Hoofdstuk 1

Beoordeling 3.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 158 woorden
  • 20 oktober 2001
  • 130 keer beoordeeld
Cijfer 3.8
130 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

HOOFDSTUK 1

P = prijs
Q = aantal (quantum)
R = opbrengst (revenu)
K = kosten
W = winst

Hoeveel % is A van het totaal?
A
Antwoord= totaal x 100%

Absolute veranderingen zijn veranderingen in aantallen
Relatieve veranderingen zijn veranderingen in procenten

Nieuw - oud
Relatieve verandering = oud x 100%

Altijd delen door het oorspronkelijke aantal

-Geld op centen nauwkeurig afronden
-Nieuw altijd op een decimaal meer afronden dan oud
-Procenten afronden op één decimaal
-Aantallen afronden op hele

1% = 0,01 dus 11,8% = 0,118
de prijs x 0,118 = 11,8% van de prijs

prijs + aantal % (bv. 8):
100% + 8% = 108% dus x 1,08

prijs – aantal % (bv. 8):
100% - 8% = 92% dus x 0,92

bij een toename van 15% > nieuw = 1,15 x oud
bij een afname van 15% > nieuw = 0,85 x oud

neemt een bedrag gedurende 8 jaar toe met 5% krijg je:
nieuw = oud x 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,05

interpoleren = het schatten van een tussenliggende waarde
extrapoleren = het schatten van een waarde buiten de gegevens

kan handeling I op P manieren en handeling II op Q manieren dan kan,
I en II op P x Q manieren
I of II op P + Q manieren

LET OP OF HERHALINGEN ZIJN TOEGESTAAN

REACTIES

D.

D.

thanx

21 jaar geleden

A.

A.

hey hoi...

Van welk boek is dat hoofdstuk??
k hoop dat ik antwoord krijg

Anne-Margreet

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.