Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Ku Klux Klan

Beoordeling 7.8
Foto van een scholier
  • Scriptie door een scholier
  • Klas onbekend | 5723 woorden
  • 8 mei 2002
  • 162 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
162 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
3 redenen waarom je echt never nooit niet in het buitenland moet studeren

Studeren in het buitenland, de ultieme droom van veel mensen, toch? Nou,
vergeet het maar! Waarom zou je jezelf onderdompelen in nieuwe culturen,
talen en ervaringen als je ook gewoon thuis in je onesie op de bank kunt
blijven zitten?

Check het hier
White Soldier

As they came walking gallantly down the street,
Passing out cards to everyone they happen to meet.
They bring with them hope for the next white girl or boy,
They bring with them the knowledge that gleams with joy.
Wearing long white robes and hooded masks,
Only if you knew they held such a task.
Maybe some day you will too...


1. INLEIDING

Terrorisme, rassenhaat, onverdraagzaamheid zijn van alle tijden. In heel wat culturen en maatschappijen ontstonden en ontstaan nog steeds dergelijke fenomenen. Ze zijn vermoedelijk telkens anders in opzet, doelstelling en evolutie. Door op één bepaalde uiting ervan in te gaan, leren we misschien iets meer over het geheel ervan.
Hun angstaanjagende verschijning en hun langdurig bestaan deed mij kiezen voor de Ku Klux Klan. Hun bekendheid strekt zich trouwens veel verder uit dan de grenzen van de Verenigde Staten. Ik heb me beperkt tot het optreden van de Klan in de Verenigde Staten, aangezien hun activiteiten buiten dit land me niet essentieel leken. Ook de zuiver lokale activiteiten (via hun organisatie per district) zouden ons te ver en van het essentiële af geleid hebben. Door na te gaan hoe deze beweging ontstond en vooral hoe ze geëvolueerd is sinds het midden van de 19e eeuw heb ik geprobeerd mij een idee te vormen over hun doelstellingen, nu en in het verleden. De manier waarop ze dit deden toont hun wreed en genadeloos karakter.

Qua bronnenmateriaal baseerde ik me op encyclopedies, tijdschriftartikels, video en internetsites. Boeken zijn amper beschikbaar, zodat ik mij uiteindelijk vooral heb moeten baseren op internetsites. Hierbij kwam dan de moeilijkheid de verschillende sites op hun objectiviteit in te schatten. Ik heb dan een onderscheid moeten maken tussen de subjectieve sites die door henzelf opgesteld werden en de meer objectieve.

2. HISTORIEK

A. De oorsprong van de Ku Klux Klan

Volgens overleveringen is de organisatie in 1866 opgericht door zes zuidelijke oud-militairen (John Cester, Frank McCard, James Crowe, Calvin Jones, John Kennedy en Richard Reed) in hun woonplaats Pulaski, Tennessee nadat ze in de burgeroorlog (De Amerikaanse Burgeroorlog (1861–1865) was een conflict tussen de noordelijke en de zuidelijke staten van de Verenigde Staten, dat zijn oorzaken had op allerlei gebied. Daar was de oude spanning tussen de federale regering en de deelstaten; dan de tegenstellingen tussen het industriële noorden dat protectie en het katoenverbouwende zuiden dat vrijhandel wenste; vervolgens de slavernij, waarop de hele zuidelijke economie gebouwd was, terwijl in het noorden de kleine boeren overheersten) waren verslagen. Ze besloten op een avond een vriendenclub op te richten onder de naam KuKlux, naar het Griekse woord Kuklos voor kring. 'Klan' refereerde aan hun Schots-lerse afkomst. Ze trokken, gewikkeld in lakens en een kussensloop op het hoofd, de blanke wijk in om boze geesten te verjagen. Iedereen in de buurt moest er om lachen. De Klan was helemaal niet omwille van racistische overtuigingen opgericht. Ze had toen ook nog geen enkele politieke motivatie.
Pas toen de Klan vanaf 1867 onder leiding kwam te staan van Nathan Bedford Forrest, begon ze zich te focussen op het racisme.
Het treiteren, en niet veel later het mishandelen, verkrachten, castreren, verbranden en lynchen van de bevrijdde slaven werd een veelvoorkomende manier voor de blanke zuiderling om zijn frustraties over de verloren burgeroorlog bot te vieren. De combinatie van romantiek en geweld had een groot succes. Aangezien de toenmalige president Abraham Lincoln de slavernij had afgeschaft (1866), waren 4 miljoen zwarte plantageslaven plots vrije mensen geworden, hetgeen de structuur in het zuiden danig verstoorde.
Na de burgeroorlog was het gezag in het zuiden amper of gewoon niet aanwezig. Men had dan ook schrik voor oproeren en opstanden van de bevrijdde slaven. Daarom richtte men veiligheidsorganisaties op die dikwijls gewapend patrouilleerden.

