Tekstverbanden

tekstverband       -->    voorbeelden van signaalwoorden
concluderend     -->    dus, concluderend, de slotsom is, dan ook
doel-middel        -->    om te, waarmee, opdat
Oorzaak/gevolg       -->    doordat, daardoor, zodat, waardoor, dan ook
opsommend      -->    en, vervolgens, niet alleen...maar ook, zowel…als
redengevend      -->    want, omdat, daarom, immers
samenvattend    -->    kortom, samenvattend, alles bij elkaar
tegenstellend     -->    maar, echter, toch, enerzijds…anderzijds
uitleggend/          -->    bijvoorbeeld, dat wil zeggen, met andere woorden 
vergelijkend        -->    net zo als, zoals, evenals
voorwaardelijk    -->    mits, wanneer, als, indien

Functies van tekstgedeelten

functie                      -->    betekenis
aanleiding               -->    schets van de gebeurtenis die heeft geleid tot het schrijven
van de tekst
argument                 -->    uitspraak ter ondersteuning van een standpunt
beantwoording       -->    antwoord op een vraag die eerder gesteld is
conclusie                 -->    uitspraak die logisch voorvloeit uit de redeneringen
constatering            -->    vaststelling of waarneming
definitie                    -->    nauwkeurige omschrijving van een begrip
oplossing                -->    beschrijving van de manier waarop een probleem kan worden
opgelost
probleemstelling   -->    omschrijving van het probleem dat in de tekst wordt besproken
stelling                     -->    bewering die een duidelijk standpunt bevat
tegenstelling           -->    uitspraak die tegenover een andere uitspraak staat
toelichting                -->    naderuitleg bij een standpunt, bewering of theorie
verklaring                 -->    beschrijving van het ontstaan van een verschijnsel
vraagstelling           -->   vraag die in een tekst wordt beantwoord
weerlegging            -->    bewering die aantoont dan een bewering of
argumentatie onjuist is.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

abnormaal

abnormaal

ok

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

mr. kip

mr. kip

kip

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

WeetIkNiet

WeetIkNiet

ik vind het een super duper saaie tekst ik snap er niks van

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

Hoi

Hoi

Hoiiiiii! Ik heet Hoi.

1 jaar geleden

Antwoorden

Hoi

Hoi

hoi

8 maanden geleden

gast

gast

bregtje

bregtje

Ik ben slecht in nederlands dus ik heb nu een andere manier van leren. Dit heeft mij gehoplen dankjee..

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

E.

E.

leuke tekst! ik heb dit voor me nederlans kunnen gebruiken omdat het over dat vak gaat ik heb er een spreekbeurt over gedaan en dat vont iedereen heel leuk dankjewel vor de tekst ik had een 6.5 en nu sta ik een 7vor nederlans dankjewel hor!!!

7 jaar geleden

Antwoorden

A.

A.

ja het heeft effect zie ik

5 jaar geleden

gast

gast