Hoofdstuk 3 + 4.4

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 1660 woorden
 • 19 januari 2015
 • 22 keer beoordeeld
 • Cijfer 4.9
 • 22 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

3.1 lineair formulesAls er een lineair formule staat, weet je al een paar dingen erover bijv:  Y= 0.5X+2
 • Het snijpunt met de Y-as is (0,2)

 • Ga je 1 naar rechts, ga je 0.5 omhoogJe hebt twee methodes om de lijn Y=-0.8x+5 te tekenen:Methode 1:Gebruik het snijpunt met de y-as en de richtingscoëfficiënt1.Het snijpunt met de y-as  = (0,5) -> dus x = 0 en y = 52.Rc = -0.8

dus 1 naar rechts en 0.8 omlaagMethode 2:Maak een tabel met de coördinaten voor twee punten:Bij x=0 -> Y= -0.8*0+5 = 5

bij x=5 -> Y= -0.8*5+ 5 = 1Dus de punten van je lijn zijn (0,5) en (5,1)Je moet ook als er een rc en een punt in de grafiek is gegeven, de formule kunnen opstellen:Bijv: de lijn l gaat door het punt A(18.25) en RC l = 3Uitwerking:RC l = 3Dus y=3x+bDoor (18,25)  . vul de x = 18 en de y=25 in de formule25=3*18+b25=54+b25-54=b-29=bDus dan krijg je de formule van lijn l : y=3x-29

Evenredige grootheden

Een machine levert 560 flessen af in 4 minutenDe volgende verhoudingstabel past bij deze formule

                                                                               4X2                               /4                         Tijd t in minuten4813Aantal flessen N5601120140420


                                                                                X2                               /4Bij een evenredig verhoudingstabel doe je alles wat je boven doet, ook beneden.

we zeggen dat N evenredig is met tBij evenredige grootheden hoort een verhoudings tabel, en bij verhoudingstabellen gebruik je kruisproducten.       578x


X=  8*7/5 = 11.23.2 lineaire formules opstellenRichtingscoëfficiënt berekenen             Verschil y- coördinaten                                                Yb - YaRc l ->  verschil x- coördinaten        dus ook wel :     rc l =   Xb – XaVoorbeeldDe lijn m gaat door de punten P(8,-2) en Q (3,9)

Y = ax+b met a= RCm            Yb – Ya                   9--2rc l =   Xb – Xa                    3-8     =   -2.2y = -2,2x+b       dan moet je een bepaald punt van de grafiek geven, dus bijv. ( 8, -2)-2=-2.2*9+bB=-17.6+2B=15.6Dus de formule is : m; Y=-2.2x+15.6

3.3 formules vergelijken

Lineaire vergelijkingen algebraïsch oplossen

Je kunt formules algebraïsch oplossen, dat doe je door 3 stappen aan te houden:1.Staan er haakjes? Werk ze weg2.Breng alle termen met x naar het linkerlid, de rest naar het rechterlid3.Herleid beide leden en deel door het getal dat voor x staat

Ongelijkheden oplossenOm te kijken welke van iets het voordeligst is doe je dat in de volgende stappen:

1.  Voer de formules in2   plot de grafieken door een geschikt windo te nemen3   bereken de x die bij het snijpunt hoort door intersect
 1. lineaire problemen

interpoleren en extrapoleren

als je een bepaald getal niet weet kan je door interpoleren of extra poleren dat bepaalde getal weten.x7912y1?4
Welke y  hoort bij x=9?Stap 1; je ziet dat 7 -> 12 is toegenomen met 5

             zo kan je ook zien dat 1 is toegenomen met 4Stap 2; je neemt bij interpoleren ( dat is opgaven) altijd het eerste getal in de formule,             Dus 1 in dit gevalStap 3; je zet in de formule de twee toenamen x het aantal wat tussen 7 & 9 dit geval zit,               !! het is altijd  Y    !!!                                         X

Dus de som wordt : 1+2*3/5 = 2.2

Bij extrapoleren  maak je een schatting van het volgende getal in een tabel bijv:x213033y2219?


Stap 1: toegenomen ?          21 -> 30 = 9

                                                 22 -> 19 = -3Stap 2: formule begin : 19Stap 3: de hele formule maken dus Y=  19 + 3 (het verschil tussen 30 & 33) x -3/9 =Dus de som wordt: 19+3*-3/9= 18

Horizontale en verticale lijnen

Bij sommige lijnen is de rc 0, dus bijv y= 0x+2.Dan zeggen we ook wel Y=2Als er staat bijv. Y= 5 dan houdt dat in : (0.5) alle punten op deze lijn hebben y coördinaat 5Als er staat bijv. X=6 dan houdt dat in : (6,0) alle punten op deze lijn hebben x coördinaat 6

Hoofdstuk 4 p 4 centrum en spreidingsmatenCentrummatenGemiddeldeMediaanModusSom van de getallen     Aantal getallenMiddelste getal ( of gemiddelde van de middelste twee) in een rangschikking naar grootteWaarneming met de grootste frequentie, dus die het vaakste voorkomt
Voorbeeld:

Bij het italiaanse restaurant Da Vinci kun je in het weekend alleen maar dineren na reservering.In de tabel zie je voor een weekend het aantal personen per reservering

Aantal personen1234567frequentie62288435


 ! Bereken het gemiddelde, de modus en de mediaan


 1. Stat

 2. editUitwerking

 Stap 1: Voer in : L1= ( 1,2,3,4,5,6,7)                              L2= (6,22,8,8,4,3,5)

Stap 2: via 1-var Stats krijg je:   (gemiddelde) = 3.5                                                        Med  ( mediaan)= 2.5                                                 En modus is 2 ( die komt het vaakste voor namelijk 22 keer )

Bij vragen over klassen indelingen en er staat bijv. 10 < 30 schrijf je in je rekenmachine het klassenmiddens dus in dit geval 20

Bij een boxplot wordt de mediaan berekend. een mediaan geeft twee groepen aan van 50 procent met evenveel van de waarnemings getallen.Van deze mediaan kan je weer twee medianen maken, die worden  Q1 & Q3 genoemd.Dan heeft elk deel  25% van de waarnemingsgetallen.Q1 -> eerste kwartielQ2 -> tweede kwartiel

Om een boxplot te tekenen is je GR ook handig, bij 1-var Stats staat namelijk ook Q1 & Q3

Je hebt om een goede indruk van een boxplot te krijgen ook nog een spreidingsmaat nodig.Die zegt wat over de spreiding van de getallen

Er zijn twee verschillende spreidingsmaten in gebruik:

1. De spreidingsbreedte

    de spreidingsbreedte is het verschil tussen het grootste en het kleinste waarnemingsgetal              2. De kwartielafstand  -> het verschil tussen Q1 en Q3  3.3. de standaard afwijking -> de totale spreiding

    ookwel sigma genoemd staat op de GR bekend als: σ (griekse letter s )


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.