Het verslagen zuiden was een ruïne. De fysische verwoesting, teweeg gebracht door het binnenvallende leger van de noordelijken, was enorm groot. De vroegere sociale en economische structuur, die onder andere gebaseerd was op slavernij, viel compleet in duigen en werd niet door iets wezenlijks vervangen. De zuidelijke staten moesten hun positie binnen de unie zoeken en de lokale besturen moesten leren leven met de bevrijdde slaven binnen de maatschappij.
De 9 miljoen Amerikaanse blanken voelden zich bedreigd en zagen de zwarte bevolking nog steeds niet als mensen. Zij vonden dat de Verenigde Staten verkeerd werd opgebouwd. De Klan begon ook de regering, die de wederopbouw leidde, als een soort vijand te zien. De wederopbouw werd naar hun zin niet goed gedaan en ze vonden dat zwarte mensen teveel politieke invloed kregen. De Klan werd vanaf dat moment een illegale organisatie, die opkwam voor zijn doelstellingen.
De Ku Klux Klan kreeg in korte tijd veel leden en een brede maatschappelijke steun voor zijn gruwelijke activiteiten. Pas toen de Yankees dreigden opnieuw federale troepen in te zetten om een einde te maken aan de racistische terreur, bonden de Confederates in.

B. Hun groei

Het verloop van hun geschiedenis wordt door de Klan zelf ingedeeld in verschillende tijdperken. Die tijdperken worden ‘Era`s’ genoemd. Telkens er een nieuwe Imperial Wizard komt, begint er een nieuwe era.

‘The first Era’ (1866 – 1915)

In die beginjaren had de Klan vooral een religieus en mythisch karakter. Ze was veeleer een geheime genootschap met eigen rituelen en een eigen taal. Aan het hoofd van "Het Onzichtbare Rijk", zoals ze het onder elkaar noemden, stond de Imperial Wizard.
Vanaf het moment dat voormalig generaal van het zuidelijke leger Nathan Bedford Forrest de leiding op zich nam, kregen de activiteiten een grimmiger karakter. Onder Forrest werd de Klan een terreurorganisatie.
Ze was vooral effectief in het verhinderen van de zwarten om deel te nemen aan de verkiezingen, zodat de blanke ex-machthebbers in het zuiden de macht konden behouden. Het congres heeft in 1870 en 1871 wetten gemaakt die de Klan moesten intomen, maar het was reeds een sterke organisatie in verschillende gebieden. Toen het in Mississippi (Meridan meerbepaald) door toedoen van de KKK tot een bloedbad kwam, daalde de opgebouwde populariteit van de Klan aanzienlijk. Het leek er zelfs op dat de organisatie volledig van het toneel was verdwenen.

‘The second Era’ (1915 – 1946)


In deze era groeide de Ku Klux Klan weer enorm. Ze startte toen in 1915 een zekere
William J. Simmons de draad heropnam. Hij was tevens de oprichter van de 'Knights of the Ku Klux Klan'.

De wederopstand is vooral toe te schrijven aan de in 1905 verschenen roman " The clansman, a historic romance of the KKK" (Schrijver: Thomas Dixon Jr., 1864-1946. Geboren tijdens de burgeroorlog. Dixon was een advocaat, pastoor en schrijver. De roman weerspiegelt de houding die de zuidelijke blanken in die periode hadden ten opzichte van de nieuwe politiek van de Unie) waarin blank het goede vertegenwoordigde en zwart het slechte. Ook de verfilming " The birth of a nation" (Regisseur: D. W. Griffith, 1875-1948. De film was origineel genaamd naar het boek, maar kreeg al vlug de uiteindelijke titel 'the birth of a nation'. Zeer snel kwam er zware kritiek op de racistische inhoud van de prent. De film wordt vandaag de dag nog steeds door de klan gebruikt bij de inlijving van nieuwe rekruten), waarin de blanke maagd Little Sister wordt verkracht door de zwarte Gus, sloeg zeer aan bij het blanke, protestante deel der natie, dat zich in het zuiden bedreigd voelde door de zwarten, en in het noorden door de wassende stroom katholieke Poolse en Italiaanse immigranten.
De film en de media in het algemeen maakte de Klan weer populair bij het grote publiek.

De 'Nieuwe Klan' had een breder programma dan de vorige: zij stond voor scheiding van rassen, tegen communisme en socialisme en verwerping van het Jodendom en het katholicisme. Ook het nativisme (Onder nativisme verstaat men het vasthouden aan bepaalde elementen van de eigen cultuur, hetgeen een reactie veroorzaakt tegen het overwicht van een andere cultuur die als bedreigend wordt ervaren) speelde een rol. De Klan ging de aanslagen steeds opvallender plegen. Ze wilde de mensen ervan overtuigen dat ze moesten opkomen voor hun dromen. Het hoogtepunt werd bereikt in 1924 (4 miljoen leden), en de haatgevoelens die gekoesterd werden projecteerden zich niet enkel meer op zwarten, maar ook op joden en katholieken. Tegen het einde van de jaren '20 daalde het aantal leden echter tot enkele tienduizenden nadat hun leider veroordeeld werd wegens verkrachting en moord. De depressie in de jaren '30 zorgden ervoor dat de Klan bijna volledig van het Amerikaanse toneel verdween, omdat zelfs het betalen van lidgeld voor velen te moeilijk bleek. Ook enkele anti-Klan acties van grote vakbondsorganisaties speelden een grote rol.

