Goudsector in Suriname

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Scriptie door een scholier
  • Klas onbekend | 1586 woorden
  • 10 februari 2004
  • 394 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
394 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Voorwoord In opdracht van onze aardrijkskunde leraar dhr. R. Rambaran moeten wij een scriptie maken voor het vak aardrijkskunde ten behoeve van de 2e S.O. Door middel van loting hebben wij als onderwerp gekregen om te schrijven over “De goudsector in Suriname” Wij danken een ieder die ons op welke wijze dan ook heeft meegeholpen aan het tot stand komen van dit werkstuk. Inleiding Goud is een diepgeel, zeer zacht metaal met een relatieve dichtheid van 19.3g/cm3, een smeltpunt van 1063 °C en een kookpunt van 2700 °C. Goud komt voornamelijk voor in de vorm van fijne schilfers (stofgoud) of klompjes (pepieten of nuggets) in gesteenten. Goud heeft sedert eeuwen in de menselijke samenleving een hoge waarde. Ten allen tijde zoekt de mens naar vindplaatsen van dit kostbare metaal. Over de goudsector in Suriname kunt u verder lezen in de volgende hoofdstukken waar er wordt gesproken over: De goudwinningsgebieden in Suriname, Wijze van het ontginnen van goud in Suriname, De economische betekenis van de goudsector voor Suriname, Nadelen van de goudsector in Suriname, Rosebel Gold Mines N.V., Suralco in de goudsector en de Brazilianen in de goudsector. 1. Goudwinningsgebieden in Suriname In Suriname wordt goud het meest gewonnen in het Greenstone belt gebied, (gebieden in Suriname waar goud voorkomt) omdat er daar veel goud afzetting is. Er zijn 2 greenstone belt gebieden in Suriname: 1. gekoppeld aan Guyana. 2. gekoppeld aan Frans Guyana.

In het Greenstone belt gebied gekoppeld aan Guyana vindt er noch geen goudwinning plaats aangezien men daar meer bezig is met de winning van bauxiet en andere mijnbouw en bosbouw activiteiten. Vermeldenswaard is dat in dit gebied de goudreservoir niet hoog is.

In het greenstone belt gebied gekoppeld aan Frans Guyana vindt er wel winning plaats. Dit gebied wordt in de volgende gebieden verdeeld:

- Het Langatabikie gebied bestaande uit de volgende kreken: 1. Meriamkreek
2. Grankreek
3. Toematukreek

- Het Lawa gebied waarin het Bensdorp gebied voorkomt bestaat uit de volgende kreken; 1. De Antoniokreek
2. De Uvinkreek
3. de Tapanahoniekreek

- Silakreek gebied dat bestaat uit: 1. de Silakreek

- Commewijne – Tempatie gebied bestaande uit de volgende kreken: 1. Tempatiekreek
2. Maroesikreek

- Surinamerivier gebied bestaande uit 2 gebieden: A. Het beneden stuwmeer gebied. Daar hebben we de volgende kreken en gebieden: • de Cederkreek • de Kankantriekreek • Cross rosebelt gebied • Brownsweg gebied

B. het bovenstuwmeer gebied. Daar hebben we de volgende kreken en gebieden: • het Mamainiegebied • de Sarakreek • de Marowijnekreek

- Het Saramaccakreek gebied bestaat uit de volgende 3 gebieden: 1. het Brokolonkogebied dat is aangesloten met het Brownsweggebied, meer bekend als km 16. 2. het Kleine Saramacca gebied dat bestaat uit het Bemaucabanakreek gebied. 3. het Golliart gebied.

In alle eerdergenoemde gebieden wordt de winning van goud op grote schaal voortgezet. Echter kan niet gezegd worden in welke van deze gebieden de meeste goudvondsten plaatsvinden, aangezien men een nomadische werkwijze hanteerd. .goudlokaties Hierin zijn aangegeven de goudlokaties en het Greenstone belt gebied. 2. Wijze van het ontginnen van goud in Suriname Er zijn verschillende vormen van het ontginnen van goud in Suriname. Enkele van deze vormen zijn:

Eyepicking. Onder Eyepicking wordt verstaan het zien en oprapen van goud. Zoals de gebroeders Gever die in 1932 de grootste goudklomp vonden;

De Batee. Een batee is een ronde ondiepe naar de bodem puntig toelopende metalen spoelkom met een middenlijn van c.a. 40 tot 50 cm waarin onder toevoeging van water de goudhoudende grond met de hand wordt gekneed en met een slingerende beweging wordt uitgepoeld. De zware gouddeeltjes blijven tenslotte in de puntig aflopende bodem achter. De batee werd toegepast bij de prospectie, maar ook bij de winning zelf. Vooral door de kleine concessionaris gebruikt. Het is de algemene werktuig voor het winnen van goud; Dit is Meneer Johnson die bezig is goud te winnen met een batee.

