Verzoeking van de heilige Anthonius, Salvador Dali

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Schilderijverslag door een scholier
  • 4e klas vwo | 853 woorden
  • 1 oktober 2001
  • 207 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
207 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
CKV
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Algemene gegevens

Maker: Salvador Dali
Titel: De verzoeking van de heilige Antonius
Datering: het is gemaakt in 1946
Plaats waar het zich bevindt: Het koninklijke museum voor schone kunsten in Brussel. Afmeting: 89.7 cm bij 119.5 cm
Materialen: olieverf op doek
Techniek: volgens mij is dit met een penseel gemaakt

Beeldaspecten: Op de voorgrond zie je een naakte man. Hij is en heilige. Dat is te zien aan zijn aureool. Die heilige heeft een kruis in zijn hand. Hij heft dat kruis in een afwerend gebaar op naar de wezens die op hem afkomen: een paard en vijf olifanten op lange, dunne poten. Die poten lijken op de poten van een insect. Het paard heeft druipende hoeven, is wild en steigert. Daarachter volgen de vijf olifanten. Die dragen allemaal iets op hun rug. De eerste een toren waarop een naakte vrouw staat. De tweede een soort piramide met glazen rondjes, dan twee die samen iets dragen. Ik kan niet zien wat dat is. Op de achtergrond loopt de laatste olifant. Die draagt een toren op zijn rug. Bij de derde olifant staan een aantal mensen op de grond. Ook staat er rechts boven op het schilderij een kasteel op een wolk. De figuren zijn in een bijna rechte lijn gerangschikt: van links onder naar de horizon. Dichter bij de horizon zijn ze kleiner. De olifant achter op het schilderij is ongeveer even groot als de man op de voorgrond. Hierdoor treedt dieptewerking op. Ook door het vervagen en in elkaar over laten lopen van de kleuren dicht bij de horizon creëert Dali diepte. Het licht komt van rechtsboven en een beetje van voren, het is echter niet erg fel. Dat zie je omdat de schaduwen niet erg duidelijk zijn.

Inhoud: Dit schilderij gaat over de verzoeking van de heilige Antonius. Dat wordt duidelijk uit de titel. De heilige Antonius was een kerkleraar. Hij werd later franciscaan en was een begaafd prediker. Hij geldt als patroon, dat is een soort beschermheilige, voor verloren zaken en verdrong als volksheilige grotendeels de verering voor Antonius Abt. Die leefde van 251 tot 356. De volledige naam van de heilige Antonius is Antonius van Padua
Dali maakte altijd surrealistische schilderijen. Op veel van die schilderijen gebruikte hij zijn vrouw als voorbeeld, volgens mij is dat ook op dit schilderij het geval. De naakte vrouw op de rug van de eerste olifant is volgens mij zijn vrouw: Gala.

Functie: Dit schilderij heeft volgens mij een godsdienstige achtergrond, maar dat is niet de reden dat het gemaakt is denk ik. In de middeleeuwen was dat wel gebruikelijk, maar in de tijd dat dit schilderij is gemaakt niet meer volgens mij. Het schilderij is in Amerika gemaakt, want daar werkte Salvador Dali toen. Ik weet niet of het oorspronkelijk voor een andere plek was bedoeld, maar als dat zo was zal het daar volgens mij wel dezelfde functie hebben gehad: als sierobject. Beoordeling: Door de zachte kleuren straalt dit schilderij rust uit, dit wordt echter voor een deel tenietgedaan door de afbeeldingen die erop staan, zoals het paard op de voorgrond. Door de kleuren en materialen komen de figuren goed naar voren.

Wie was Salvador Dali?: Salvador Dali leefde van 1904 tot 1989. Hij werd geboren en stierf in een plaatsje in Spanje genaamd Figueras/Catalonie. Hij studeerde in Madrid en Barcelona. Aanvankelijk richtte hij zich op het kubisme al snel richtte hij zich op het futurisme* en de pittura metafisica**. Hij werd ingevoerd in de kring van de surrealisten en in 1929 maakte hij zijn eerste surrealistische schilderij: "Bloed is zoeter dan honing". In veel van zijn werken vervult zijn vrouw Gala een sleutelrol. Tot zijn bekendste werken behoren "Het voortbestaan van de herinnering" uit 1931 en "Brandende giraffe" uit 1935.

* futurisme In 1909 in Italië ontstane stroming, wier vertegenwoordigers de moderne maatschappij en haar technische vooruitgang en snelheidsroes verheerlijkten en vernietiging van alle traditie eisten. Grondlegend geschrift was het "Futuristisch Manifest" van de dichter F. T. Marinetti. (1909) Een op de moderne tijd toegesneden voorstellingswijze moest het dynamische samenspel van snelheid, bedwelming en visioen(d.w.z. de gelijktijdigheid van verschillende ervaringswerelden) kunnen uiten. In de schilderkunst leidde dit via divisionisme en kubistische abstractie tot een vorm die d.m.v. in elkaar grijpende, de ruimte verdelende stralen (krachtlijnen)of golvende krachtvelden de dynamiek en beweging tot uitdrukking bracht. Ook in de beeldhouwkunst streefde men naar de simultane voorstelling van verschillende bewegingsfasen met inbegrip van ruimte.

