Spelling

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • Klas onbekend | 667 woorden
 • 6 november 2014
 • 5 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
5 keer beoordeeld

Hoofdletters

 • Aan het begin van de zin
 • Bij namen
 • Bij woorden van namen afgeleid
 • Pas op niet bij dagen maanden seizoenen windstreken

Komma

 • Tussen twee persoonsvormen
 • Tussen de delen van een opsomming
 • Na een naam
 • Na een uitroepteken aan het begin van de zin
 • Voor voegwoorden( maar doordat nadat omdat tenzij terwijl want voordat zodat zodra)
 • Pas op niet voor en

Punt

 • Aan het einde van een gewone zin

Vraagteken

 • Na een vraag

Uitroepteken

 • Aan het eind van een zin om extra nadruk te geven

Dubbele punt

 • Voor een toelichting of een aankondiging

Aanhalingstekens

 • Voor en na een citaat( iets wat iemand zegt)

Laatste letter –d of –t? tegenwoordige tijd

 • Als het woord geen pv is maak je het woord langer en schrijf je een d als je een d hoort en een t als je een t hoort

Laatste letter –d of –t? verleden tijd

 • Wat je hoort schrijf je (maak het woord langer)
 • Hoor je het niet dan gebruik je T (e)x f(o)kschaap
 • Kijk naar het hele werkwoord laatste letter eindigt op één van de letters dan
 • Ja = stam+ te
 • Nee= stam+de

Laatste letter –d of –t ? geen pv

 • Let op schrijf kort en eenvoudig
 • Geen dubbele letters

Laatste letter –d of –t? bijvoegelijk naamwoord

 • + e

Laatste letter –d of –t? voltooid deelwoord

 • Ge/ver/ont +stam+d/t

Laatste letter –d of –t ? onvoltooid deelwoord

 • Hele werkwoord+ d

Wat is een bijvoegelijk naamwoord

 • Een bijvoeglijk naamwoord is een woord dat wordt gebruikt om een eigenschap van een zelfstandig naamwoord te benoemen.

Wat is een zelfstandig naamwoord

 • Het zelfstandig naamwoord is de woordsoort die wordt gebruikt om in een uitspraak de personen of zaken aan te duiden waar de uitspraak betrekking op heeft.

Meervoud op –en

 • -en achter het woord zetten
 • Soms ook een letter verdubbelen
 • A,e,o,u weghalen
 • Van een –f een –v maken
 • Van een –z een –s maken
 • Woorden op –ee word –ën
 • Woorden op –ie word –ën of n

Meervoud op –s

 • Een –s achter het woord zetten
 • Bij woorden op –a –o –u –i –y of een afkorting een ‘s
 • Maar bij woorden met twee of meer van deze letters achter elkaar schrijf je de –s er achter

Engelse Leenwoorden

 • Woorden die uit een andere taal komen
 • Een in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijf je als één woord
 • Als het rechterdeel van de samenstelling een Engels voorzetsel is plaats je een koppelteken
 • Sommige combinaties worden gezien als een woordgroep dan schrijf je delen los

De spelling van Franse leenwoorden

 • In sommige Franse woorden schrijf je op een klinker een accent
 • Een Frans woord dat gebruikelijk is geworden in het Nederlands verliest zijn accenttekens maar de accenten op de e blijven behouden als dat nodig is om de uitspraak aan tegeven
 • In een woord dat nog als echt Frans wordt aangevoeld. Blijven alle accenten staan. Dat geldt vooral voor woordgroepen

Zo vervoeg je Engelse werkwoorden

 • De stam van een Engels werkwoord maak je door –en van het woord te halen
 • Als het woord in het Engels eindigt op een dubbele medeklinker schrijven we een enkele medeklinker tenzij dit een andere uitspraak oproept

Engelse zwakkewerkwoorden vervoegen

 • In de tegenwoordige tijd schrijf je stam
 • Of stam+t
 • In de verleden tijd gebruik je het T (e)x foksch(aa)p

Woorden

Duitse

Lente

Roodbont

Pony’s

Groeven

Argeloze

Brandhout

Constant

Geestdrift

Gevecht

Jeugd

Keldermot

Klacht

Reislust

Slooppand

Stopnaald

Tegenwind

Vastgoed

Verband

Verbod

Verzetshaard

Visvangst

Voorkant

Waterkoud

Woest

Zandstrand

Alliteratie

Capituleren

Carrière

Categorie

Citaat

Commando’s

Guerrillastrijd

Interview

Medaille

Oeuvre

Offensief

Parafraseren

Redacteur

Airbags

Airconditioning

Back

Beautycase

Coach

Comedy’s

Country

Cruisecontrol

Diskjockey

Eyeliner

Games

Hardrock

Joystick

Keeper

Lay-up

Lipsticks

Nail polish

Shorts

Sneakers

Time-out

t-shirt

westerns

 

 

 

 

 

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.