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog vond de Klan aansluiting bij Amerikaanse nazigroepen als de 'Swastika League' (Reeds zeer snel na de oprichting van de NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei , onder leiding van Adolf Hitler voor en tijdens Wereldoorlog II) werd het hakenkruis of swastika (sanskriet) het symbool van de nationaal-socialistische beweging. Overigens werd het hakenkruis niet door Hitler en de zijnen uitgevonden, maar komt het reeds in zeer veel verschillende oude culturen als religieus symbool voor. Bij de Germanen symboliseerde het de hamer van de dondergod Thor) en 'Friends of Hitler'. Men rekende er vast op dat 'wanneer Hitler de joden in Europa heeft uitgeroeid, hij ons komt helpen alle joden in Miami de zee in te drijven', zoals de Klanleider het in 1936 in Florida formuleerde.

‘The third Era’ (1946 – +/- 1970)

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er steeds meer buitenlanders in Amerika wonen. De Klan gaf deze mensen de schuld van het in elkaar storten van de Amerikaanse economie; ook verstoorden zij het Amerikaanse sociale leven. Ze ging steeds meer aanslagen plegen om te verkomen dat de buitenlanders nog meer schade zouden aanbrengen. De Klan zei over de aanslagen dat zij de macht in eigen handen genomen had omdat de politie niets kon doen. Het terrorisme werd groter. Het lynchen van een man werd vervangen door zwaardere aanslagen zoals het in brandsteken van een kerk.

De zwarten waren echter, o.l.v. dominee Martin Luther King (In 1964 werd Martin Luther King voor de erkenning van zijn verdiensten om de gelijkberechtiging van alle mensen met de Nobelprijs voor de Vrede beloond. Vier jaar later, op 4 april 1968, werd hij het slachtoffer van een aanslag, nadat hij al tweemaal ervoor het doel van een moordaanslag was geweest), weerbaarder geworden en vochten tegen de rassendiscriminatie. Onder president Kennedy trad de regering ook veel harder op tegen de KKK, en een enquête bevestigde het vermoeden dat 70 à 80 % van de zuidelijke bevolking de integratie van zwart en blank op de scholen een goede zaak vond.

De haat van een half miljoen Klanleden richtte zich dan ook voornamelijk op deze blanke en zwarte voorvechters van deze burgerrechtenbeweging. Die werden aan de lopende band bedreigd, mishandeld en zelfs gelyncht of vermoord. Het dieptepunt van deze periode was zonder twijfel de moord in 1964 op drie jonge burgerrechtenactivisten in het plaatsje Philadelphia in Mississippi.
De drie waren door de plaatselijke sheriff, een echte redneck (
Spotnaam voor een blanke plattelandsarbeider uit de zuidelijke staten) en tevens Klanlid, opgepakt en pas midden in de nacht vrijgelaten om regelrecht in de armen van de plaatselijke KKK-bende te lopen. De twee blanken kregen meteen een kogel door hun hoofd; de zwarte jongen werd zwaar mishandeld voor ook hij de dood vond. De moorden lokten een storm van protest uit in het hele land. Er kwamen honderdvijftig FBI-agenten aan te pas om de lijken te vinden en de zaak op te lossen. De affaire werd zo'n vijfentwintig jaar na dato indrukwekkend verfilmd in Mississippi burning (Film gemaakt in 1988 met Alan Parker als regisseur).

Roosevelt maakte een einde aan deze gevaarlijke tendens door de Ku Klux Klan een belastingaanslag van bijna zevenhonderd duizend dollar te sturen, waardoor de organisatie verplicht was zichzelf op te heffen. Maar de 'idealen van een raszuiver arisch, lelieblank en bij voorkeur protestants Amerika' leefde voort in het hart van menig Amerikaan.

The Fourth Era ( +/- 1970 – 1984)

Deze Era heeft als bijnaam ‘de televisie Era’ gekregen. In deze Era werd net als in de tweede Era veel gebruik gemaakt van de media. Over de Klan werd nu niet meer geheimzinnig gedaan. Alles werd bekend gemaakt over de Klan, zelfs haar doelstellingen. De Klan gebruikte met name de televisie om meer aanhangers te krijgen en de televisiewereld gebruikte de Klan om hogere kijkcijfers te krijgen. De Imperial Wizard in deze Era is David Duke, hij zorgde voor veel publiciteit en als gevolg daarop meer leden.

Ondanks deze façade bleef de werkwijze van de Klan impulsief en gewelddadig.
De moord op Michael Donald bewijst dat er anno 1981 zelfs weinig voor nodig was om de moordlust van de leden op te wekken.

Op 21 maart is het twintig jaar geleden dat in Mobile, Alabama een zwarte jongen door twee leden van de Ku Klux Klan werd mishandeld en opgehangen. Zomaar, voor de lol. Zijn moordenaars waren die avond laat een beetje melig geworden en zochten op straat wat vertier. De negentienjarige Michael Donald had de pech 'op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats te zijn', zoals zij later verklaarden. Die nacht hadden ze nog urenlang op de veranda van een huis in de blanke wijk samen met andere Klan-lieden zitten genieten van het uitzicht op het jongenslijf dat bengelde aan een boom aan de overkant van de straat 'What a pretty sight it is', zeiden ze tegen elkaar. De moeder van Michael kreeg 's ochtends een telefoontje met de achteloze mededeling: 'Zeg, er is hier een feestje geweest en ze hebben je zoon vermoord.' Het lachen is de moordenaars wel vergaan. Een van hen kreeg de doodstraf. De United Klans of America werd in 1988 eveneens verantwoordelijk gesteld voor de misdaad en door een geheel blanke jury veroordeeld tot het betalen van 7 miljoen dollar smartengeld aan Michaels moeder, Buelah May Donald. Die financiële klap maakte een einde aan de vierde bloeiperiode van de Klan, die zelfs haar hoofdkwartier aan de oude zwarte dame moest overdragen.
Maar verslagen zijn de zaaiers van haat en terreur bij lange na nog niet.


