Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Mona Lisa

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Schilderijverslag door een scholier
  • Klas onbekend | 1128 woorden
  • 18 mei 2005
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
16 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
1. Het gebouw het de ‘Notre Dame’. Zoals je hieronder kan zien, licht het redelijk centraal gelegen in Parijs te Frankrijk. Ze hebben de kathedraal op het eiland Ile de la Cité gebouwd, omdat daar eerder ook een Romeinse tempel had gestaan en daardoor die plek heilig was. Het eiland Ile de la Cité ligt in het midden van Parijs en vanuit het eiland is ook het nulpunt van de stad, alle afstanden zijn vanaf daar berekend. In 1163 begon de bouw van de Notre Dame, een gotische kathedraal. Maurice de Sully had die opdracht gegeven. Paus Alexander de 3e heeft toen de eerste steen gelegd van de kathedraal die in 1345 klaar was. Er hebben vele timmerlieden, steenhouwers, smeden en glazeniers geholpen om de kathedraal te maken. De bouw van de torens werd in 1245 gestopt. Ze zijn zoals je kan zien, nooit meer afgebouwd. De architecten Jean de Chelles en Pierre de Montreuil bouwden daarna de kapellen in de zijschepen en het koor. Omstreeks 1250 werd de zijgevel van het noordelijke gedeelte van het transept voltooid. De bouw van de zijgevel op het zuiden werd echter pas 8 jaar later begonnen. In 1793 werd de Notre Dame bijna gesloopt. Tijdens de Revolutie was de kerk aan de Godin van de Rede toegewijd. In 1802 werd de kathedraal opnieuw ingewijd. Twee jaar later werd Napoleon er door paus Pis VII gekroond. Tussen 1844-1864 werd de kerk door Viollet-le-Duc gerestaureerd. De mensen uit Parijs hebben de bouw gefinancierd en later heeft de regering ook geld bijgelegd toen ze in de gaten kregen dat de kathedraal een monument bleek te worden. De Notre Dame, is een goed voorbeeld van een vroeg gotische kathedraal. De belangrijkste kenmerken van deze stijlperiode zijn de vierledige wandopbouw (arcade, tribune, triforium, lichtbeuk), de ronde pijlers en de zesdelige gewelven. Kenmerken van de gotische stijl in de kathedraal zijn: - Zo hoog en licht mogelijke ruimtes. - Spitsbogen. - Ornamenten (=versiering) hogels, kruisbloemen, pinakels en wimbergen. 2. De Notre Dame is een immens groot gebouw. Het is een van de grootste gotische kathedralen. Het is 150,2 meter lang, 48 meter breed en de hoogste gewelven zijn 32,5 meter hoog. De belangrijkste kenmerken zijn de vierdelige opbouw, de ronde pijlers en de zesdelige gewelven. De westgevel is ook van belang, dat was een beeldengang maar die werd tijdens de Franse revolutie vernietigd. De muren binnen de Notre Dame zijn vrijwel allemaal grijs. Er zijn veel grote glas in lood ramen, beelden en versieringen. Hieronder kan je een plattegrond van de kathedraal zien. De plattegrond heeft de vorm van een Latijns kruis. Het koor eindigt halfrond en heeft een dubbele koor omgang. De kathedraal heeft 3 ingangspoorten. Ze heten van links naar rechts het Mariaportaal, het Portaal van het laatste Oordeel en het Anneportaal. Deze ingangen hebben alle bijpassende decoraties. Het gebouw is mooi versierd met ornamenten, vooral rond de portalen.
