Hoofdstuk 1: Functies

Beoordeling 8.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 1626 woorden
  • 12 december 2015
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 8.5
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

§1 Functies

Functie:               bijvoorbeeld:    y = 2x + 6
                                               -              x is de functie van y, dus het is:                f(x) = 2x + 6 (functievoorschrift)

                                               -              f(x) = de functie waarde.
                                               -              y is de afhankelijke variabele, x is de onafhankelijke variabele
 

Lineaire functie:                              f(x) = ½x - 2

Kwadratische functie:                   g(x) = 2x² + 12x – 5
Constante functie:                         h(x) = 4
 

§2 Wortels, domein en bereik

Wortelfunctie:                                 f(x) =  √x+2                        Alléén als de x onder het wortelteken staat
randpunt van de grafiek =          coördinaten van het punt waar de grafiek begint

Domein =                                           Alle mogelijke waarden waarbij een functiewaarde kan ontstaan
Bereik =                                              Alle mogelijke functiewaarden

§3 Intervallen

Interval =                                           Een deel van een getallenlijn

Intervalnotatie :                              [ of ] betekent:                                de grenswaarde hoort er ook bij

                                                               ‹ of › betekent:                                de grenswaarde hoort er niet bij

Vb:         [ 11 , 17 › betekent:        de waarden van 11 tot 17, waar 11 er ook bij hoort, maar 17 niet.


§4 Functies en parameters

Vb. f(x) = ax² + 2              Parameter:                        de “a”

                                               Familie van functies:      de functies die ontstaan bij invulling van de parameter.

                                               Bundel van grafieken:   de grafieken die ontstaan bij invulling van de parameter.
 

§5 Recht en omgekeerd evenredig

Recht evenredig:                            Een lineaire functie die door de oorsprong gaat
evenredigheidsconstante :        het hellingsgetal van een recht evenredige formule
                                                               formule: y = c ­• x

Omgekeerd evenr.                        Het product van x en y is telkens hetzelfde. X = 3x zo groot, Y= 3x zo klein
                                                               formules :           y = c / x               c =  x • y              x = c / y

§6 Gebroken functies

Gebroken functie  =                      als de onafhankelijke waarde staat onder de deelstreep.
                                                               de grafiek die dan ontstaat heet een hyperbool
                                                               domein van de afhankelijke kan je schrijven als …. is niet gelijk aan …
Horizontale asymptoot:                               horizontale lijn waar de hyperbool langs loopt (waarde waar x dichtbij                                                                               komt, maar niet bereikt )
Verticale asymptoot:                    verticale lijn waar de hyperbool langs loopt (waarde van de x die niet                                                                bestaat)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.