Tekstdoelen en verbanden

Beoordeling 0
Foto van Brooke
 • Samenvatting door Brooke
 • 2e klas vwo | 611 woorden
 • 6 juli 2019
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

6 Hoofddoelen:

 1. Informeren
 2. Mening vertellen
 3. Gevoelens tot uitdrukking brengen
 4. Overtuigen
 5. Aansporen/overhalen/activeren
 6. Amuseren

Inleiding van teksten:

 • Anekdote
 • 1 of meer vragen
 • Onderwerp aankondigen
 • Aanleiding voor het schrijven van de tekst
 • Aangeven hoe de tekst is opgebouwd
 • Samenvatting of conclusie
 • Deskundige voorstellen
 • Opvallend detail
 • Uitkomst fan een onderzoek
 • Voorbeeld bij het probleem

2 soorten reclame tekst:

 1. Commerciële reclame: product verkopen
 2. Ideële reclame: aandacht voor goede doelen

Advertorial is een reclame tekst dat vermomd is als informatie tekst.

Soorten verslag:

 • Zakelijk en objectief: nauwkeurig zonder mening
 • Persoonlijk en subjectief: wat er is gebeurd met een mening

Synoniem voor mening is: kijk, opinie of opvatting

Soorten vragen:

 • Open vragen: uitvoerig antwoorden
 • Gesloten vragen: logisch en kort antwoorden

Verbanden:

 • Uitspraak voorbeeld

In een tekst staan een uitspraak of bewering. Daarna volgen een of meer voorbeelden. Signaalwoorden: bijvoorbeeld, als voorbeeld, zo

 • Uitspraak-opsomming

Na een uitspraak of bewering worden verschillende dingen achter elkaar opgenoemd.

Signaalwoorden: ook, verder, bovendien, nog, daarnaast, niet alleen…maar ook, ten eerste…ten tweede

 • Tegenstelling

Er wordt iets gezegd en daarna wordt het tegenovergestelde beweerd

Signaalwoorden: maar, daarentegen, echter, integendeel, enerzijds…anderzijds, daar staat tegenover

 • Middel-doel

Iemand noemt een doel en daarbij een middel waar dat doel meer kan worden bereikt. Signaalwoorden: waarmee, daarmee, met dat doel, het doel is, door middel van, om, om te

 • Signaalwoord

Een signaal woord staat in het begin van de alinea en geeft de lezer een seintje over het soort verband

 • Herhaling

Aan het begin van de alinea worden woorden of groepen woorden uit de vorige tekst herhaald. Dat gebeurt soms in dezelfde, maar vaak in andere woorden

 • Overganszinnen met verwijswoord

Overgangszinnen zijn samenvattende zinnen aan het begin of het einde van een alinea. Ze bevatten een verwijzing naar iets wat er eerder is gezegd, vaak in de vorm van verwijswoorden zoals: die, dat, deze, hiermee, hiervan, zulke, zo’n

 • Aankondigende zinnen

Een aankondigende zin staat meestal aan het eind van een alinea en verteld wat je verderop in de tekst kunt verwachten

 • Oorzaak-gevolg

Iemand doet een uitspraak die een oorzaak bevat. Daarna wordt het gevolg genoemd. Signaalwoorden: daardoor, hierdoor, doordat, zodat, waardoor

 • Uitspraak-vergelijking

Er woorden twee of meer dingen met elkaar vergeleken.

Signaalwoorden: zoals, hetzelfde, in vergelijking met

 • Overeenkomst-verschil

Als je iets met elkaar vergelijkt, kunnen er overeenkomsten, maar ook verschillen zijn. Het verband overeenkomst-verschil is dus een verdere uitwerking van het verband uitspraak-vergelijking.

Signaalwoorden overeenkomst: met zoals, hetzelfde, ook

Signaalwoorden verschil: in tegenstelling tot, maar, echter

 • Uitspraak-reden

Er wordt een uitspraak gedaan en daarvoor een reen genoemd. Een reden geeft aan waarom iemand iets wel of niet doet

Signaalwoorden: daarom, want, omdat

 • Uitspraak-uitleg of toelichting

Iemand doe een uitspraak en legt die uit of licht die toe. Vaak gebruikt hij/zij bij de uitleg of toelichting een voorbeeld

Signaalwoorden: dat wil zeggen, zo, met andere woorden, bijvoorbeeld, ter toelichting

 • Uitspraak-verklaring

Iemand doet een uitspraak en verklaart die daarna. Een verklaring kan een reden of een oorzaak zijn. Een oorzaak ligt buiten de wil van de mens. Een reden is iets wat mensen doen.

Signaalwoorden: een verklaring hiervoor is, dit komt doordat

 • Uitspraak-argument

Iemand doet een uitspraak en ondersteunt die met een argument. Een argument kan een reden of een voorbeeld zijn

Signaalwoorden: omdat, daarom, want

 • Uitspraak-conclusie

In een tekst staan enkele uitspraken en vervolgens wordt daaruit een conclusie getrokken. Een conclusie is een gevolgrekking uit wat eerder is gezegd. Vaak kun je bij een conclusie het woord dus toevoegen

Signaalwoord: dus, concluderend

 • Samenvatting

De tekst bespreekt het onderwerp uitvoerig en het belangrijkste wordt nog eens kkort samengevat. Het is ook mogelijk dat het belangrijkste in de inleiding van de tekst wordt samengevat

Signaalwoorden: kortom, samenvattend ,om kort te gaan

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.