Hoofdstuk 1, paragraaf 3 t/m 5, Stoffen

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 277 woorden
  • 30 september 2009
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode


1.3 Mengsels

- Oplossingen zijn heldere mengsels van een oplosmiddel met een andere stof. Een oplossing kan kleurloos of gekleurt zijn. De oplosbaarheid geeft aan hoeveel gram max. oplost in 1L water.
- Een suspensie is een mengsel van kleine deeltjes van een vaste stof en water. Een suspensie is altijd troebel en gekleurt.
- Een emulsie is een mengsel van 2 vloeistoffen, die NIET in elkaar oplossen. Een emulsie is altijd troebel en heeft een kleur. Om vloeistoffen in een emulsie te mengen heb je een emulgator nodig.
- Een legering is een mengsel van 2 metalen. Schuim is een fijn verdeelt gas in een vloeistof..In rook zweven kleine vaste deeltjes in gas. Nevel is een vloeistof die fijn is verdeelt in gas.

1.4 Mengsels scheiden
- Suspensie kun je scheiden door deeltjes verschil. Stof die 8er blijft heet residu. Vloeistof die door filter gaat heet filtraat. Suspensie scheidt je ook door verschil in dichtheid. Vaste stof zinkt naar beneden. Door af te schenken kun je water van de stof scheiden.
- Indampen: gebruik maken van verschil in kookpunt. stof met laagste kookpunt verdampt. scheiding water en vaste stof.
- Bij destileren van je vloeistof op die het eerste kookt. Deze vloeistof heet destillaat. je maakt gebruik van verschil in kookpunt.

1.5 Extraheren & absorberen
- Extraheren: scheiding van 2 vaste stoffen door ene op te lossen en andere niet. benodigheid: extractiemiddel. Je maakt gebruik van verschil in oplosbaarheid. Hierna moet je meestal filteren of indampen.
- Absorberen: verwijderen kleine hoeveelheid vervuilende stoffen. Lukt alleen als de ene stof veel beter hecht aan absorptiemiddel dan de andere stof. Hiena moet je altijd filteren.

Kijk anders in je lesboek aan het eind van het hoofdstuk!


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.