Het begon in...…maart 1976. Toen stond er een artikeltje in de plaatselijke krant over hoe graag Marjo van der Giessen (een ex-speelster van Rotterdam Zuid die pas in ‘s-Gravendeel was komen wonen) weer zou willen basketballen. Ze vroeg in dit artikel om te reageren als er belangstelling van meerdere mensen was. En er was genoeg belangstelling. Op 13 april 1976 kwamen degenen die zich hadden gemeld bij elkaar in de kantine van sporthal de Schenkel in ‘s-Gravendeel. De meeste hadden geen ervaring met deze sport en ook niet om een verenging te besturen, dus was eigenlijk het eerste idee om het niet door te laten gaan. Toch werd er besloten om een herenteam op te starten. Een damesteam was niet mogelijk want daar waren nog te weinig leden voor. Toen alle contracten rond waren en alles geregeld was, was het 30 augustus 1976. De oorspronkelijke datum deze verenging is opgericht. En het kreeg de naam Rebound. Het toenmalige bestuur bestond uit 5 personen waaronder oprichter Marjo van der Giessen. Sinds juli 1998 werkt Rebound samen met twee andere basketballvereniging uit de Hoeksche Waard: B.O.B en Herons. Dit is een groot voordeel want zo kunnen ze het aantal evenementen professioneler organiseren en kunnen de begeleiders, trainers en coaches beter opgeleid worden.De vereniging heeft nu zo’n honderd leden. Dit klinkt heel weinig maar het is natuurlijk maar een klein dorp waar de vereniging is. Rebound richt zich op alle leeftijden.Categorie Leeftijd Geboortejaar

Welpen Tot 8 jaar 1995 of later

Benjamins Van 8 tot 10 jaar 1993 – 1994

Mini’s Van 10 tot 12 jaar 1991 – 1992

A(ds)piranten Van 12 jaar tot 14 jaar 1989 – 1990

Kadetten Van 14 jaar tot 16 jaar 1987 – 1988

Junioren Van 19 jaar tot 19 jaar 1984 – 1986

Senioren Vanaf 19 jaar 1984 of eerderTegenwoordig bestaat het bestuur uit 6 personen die alles regelen. Om dit bestuur te ondersteunen zijn er nog een aantal ondersteunende commissies. Je hebt de;

• Technische commissie die alles regelt voor het trainen en de wedstrijden.

• Activiteitencommissie zorgt ondermeer voor alle feesten en uitstapjes, uitwisseling met verenigingen en organiseren van toernooien.

• Scheidsrechterscommissie zorgt voor alle opleiding van de scheidsrechters en de juryleden.

• Wedstrijdcommissie zorgt voor de planning van de wedstrijden, het aanschrijven van de scheidsrechters en juryleden

• Clubbad redactie zorgt voor het clubblad

• De webmaster is verantwoordelijk voor de website van de club.De thuiswedstrijden vinden plaats in sporthal de Schenkel in ‘s-Gravendeel. Deze zijn meestal op zaterdag tussen 16.00 uur en 19.30 uur. De welpen spelen ook wel eens op zaterdagmorgen. De uitwedstrijden worden door de tegenstander gepland dus daar hebben zij geen invloed op. Die wedstrijden worden ook meestal op zaterdag gespeeld en af en toe op vrijdagavond of op zondag.Sporthal de Schenkel in ‘s-GravendeelAlle sponsors van Rebound zijn vooral bedrijven in ’s-Gravendeel. En het zijn er in totaal 21. De grootste van deze bedrijven zijn denk ik;

De Rabobank

Makelaardij de Jong

De VoorwindenVan de sponsors komen dus het grootste deel van de financiën. Maar ook komt er een groot deel van de contributie dit bedraagt voor de Senioren zo’n 36,25 euro per jaar. Maar dan moeten er ook nog de reiskosten, kledingkosten en de bondskosten bij. Die laatste drie worden paar jaar betaald en de contributie per kwartaal.Het InterviewNaam: Thomas Hartogsveld

Leeftijd: 17

Basketbal Juniorenspeler bij Rebound ’s-Gravendeel.Hoe lang speel je al basketbal? En wil je er nog lang mee doorblijven gaan?Ik speel nu ongeveer al 5 jaar basketbal. En wil er denk ik nog wel lang mee doorgaan. Maar meer als hobby niet echt dat ik mijn carrière er van wil maken.Hoe kwam je op het idee om basketbal te gaan spelen?Ik zat toen ik klein was op voetbal, maar dat begon eigenlijk best wel te vervelen en ik vond me team niet zo leuk meer, dus ben ik een beetje bij andere sporten gaan kijken en dus ook bij basketbal. Ik vond het wel leuk en heb een paar proeflessen gedaan. Ik vond het erg leuk en ook het team was veel leuker dus ben ik er mee doorgegaan.Wat vind je leuk aan basketbal?Ik vind het vooral leuk dat je in een team is, teamsporten vind ik altijd een stuk leuker dan sporten die je alleen beoefend. Zo dat je kan samenwerken om te winnen.Waar sta je in het veld?Ik ben een guard, dat houdt in dat de bal naar mij toekomt, na dat er iemand gescoord heeft van het andere team en dus de bal bij ons team is. Ik krijg de bal speel hem over naar een teamgenoot en dan proberen te scoren.Wat wil je er mee bereiken?Ik wil niet echt iets bereiken met basketbal het zou leuk zijn als ik er nog een tijdje mee door zou kunnen gaan, gewoon als hobby.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

F.

F.

De speeltijd
De speeltijd is 2 keer 20 minuten met 10 minuten rustpauze.

het is 4x 12 minuten en na het 2e kwart
ongeveer 10 min pausen

14 jaar geleden

A.

A.

Dit klopt ook niet de speeltijd in de jeugd is 4x 10 min. met een pauze varierend van 5 t/m 10 min. Hier wordt meestal over gecommuniceerd bij beide teams! In de NBA (AMERIKA) wordt er 4 x 12 min. gespeeld.

7 jaar geleden