3. Beschrijving met behulp van de architectuurbeschrijving uit Palet: Vorm: 1. Houdt het gebouw rekening met de (gebouwde) omgeving? Op welke manier doet het dat? (verschillende antwoorden mogelijk) - Wat vorm betreft: De omgeving is ongeveer in dezelfde tijd gebouwd als de kathedraal. Daardoor is dezelfde gotische stijl toegepast. Je ziet bijvoorbeeld ook veel ornamenten in de gebouwen rond de kathedraal. 2. Waarmee of waarvan is de buitenkant van het gebouw gemaakt? Het gebouw is van bakstenen gebouwd. 3. Welke beeldende middelen heeft de architect gebruikt? Bekijk dit zowel voor de binnen- als buitenkant van het gebouw. - Licht: De architect heeft vele glas en lood ramen in het gebouw laten zetten. Dit geeft een mooi en kleurrijke gloed door de kathedraal. - Kleur: De kleur van de muren zijn aan de buitenkant een crème kleur. Aan de binnenkant zie je grijze muren. In de kathedraal zelf zijn verschillende kleuren gebruikt. - Ruimte: Ik vond dat er door de grote ruimtes de kathedraal van de binnenkant groter leek dan het van de buitenkant lijkt te zijn. - Vorm: Het gebouw is aan de buitenkant heel verschillend. Het bestaat uit 4 verschillende lagen. De eerste laag zijn de drie portalen met afbeeldingen met afbeeldingen van Jezus. De tweede laag wordt ook wel de Koningsgalerij genoemd, omdat er 28 koningen van Judea en Israël worden afgebeeld. De derde laag is een gebrandschilderd roostvenster. Op het roostvenster zijn Maria en Jezus te zien en naast hun aan allebei de kanten staan engelen. De vierde laag bestaat uit een galerij en 2 torens. - Huid: Het gebouw is van een ruw gesteente gemaakt. 4. Vertel hoe de maker de bovenstaande middelen heeft gestructureerd? De maken heeft het door middel van een redelijk symmetrische en verticale compositie het gebouw gestructureerd. 5. Hoe kun je deze compositie karaktiseren? Deze compositie kan je dynamisch karaktiseren. Functie: 6. Waar dient dit gebouw voor? De Notre Dame is een kerk. Hij wordt nu nog wel gebruikt als kerk, maar voor het merendeel als bezichtiging voor toeristen. 7. Is het gebouw oorspronkelijk voor deze functie gebouwd? Ja, het gebouw is voornamelijk bedoeld geweest als kerk. Het wordt hiervoor nog gebruikt. Wel is hier een tweede functie aan toegevoegd: een toeristische attractie. 8. Verwijst de vorm naar de functie van het gebouw? Ja, de vorm van de kathedraal is zo gebouwd dat er vele mensen in kunnen zitten en richting de bisschop die een dienst houdt. De plaats voor het koor is tevens achter de plek voor de bisschop. Dat is ook een kenmerk van een kathedraal. 4. Eigen mening: Ik vind de Notre Dame een ontzettend mooi gebouw. Echt overweldigend om te zien, zo immens groot. Van buiten stond ik er echt tegenop te kijken, zo hoog. Buiten zijn er veel beelden te zien. De vormen zijn erg mooi. Ik vind het erg leuk, dat je zo de Notre Dame in kan lopen. Binnenin de kathedraal waren ook veel beelden te bezichtigen. Ik vond het wel jammer dat de muren weinig kleur hadden, ze waren gewoon grijs. Het was wel mooi dat er voor de kerk zo’n groot plein was. Alles om de kerk is gewoon groot. Doordat de Notre Dame op een eiland in de Seine staat maakt dat het nog specialer. Tevens vind ik de gotische bouwstijl erg mooi. Dat komt omdat er veel mooie ornamenten in zitten verwerkt en niet van die saaie strakke muren. Ik heb het kunnen bezichtigen toen wij met school op culturele reis in Parijs waren. We waren met de hele groep naar de kathedraal geweest, en iedereen was onder de indruk van de mooie kathedraal. In het Nederlands betekent Notre Dame ‘Onze Vrouw’. Waarmee ze Maria bedoelen. Dat vind ik wel een mooie betekenis van de kathedraal. Doordat de Notre Dame gebruikt is voor de tekenfilm: de klokkenluider van de Notre Dame, vind ik dat het wel een speciaal gevoel geeft als je erin loopt. Ik had de film wel eens gezien, en vond veel elementen terug toen we er waren.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.