The Fifth Era (1984 – begin jaren ’90)

De laatste jaren is het betrekkelijk rustig. Vooral dankzij het feit dat advocaten van de bestrijdingsgroep Klanwatch de organisatie langs burgerrechtelijke weg met schadeclaims trachten stuk te procederen. Naar schatting zijn nog zesduizend Amerikanen actief lid van de beweging. Die bedenken zich wel even voor ze overgaan tot mishandeling van een zwarte, een jood of 'communist', een katholiek of Vietnamees, homoseksueel, uitkeringsontvanger of wie dan ook die in hun immer uitdijend vijandbeeld past. Het kost ze gewoon te veel geld. Bovendien is het gevaarlijk geworden om minderheden te treiteren. De zwarte bevolking van de Verenigde Staten is tot de tanden bewapend en deinst er niet voor terug zelf geweld te gebruiken 'Een aframmeling komt nog wel eens voor’, zegt de burgerrechtactivist Pete Talley, 'maar lynchen is uit de mode geraakt'. Waarom zouden ze ook? De gevreesde integratie van blank en zwart is uitgebleven. In de meeste zuidelijke stadjes woont de zwarte bevolking nog altijd 'on the other side of the track', daar waar het trottoir ophoudt en de bittere armoede begint.
De publiciteit en het aantal leden namen in deze Era af. Dit kwam ook nog doordat de regering het niet meer toestond dat de Klan zo vaak op het nieuws kon komen met hun racistische slogans en doelstellingen.

Dankzij het internet, waar ze handig gebruik van maken, kunnen ze als virtuele beweging verder evolueren. We zien ook dat ze zich meer en meer inlaten met andere fascistische organisaties als 'the National Alliance, American Nazi Party, National Association for the Advancement of White People' en andere.

3. INHOUDELIJK

A. Doctrineel
a. OVERTUIGINGEN

Volgens de Klan heeft het zwarte ras een aangeboren minderwaardigheid. Getuige hiervan de beperkte culturen, historische gebouwen, militaire machten en historische uitvindingen die in Afrika te vinden zijn. Daarom zou het zwarte ras, volgens hen, niet in Amerika mogen wonen en als ze dan toch in Amerika wonen, moeten ze als slaaf voor de blanke werken. In ieder geval moeten ze minder rechten krijgen, bijvoorbeeld geen stemrecht.
De Klan ziet de zwarte liefst helemaal niet in Amerika wonen. Om dit te bereiken, willen ze hen bang maken door demonstraties en acties te houden. De Ku Klux Klan staat ook bekend om haar ‘Fiery Cross’, een bekend ritueel van de Klan. Ze gebruikt dit ritueel vaak om mensen bang te maken. Ze zetten dan een brandend kruis op een heuvel naast het huis van een zwarte als waarschuwing naar hen toe, dat ze snel hun spullen moet pakken en wegwezen. Als ze dan nog niet weggaan pakt de Klan het anders aan, soms zelfs met dood als gevolg. Met zulke en andere methodes probeert de Klan kleine dorpjes te reinigen (zoals zij dat noemen) van de zwarten en later de steden, tot heel Amerika is gereinigd.


Vanaf het moment dat de Klan illegaal werd, formuleerde ze haar visie en stelde een aantal concrete doelstellingen op :

- ‘Wij zijn ervan overtuigd dat het blanke ras het onvervangbare middelpunt is van onze natie, ons Christelijk niveau en de hoge standaard van de westerse cultuur en technologie.’

- De Amerikaanse leden van de Ku Klux Klan willen Amerika beschermen tegen vreemde invloeden en ook tegen militaire of politieke interventies van andere landen.

- Ze staan 100% achter de grondwet, die volgens hen het mooiste systeem van de regering is omdat hij gebaseerd is op de Heilige Bijbel en het christelijke gewoonterecht.

- Ku Klux Klan leden zien het blanke ras als het beste genetisch patroon dat God creëerde. Vermenging met andere rassen is knoeien met de oorspronkelijke aard van de schepping.

- De Ku Klux Klan zegt geen geweld te gebruiken, tenzij in geval van zelfverdediging.

- De Klan wil een toekomst voor het blanke nageslacht, dus de Klan is erg tegen de werkloosheid, de immigratie, de overbevolking en de misdaad. Toch willen ze dat de wapenwetten beschermd blijven, omdat ze zich zonder wapens slaven van de zwarten voelen.

- Homoseksualiteit is voor de Klan leden echt uit den boze, het gaat immers in tegen Gods doel... (Adam en Eva, man en vrouw).