** Pittura Metafisica: Een in 1917 door de Italiaanse kunstenaars C. Carra en G. de Chirico gevormd begrip voor een rond 1913 door de Chirico ontwikkelde schilderstijl, die vanaf 1918 ook door G. Moandi vertegenwoordigd werd. Hun voorbeelden waren de zogenaamde Italiaanse renaissance en de dromerig-melancholische beeldvisie van A. Bocklin en M. Klinger. Intellectueel werden ze geïnspireerd door de filosofie van Nietzsche. Kastachtige, uitgestorven pleinen met een extreem diepteperspectief en met sterken licht- en schaduweffecten vormden het voornaamste motief van deze schilders. Ledenpoppen en vreemde combinaties van dingen waarin elke beweging in ruimte en in tijd tot stilstand scheen te zijn gekomen. De Pittura Metafisica was tot 1919 een van de belangrijkste stromen in de Europese schilderkunst. Met als streven het wezen van de dingen zichtbaar te maken.

REACTIES

E.

E.

Hallo, ik schrijf een taak over Salvador Dali en zou jouw taak graag gebruiken.Ik moet bij mlijn taak de gebruikte boeken vermelden. Als je nogweet welke je hebt gebruikt, wil je me die dan mailen? xxxellen

21 jaar geleden

L.

L.

Er staat ongelofelijk veel 'volgens mij', dat doet wel af aan de geloofwaardigheid van het stuk.

12 jaar geleden

M.

M.

De verzoeking van St Antonius

Objectieve informatie

Dit is een werk van Dali uit 1946 dat hij werkte voor een wedstrijd. De wedstijd was opgericht door de filmproducenten Albert Lewin en David Loew. Zij zochten een werk dat een belangrijke rol in hun film Bel Ami kon spelen. Zowel Delvaux en Ernst stuurde een werk in en Ernst won ook effectief de wedstrijd. Dali’s werk won dus niet maar trok wel enige aandacht. Het schilderij maakt nu deel uit van de collectie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België dat zich bevindt in Brussel.
De stijl van het werk is surrealistisch maar evengoed ook katholiek. Dali was in de periode dat hij dit werk schilderde academischer en theatraler beginnen schilderen terwijl hij in de jaren 30 zijn eigen stijl aan het ontwikkelen was maar even goed trouw bleef aan het surrealisme en dus het bovennatuurlijke, je fantasie en gedachten weergeven. Dit werk leunt echter dichter aan bij zijn stijl uit de jaren 30 dan zijn theatrale, academische stijl uit de jaren 40.

Beeldanalyse

Het werk moest gaan over bekoringen en de strijd tussen het goede en het kwade, Dali koos ervoor om de verzoeking van de heilige Antonius af te beelden. St. Antonius, die links onder op het schilderij staat, houdt het kruis op als schild tegen zijn verlangens.  De heilige Antonius was een Portugese kerkleraar en theoloog, en later ook franciscaan en prediker. Sint Antonius van Padua staat bekend als de beschermheilige voor verloren dingen.
Zijn verleiding en verlangens worden afgebeeld door een paard, dat hier symbool staat voor de kracht en de wellust. Achter het paard staat een olifant met een kelk op zijn rug, de kelk staat symbool voor verboden seksuele handelingen, de ontucht. Er staat een naakte vrouw in de kelk, zij verbeeld het meest letterlijk van allemaal het erotische en de erotiek. In de rij van het paard en de olifant volgen nog 4 olifanten. De olifanten staan symbool voor hun kracht, dominantie en macht. Wat logisch is als je naar de grootte en het gewicht van een olifant kijkt. Op de tweede olifant zijn rug staat een piramide achtige vorm afgebeeld. Op de 2 volgende olifanten staat een abdijen complex uit Spanje afgebeeld. Namelijk het Escoriaal dat eigendom was van Filips II van Spanje die toen heerste over Castilië en Aragon, wat nu Spanje vormt, met daarbij nog Napels, Sicilië, de Spaanse Nederlanden en Portugal. Hij heerste in de 16e eeuw. In de abdij is er weer een vrouw te zien die ook voor de erotiek staat. De abdij wordt afgebeeld als symbool voor de orde in zowel het wereldlijke als het geestelijke. Achter in de wolken staat de laatste olifant met een cilindervorm op zijn rug, dit moet een penis voorstellen of toch iets in de vorm van.
De dieren hebben allemaal hele lange dunne poten, die ook weer symbool staan voor de verleiding, vooral op seksueel vlak.
Dali laat met zijn werk de toeschouwer in twijfel, kan Antonius weerstaan aan de verleidingen die op hem komen afgelopen of geeft hij eraan in?

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.