Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Joden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Scriptie door een scholier
  • 3e klas vwo | 2143 woorden
  • 13 maart 1999
  • 165 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
165 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Joden, *welke reden hadden ze om te vluchten? *waar vluchtten ze naartoe? *hoe werden ze ontvangen & hoe was dat in tegenstelling tot andere landen? *hoe waren ze over Nederland verspreid & wat was de reden hiervoor?

Inhoudsopgave
  • Inleiding
  • Werkplan
  • Nederland Immigratieland Opdracht -De vervolgingen van de joden -Ontvangst in Nederland en vergelijking met andere landen -Verspreiding over Nederland en waarom?
  • Extra Opdracht
  • Literatuurlijst
  • Slotwoord
Inleiding Ik ga het in dit werkstuk vooral hebben over de trek van de joden, en vooral in WO II. In deze tijd heb ik de hoofdvragen (op de voorkant) beantwoord. In de extra opdracht heb ik de betekenis, herkomst en reden waarom ze hiernaartoe zijn gekomen vermeld. Ik wens U veel plezier met het lezen van dit werkstuk.
Werkplan *Aan oma Mans vragen of zij iets weet over de herkomst enz. *4 of meer hoofdvragen bedenken. *Informatie zoeken over mogelijke antwoorden op de hoofdvragen in de bibliotheek in school, openbare bibliotheek Hengstdal en centrale bibliotheek Nijmegen (op de Lindenberg). *Verzamelen van gegevens uit de bronnen en die ordenen. *Netjes de antwoorden op de hoofdvragen uitwerken. *De gekregen informatie van Oma Mans ordenen en er conclusies uit trekken. *Het geheel uittypen op de computer inclusief inhoudsopgave, literatuurlijst e.d. *Mogelijke afbeeldingen kopiëren, uitknippen en opplakken. *Het geheel in een mapje doen en inleveren.

Waar trokken de joden naartoe van 444 v. Chr tot begin WO II & welke reden hadden ze hiervoor

Rond 444 v. Chr.: Na het herstel van de joodse staat en tempel heeft het joodse volk zich over de hele wereld verspreidt. 63 v. Chr.: De Romeinen vallen Jeruzalem binnen onder gezag van Pompeius. De joden emigreren naar het Oosten & het Middellandse Zeegebied. 67 tot 70 n. Chr.: Het joodse volk verspreidt zich verder langs de grote handelsroute van het Rijk. Sommige groepen vestigen zich in haven-steden en andere gaan oostwaarts het binnenland in, weer andere naar het Westen door Egypte en naar de kustgebieden van Afrika tot aan Magreb. 135 n. Chr.: Er ontstaan veel joodse opstanden tegen het Romeinse gezag. 537 n. Chr.: De Romeinse heerser maakt voor alle joden binnen het Rijk een einde aan de gelijke burgerrechten. 7e eeuw: Opkomst Islam; de Arabieren veroveren Babylon, het Middellandse Zeegebied & Spanje. Hierdoor trekken de joden verder naar het Westen, kustgebieden, het binnenland & havensteden.
Eind 9e eeuw & 10e eeuw: De joden in de kustgebieden van Afrika en langs de Middellandse Zee trekken in de richting van Spanje, waar zij goed ontvangen worden bij de Islamitische overheersers totdat in 1068 een anti-joodse vervolging begint. Na 1095: Er begint een periode van jodenvervolgingen, gewelddadigheden & Moordslagen. 1252 tot 1284: "Herovering" van Spanje door Christenen. 1492: Verbanning van joden uit Spanje en Portugal door Christenen. Deze zorgt voor een massale trek naar Frankrijk (en andere Europese landen) omdat ze, zelfs nadat ze zich noodgedwongen tot het Katholicisme bekeerden, nog vervolgd werden. Eenmaal hier gingen ze weer over tot het geloof van hun voorouders. 15e tot 17e eeuw: Sommige joden zijn na hun verbanning uit Spanje naar Italië gevlucht. Samen met de joden uit Frankrijk trekken zij naar het Midden-Oosten om te ontsnappen aan de in vele steden verplichte "getto-vorming". 19e eeuw: Deze eeuw is voor de joden "de eeuw van verlichting": ze krijgen burgerrechten, vrijheid van godsdienst & vrijheid van handelen.
1882: In Rusland en Polen worden joden vervolgt; de verspreidde gemeenschappen worden zo uitgedund en gedwongen tot isolement & zelfhandhaving, dat een massale emigratie naar de USA volgt.