- De Ku Klux Klan is niet noodzakelijk altijd pro-blank en anti-zwart, ze staat vooral achter het idee van rassenscheiding.

b. VEREISTEN OM LID TE WORDEN

Om Klanlid te worden moet men aan enkele voorwaarden voldoen. Men moet ingewijd worden en bepaalde verantwoordelijkheden nemen. Men moet niet alleen met zijn verstand bij de KKK zijn, ook met zijn hart. Men kan ook niet deeltijds Klanlid zijn, ze willen toegewijde leden die willen vechten voor een zuiver blank ras.

Je kan alleen lid worden van de Ku Klux Klan als je kunt aantonen dat je volledig aan de volgende eisen voldoet:


- Je moet kunnen aantonen dat je trouw bent aan de grondwet van de Verenigde Staten.
- Je moet kunnen omgaan met broederschap.
- Je moet kunnen aantonen dat je het Blanke Arische ras kunt beschermen, verbeteren en standhouden.
- Je moet boven de achttien zijn en je leven voor de Klan durven te geven. Mensen die jonger zijn dan achttien kunnen bij de ‘Klan Youth Corparation’ met toestemming van hun ouders. Als ze dan ouder zijn dan achttien kunnen ze wel bij de ‘echte’ Ku Klux Klan.
- Je moet zweren dat je je aan de Amerikaanse wet houdt en je niet zult bezig houden met gewelddadige activiteiten.
- De Klan houdt elke Christen in haar waarde als hij zich aan God toewijdt. Alle blanke Christenen moeten zich herenigen.

B. Structuur

De Klan heeft een eenvoudige, maar doeltreffende organisatiestructuur die het hen mogelijk maakt hun doelstellingen te verwezenlijken.
Ze is opgebouwd rond locale dorpswerking met een centraal hoofdkwartier. Op de plaatsen waar er geen lokale eenheden zijn, kunnen individuele leden activiteiten organiseren in samenspraak met het hoofdkwartier.

Binnen de ganse beweging heb je een groep die zich niet kon scharen achter de traditionele standpunten van de Klan. Er zijn natuurlijk wel meer leden die niet helemaal kunnen instemmen met bepaalde standpunten, maar een grote groep heeft zich afgescheiden en nam de naam ‘The Knights of the Ku Klux Klan’ aan. The Knights of the Ku Klux Klan werd opgericht in 1915 in Georgia door Priester Kolonel William Simmons. Het is een legale, belangeloze politieke organisatie en gebaseerd op gelijke rechten voor iedereen, speciale privileges voor niemand. Ze heeft een paar belangrijke verschillen met de Ku Klux Klan. Ze heeft onder andere een ander symbool dan de eigenlijke Klan, namelijk een kruiswiel. De Knights staan vrouwen toe in het bestuur, terwijl dit verboden is bij de Ku Klux Klan. Ze verkiezen ook nationale organisaties boven regionale organisaties. Zo’n regionale organisatie wordt een ‘Den’ genoemd terwijl de KKK het een ‘Kavern’ noemt. Tenslotte wordt de Imperial Wizard anders benoemd door de Knights of the Ku Klux Klan, namelijk Grand Wizard.

C. Rituelen en symbolen

Zoals in vele geheime genootschappen bestaan er ook bij de Ku Klux Klan heel wat rituelen en symbolen. Ze dragen bij tot de groepsvorming en verhogen het verschil tussen lidmaatschap en 'er niet bij horen'.

Zo ook het initiatieceremonieel, dat eigenlijk een soort van doop is. Men bekeert zich tot de Klan zoals men zich bekeert tot een geloof. Het gaat om een engagement dat gebaseerd is op onverdraagzaamheid en haat. Het benadrukt ook dat men aan bepaalde voorwaarden moet voldoen alvorens in aanmerking te komen om lid te worden van de Klan.

Een geheim initiatieceremonieel:

Twee nieuwelingen willen zich laten opnemen of naturaliseren zoals de Klan dit noemt.

Men wordt als ridder opgenomen. Het nieuwe Klanlid verliest zijn identiteit. Hij maakt nu deel uit van de groep en mag eindelijk de angstaanjagende vermommingen dragen van zijn voorgangers.

De ceremonie gaat als volgt:
De Imperial Wizard stelt de nieuwelingen volgende vragen:
-Doen jullie dit uit vrije wil?
Om lid te kunnen worden, moet je positief op deze vragen antwoorden.
-Zijn jullie niet-joodse, blanke Amerikaanse burgers?
-Zijn jullie tegen sekten of inlichtingendiensten zoals de FBI, joden en informanten van de politie?
-Geloven jullie in het Christendom?
-Zweren jullie dat je het blanke ras eert, verdedigt en zuiver houdt?

Dan worden de nieuwelingen bestookt met allerhande vragen. Men brengt hen in de war en bedreigd hen ook. De initiatie is dan ook een echte beproeving.

-Herhaal na mij: “Ik zweer plechtig dat ik de tekens, codes en rituelen van de Ku Klux Klan geheim zal houden”.

Met de macht mij verleend als Grand Dragon van deze afdeling van de Ku Klux Klan, ridder ik je tot lid van de Ku Klux Klan.
White Power !

Logo's

De Klan heeft als symbool een kruis met daarin een bloeddruppel, binnenin een rode cirkel. De bloeddruppel stelt het bloed van Jezus Christus voor, en het kruis stelt het kruis voor waar hij aan hing.