De Longtom. De longtom is een langwerpige houten bak, aan een zijde afgesloten door een schuinoplopende ijzeren plaat met gaten (de longtom plaat). Hierachter is een schuinaflopende goot met dwarsrichels met kwik ertussen, aangebracht. Onder toevoer van stromend water wordt de goudhoudende grond in de bak gekneed en gespoeld. Het met het water door de longtom plaat wegvloeiende goud wordt tenslotte in de uitstroomgoot aan het kwik gebonden tot goudamalgaam. Deze methode is in Suriname geschikt gebleven en men gebruikt het tot nu toe.

Sluicing. Dit is een systeem waar men met een hoge druk de goudhoudende grond los spuit. Meestal wordt gebruik gemaakt van een 4, 5 of 6 duim pomp om het los spiuten van de goudhoudende grond te bewerkstelligen. Het wordt dan geleid naar het diepste punt waar men bezig is met het winnen. Hierna wordt deze grond opgezogen door middel van een pomp en dan geloosd naar een longtom;

Crushing. Is het fijnmaken van goudhoudende grond. De grond wordt handmatig, d.m.v een schop of mechanisch d.m.v een graafmachine, in een crusher geplaatst. De slury die dan uit de crusher komt wordt dan door een longtom geleid.

Electronische winning. Hier maakt men gebruik van gouddetectors om het goud in bepaalde gebieden op te sporen. Ziet men dat er goud voorkomt dan past men één van de bovengenoemde winningsmethoden toe.

Mechanische winning
Op de verschillende typen van goudhoudende afzetting zijn volledig machinale winningsmethoden toegepast; de motor- of stoomschop is wel toegepast maar deze werd beperkt in zijn mogelijkheden door de slechte bodemgesteldheid in de drassige kreekdalen. Het verspuiten van goudhoudende gronden met monitor of waterkanon is op meerdere concessies toegepast, soms met succes, meestal echter met verlies vanwege te geringe dikte der lagen en te geringe verhang van de kreekbedding. Ook colluviale en primaire afzettingen zijn op deze wijze verwerkt. Vaak werd dan ook de uitgespoelde kwarts in brekers en kogelmolens vermalen voor intensievere scheiding van het goud dat zowel zuiver mechanisch als ook met een chemische de zogenaamde cyanide proces (voor stofgoud) geschiedde. Emmerbaggermolens hebben op vele concessies gewerkt waarbij veelal de gehele wasinstallatie op de ponton was ondergebracht. Deze wasinstallatie bestond meestal uit een draaiende zeeftrommel uitmondend in een systeem van wasgoten en schudtafels. De mechanische winning is echter mislukt door onvoldoende voor onderzoek, waardoor de exploitatie kosten hoger waren dan de opbrengst.

Op dit moment zijn de Sluicing en de Crushing de twee meest toegepaste methoden van goudwinning in Suriname. 3. De economische betekenis van de goudsector voor Suriname De winning van goud in Suriname is voor Surinamers van grote economische betekenis. Onderstaand worden diverse economische gebieden behandeld waar de goudsector een bijdrage aan levert.

Werkgelegenheid
Grote spin off. Hieronder verstaan we, iedereen die een bijdrage levert aan de goudsector. In Suriname zitten ongeveer 30.000 mensen in de goudsector die direct of indirect hun brood verdienen. Sectoren en bedrijven die aan de goudsector geld verdienen zijn:

- Supermarkten
Door de verre en meestal moeilijk begaanbare afstanden van de goudwinningsgebieden worden grootschalige inkopen gedaan in de supermarkten in en rondom Paramaribo. Deze inkopen bestaan uit levensmiddelen, huishoudelijke artikelen, enz.. Deze grootschalige inkopen worden gedaan om de kosten te minimaliseren en omdat men voor langere tijden wegblijft op de goudwinningsgebieden om de produktie te maximaliseren. Er zijn ook supermarkten die goederen leveren aan de gouddelvers en winkels in het binnenland die de produkten veel duurder verkopen dan in de stad en daarbij veel winst maken;

- Transport
De transport sector die een bijdrage aan de goudsector levert kan als volgt worden onderverdeeld: - Vervoer te land, hierbij wordt er gebruik gemaakt van trucks, aanhangwagens bussen en ook personen auto’s om de gouddelver, de gekochte producten van de supermarkten, machines, brandstof, onderdelen en andere goederen naar het binnenland te vervoeren en daarna ook de delvers en hun vondsten naar de stad terug te brengen.

