Kenmerken van debat, discussie en betoog

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 506 woorden
  • 21 augustus 2008
  • 56 keer beoordeeld
Cijfer 6
56 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Debat
Uitgangspunt van een debat is een stelling. Basisvorm:
Beleid x moet vervangen worden door beleid y

Goede debatstelling:

- Open
- Controversieel
- Actueel
- Aansluiten bij interesse v/d debaters
- Veel informatie

DE 4 debatvragen:

1: Bestaan er bij het huidige beleid wel problemen?
2: Worden die problemen inderdaad veroorzaakt door het huidige beleid?
3: Worden de problemen door het nieuwe beleid opgelost?
4: Zijn de voordelen van het in te voeren beleid groter dan de nadelen ervan?

De voorstanders moeten alle 4 vragen goed kunnen beantwoorden en daar de nodige argumenten voor aanvoeren.
Als het de tegenstanders lukt de argumentatie bij een van die vragen met success te weerleggen, hebben zij gewonnen.

Zes rondes:

1: Opzetbeurt van de voorstanders
2: Opzetbeurt van de tegenstanders
3: Verweerbeurt van de voorstanders
4: Verweerbeurt van de tegenstanders
5: Slotbeurt van de tegenstanders
6: Slotbeurt van de voorstanders

De voor- en tegenstanders mogen elkaar niet in de rede vallen. Een tijdwaarnemer controleert oof beide partijen zich aan de tijd houden.

Aandachtspunten voor debaters:

- Houd je aan de 4 debatvragen
- Houd je aan de voorgeschreven tijd per ronde
- Spreek goed af met je partner wie wat en wanneer zegt
- Luister aandachtig als de tegenpartij aan het woord is
- Ga in op wat de tegenstanders naar voren brengen
- Gebruik geen drogredenen
- Probeer je tegenstanders niet te overbluffen of te intimideren
- Blijf hoffelijk ten opzichte van je tegenstanders

Verslag maken van een debat:

Voordat je begint met het verslag, maak je tijdens het debat eerst aantekeningen.

1: Noteer de datum
2: Noteer de namen van de discussievoorzitter en de deelnemers
3: Noteer het onderwerp/probleemstelling
4: Noteer per deelnemer de hoofdzaken van wat hij/zij zegt in telegramstijl
5: Noteer het resultaat van debat, welke partij heeft gewonnen en op welke punten?
6: Geef je mening over het verloop van het debat
7: Schrijf daarna je aantekeningen uit tot een verslag van ongeveer 200 woorden.

Discussie:

Doelgericht gesprek, waarin je leert voor je eigen mening uit te komen en jezelf te verdedigen.
Doel: Gemeenschappleijk standpunt

Twee hoofdtypen:

- Meningvormend
- Probleemoplossend

Discussieonderwerp:

- Open zijn, niet een kan-en-klare oplossing
- Controversieel
- Actueel en aansluiten bij interesse deelnemers
- Genoeg informatie

4 fasen van een forumdiscussie:

1: Introductie onderwerp en het op te lossen probleem
2: Standpunt laten horen + kort toelichten
3: Aanvallen en verdedigen van standpunten d.m.v. argumenten
4: Voorzitter kijkt of er gemeenschappelijk standpunt te formuleren is

Onoverbrugbaar meningsverschil: Als de meningen te ver uiteen liggen en er niet tot een gemeenschappelijk meningsverschil kan worden gekomen.

Aandachtspunten voor deelname aan discussie:

A: Bereid je goed voor
B: Houd je aan de 4 fasen structuur
C: Houd je aan het onderwerp en de probleemstelling
D: Luister geïnteresseerd en laat anderen uitpraten
E: Speel in op wat anderen zeggen
F: Herhaal jezelf niet te vaak
G: Gebruik eerlijke argumenten, geen drogredenen
H: Richt je tot de hele groep
I: Moedig deelnemers die weinig hebben gezegd aan
J: Bedek dat je samen verantwoordelijk bent voor de prettige sfeer

Betoog:

Betogen brengen de mening van de schrijver nadrukkelijk naar voren met argumenten en een conclusie. Je wil een ander overtuigen van je gelijk. Een betoog is erg subjectief.

De opbouw ziet er vaak als volgt uit:

Inleiding:
- Vraagstelling of stelling
Middenstuk:
- Argumenten
- Tegenargumenten
- Tegenwerping
Slot:
- Conclusie of samenvatting

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.