formuleren

Beoordeling 3.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 1606 woorden
  • 8 juni 2010
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 3.7
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

FOUTENLIJST.:

Dubbelop:
Onjuiste herhaling: Als een vast voorzetsel ten onrechte twee keer word gebruikt, is dat een onjuiste herhaling.
Onjuist juist
Op zo’n partij al het Vlaams Belang Op zo’n partij als het Vlaams Belang zou een
zou een mensenrechtenactivist mensenrechtenactivist niet moeten stemmen.
niet op moeten stemmen.

Tautologie:
Als hetzelfde twee keer wordt gezegd met schillende woorden van dezelfde woordsoort ( synoniemen), heet dat tautologie.
Onjuist Juist
Ik lees graag boeken over de toekomst van de Ik lees graag boeken over de toekomst van
Samenleving, zoals bijvoorbeeld ‘1894’van de samenleving, zoals ‘1984’ van George
George Orwelle. Orwelle.
Woord echter hoort bij een tautologie.

Pleonasme:
Hierbij wordt een deel van de betekenis van een woord of een woordgroep, nog eens door een ander woord uitgedrukt. Het andere woord is meestal van hetzelfde woordsoort.
Onjuist Juist.
De aanwezige(bijv.nw) bezoekers(zelfst.nw) kregen De bezoekers kregen van de
Van de organisatie allemaal een aandenken. Organisatie allemaal een aandenke
Ik heb toestemming(zelf.nw) van de doecent sk. Om Ik heb toestemming v/d docent sk.
Dit gevaarlijke proefje te mogen(werkw) uitvoeren. om dit gevaarlijke proefje uit te
Voeren.
De export van textiel naar het buitenland is dit jaar De export van textiel is dit jaar met
Met 20% gegroeid. 20% gegroeid.

Contaminatie:
Als twee woorden of uidrukkingen worden verward en ten onrechte worden vermengt, heet dat contaminatie.( gelijkheid ) . politie, soort, aantal, publiek = ev. Een samengestelde zin 
PV OW
Ev ev
Mv ev
mv ev = incongruentie, niet gelijk.
Onjuist Juist.
Overnieuw opnieuw, over
Uitprinten uitdraaien, printen.
Nachecken nakijken, checken.
Als moeder zijnde besteed ik veel tijd aan de opvoeding Als moeder besteed ik veel tijd aan
Van de kinderen. aan de opvoeding van de kinderen.
De Arena behoort tot een van de mooiste stations De Arena behoort tot de mooiste
In Nederland stations in Nederland.
Die cd-speler is prachtig, maar die kost toch echt Die cd-speler is prachtig, maar veel te duur. die kost toch echt veel te veel
Dubbele ontkenning:
In zinnen met een werkwoord dat al een ontkennend karakter heeft ( voorkomen, misbruiken, verbieden, weerhouden, nalaten ) wordt soms ten onrechte een tweede ontdekking toegevoegd.
Onjuist juist.
De examenkandidaten deden veel moeite om De examenkandidaten deden veel moeite
te voorkomen dat er in hun profielwerkstuk Te voorkomen dat er in hun
geen spelfouten zouden staan. Profielwerkstuk spelfouten zouden staan.

Hen of Hun:
Gebruik hen wanneer het een lijdend voorwerp is
Gebruik hen na een voorzetsel
Gebruik hun als het een meerwerkend voorwerp is.
Gebruik hun NOOIT als onderwerp.

Dat of wat:
Gebruik het verwijswoord dat als je verwijst naar een het-woord.
Bijv. Het dak van de schuur, dat al jaren lekt, moet nodig gerepareerd worden.
Gebruik het verwijswoord wat alleen als je verwijst naar:
- Een onbepaald voornaamwoord ( alles, iets, niets, het enige )
- Een overtreffende trap.
- Een hele zin.
Bijvoorbeeld:
- Iets wat je zelf niet kunt, moet je door een ander laten doen.
- Het mooiste wat ik ooit heb gezien, is de scheve toren van Pisa.
- Het sneeuwt in het westen, wat voor veel vertragingen zorgt bij de NS.

