Les 1-5

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 2e klas vmbo | 979 woorden
 • 17 september 2015
 • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Techniek les 1

Als je in de techniek zelf iets wil ontwerpen, word er altijd een tekening gemaakt. Een technische tekening voldoet aan de volgende eisen:

 • Strakke, meestal rechten lijnen
 • Bij voorkeur horizontalen en verticale lijnen
 • Nooit meer lijnen en gegevens aanbrengen dan nodig zijn.
 • Alleen kleuren als dit iets duidelijker maakt

Bij het tekenen zonder een computer is een tekenbord een handig hulpmiddel, om een strakke tekening te maken.

De horizontale lijnen worden langs de tekenhaak getrokken en de verticale lijnen met een bijbehorende driehoek. Ook moet je een tekening eerst dun op zetten wand dan kun je het later weer uitgummen

Ook moet je met een schaal tekenen: Bijvoorbeeld schaal 1:100

Dat wil zeggen 1 centimeter is in werkelijkheid 100 centimeter

Met een tekening worden technische begrippen duidelijk gemaakt.

Om iets te kunnen uit te leggen is het maken van een tekening een noodzaak. Iedereen kan een tekening begrijpen daarom is een tekening internationaal. Een windmolen en een spaarlamp is bijvoorbeeld een positieve ontwikkeling van het milieu

Dit is een internationale tekening van een nooduitgang

Techniek les 2

Met een systeem bedoelen we een compleet werkend geheel.

Systemen heb je in vier soorten. Ze vallen pas op als iets niet meer werkt.

Je vraagt je bijvoorbeeld nooit af hoe het komt dat er altijd water uit de kraan komt als je hem open doet totdat er geen water meer uit de kraan komt.

Je vraagt je ook nooit af hoe het zit met je fietsband, je vind het heel gewoon dat beide banden hard blijven totdat je band lek of zacht is

Je vraagt je ook nooit af hoe het komt dat je energie bij het achterwiel terecht komt totdat de ketting er af valt.

Je vraagt je ook nooit af waarom een lamp gewoon gaat branden als jij dat wilt totdat hij niet meer gaat branden.

Hoe een systeem werkt, word duidelijk gemaakt met schematische tekeningen. We tekenen dan niet de onderdelen zoals het er in het echt er uit ziet maar ik afgesproken symbolen.

Techniek les 3.

Als je bezig bent met techniek moet je in eerst plaats voorkomen dan iemand lichamelijk letsel op kan lopen.

Daarom worden er allerlei voorzieningen getroffen om techniek veilig te laten verlopen.

Er is zelfs een wed een Arbo-wet die er op toeziet dat op scholen en in bedrijven alles er veilig aan toegaat.

Zelf kun je met en zonder techniek er veel aan doen.

Je moet hiervoor wel de gevaren zien,om ongelukken te voorkomen .

Soms is het geluid te hart of vliegen de vonken ervan af.

Soms is de lucht onbetrouwbaar of vallen er dingen van een steiger.

Hiervoor zijn beschermingsmiddelen ontwikkeld bijvoorbeeld:

 • voor draaiende apparaten heb je oogbescherming nodig  
 • voor een trilplaat heb je gehoorbescherming nodig
 • voor het bouwen van iets heb je hoofdbescherming nodig
 • voor motorrijden heb je huidbescherming nodig
 • voor brand te blussen heb je adembescherming nodig
 • op de bouw heb je voetbescherming nodig

machines hebben altijd veiligheidsschakelaars aan de boormachine zit ook een veiligheidsschakelaar links aan de machine  deze schakelaar gaat vanzelf uit als de spanning uitvalt.

Dit voorkomt dat de boormachine plotseling gaat draaien als de   spanning er weer opkomt.

Bij het boren moet je het werkstuk altijd in de boorklem spannen.
Scholen moeten zich houden aan de Arbo-wet
Voor de bescherming van je ogen moet je in het techniek lokaal
Altijd een veiligheidsbril dragen bij draaiende machines
Bij slijpen en boren kunnen loshangende haren in de machine komen
Er zit altijd een veiligheidsschakelaar op een machine dan kun je hem                           

Uitzetten in nood!

Techniek les 4.

Bij alles wat je doet, zeker in de techniek, wordt gemeten. Het begint al op school met het meten van de tijd. Kijk maar wat er gebeurt als je iets te laat komt. Ook de bakker de slager en de groenteboer meet. Net als jij misschien,

Het gewicht in de techniek kan en moet soms gemeten worden.

 • 1 kilometer is 1000 centimeter
 • 1 meter is 100 centimeter
 • 1 decimeter is 10 centimeter

De nauwkeurigheid waarmee we meten heeft te maken met de eenheid waarmee we rekenen en de toegepaste techniek.

In de ruimtevaart hebben we aan de ene kant te maken met lichtjaren.

Een lichtjaar is  9.500.000.000.000 km.

Aan de andere kant hebben we te maken met high-tech waarin gerekend word  met pikometer is 0.000000000001 m.

Geluid,snelheid en luchtdruk word ook gemeten.

Bij de snelheid meeting gebruikt men laserstralen.

De eenheid van lengte die in de meeste landen gebruikt wordt is de meter,

Van grotere afstanden gebruiken we de kilometer,

In de textieltechniek gebruiken we meestal de centimeter,

En in de metaaltechniek de millimeter.

Om de waarden snelheid uit te rekenen heb je de tijd en afstand nodig.

Bij brood en gebak maken is het meten van temperatuur belangrijk .

Techniek les 5.

Van iets dat al bestaat kun je gemakkelijk een foto maken.

Op de foto zie je van alles uit een punt precies zoals het in werkelijkheid is.

Als iets nog ontworpen moet worden, heb je niet veel aan een fototoestel.

Dan is zelf tekenen de enige oplossing. Dit tekenen vanuit een punt is echter erg moeilijk en niet altijd duidelijk.

In de techniek tekenen wij onze ontwerpen meestal op een vereenvoudigde manier. We doen net of we overal recht tegen aan kijken.

Dit noemen we rechte projectie.

Deze manier van tekenen voor het ontwerpen van je kamer is eenvoudig, maar je moet hierbij wel een juiste voorstelling van de werkelijkheid kunnen maken.

Tekenen in rechte projectie wordt toegepast bij aanzicht uitslag-doorsnede-en schematekeningen

Je hebt er niks aan een fototoestel als je een nieuw onderwerp wilt presenteren omdat er natuurlijk geen onderwerp is.

Bij een kledingstuk word eerst de uitslag getekend.

Bij een apparaat word er een doorsnede foto gemaakt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.