The Knights of the Ku Klux Klan hebben het kruiswiel als symbool, een cirkel met een kruis er in. Het kruis is van Jezus Christus en de cirkel is de betekenis van Kuklos en staat voor creativiteit, eenheid, beweging en het is tevens het oude Arische teken voor zon of licht. Deze symbolen werden verbonden aan het witte ras.

Klederdracht

Klanleden dragen pakken met punthoeden. Elk pak heeft een bepaalde betekenis.
Het witte pak is voor de gewone Klanleden. Deze pakken dragen ze omdat het leger van God ook witte pakken droeg en om zo de puurheid uit te stralen. De beveiliging van de Klan draagt een zwart pak, zij heten de 'Nighthawks'. Rond 1920 zijn er ook gekleurde pakken gekomen. Er is een paars pak dat gedragen wordt door de 'Imperial Wizard', de hoogste rang die je als Klanlid kunt worden. Er zijn ook gouden pakken die voor de officieren zijn, die net iets lager in rang zijn dan de 'Imperial Wizard'. De organisator van een demonstratiefeest draagt een rood pak en een lokale leider een groen pak. Maar tegenwoordig draagt men nooit meer gekleurde pakken, behalve bij kruisbranden en bij huwelijken. Deze pakken kunnen nog wel besteld worden maar dan moet je wel aan strenge eisen voldoen en lid van de Klan zijn. Veel leden hebben ook altijd een strop bij zich, dit is als ritueel teken dat ze iemand durven op te hangen. Maar bijna alle leden lopen er in het dagelijkse leven hetzelfde bij als alle andere mensen.
In vele Christelijke ceremonies werd de punthoed gedragen als symbool van bescheidenheid, anonimiteit en het verrichten van goed werk.


The Fiery Cross

The Fiery Cross is het ‘verlichten' van een kruis. Het is een soort van ritueel hoogtepunt na een bijeenkomst van de Klan. Het kruis wordt in brand gestoken om de nadruk te leggen op het Christelijke geloof van de Ku Klux Klan. Volgens de Klan is dat het licht van Jezus. Jezus stierf namelijk voor het Blanke Ras (de Ariërs). Ze gaan dan in een cirkel om het kruis staan en worden aan de warmte van Jezus blootgesteld.
Als de Klan een bijeenkomst in een gebouw houdt steken ze geen kruis in brand, maar plaatsen ze dertien kaarsen op een klein houten kruis en steken die vervolgens aan. Dertien kaarsen omdat er oorspronkelijk dertien Amerikaanse kolonies en bondsstaten waren.
Het verlichten van het kruis was geïnspireerd op het aansteken van signaaltekens van op de bergtoppen in Schotland als waarschuwing voor de komst van de vijand.
De Amerikaanse Knights of the Ku Klux Klan verlichten het kruis als waarschuwing naar alle mensen toe voor een hangend onheil dat onze natie bedreigt als we voortgaan op de huidige weg zonder God. Ook verlichten ze het kruis als eer aan Jezus Christus in herkenning van zijn offer en wil om voor onze zonden te sterven. Ze waarschuwen ermee voor het gevaar van het mixen van rassen.
Toch is er een verschil tussen het verbranden en verlichten van het kruis.
Het verlichten is een religieuze ceremonie gedaan uit eerbied voor Jezus Christus, in herkenning van zijn offer. Het verbranden daarentegen is een illegale daad tegen een persoon zijn thuis, met de bedoeling hem te kwellen, te intimideren of om hem fysisch te kwetsen.

4. IMPACT

A. Het bekend worden van de Klan

De Ku Klux Klan is hoofdzakelijk bekend geworden door middel van de media. Alle acties en demonstraties van de leden werden namelijk in de krant beschreven en in latere tijden op de televisie uitgezonden. Als deze acties niet door de media bekend zouden worden gemaakt, zou er maar een enkeling van de Ku Klux Klan gehoord hebben. Doordat al deze acties en demonstraties door de media bekend werden gemaakt werden er ook meer en meer mensen gestimuleerd tot het plegen ervan. Bij sommige acties van de Klan werden onschuldige mensen vermoord op de meest gruwelijke wijze, als ophanging, uit elkaar getrokken worden of verbranding. De Ku Klux Klan steekt ook vaak kerken van de zwarte gemeenschappen in brand. Er zijn al zo’n tachtig kerken in vlammen opgegaan. In het algemeen ondervond de Klan weinig officiële weerstand tegen haar soms wrede acties; zeker in de beginperiode. De regering stond veel toe, omdat ze bang was dat de Klan de demonstraties en acties anders illegaal zou voeren en dat er dan veel meer gewonden of doden zouden vallen. Doordat de Klan veel vrijheid kreeg werd ze ook bekender.

Ook internet speelt een belangrijke rol. De Klan heeft namelijk honderden websites waar je ze vragen kunt stellen, hun doelstellingen vindt, krantenkoppen van hun acties kan lezen, bestellijsten en natuurlijk algemene (subjectieve) informatie over de Klan vindt.

Boeken heeft de Klan haast niet, in het Nederlands zelfs helemaal geen.

