Spellen/Formuleren

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 661 woorden
  • 4 september 2008
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Nederlands Spellen en formuleren :

Spellen:

- Getallen onder de 20 : Voluit!
- -s eraan vast als daarmee de uitspraak correct blijft
- ’s als de uitspraak anders zou veranderen : pyjama’s, piano’s
- -a, -i, -o, -u of –y  ‘s, Bij een –e altijd vaste s en bijv: bureaus en niveaus
- afkortingen als meervoud krijgen ook ‘s : havo’s, BV’s
- Als ze zelfstandig worden gebruikt en ze hebben betrekking op personen +-en (andere enz.)
- Als ze geen betrekking hebben op mensen maar op zaken of dieren +-e (andere enz.)
- Tussen –en als: als het 1e woord van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is met alleen een meervoud op –en
- Uitzonderingen :
- 1. Tussen een –e als het 1e deel geen zelfstandig naamwoord is en daarom geen meervoud heeft (goedemorgen, rodekool)
- 2. Tussen een –e als het 1e deel een zelfstandig naamwoord is maar geen meervoud heeft (tarwebrood, roggemeel, rijstepap)
- 3. Tussen een –e als het 1e deel dient als versterking voor het 2e deel (beregoed, reuzeleuk, boordevol)
- 4. Tussen een –e als er van het 1e deel er maar 1 is (zonnestraal, koninginnedag)
- 5. Tussen een –e als de samenstelling anders niet leesbaar is (elleboog, nachtegaal)
- Koppel streepje gebruiken bij:
- 1. Gehuwde vrouwen
- 2. Wanneer het ene deel een voor of na bepaling is van het andere en daar sterk mee verbonden is (niet-roker, Sint-Nicolaas, ex-man)
- 3. In combinatie van titels en beroepen (vice-voorzitter, minister-president, schrijver-journalist)
- 4. Bij aardrijkskundige namen
- 5. Streepje in een samenstelling van cijfers, afkortingen en symbolen (65-jarige, $-teken, tv-kijken)

abonnees cheque gecreëerd milieu represailles
accommodatie comité geenszins misschien rijstevlaaien
achttien commissaris gefascineerd naar aanleiding van scène
adellijk creëren gerechtelijk niettemin sperziebonen
afgelasten daarentegen gewelddadig nochtans suggereren
agressie decennium gezamenlijk onmiddellijk toentertijd
alleszins detail hartstikke openlijk twijfelen
althans dichtstbijzijnde herinneren opticien uittreksel
aperitief distantiëren hopelijk paardebloem vacuüm
apparaat eega hygiënisch plafond verrassen
baby's eigenlijk illusie porselein verontrusten
baby'tje enigszins insect praktiseren verrassen
barbecuen enquête interessant procédé virtuositeit
begrafenis etnisch interview product volleybal
beïnvloeden faillissement klerenkast professor voorbaat
begroeiing fascistisch klerezooi publicatie voorruit (Auto)
burgemeester financieel liefdesscène pyjama wederrechtelijk
burgerlijk financiële litteken racistisch weifelen =
caissière financiën lucratief rechterlijk aarzelen
carrière fotokopiëren manoeuvreren reële

Melodieën
Kolonies / koloniën
Nijpende honger
Monnik – monniken
Pols – polsen
Kaars – kaarsen
Fotograaf – fotografen
Dijenkletser
Toe-eigenen

Formuleren:

liever niet wel
met betrekking tot over
enerzijds /anderzijds aan de ene kant/ aan de andere kant
ten aanzien van over
teneinde om
derhalve daarom/ dus
voornemens van plan zijn
van oordeel zijn vinden
concluderend kunnen we stellen dat daarom/ dus
doch maar
pogen proberen
inzake over
- afkortingen schrijf je voluit (behalve voor jezelf)
- Onderwerp en persoonsvorm niet te ver uit elkaar
- Vermijd de lijdende vorm
- Als dubbelop geen functie heeft is het fout (wel: Ik zal zoiets nooit ofte nimmer doen)
- Tautologie: 2x iets zeggen met andere woorden
- Pleonasme: Een bepaalde eigenschap van een woord nog eens nadrukkelijk omschrijven (De gevolgen van nieuwe materialen en nieuwe constructies leiden tot)
- Contaminatie: 2 woorden of uitdrukkingen door elkaar (Het maakt geen verschil uit)
- Dubbele ontkenning: (Er wordt voorkomen dat er straks niet te weinig zijn )
- Bij personen =Wie en bij zaken = Waar
- Alle namen van laden, steden, clubs en alle verkleinwoorden zijn HET-woorden
- Die of deze verwijzen naar DE-woorden
- Vrouwelijke woorden zijn de-woorden op de volgende uitgangen
uitgang: bijv.
-heid tederheid
-nis ergernis
-ing vereniging
-st kunst, vondst niet:barst, lust
-schap wetenschap
-te belofte
-de liefde
-ie familie
-ij tovenarij niet: rijstebrij
-iek muziek
-theek discotheek
-teit elektriciteit
-uur cultuur, literatuur
- met vrouwelijke woorden verwijs je met: ze, zij, haar (d’r)
- met mannelijke woorden verwijs je met : hem, hij, zijn (z’n)
- Je moet goed opletten als de persoonsvorm enkv is of het onderwerp dan ook enkv is
- Als in zin 1 A is weggelaten en in zin 2 B moet je kijken of het woord in zin 2 wel weggelaten kan worden (kijken of het dezelfde grammaticale functie heeft)
- Er zijn 3 soorten beknopte bijzinnen: 1. met onvoltooid deelw. (dromend), 2. met volt.deelw. (vernield), 3. met om te+infinitief (om te slagen)
- In een beknopte bijzin staat geen onderwerp, dat is weggelaten. In gedachten zou je dat onderwerp moeten kunnen invullen. Als dat niet zo is, is de zin fout.

REACTIES

N.

N.

Thanks!

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.