Alleen vmbo'ers gezocht! Waar denk jij aan bij duurzaamheid? Vul de vragenlijst in en maak kans op een Bol.com bon van 15 euro

Meedoen

Taak 1 t/m 5

Beoordeling 8.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo/vwo | 1084 woorden
  • 17 december 2014
  • 116 keer beoordeeld
  • Cijfer 8.8
  • 116 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Taak 1Abrupt = plotseling

Absurd = dwaas

Acclamatie = zonder hoofdelijke stemming

Gratificatie = extra uitkering

Geste = dat gebaar

Interruptie = onderbreking

Semester = halfjaar

Sector = afdeling

Gesaneerd = gezond gemaakt

Precair = hachelijk, onzekerZich veel moeite getroosten =  zich hevig inspannen

Iets uit de doeken doen = iets onthullen

Overeenstemming over iets bereiken = met elkaar eens zijn

Iemand van alle blaam zuiveren = de smet op iemands eer of goede naam verwijderen

De kwestie als afgedaan beschouwen = niet meer op de zaak terugkomen

Een arts consulteren = raadplegen

De kosten over alle deelnemers omslaan = ieder betaalt een evenredig deel

Iemand iets euvel duiden = iemand iets kwalijk nemen

Zij willen de onderhandelingen opschorten = uitstellen

Zij wil hem voor die klus zien te charteren = inschakelen voor iets, gebruikenEen klacht naast zich neerleggen = zich er niet aan storen

Aarden naar zijn vader = lijken op (qua karakter)

Iets bij geruchte vernemen = iets horen via roddels

Aan zijn verplichtingen voldoen = je verplichtingen nakomen

De goederen onder rembours verzenden = bij aflevering direct betalen

Iets in der minne schikken = tot een vreedzame oplossing komen

Rekening houden met = denken aan

Er is hoop op een vergelijk = hopen op een overeenkomst

Wij willen tot een vergelijk komen = wij willen tot een overeenkomst komen

Dat ligt voor de hand = dat is logisch

 Taak 2

Eminent = voortreffelijk, uitstekendCholerisch = heftigProactief = alvast bepaalde handelingen verrichten voor een later doelEpiloog = slotredeGeëquipeerd = van het nodige voorzienGrootscheeps = zeer royaalHalfslachtig = geen duidelijke mening hebbenInterventie = tussen komstIntrinsiek = van binnenuitIrrelevant = niet van belang

Zich rekenschap geven aan de gevolgen = de gevolgen te weten komenDit ligt in de lijn der verwachtingen = dat is zoals het is verspeltDit is daar bij uitstek geschikt voor = uitermate geschiktDat behoeft geen betoog = duidelijk zijnIemand tegen zich in het harnas jagen = iemand tot vijand maken

Na rijp beraad = na lang nadenken

Iets in twijfel trekken = iets betwijfelen

Iemand onder curatele stellen = de zeggenschap ontnemen over financiële zaken e.d.

Ergens geen genoegen mee nemen = niet tevreden zijn

Alle goede bedoelingen ten spijt = ondanks alle goede bedoelingen. 

