Chemie hoofdstuk 2

Beoordeling 2.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 368 woorden
  • 20 augustus 2008
  • 15 keer beoordeeld
Cijfer 2.8
15 keer beoordeeld

Scheikunde
Hoofdstuk 2 Zouten

§2.1 Zoutformules
- Zouten bestaan uit positieve en negatieve ionen
- Ionen = geladen atomen of atoomgroepen
- (elektro)valentie = de grootte van de ionlading
- Metaalionen  positief
Niet-Metaalionen  negatief
- Sommige metaalatomen kunnen meer dan één elektrovalentie hebben  dat verschil geven we in de naam aan met een Romeins cijfer achter de naam van het metaal
- Verhoudingsformule = de formule waarin je de verhouding aangeeft tussen de ionen in een zout

- Een zout weergeef je met behulp van een verhoudingsformule. Hierin is de verhouding tussen de positieve en negatieve ionen zo, dat de formule een elektrisch neutrale stof aangeeft. De hele getallen zijn zo klein mogelijk.

§2.2 Samengestelde ionen
- Een samengesteld ion bestaat uit meerdere atomen, die samen te veel of te weinig elektronen en dus een lading hebben
- In de formule zetten we haakjes om de samengestelde ion (bijv. Ca² (OH¯)2 )

§2.3 Zouten in water

- een oplossing van een zout in water geleidt stroom door vrije ionen
- een oplossing van een zout in water moet je in losse ionen noteren
Notatie:
Ca² Cl־2(s) + aq  Ca² (aq) + 2 Cl־(aq)

§2.4 Zoutoplossingen bij elkaar

- in tabel 45A van Binas staat welke zouten wel en welke niet in water oplosbaar zijn
- het oplossen van zouten in water kun je in een vergelijking weergeven

§2.5 Neerslagreacties

- neerslagreactie: reactie waarbij waste stof uit het mengen van 2 oplossingen ontstaat, vaak in vorm van een suspensie

- vergelijking:
Voor de reactie reactievergelijking Na de reactie
Cu² (aq) en SO4²־
(qa) ־OH en (aq) Na Cu² (aq( + (aq) ־HO  Cu² (OH־)2(s)
SO4²־(aq( Na (aq) Na (aq) SO4²־(aq( Cu² (OH־)2(s),
Na (aq) en SO4²

§2.6 Zuiveren van water

- ionsoort uit een oplossing verwijderenoplossing van een zout toe voegen.
Dit oplosbare zout moet een ionsoort bevatten, die met de te verwijderen ionsoort een neerslag vormt
- voorbeeld:
loodionen uit het water halen d.m.v. een zoutoplossing met een negatief ion, zodat dat met de loodionen een neerslag vormt.
carbonaation toevoegen - natriumcarbonaatoplossing
Voor de reactie reactievergelijking Na de reactie

Pb² (aq) en ….
Na (aq) en CO3²־(aq) Pb² (aq) + CO3²־(aq) - Pb² CO3²־(s)
… 2 Na (aq) 2 Na (aq) Pb² CO3²־(s)
2 Na (aq)
Je kunt niet alle ionsoorten vermelden, omdat niets gegeven is over de negatieve
ionsoorten in het te zuiveren water
- neerslag filtreren

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.