De vervolging van de joden in de WO II

Voorspel WO II De pas in 1871 geworden staat Duitsland was één van de jongste landen in Europa, maar had wel ambities voor een grootmacht. De nieuwe staat kreeg als hoofd de Koning van Pruisen. Ondanks dat vond Duitsland niet dat ze genoeg aanzien kregen. Hierop volgde WO I van 1914 tot 1918.......Duitsland verloor en "de Vrede van Versailles" werd getekend in 1919. De verliezer, Duitsland dus, moest een enorme schadevergoeding betalen aan de overheersers: Frankrijk, Engeland & Amerika. Ook mocht de verliezer géén leger, géén vloot & géén luchtmacht meer hebben. Er kwam een einde aan het Keizerrijk en een democratie van socialisten en centrumdemocraten werd de nieuwe staatsvorm. Duitsland had het zwaar te verduren. Hèt begin In 1923 probeerde de NSDAP van Adolf Hitler de regering omver te werpen: hij werd gearresteerd en werd na 1 jaar (in plaats van 5 jaar) vrijgelaten. Hij leerde dat je democratische middelen moest gebruiken als je aan de macht wou komen en de NSDAP won steeds meer zetels in het Parlement. In hun propaganda maakten zij openlijk gebruik van hun verering van het "germaanse" of "arische" ras (blond haar, blauwe ogen). Dit werd een middel om de massa te bereiken. De joden werden de zondebrokken. Pas toen in 1929 een grote economische crisis Amerika en Europa verlamden won de nazi-partij aanhang op grote schaal; op 30 januari 1933 volgde de benoeming van Hitler tot Rijkskanselier en op 1 april 1933 kreeg hij de macht als alleenheerser/dictator. #7 april 1933: Alle joodse ambtenaren werden ontslagen. #eind 1933: De joden waren een geïsoleerde groep, veracht en uitgesloten van het openbare en culturele leven #september 1935: Aan deze racistische politiek werd nu pas een wettelijke grondslag gegeven, de Neurenberger Wetten (anti-joods): *Ten eerste werd bepaald dat alleen mensen van puur arisch bloed, burgers konden zijn van "het Derde Rijk". De mensen met "onzuiver" bloed (zoals de joden) waren onderworpen. *Ten tweede werd voorkomen dat zuiver bloed met onzuiver bloed werd vermengd: verhoudingen & huwelijken tussen ariërs en joden werden verboden. Tot 1938 waren 150.000 Duitse joden geëmigreerd, met achterlating van alles wat ze hadden. #1938: Oostenrijk wordt vrijwillig ingelijft bij het Derde Rijk: de Oostenrijkse joden worden gedwongen tot emigratie.
#10 oktober 1939: Polen wordt overwonnen en ingelijft bij het Derde Rijk. Men begint in Polen met een hele harde behandeling van de joden: er werden getto's (speciale wijken) ingestelt onder leiding van een joodse raad en men werd verplicht een uiterlijk kenmerk te dragen: een armband, voorloper van de gele ster. In getto's waren de leefomstandigheden zeer slecht, ze waren overbevolkt, er was weinig eten, weinig medische hulp en zwaar werk. Men kende hier een natuurlijke, verhaaste dood door uitputting. #Mei 1941: Begin van moorden. Kort daarna werden plannen gemaakt voor "de definitieve oplossing" die op de Wannsee Conferentie op 20 januari tot in de details uitgewerkt werd.