Iets op prijs stellen = iets waarderen

Het leveren van kritiek = commentaar geven

Genoegen met iets nemen = zich tevredenstellen

Aan zijn wensen tegemoet komen = iemand tevreden stellen

Op een fiasco uitlopen = mislukken

Je ergens aan onttrekken = je deel ergens uit verwijderen

De hand met iets lichten = iets niet zo nauw nemen

Iets bij benadering opgeven = ongeveer

Dat staat niet in verhouding tot de prijs = ongelijk

Protest aanteken tegen = ergens tegen protesteren

Taak 3Catastrofe = grote ramp

Memoreren = in herinnering brengen

Reproductie = nabootsing

Debacle = grote mislukking

Recessie = teruggang

Sinecure = kleinigheid

Heilloze = slecht aflopende

Calamiteiten = grote rampen

Egaliseren = gelijkmaken

Emolumenten = bijkomende verdienstenGerenommerd = goed bekendstaand

Acuut = plotseling

Lucratief = winstgevend

Progressief = vooruitstrevend

Fiductie = vertrouwen

Authentiek = origineel, echt

Objectief = feitelijk

Genuanceerd = niet eenzijdig

Scepsis = twijfel

Notoire = algemeen bekendMelding maken van = iets melden

Aandacht besteden aan = ergens aandacht aan geven

Evenwijdig lopen aan/met = gelijk lopen

Verwijzen naar = ergens op wijzen

Gebaat zijn bij = voordeel hebben van

Diep in de buidel tasten = veel geld betalen

Het gaat ons voor de wind = het goed hebben 

Onder geen beding akkoord gaan =  absoluut niet akkoord gaan

Door de vingers zien = iemand iets vergeven; doen alsof je iets niet ziet

Iemand op een voetstuk plaatsen = iemand heel erg prijzen.

 Taak 4Weten waar Abraham de mosterd haalt = Er alles van weten (slim zijn)

Een appeltje voor de dorst = een bedrag/kapitaal voor de oude dag

Bakzeil halen = toegeven

Een balletje opgooien over iets = voorzichtig over iets beginnen

Zijn poot stijf houden = niet toegeven

Een ongelikte beer zijn = geen manieren hebben

Een kat in de zak kopen = een miskoop doen

Het hangt me de keel uit = ik vind het vervelend worden

Het over een andere boeg gooien = het op een andere manier proberen

Als een bok op de haverkist zitten = klaar staan om een doel te bereikenZich uit de naad werken = heel hard werken

Op zijn neus kijken = teleurgesteld zijn

Twee linkerhanden hebben = onhandig zijn

Het hoofd boven water houden = voldoende verdienen om van te kunnen leven; zich niet                                                                 kunnen handhaven

Aan de kaak stellen = de aandacht vestigen op iets wat niet goed is

Alles op één kaart zetten = op één ding gokken

Over één kam scheren = generaliseren

Hutje bij mutje leggen = onderling geld inzamelen om te kunnen betalen

Zijn huid duur verkopen = zich niet makkelijk gewonnen gevenIn je verlies berusten = vrede hebben met je verlies

Dit is van alle grond ontbloot = argumenten/redenen ontbreken

Behept zijn met nare trekjes = nare trekjes hebben

Bij iemand te rade gaan = advies vragen

Iemand iets op het hart binden = iets met nadruk zeggen

Wij zullen dit toetsen aan de feiten = controleren

Kun je dat met bewijzen staven = aantonen

De akte voor de notaris verlijden = neerleggen

Iets van hogerhand beslissen = beslissing door een hoger iemand

Wij verwijzen naar uw brief = refereren aan Taak 5Urgente = dringende

Relevante = van belang zijnde

Plenaire = voltallige (coor iedereen)

Incidenteel = af en toe

Recentelijk = onlangs

Inferieure = minderwaardige

Intrigeert = ik wil weten hoe het zit

Integreren = samenvoegen

Distantiëren = afstand nemen

Lobbyen = invloed uitoefenenIemand naar de mond praten = slijmen

Iemand met de nek aankijken = minachtig voor iemand hebben

Het gaat door merg en been = diep raken

Iemand iets door de neus boren = missen

Zwaar op de maag liggen = ermee zitten

Fris van de lever spreken = spontaan

Iemand op de huid zitten = iemand achter de vodden zitten

De hielen lichten = vertrekken

Een hart onder de riem steken = moed inspreken

Twee handen op een buik = mensen die elkaar niet afvallenJe bij de zaak neerleggen = accepteren

Zij blijven in gebreke = een afspraak/overeenkomst niet nakomen

Dat is in strijd met de wet = tegen

Je moet over de bezwaren heenstappen = iets toch doen

De voordelen wegen niet op tegen de nadelen = meer nadelen dan voordelen

Dit beantwoordt aan de verwachtingen = voldoen aan verwachting

Je moet je toeleggen op iets creatiefs = je aandacht aan creativiteit besteden

Je kunt er geen staat op maken = er niet op kunnen vertrouwen

Inzage in de gegevens hebben = gegevens kunnen inkijken

Iemand ter wille zijn = iemand helpen

 
REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

L.

L.

Dankje wel!

3 jaar geleden