Werkwoordspelling

Beoordeling 6.5
Foto van Luca
  • Samenvatting door Luca
  • 4e klas vwo | 194 woorden
  • 28 maart 2016
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Werkwoordspelling

Import-werkwoorden

- laat de Engelse uitgangs-e staan, als je uitspraakproblemen krijgt:

Racen – ik race, hij racet

Lastig is deleten – ik delete, hij deletet, hij deletete, hij heeft gedeletet

- gebruik in de verleden tijd gewoon ’t ex – f o k s ch aa p

Schema werkwoordspelling

Is het de persoonsvorm?

Gebruik een van de volgende manieren:

1. maak van de zin een vraag

2. zet de zin in een andere tijd

3. verander het getal van de zin

ja

ja

nee

Tegenwoordige tijd (tt)

1. ik erbij of jij/je erachter:

Alleen de stam

2. anders is het enkelvoud:

Stam + t

3. in het meervoud:

Het hele werkwoord

Verleden tijd (vt)

1. zwakwerkwoord

– enkelvoud: stam + de of te

– meervoud: stam + den of ten

2. sterke werkwoord:

Klankverandering.

Zo kort en eenvoudig mogelijk

Geen persoonsvorm

Laatste letter –d of –t?

Gebruik de verlengproef?

Altijd:

Schrijf het woord zo kort en eenvoudig mogelijk op.

Infinitief: spelen

Gebiedende wijs: stam: speel

Onvoltooid deelwoord: infinitief + d(e): kijkend(e)

Voltooid deelwoord: meestal naast een vorm van hebben, zijn of worden: had verstuurd

Bijvoeglijk naamwoord: zo kort mogelijk tenzij vanwege de uitspraak: bestrate, gejatte

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Luca