- Vervoer te water, hierbij wordt het meest gebruik gemaakt van boten en pontons. Omdat bepaalde goudwinnings- gebieden alleen door vervoer te water bereikt kan worden;

- Vervoer te lucht Sommige goudwinnings velden zijn ook met het vliegtuig te bereiken. Deze vorm van vervoer is in vergelijking met de twee eerder genoemde transport methoden veel sneller, maar ook veel duurder. Deze methode wordt gebruikt door de gouddelvers die de vermoeiende tochten te water of te land niet willen maken. Deze methode is alleen geschikt voor het vervoeren van personen en een klein hoeveelheid goederen. - Pompsatations die de machines en vervoersbedrijven van brandstof voorzien;

- Alle overige bedrijven waar de gouddelvers hun artikelen, machines en machineonderdelen kunnen betrekken;

- De goudopkoop bedrijven die het goud opkopen en door verkopen aan derden;

- En niet te vergeten de gouddelvers zelf.

Inkomsten voor het land. Indien de personen die werkzaam zijn op de goudvelden zich aan de fiscale regels houden dan ontvangt het land van deze personen loonbelasting of inkomstenbelasting. Het land kan ook geld verdienen door middel van het exporteren van goud.

Welvaart. Velen die een goudconsessie hebben in een goudrijk gebied, staan economisch vaak redelijk goed. Hierdoor kunnen zij zich meer luxe permiteren om het leven aangenamer te maken.

Het dekken van de munteenheid. Door een goede monitoring van onze goudsector moeten wij in staat zijn om onze munteenheid weer te verstevigen. Onze muntwaarde moet voor 50% gedekt worden door goud en deviezen. Als er bijvoorbeeld sf 500.000.000.000,- in omloop is, moet er sf 250.000.000.000,- aan goud en deviezen tegenover staan. 4. Nadelen van de goudsector in Suriname

- Milieu verontreiniging. • Ontbossing. Door het ontbossen worden veel dieren verjaagd en men plant geen nieuwe bomen. Hierdoor vindt erosie van de grond plaats. • Verandering van de kreeklopen. Hierdoor vinden er overstromingen plaats en de gebieden waar de kreken voorheen liepen, krijgen geen water meer waardoor de vegetatie verandert of verdwijnt. • Kwik. Door het gebruik van kwik vindt water- en lucht vervuiling plaats. Door het verdampen van kwik komt het in de lucht terecht %

REACTIES

L.

L.

beste heer Ashvin,

ik heb je werkstuk "Goudsector in Suriname" gezien op scholieren.com en was geintereseerd, maar helaas is niet alles opgekomen daar.
zou je het misschien voor mij willen sturen als attach, ook wilde ik weten wat je bron was en in welk jaar je die gemaakt heb

alvast bedankt

19 jaar geleden

G.

G.

Beste Ashvin, Graag wil ik je boeiende scriptie "Goudsector in Suriname" helemaal lezen. Hij staat helaas niet volledig op scholieren.com. Wil je het misschien als attachment naar mij mailen? Alvast bedankt. Gina

12 jaar geleden

T.

T.

beste meneer ashwien ik vind uw stuk boeiend en wil het graag uitlezen , zou u het van de maand nog voor me kunnen mailen aub

10 jaar geleden

R.

R.

Beste Ashvin, vond je scriptie heel interessant en graag wilde ik het ook uitlezen, mocht dat kunnen dan zie ik met plezier een kleine attachment van jou verschijnen, Graag zou ik het ook leuk vinden als je er ook je bronnen bij koan vermelden. Alvast bedankt.

10 jaar geleden

M.

M.

Beste ashvin ik vind j werkstuk leerrijk en heb heel wat kunnen bijleren ,maar zou j het voor mij kunnen mailen omdat niet alles te zien is.ik dank u bij deze en zeg ga zo door

9 jaar geleden

N.

N.

Beste Ashvin, ik heb je werkstuk gelezen. Heel leerrijk en goed uitgewerkt, maar helaas staat niet alles op de site. dus heb ik een verzoek aan jouw of jij het naar mij toen wilt mailen. (en graag het geheel werkstuk "Goudsector in Suriname"). Alvast erg bedankt dat ik mijn mening mocht geven op jouw werkstuk.

9 jaar geleden

W.

W.

Hoi Ashvin,

Zou u uw volledige scriptie voor mij aub kunnen mailen. Ik ben van Suriname, en vind het een intressant onderwerp.

8 jaar geleden

M.

M.

hallo washa ik heb uw scriptie gelezen en ik vroeg me af of u het volledig scriptie voor me kon sturen via email

8 jaar geleden

N.

N.

Dit is best wel goed info,maar is er wel preventie hiervoor beschikbaar?

6 jaar geleden

E.

E.

Beste heer Ashvin,

Ik vraag u beleefd als u derest van de informatie voor mij via email kan sturen. Waarom ik u on dit vraag niet omdat ik alles letterlijk will overnemen maar wil nagaan als derest vn mijn info wel kloppen. Ik bn al klaar met het verslag. Hoop Zo snel mogelijk een antwoord van u te ontvangen. Dank u.

3 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.