Hoe werden de joden in Nederland ontvangen in de WO II

Sinds het aan de macht komen van Hitler en het nationaal socialisme in Duitsland in 1933 kwamen tienduizenden vluchtelingen naar Nederland. Dat waren niet alleen joden, maar zij waren duidelijk de groep die het meest bedreigd was in het Derde Rijk en vormden ook de meerderheid van de vluchtelingen: het ging om ongeveer 35.000 personen. Na een redelijke grote stroom in 1933 namen de getallen vooral toe na 1938 (Anschuss & Kristallnacht). Iets meer dan de helft vertrok weer na korte of langere tijd uit Nederland. Voor de regering vormde deze vluchtelingen een groot probleem door de economische moeilijkheden en werkloosheid. Het was duidelijk dat de vluchtelingen niet of nauwelijks welkom waren. Naast de economische problemen noemde men ook de aan opvang verbonden kosten, de relaties met het zo belangrijke buurland en zorg over binnenlandse politieke problemen.

Hoe was dat in tegenstelling tot andere Westeuropese landen?

In 1938 liet de regering navraag doen in ondermeer België, Frankrijk, Engeland, Zwitserland en Denemarken, of zij misschien ook vluchtelingen op wouden nemen. De Franse regering zegde toe 'haar oude, welwillende standpunt te handhaven'. De Engelse regering 'maande tot voorzichtigheid'. De Zwitserse regering onderstreepte 'dat Zwitserland alleen als doorgangsgebied in aanmerking kwam'. De Deense regering 'was niet van plan een groot aantal vluchtelingen toe te laten'.

Hoe waren de joden over Nederland verspreid en wat was de reden hiervoor? (tot 1930)

Het toelatingsbeleid en bestaansmogelijkheden hebben voor een groot deel de verspreiding van de joden over Nederland bepaald. ook de joodse levenswijze speelde een rol. De reden waarom de joden zich niet op het platteland vestigden is omdat er daar te weinig benodigheden waren om hun godsdienst uit te oefenen (bv. voor het uitoefenen van de joodse godsdienst is de aanwezigheid van 10 religieuse, volwassen mannen noodzakelijk; synagoge, familiegraf e.d.) Ten slotte is de verspreiding van de joden beïnvloed door het gebied van herkomst van de joden. In de 16e eeuw kwamen er joden voor in de grensstreek in het noorden en oosten van het land, waar in de loop van de volgende eeuw de eerste joodse gemeenten ontstonden. De voornaamste hiervan waren: Groningen, Appingedam, Leeuwarden & Nijmegen. De vestiging van joodse gemeenten heeft in eerste instantie niet vanuit Amsterdam plaatsgevonden, zoals vaak gezegd wordt, maar van over de grens. Dat aantal gemeente was nog zeer beberkt, maar dat veranderde rond 1600 met de komst van de joden die verbannen werden uit Portugal & Spanje. In 1795 werden over het hele land 30.000 joden geregistreerd, waarvan 19.000 in Amsterdam woonden. Toch waren er in de achttiende eeuw over het hele land joodse gemeenten ontstaan, waarbij er duidelijke regionale verschillen waar te nemen zijn.
Joods Nederland ca. 1796 Joods Amsterdam ca. 19.000 joden
Plaatsen met 1001 - 3000 joden
Plaatsen met 251 - 500 joden
Plaatsen met 101 - 250 joden
Plaatsen met minder dan 100 joden
Na 1796 kwam er een grote verandering in de verspreiding van de joden over Nederland, doordat vele beperkingen voor de joden werden opgelegd. Naast het wegvallen van vele vestigingsverboden speelde de verschuiving van de welvaart een rol. Amsterdam kreeg in het eind van de achttiende eeuw een economische tegenvaller als gevolg van de A'damse stapelmarkt. In tegenstelling tot de landbouw, die een bloeiperiode doormaakte met hoge graanprijzen. Doordat de joden verzorgende beroepen uitoefenden waren ze heel erg afhankelijk van de koopkracht van hun omwonenden. Het rresultaat was dat er over het hele land joodse gemeenten ontstonden. De verspreiding van de joden werd daardoor in de negentiende eeuw aanzienlijk gelijkmatiger. Joods Nederland 1889 Joods Amsterdam 55.000 joden
Plaatsen met meer dan 3.000 joden
Plaatsen met 1001 - 3.000 joden
Plaatsen met 501 - 1.000 joden
Plaatsen met 251 - 500 joden
Plaatsen met 101 - 250 joden
Plaatsen met minder dan 100 joden Joods Nederland 1930 Joods Amsterdam 65.000 joden
Plaatsen met minder dan 10.000 joden
Plaatsen met 1001 - 3000 joden
Plaatsen met 501 - 1000 joden
Plaatsen met 251 -1000 joden
Plaatsen met 101 - 250 joden

