H2 Argumentatie

Beoordeling 5.8
Foto van Sabrina
  • Samenvatting door Sabrina
  • 5e klas havo | 1597 woorden
  • 26 november 2016
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

H2 Argumentatie
Par 1  Standpunten
Als je een standpunt over iets inneemt, dan geef je je mening over die zaak.

Voorbeelden van standpunten:
- Ik vind dat we beter niet naar het gala kunnen gaan.
- Zonder begeleiding in zee gaan duiken is volgens mij erg onverstandig.
- Ik vind dat de meeste mensen geen vestand van muziek hebben.

Je kunst een standpunt meestal aan de volgende signaalwoorden herkennen: ik vind, volgens mij, ik denk dat, mijn conclusie is dat, dus daarom, kortom.

Er zijn drie soorten satndpunten:
- Een positief standpunt: Ik vind dat we meer oude examens als voorbereiding op het examen moeten maken.
- Een negatief standpunt: Volgens mij moeten we niet meer oude examens als voorbereiding op het examen maken.
- Een standpunt van twijfel: Ik ben er nog niet uit of het goed is dat we meer oude examens als voorbereiding op het examen moeten maken.

Par 2 Argumentatiestructuren
Argumenten kunnen op verschillende manieren het standpunt ondersteunen
Enkelvoudige argumentatie
Als er bij een standpunt maar één argument gegeven wordt, heet dat enkelvoudige argumentatie.  Voorbeeld:

Leerlingen moeten hun huiswerk onder begeleiding in groepjes op school kunnen maken.


Leerlingen zullen dan hogere cijfers gaan halen.

    
Meervoudige argumentatie
Er is sprake van meervoudige argumentatie als er bij een standpunt twee of meer argumenten gegeven worden die los van elkaar staan. Voorbeeld:
Leerlingen moeten hun huiswerk onder begeleiding in groepjes op school kunnen maken.
Leerlingen leren dan goed samen te werken.
Leerlingen worden op school niet zo snel afgeleid als thuis.
          ↑                                                         ↑                                                     ↑
Leerlingen zullen dan hogere cijfers gaan halen.

Onderschikkende argumentatie
Bij onderschikkende argumentatie word teen gebruikt argument door een ander argument ondersteund. Voorbeeld:

Leerlingen moeten hun huiswerk onder begeleiding in groepjes op school kunnen maken.

                                                       
Leerlingen zullen dan hogere cijfers gaan halen.


                                                                         

Leerlingen kunnen dan uitleg krijgen op het moment dat ze vastlopen.


Meervoudige onderschikkende argumentatie is een combinatie van meervoudige en onderschikkende argumentatie. Voorbeeld:

Leerlingen moeten hun huiswerk onder begeleiding in groepjes op school kunnen maken.
                        ↑                                                              ↑                                                                  ↑                                                                                                                            
Leerlingen zullen dan hogere cijfers gaan halen.
Leerlingen leren dan goed samen te werken.
Leerlingen worden op school niet zo snel afgeleid als thuis.


                      ↑                                                                                                                                    ↑
Leerlingen kunnen dan uitleg krijgen op het moment dat ze vastlopen.
Leerlingen kunnen bij de huiswerkbegeleiding niet bellen, sms‘en, twitteren etc.

Dit wil je ook lezen:


Par 3 Drogredenen
Onjuiste oorzaak-gevolgrelatie
Bij een oorzaak-gevolgrelatie wordt tuseen twe zaken die ongeveer tegelijkertijd gebeuren, een oorzaak-gevolgrelatie gelegd, terwijl die relatie er niet is.
Je kunt wel zien dat Mark Rutte aan de macht is. Het gaat namelijk steeds slechter met de euro.
Verkeerde vergelijking
Twee dingen worden met elkaar vergeleken worden en van die vergelijking kun je je afvragen of die wel terecht is.
In de trein hoeven geen troiletten te zitten. In de bus zijn er immers ook geen wc’s.
Overhaaste generalisatie
Hier wordt op basis van één of enekele gevallen een conclusie getrokken voor een hele groep of zelfs voor alle gevallen.
Marcel Proust en Gerard reve behoren tot de top 10 van europese schrijvers. Zie je nu wel dat homoseksuelen veel artistieker zijn dan anderen?
Cirkelredenering
Het standpunt wordt ondersteund door het herhalen van dezelfde standpunt, maar anders geformuleerd.
Voor wiskunde heb je talent nodig, want je kunt nog zoveel oefenen, bijles nemen, noem maar op, uiteindelijk moet je het in je hebben.
Persoonlijke aanval
De persoon wordt aangevallen, niet zijn standpunt.
Hij kan wel zoveel beweren over de multiculturele samenleving; hij laat zijn dochters wel met een hoofddoek over straat gaan.
Ontduiken van de bewijslast
Iemand beweert iets om vervolgens van de andere partij “bewijs voor het tegendeel” te vragen.
Die griepprik is natuurlijk volslagen onnodig. Laat ze eerst maar eens bewijzen dat hij echt op grote schaal werkt.
Vertekenen van het standpunt
Er worden woorden in de mond van de andere partij gelegd. Dat zijn meestal uitspraken die niet zo makkelijk te verdedigen zijn.
Jij wilt gewoon de stemming met Kerstmis verpestten door te zeggen dat je het liefst een vegetarische kerstdiner wilt.
Bespelen van het publiek
Soms formuleert iemand zijn standpunt zó dat het moeilijker wordt om ertegen in te gaan. Op deze manier probeert iemand een afwijkende mening te voorkomen.
Iedereen met gezond verstand en oren aan zijn hoofd zal het met me eens zijn dat klassieke muziek veel mooier is dan de herrie waar de jeugd van tegenwoordig naar luistert.
Onjuiste beroep op autoriteit
Door beroep op een autoriteit kan een stanpunt ondersteund worden. Soms is een autoriteit echter onbetrouwbaar, omdat hij belangen bijde zaak heeft, of omdat hij geen autotiteit op de betreffende gebied is.
Naturlijk kun je beter vegetariër zijn. Maarten t’ Hart is het ook niet voor niets, en die is behalve schrijver bovendien nog bioloog.

Par 4 Argumentatie beoordelen
Bij het beoordelen van een betoog moet je kijken naar de inhoud van het betoog, de volledigheid van de argumentatie en de persoon van de schrijver.

Inhoud
- Zijn de argumenten waar of aannemelijk?
- Zijn de genoemde feiten ( gebruik als argument of als ondersteuning van een argument) controleerbaar?
- Zijn de argumenten niet met elkaar in tegenspraak?
- Zijn er geen drogredenen gebruikt?

Volledigheid
- Zijn de belangrijkste argumenten genoemd?
- Zijn de belangrijkste tegenargumenten  genoemd en weerlegd?

Schrijver
- Hoe deskundig is de schrijver?
- Heeft de schrijver belangen bij zijn standpunt? Zo ja, wat zegt dat over de betrouwbaarheid van het betoog?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Sabrina