Tot 1920 had de Ku Klux Klan weinig publiciteit en daardoor weinig invloed op het land en dus een gering aantal leden. Na de eerste Wereldoorlog zat Amerika in een economische crisis. De Klan profiteerde hiervan en ging hun aanhangers beschermen tegen aanvallen van buitenlanders en tegen de Rooms Katholieke kerk, want deze bedreigde de Amerikaanse normen en waarden, vond de Klan. Hierdoor groeide het aantal leden van de Klan enorm. Hun motto was: ’To protect the weak, the innocent and the defenseless’. Doordat ze steeds meer gebruik ging maken van de media kreeg de Klan meer invloed op Amerika en werd steeds bekender. In 1924 bereikte de Klan haar hoogtepunt en had ruim vier miljoen leden.
Tussen 1924 en 1928 nam de politieke macht en ook het aantal leden af. De Klan kreeg een slechte naam, mede doordat de leiders van ruzie hadden. In 1940 sloot de Klan zich aan bij de ‘German American Bund’. Deze Partij werd gefinancierd door ‘Nazi Duitsland’. Maar na vier jaar werd de Klan uit de partij gegooid omdat ze diep in de schulden zat bij de partij. Nadat de leider van de Klan Samual Green overleed, viel de Klan uiteen in een heleboel kleine groepjes. In de jaren ’70 kwam de Klan weer bijeen en telde zo’n vierduizend leden. Tegenwoordig heeft ze ruim vijfduizend leden.

B. De Klan vandaag

Vandaag de dag is de Klan in alle staten verboden, maar het blijft nog steeds functioneren als een ondergrondse beweging. Het komt meer voor in kleinere gemeenschappen, dan in grotere steden. De Klan is nu ook meer aanwezig in de noordelijke staten van de VSA. Zelfs in Europa wordt ze geïmiteerd.

Volgens de Klan zelf is er niet veel veranderd. Hun doelstellingen zijn nog steeds dezelfde.

Wanneer wij aan het actief Klanleven denken, halen we onbewust het beeld boven van een menigte puntmutsen, verzameld op een heuveltop, rond een brandend kruis en een boom waaraan een zwarte bengelt. Dergelijke beelden dateren echter uit het verleden; vandaag de dag gaat de KKK anders te werk. Net zoals vroeger probeert ze nog steeds de zwarte bevolking angst aan te jagen, alsook de blanken die meeheulen met de zwarten. Dit gebeurt op verschillende manieren, die gaan van chantage van hooggeplaatsten, dreigbrieven, brandstichtingen tot bomaanslagen, hoewel dit laatste minder voorkomt. Af en toe worden mensen nog opgeschrikt door een brandend kruis in hun tuin, hoewel openbare kruisverbrandingen in vele staten verboden zijn door de wet.

Een ander soort acties is dat de Klanleden optochten, protestmarsen en manifestaties ondernemen. Deze kunnen gericht zijn tegen onder meer homoseksuelen, rassensoorten, gelovigen, enz. Veelal draait dit uit op vechtpartijen en ordeverstoring. Klanleden zijn vaak gewapend; de KKK richt zelfs kampen in waar gezinnen kunnen leren omgaan met vuurwapens. Dit gebeurt in samenwerking met de neonazistische groeperingen onder het motto 'samen sterk'. Op zich is dit niet strafbaar, maar de gevolgen kunnen wel schendingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inhouden. Meermaals worden nog zwarten gefolterd of gewoonweg gemolesteerd onder bedreiging van een handwapen. Dat de Klan zo weinig voor de rechtbank gedaagd wordt, is vooral te verklaren vanuit chantage. Indien immers klacht neergelegd wordt, zien notabelen zich verplicht de keuze te maken tussen zelf gekraakt worden of het voorval in de doofpot te moffelen.

Momenteel heeft de KKK echter te kampen met een enorm groot probleem. Vince Reed, een FBI-infiltrant, klom langzaam op tot de Klantop, waar hij bezwarende bewijzen verzamelde tegen de KKK (opnames, beeldmateriaal) zodat hij nu voor de Klanleden, verspreid over de hele wereld, de meest gezochte persoon is. Hij verklikte immers hun plannen om leidingwater te vergiftigen, bomaanslagen te plegen en moorden te begaan.

Er bestaan ook anti-Klan bewegingen, waarvan de bekendste BCCLA, NAACP en CORE zijn. Allen staan ze lijnrecht tegenover de ideeën van de Klan. Vaak is het zo dat ze tegelijkertijd met de KKK protesteren, wat de ordehandhaving niet ten goede komt. Rellen zijn onvermijdelijk wanneer de twee groepen met elkaar geconfronteerd worden.

De mogelijke stijging van het aantal Klanleden de laatste jaren zou kunnen wijzen op een nakende nieuwe uitbarsting van geweld, zoals ook in 1995 het geval was. Toen werden twintig mensen vermoord omwille van hun ras, seksuele voorkeur of godsdienst. Verder werden meer dan vijfduizend klachten ingediend tegen de Klan met als motivatie: "Ras".
De meest bekende recente terreuractie van de KKK is echter ongetwijfeld de moord in 1998 op James Byrd, een zwarte adolescent, die aan een auto werd gebonden en zo enkele kilometers over het wegdek werd gesleept. Om de gruwel van de actie ten volle vast te stellen moest men de ledematen van J. B. maar volgen die overal verspreid lagen. Het is dan dat de Black Panthers een grimmige confrontatie aangingen met de Ku Klux Klan.

