Formuleren hoofdstuk 1

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 698 woorden
  • 17 mei 2016
  • 4 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.6
  • 4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

NederlandsParagraaf 1Dubbel op

Onjuiste herhaling2x een voorzetsel wordt gebruikt, maar 1 overbodig is.* Bijv : Ik heb geen geld, maar ik heb er ook geen tijd voor ook.

TautologieAls 2x hetzelfde wordt gezegd met 2 verschillende woorden (synoniemen)

PleonasmeDeel van de betekenis van een woord/woordgroep wordt ook nog door een andere woord herhaald

ContaminatieAls 2 woorden/uitdrukkingen worden verwardBijv : uitprinten ipv printen/uitdraaien

Dubbele ontkenningAls er twee x in de zin een ontkenning wordt gebruikt.Bijv : FOUT = De regering raadt ons af het land Japan voorlopig niet te bezoeken.JUIST = De regering raadt ons voorlopig af het land Japan te bezoeken.

Paragraaf 2Fouten met verwijswoorden

1. Eerst zoek je antecedent -> man, vrouw, onzijdig, mv zelfstandig vnw.2. Zoek correct verwijswoord. Verwijzingen .onzijdige woorden -> het woorden. -> dit/datMannelijke woorden & vrouwelijke woorden -> - de woorden -> die/deze.

Hen/hunHen -lv -vz.Hun -mv zonder voorzetsel ervoor.niet hun als ow-dat/watDat -bij het woordenBijv. Het plan was slecht bedacht, dat is jammer.Wat -bij overtreffende trapBijv. Het leukste wat ik heb meegemaakt is op wereldreis.- verwijst onbepaald voornaamwoord, (alles iets niets het enige)- verwijst naar de hele zinOnduidelijk verwijzenSoms zijn er in een zin meerde antecedenten (personen waar naar verwezen kan worden). Dan moet je het antecedent waar je naar wil verwijzen opschrijven ipv verwijzen met ze/ hij enz. Zo is het duidelijk naar wie je verwijst.Bijv: FOUT Kim helpt Lisa met haar huiswerk want ze vindt het moeilijk.GOED Kim helpt Lisa met haar huiswerk want Lisa vindt het moeilijk.

Paragraaf 3Incongruentie

Ev ow-> mv pvBijv. FOUT De Nederlandse jeugd hebben veel slaaptekort.GOED De Nederlandse jeugd heeft veel slaaptekort.

Mv pv-> ev owBijv. FOUT De media schrijft vaak onzin.GOED De media schrijven vaak onzin.

Paragraaf 4Dat/als constructie

Bijzin met een voorwaarde =dit kan alleen als dit wordt gedaan, (ontstaat ong midden in de zin) met de woorden dat & als naast elkaar. = FOUT

Bijv: FOUTWij gaan dit jaar niet op vakantie, omdat als we wel gaan , we blut zijn.GOEDWij gaan dit jaar niet op vakantie, omdat we blut zijn, als we wel gaan.

*soms kan je de dat/als constructie vermijden door ipv ik denk, ik vind, ik geloof enz te vervangen door volgens mij.

Paragraaf 5Foutieve samentrekking

Als je 2 zinnen aan elkaar plakt door -> maar & en , kun je bepaalde delen van een zin weglaten die hetzelfde zijn.Onder 3 voorwaarde1. De betekenis van de weggelaten woorden is hetzelfde.2. De vorm is van de weggelaten woorden is hetzelfde ( ev, mv).3. De grammaticale functie is hetzelfde. ( beide ow, lijdend voorwerp, persoonsvorm enz.).Paragraaf 6.Foutieve beknopte bijzin

*Een bijzin herken je door:Het woordje niet tussen pv en ow te zetten, klopt de zin -> bijzinKlopt de zin niet -> hoofdzinBijv. Mijn loon is erg gestegen, doordat ik niet veel werk.2de deel is bijzin.

Beknopte bijzinIn een beknopte bijzin staat geen ow en pv. Er is wel een denkbeeldig ow. Dat denkbeeldig ow moet hetzelfde zijn als in de hoofdzin.

Er zijn 3 soorten beknopte bijzinnen1. Met voltooid deelwoord (bijv. Gearriveerd)2. Met onvoltooid deelwoord (bijv werkend)3. Met te + hele werkwoord (bijv te hebben gedaan.). Het ow uit de hoofdzin voert het werkwoord uit. Als dit niet klopt dan is het een -> foutieve beknopte bijzin.

Bijv. FOUT Werkend aan de toets, viel het licht (ow) uit. -> het licht maakt geen toets.GOED werkend aan de toets, merkte ik (ow) dat het licht uit viel.

Paragraaf 7Een samengestelde zin wordt meestal door een komma gescheiden (met hoofdzin en bijzin).

Het begrenzen van zinnen, Kan op twee manieren fout gaan.

1. Soms staat een zinsdeel los dat eigenlijk deel uitmaakt van een grotere samengestelde zin(Dus van een bijzin is een losse zin gemaakt terwijl dat eigenlijk een bijzin moest zijn)

2. Soms worden twee zelfstandige zinnen Ten onrechten aan elkaar geplakt.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.