Plaatsen met minder dan 100 joden

De verspreiding van de joden voor en na de oorlog

In Nederland woonden in 1940 in totaal 140.000 joden. Bij de volkstellingen voor de oorlog was de aanmelding als jood, d.w.z. dat men opgaf de joodse godsdienst te belijden, vrijwillig. Het overgrote deel der joden onttrok zich daar echter niet aan, op welke grond dan ook. Dit is vooral opmerkelijk omdat meer dan de helft der joden in Amsterdam woonde en juist Amsterdam in het algemeen zeer buitenkerkelijk georiënteerd was. In 1941 vond er op Duits bevel een telling plaats. Ook deze geeft niet een volkomen exact beeld: er gaven bijvoorbeeld om aan de Duitse maatregelen te ontkomen meer mensen op dat zij slechts 2 joodse grootouders hadden (dus volgens de Duitse wetten half-joods) dan in werkelijk het geval was. De telling van 1941 geeft toch wel een goed beeld van aantal en verspreiding der joden in Nederland aan de vooravond van de uitroeiing. Groningen4.682 Friesland851 Drente2.498 Overijssel4.345 Gelderland6.663 Utrecht4.147 Noord-Holland87.026 Zuid-Holland25.617 Zeeland174 Noord-Brabant2.320 Limburg1.394 Nederland totaal139.687 Amsterdam79.410 Er waren bovendien ca. 15.000 personen die opgaven 2 voorouders te hebben, 6.000 van wie 1 grootouder joods was. 121.409 personen gaven op lid te zijn van het Nederlands-Israëlische kerkgenootschap en 4.301 van het Portugees-Israëlisch. Terwijl Nederland zijn doden telde, telden de joden de overlevenden. De commissie van Demografie der joden in Nederland gaf de volgende cijfers over het aantal joden na de oorlog: teruggekeerd uit kampen5.450 teruggekeerd uit onderduik in Nederland8.000 teruggekeerd uit neutraal of geallieerd gebied of uit onderduik in andere bezette gebieden2.000 gemengd gehuwden10.000 totaal25.450 Bij de volkstelling in 1954 gaven in totaal 23.723 personen zich als joden op. Dit geeft zeker niet een volledig juist beeld van de situatie. Dit heeft verschillende oorzaken: er zijn meer onkerkelijken, er was door de oorlog een zekere registratievrees ontstaan, er hebben relatief van de gemengd gehuwden veel meer de oorlog overleeft dan van de joods gehuwden en van deze gemengd gehuwden stonden vele reeds lang ver van iedere kerkgenootschappelijke organisatie, enz enz. De verspreiding van de joden in Nederland zag er naar hun opgave in 1954 als volgt uit: Groningen242 Friesland155 Drente180 Overijssel945 Gelderland997 Utrecht848 Noord-Holland15.446 Zuid-Holland3.934 Zeeland59 Noord-Brabant620 Limburg297 Nederland totaal23.723 Gemeenten boven de 100.000 inwoners Amsterdam14.068 Den Haag2.031 Rotterdam1.323 Utrecht444 Enschede348 Arnhem324 Haarlem207 Eindhoven207 Groningen176 Nijmegen110 Tilburg73

