Tekstdoelen en verbanden

Beoordeling 0
Foto van Brooke
 • Samenvatting door Brooke
 • 2e klas vwo | 611 woorden
 • 6 juli 2019
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!

6 Hoofddoelen:
 1. Informeren

 2. Mening vertellen

 3. Gevoelens tot uitdrukking brengen

 4. Overtuigen

 5. Aansporen/overhalen/activeren

 6. AmuserenInleiding van teksten:
 • Anekdote

 • 1 of meer vragen

 • Onderwerp aankondigen

 • Aanleiding voor het schrijven van de tekst

 • Aangeven hoe de tekst is opgebouwd

 • Samenvatting of conclusie

 • Deskundige voorstellen

 • Opvallend detail

 • Uitkomst fan een onderzoek

 • Voorbeeld bij het probleem2 soorten reclame tekst:
 1. Commerciële reclame: product verkopen

 2. Ideële reclame: aandacht voor goede doelenAdvertorial is een reclame tekst dat vermomd is als informatie tekst.Soorten verslag:
 • Zakelijk en objectief: nauwkeurig zonder mening

 • Persoonlijk en subjectief: wat er is gebeurd met een meningSynoniem voor mening is: kijk, opinie of opvattingSoorten vragen:
 • Open vragen: uitvoerig antwoorden

 • Gesloten vragen: logisch en kort antwoordenVerbanden:
 • Uitspraak voorbeeldIn een tekst staan een uitspraak of bewering. Daarna volgen een of meer voorbeelden. Signaalwoorden: bijvoorbeeld, als voorbeeld, zo
 • Uitspraak-opsommingNa een uitspraak of bewering worden verschillende dingen achter elkaar opgenoemd.Signaalwoorden: ook, verder, bovendien, nog, daarnaast, niet alleen…maar ook, ten eerste…ten tweede
 • TegenstellingEr wordt iets gezegd en daarna wordt het tegenovergestelde beweerdSignaalwoorden: maar, daarentegen, echter, integendeel, enerzijds…anderzijds, daar staat tegenover
 • Middel-doelIemand noemt een doel en daarbij een middel waar dat doel meer kan worden bereikt. Signaalwoorden: waarmee, daarmee, met dat doel, het doel is, door middel van, om, om te
 • SignaalwoordEen signaal woord staat in het begin van de alinea en geeft de lezer een seintje over het soort verband
 • HerhalingAan het begin van de alinea worden woorden of groepen woorden uit de vorige tekst herhaald. Dat gebeurt soms in dezelfde, maar vaak in andere woorden
 • Overganszinnen met verwijswoordOvergangszinnen zijn samenvattende zinnen aan het begin of het einde van een alinea. Ze bevatten een verwijzing naar iets wat er eerder is gezegd, vaak in de vorm van verwijswoorden zoals: die, dat, deze, hiermee, hiervan, zulke, zo’n
 • Aankondigende zinnenEen aankondigende zin staat meestal aan het eind van een alinea en verteld wat je verderop in de tekst kunt verwachten
 • Oorzaak-gevolgIemand doet een uitspraak die een oorzaak bevat. Daarna wordt het gevolg genoemd. Signaalwoorden: daardoor, hierdoor, doordat, zodat, waardoor
 • Uitspraak-vergelijkingEr woorden twee of meer dingen met elkaar vergeleken.Signaalwoorden: zoals, hetzelfde, in vergelijking met
 • Overeenkomst-verschilAls je iets met elkaar vergelijkt, kunnen er overeenkomsten, maar ook verschillen zijn. Het verband overeenkomst-verschil is dus een verdere uitwerking van het verband uitspraak-vergelijking.Signaalwoorden overeenkomst: met zoals, hetzelfde, ookSignaalwoorden verschil: in tegenstelling tot, maar, echter
 • Uitspraak-redenEr wordt een uitspraak gedaan en daarvoor een reen genoemd. Een reden geeft aan waarom iemand iets wel of niet doetSignaalwoorden: daarom, want, omdat
 • Uitspraak-uitleg of toelichtingIemand doe een uitspraak en legt die uit of licht die toe. Vaak gebruikt hij/zij bij de uitleg of toelichting een voorbeeldSignaalwoorden: dat wil zeggen, zo, met andere woorden, bijvoorbeeld, ter toelichting
 • Uitspraak-verklaringIemand doet een uitspraak en verklaart die daarna. Een verklaring kan een reden of een oorzaak zijn. Een oorzaak ligt buiten de wil van de mens. Een reden is iets wat mensen doen.Signaalwoorden: een verklaring hiervoor is, dit komt doordat
 • Uitspraak-argumentIemand doet een uitspraak en ondersteunt die met een argument. Een argument kan een reden of een voorbeeld zijnSignaalwoorden: omdat, daarom, want
 • Uitspraak-conclusieIn een tekst staan enkele uitspraken en vervolgens wordt daaruit een conclusie getrokken. Een conclusie is een gevolgrekking uit wat eerder is gezegd. Vaak kun je bij een conclusie het woord dus toevoegenSignaalwoord: dus, concluderend
 • SamenvattingDe tekst bespreekt het onderwerp uitvoerig en het belangrijkste wordt nog eens kkort samengevat. Het is ook mogelijk dat het belangrijkste in de inleiding van de tekst wordt samengevatSignaalwoorden: kortom, samenvattend ,om kort te gaan


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.