5. EEN KRITISCHE KIJK

Uit het succes van de Klan blijkt dat hun racistische gevoelens door een brede laag van de Amerikaanse bevolking gedragen werden. Anders is hun opkomst, ondanks de tegenwerking van de Amerikaanse regering, moeilijk te verklaren.

Ook een sterke interne organisatie en veel discipline hebben vermoedelijk bijgedragen tot het succesverhaal van de Klan. Het verhaal maakt ook duidelijk tot welke wreedheid en welk geweld een groep mensen in welbepaalde omstandigheden in staat is.

Zowel de wreedheid als het racisme van de Klan vinden we ook terug bij het fascisme tijdens WO II. Gelukkig is de Klan in hun succesperiode niet geëvolueerd naar een succesvolle politieke partij en hebben ze niet, zoals in Duitsland, de politieke macht kunnen grijpen. In Duitsland is het fascisme door de geallieerden een halt toegeroepen, terwijl in de Verenigde Staten de regering zelf de macht van de Klan uiteindelijk toch heeft kunnen bedwingen.
Ook Zuid-Afrika heeft het racisme onder de vorm van "apartheid" officieel gedurende tientallen jaren toegepast. Het is maar met de terugkeer van Mandela dat hier een einde aan gekomen is.

De conclusie is dat racisme ondanks alles nog kan en zal opkomen. Waar dit zal gebeuren en onder welke vorm is moeilijk te voorspellen. Mensen hebben blijkbaar angst voor alles wat hen onbekend is. En in bepaalde omstandigheden reageren ze in groep hiertegen. Soms blijft het bij gematigde reacties, in andere gevallen evolueert het naar terreuracties met alle gevolgen van dien…

6. BIBLIOGRAFIE

* Tijdschriftartikelen:


STANTON, B., ‘De jacht op de KKK’, Elsevier, 07-09-1991.
VAN DER SMAN, J., ‘De Ku Klux Klan spookt weer’, Elesevier, 25-01-1992.
OXFORD, E., ‘De erfenis van een wonderlijke redding’, Het Parool, 17-07-1995.
DE BOK, R., ‘Het rijk der spoken’, DS Magazine, 05-03-1999
'De mannen met de kappen', X-Factor, nr. 61, 1999.

* Video:

Ku Klux Klan- Reportage VT4, s.d.

* Microsoft Encarta ’98 Encyclopedie Winkler Prins Editie, cd-rom

* Data Becker - De Grote Encyclopedie, cd-rom, 2001

* Internet:

http://ncknights.freeservers.com/ http://www.americanknights.com/ http://www.k-k-k.com/ http://www.kkkk.net/ http://www.KuKluxKlan.org/index.htm http://buerger.metropolis.de/frankgemkow/kkk.htm#2 (Klan-sites)

http://www.daks.dk/vodskov/medier/anders/kkk-home.htm http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAkkk.htm http://www.blackhistory.eb.com/micro/329/99.html
http://www.propaganda.net/skoleside/984.shtml
http://www.koeroesi.asn-graz.ac.at/f_gump/kkk.htm
http://www.encyclopedia.com/articles/07102TheFirstKuKluxKlan.html
http://www.infoplease.com/ce6/history/A0828331.html
http://www.hatewatch.org/klan/ (objectieve infosites)

REACTIES

K.

K.

Hey Pieter,...
Bedankt hoor voor je werkstuk,..

21 jaar geleden

K.

K.

Hai,

Ik zag op scholieren.nl dat je een scriptie hebt gehouden over de KU Klux Klan. In de bronvermelding stond dat er een videoband van de Ku Klux Klan en je had het over een atrikel in de Elsevier. Heb je deze dingen toevallig nog?

Groetjes Kirsten

20 jaar geleden

N.

N.

Eey pieter-jan,

Jouw scriptie heeft me heel erg geholpen. Ik moet namelijk morgen voor nederlands een opdracht maken.Ik moet een scriptie uitzoeken op het internet en deze dan kritisch bekijken.Ik heb gekozen voor jouw scriptie.Werkelijk een hele goede.Voor het maken van deze opdracht moet ik ook wat vragen over de schrijver inleveren.Ik moet een duidelijke beschrijving geven van wat voor opleiding of werk de schrijver van de scriptie doet.En of deze opleiding of werk enig verband houd met het scriptieonderwerp.Verder wil ik nog graag van je weten hoe je docent indertijd de scriptie heeft beoordeeld.Hoe kijk je terug op het schrijven van de scriptie,was het leerzaam en was het een moeizaam proces of niet.
Ik hoop snel antwoordt te krijgen..
In ieder geval bedankt

Nadieh

20 jaar geleden

V.

V.

een goed werkstuk!!

ik moet ook iets schrijven over de ku klux klan. waar heb je die informatie over de verschilende eras vandaan?

alvast bedankt!

Vera.

19 jaar geleden

V.

V.

wanneer heb je dit verslag geplaatst, hoe oud was je toen en hoe oud ben je nu? wat was je beoordeling voor dit verslag? dit is het laatste mailtje dat ik stuur.

hartelijk bedankt!

Vera

19 jaar geleden

J.

J.

Een heel mooi werkstuk met goeie informatie!!
deze info kan ik zelf ook gebruiken!

Bedankt voor deze info!!

suc6

mzzl

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.