Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Hoofdstuk 1

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 429 woorden
  • 9 november 2006
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
10 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Nederlands Kernzin: een hoofdmededeling of –bewering van een alinea. Vaak aan het begin ervan. Citeren: letterlijk over nemen van een tekst. Alleen de twee begin- en eindwoorden en de regelnummers vermelden. Onderwerp: waar de tekst over gaat in 1 woord Leesstrategieën: 1. Oriënterend lezen: een eerste indruk krijgen, onderwerp/hoofdgedachte/publiek bepalen
2. Globaal lezen: hoofdzaken uit de tekst halen
3. Intensief lezen: een tekst helemaal begrijpen

4. Kritisch lezen: een tekst beoordelen. Let op: 1. titel, tussen kopjes, illustraties, inleiding, slot, cursieve of vette tekst, schrijver en de bron
2. kernzinnen en signaalwoorden
3. betekenis van woorden, verwijswoorden, verbanden, opbouw en tekstdoel
4. is de informatie juist en volledig en zijn de argumenten eerlijk en overtuigend stofvindingstechnieken. 1. brainstormen
2. vaste vragen stellen
3. media raadplegen
4. eigen onderzoek verrichten – interviewen -enquêteren soorten zakelijke brieven: - circulaire: zakelijke brief aan meer personen. B.v wijkbewoners - sollicitatiebrief: waarin je je aanbiedt voor een bepaalde functie - ingezonden brief: een brief die is opgenomen in een vaste rubriek in een krant/tijdschrift
indeling van een brief
1. naam en adres van de afzender
2. plaatsnaam en datum (voluit) 3. naam en adres van de geadresseerde (naambdrijf – afdeling – persoon) 4. referteregel (betreft) 5. aanhef ( Geachte heer/mevrouw) 6. inleiding (reden van schrijven) 7. middenstuk ( logische volgorde, eigenlijke verhaal) 8. slot

9. slotformule (b.v bedanken) 10. handtekening
11. naam van ondertekenaar
12. bijlage § accommodatie: alle gemakken die ten behoefte van het verblijf van personen zijn aan gebracht § actuele: nu in de belangstelling staad § alternatief: andere mogelijkheid § antiseptisch: ontsteking verkomend § archeoloog:oudheidkundige § blessure: verwondingen § calamiteiten: grote rampen § chronologisch: naar tijdsvolgorde § concessies: punten waarop met toegeeft § condenseren: overgaan van gas naar vloeistof § consulent:deskundige raadgever § coördinator: iemand die de samenwerking regelt § criminoloog: misdaad deskundige § decennium: tijdsvlak van 10 jaar § delicten: strafbare feiten § donateurs: niet leden die financieel ondersteunen § efficiënt: doeltreffend § elementaire: eerste basis (beginselen) § exotische: uitheemse, vreemde § hautaine: hooghartig, verwaant § illusie: niet te verwezenlijken denkbeeld § immense: enorm § indicatie: aanwijzing, advies § initiatief: voorstel, eerste stap § introduceren: op de markt brengen § inventarislijst: aanwezige voorwerpen en goederen § kwalificeren: benoemen § logistiek: alle handelingen die nodig zijn om de winkels zo goed mogelijk te kunne bevoorraden? § Lumineus: schitterend § Lustrum: vijfjarig bestaan § Manifestatie: betoging § Manuscript: met de hand geschreven stuk § Millennium: tijdvlak van 1000 jaar § Observatie: voor onderzoek § Pacifisme: levensbeschouwing die geweld afwijst als middle om een doel te berijken § Precair: hachelijk moeilijk § Recente: kortgeleden plaatsvinding § Reproduceren: uit het geheugen naar boven halen § Restauratie: in de oude staat herstellen § Revalidatie: zo goed mogelijk herstel § Rituele: door de godsdienst voorgeschreven § Saneren:verbeteren door nieuwbouw op de plaats van oude woningen § Sociale controle: elkaar controleren § Sporadisch: zelden § Stagneren: tot stilstand komen § Suggestie: voorstel § Traumatische: een geestelijke stoornis tot gevolg hebbend § Vitaliteit: levenskracht.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.