Literatuurlijst

Familie Mans
Deze literatuur is me opgestuurd door een nicht van mij, Aletta Mans. Zij is namelijk bezig met het achterhalen van onze herkomst. De trek van de joden van 444 v. Chr tot 19e eeuw: *Boek: "Het Jodendom, ontstaan/ontwikkeling/verspreiding/invloeden" Gehuurd bij: bibliotheek NSG groenewoud. *Boek: "Bouwstenen voor intercultureel onderwijs" Gehuurd bij: bibliotheek NSG groenewoud. *Basisboek: "Vragen aan de Geschiedenis" De vervolging van de joden in WO II: *Boek: "Jodenvervolging, van isolement tot moord" Gehuurd bij: Openbare Bibliotheek Hengstdal. Ontvangst van joden in Nederland & vergelijking met andere landen: *Boek: "Bouwstenen voor intercultureel onderwijs" Gehuurd bij: bibliotheek NSG groenewoud. Verspreiding van joden over Nederland & reden waarom: *Boek: "Joods Nederland, een cultuurhistorische gids" Gehuurd bij: Centrale Bibliotheek Nijmegen (Lindenberg).

REACTIES

K.

K.

Ik heb best wel veel aan je verslag over de joden gehad, ik moet nu een verslag maken over de joden en vooral hoe het met hun ging na de oorlog, nou heb ik de tabellen in jou verslag gezien met de tellingen van de aantallen joden....alleen nou moet ik de site hebben waar jij deze gegevens vandaan heb gehaald....dus als je dan even die site wil sturen....alvast bedankt

KaVe

20 jaar geleden

K.

K.

Ik heb een verslag geschreven met de informatie uit jou werkstuk.
Nu is mijn vraag of deze informatie allemaal klopt en waar u die informatie vandaan heeft.
zou u mij zo spoedig mogelijk terug willen mailen?

M.V.G,

Kelly Klein Goldewijk

14 jaar geleden

A.

A.

hallo, zou ik de site mogen hebben toegestuurd krijgen waar je je cijfers vandaan hebt over die cijfers van de verspreiding van de joden in Nederland?
alvast bedankt!!!

10 jaar geleden

B.

B.

Er is geen hestel van joodse staat, zoals u schrijft. Joden hebben geen staat. Hun staat israel is vals, Palestijnen zijn de echte mensen van het land

7 jaar geleden

C.

C.

Wet u misschien ook hoe de situatie was voor de joden in de 2de wereldoorlog?? Alvast bedankt.

6 jaar geleden

G.

G.

Je had nog ff moeten vermelden dat ze in 1444 Nederland uitgekickt zijn vanwege wangedrag. Net als in 100 andere landen. En nu zijn ze bezig de hele wereld financieel te overheersen. Ze zullen hun prijs weer gaan betalen.
De 'joodse' elite is helemaal niet joods en gebruikt gewone joden door ze te brainwashen dat ze altijd maar bang moeten zijn en in de slachtofferrolletjes kruipen wanneer dat maar kan. Het maakt niet uit wat je aan te merken hebt aan een jood, maar je bent vast holocaust ontkenner............
6.000.000 leugens die 20x zijn overdreven, ook is er geen enkel bewijs voor 'de gaskamers, wel is er bewijs dat er in wat de gaskamers zouden zijn nooit zyklon B is gebruikt.
Ja weer een flinke leugen om maar het slachtoffertje te kunnen spelen.
Ow en nog iets, het huidige israel heeft niets met het israel uit te bijbel te maken. Het is niet meer dan een door de Rothschields geleidde roversbende.

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.