ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Naam: Bruno Klas: C4h2
Vak: Nederlands, Toets Argumenteren 2
Verzwegen Argumenten
Dit zijn argumenten die vaak gebruikt worden in een discussie of debat. Maar deze worden niet uitgesproken.
Er zijn 3 typen:
Kenmerkargumentatie:
Het moet aan een bepaald beeld met bepaalde kenmerken voldoen.
Vergelijkingsargumentatie:
Toen is het zo gegaan dus het zal nu weer zo gaan.
Oorzaak-gevolgargumentatie:
Als we dit doen zal er dat gebeuren.
Drogredenen


Een drogreden is een fout in een argumentatie.
Er zijn 12 typen:
Beroep op autoriteit:
Bij dit type wordt meestal een bekend persoon of een meerderheid van mensen (bijv. De uitkomst van een onderzoek) genoemd in het argument. Die vind het ook zo ® dus is het zo.
Beroep op traditie:
Bij dit type gebruikt men vaak ‘zo heb ik het altijd gedaan zo gaat het het goed en daar moet je niks aan veranderen.’ Vaak gebaseerd op angst voor nieuwe dingen.
Persoonlijke aanval:
Bij dit type gaat het om argumenten zonder inhoudelijke betekenis. Meestal gaat het om iemands verleden, politieke overtuiging, religieuze overtuiging en soms zelfs om iemands uiterlijk.
Cirkelredenering:
Bij een cirkelredenering gaat zijn zowel het argument en de mening inhoudelijk hetzelfde Alleen zijn ze anders geformuleerd. Het gaat om de cirkel het keert terug. Voorbeeld: ‘Ik ben de baas. Ik zeg wat er moet gebeuren.’ Mening=Argument qua inhoud.


Verschuiven van bewijslast:
Bij dit type wordt geen inhoudelijk argument gegeven. De spreker verwacht alleen een tegenargument.
Voorbeeld: ‘U bent door rood licht gereden’ ‘Helemaal niet!’ ‘Bewijst u dat dan maar eens’
De ander de woorden in de mond leggen:
Bij dit type wordt de uitspraak van een ander verdraaid en vervolgens aangevallen. Een speciaal geval van deze drogreden is het valse dilemma. Je bent het niet eens met A dus je vind B.
Jij ook-argument:
Bij dit type wordt ergens een totaal ander geval tegenovergesteld. Voorbeeld: ‘Ok ik ben te laat, maar u heeft onze proefwerken ook nog steeds niet nagekeken.’
Onjuist oorzakelijk verband:
Bij dit type wordt een verbinding tussen twee gebeurtenissen gelegd terwijl het twijfelachtig is of deze wel met elkaar te maken hebben.
Verkeerde vergelijking:
Bij dit type wordt in het argument een vergelijking gemaakt tussen dingen die veel op elkaar lijken.
Je kunt vroeger niet met nu vergelijken.
Overhaaste generalisatie:
Bij dit type wordt er op basis van een paar waarnemingen een conclusie getrokken die over een grote groep gaat.
Voorkomen van een afwijkende mening:
Kenmerkend bij dit type is dat er geen enkel argument word toegepast. De mening is zo geformuleerd dat de luisteraar er bij voorbaat als niet tegenin gaat.Voorbeelden: ‘Iedere fatsoenlijke nederlander weet dat..’ ‘Iedereen weet dat..’. De spreker kan de mening zo formuleren dat er een zeker dreiging uit blijkt.
Stok achter de deur:
Bij dit type wordt de luisteraar gedwongen om akkoord te gaan met de mening van de spreker. De spreker dreigt met nare gevolgen in de toekomst als de luisteraar niet akkoord gaat. Er is sprake van chantage en intimidatie. Er wordt geen argument gebruikt alleen maar een dreiging. Voorbeeld: ’Als jou volgende rapport niet veel beter is, mag je niet meer uit en kan je je voetballen ook wel vegeten’REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.