Wie of waar … ?
Gebruik bij personen wie en bijzaken waar…
- De man over wie ik je zojuist vertelde, werkte vroeger bij ons op kantoor.
- De ruzie waarover we het net hadden, is gelukkig voorbij.
- De agent op wie ik zit te wachten.

Onduidelijk verwijzen:

Soms wijst een verwijswoord terug naar iets wat helemaal niet in de tekst staat. Het heeft dan geen antecedent.
Onjuist. Juist.
Natuurlijk is natuurbescherming blij met Natuurlijk is natuurbescherming blij met wild-
Wildviaducten, omdat ze dan gemakkelijk viaducten, omdat het wild dan gemakkelijk van
Van de ene kant van de snelweg de ene kant van de snelweg naar de andere kant
Naar de Andere kunnen komen. Van de snelweg naar de andere kan komen.

Incongruentie:
Als het onderwerp meervoudig lijkt, maar enkelvoudig is.
Onjuist juist.
De jeugd in de grote steden hebben een De jeugd in de grote steden heeft een
Gebrek aan speelplaatsen en hangplekken. Gebrek aan speelplaatsen en hangplekken.
politie, soort, aantal, publiek = ev
Als persoonsvorm en het onderwerp ver uit elkaar staan.
Onjuist juist.
Eneco verwacht dat het gebruik van gas en water Eneco verwacht dat het gebruik van gas de komende jaren bij de meeste huishoudens en water de komende jaren bij de meeste
Alleen maar verder zullen toenemen. Huishoudens alleen maar verder zal toe
Nemen.

Dat / als – constructie.
Een bijzin van voorwaarde begint met als of wanneer. Als de bijzin niet achteraan de zin staat, ontstaat er een dat/als constructie. Vermijd die door volgens mij te gebruiken ipv. ik denk of ik vind.
Onjuist juist.
Daarom vind ik dat als films schokkende Daarom vind ik dat als films niet voor
Beelden bevatten, ze niet voor 10 uur s’avonds 10 uur avonds moeten worden uitgezonde
moeten worden uitgezonden. , als ze schokkende beelden bevatten.

Foutieve samentrekking: = weglating
- Woorddelen: voor- en nadelen.
- Woorden: korte (..) lange broeken.
- Bij zinsdelen.

Als twee zinnen aan elkaar plakt met en of maar, mag je delen die hetzelfde zijn in de tweede zin weglaten, maar dat mag alleen als
1. de betekenis hetzelfde is
2. de vorm hetzelfde is
3. de grammaticale functie hetzelfde is.

VB:
1a. Jo en Marle gingen naar Groningen.
1b. Jo en Marle kochten een paar nieuwe schoenen.
1c. Jo en Marle gingen naar Groningen en (…) kocht een paar nieuwe schoenen.
In zin 1a en zin 1b gaat het om dezelfde Jo en Marle, Jo en Marle is beide keren ev en Jo en Marle is beide keren het onderwerp in de zin. Daarom mag je in zin 1c Jo en Marle de tweede keer weglaten.

Wanneer aan een van de drie genoemde voorwaarden niet voldaan word, is de samentrekking fout. Bv verschil ik betekenis.
2a. De herderinnetjes hielden een kudde.
2b. de herderinnetjes hielden van ieder schaap.
2c. De herderinnetjes hielden een kudde en (…)(…) van ieder schaap.
2d. De herderinnetjes hielden een kudde en (…) hielden van ieder schaap.
In zin 2a en 2b geld voor de herderinnetjes dat betekening, vorm en fucntie hetzelfde zijn. Je mag in 2c het dus weglaten. Maar hielden betekent in zin 2a in stand houden, verzrogen in in zin 2b liefhebben. Omdat de betekenis verschilt, mag je hielden in zin 2 niet weglaten. 2d is wel correct.

Voorbeeld van verschil van vorm:
3a. Het vervallen huis werd afgebroken
3b. De oude schuren werden gesloopt
3c. Het vervallen huis werd afgebroken en de oude schuren (…) gesloopt.
3d. Het vervallen huis werd afgebroken en de oude schuren werden gesloopt.
In 3a is de pv werd. En in zin 3b is het werden. Daarom mag werden in zin 3c niet weggelaten worden. 3d is wel goed.

Voorbeeld verschil in grammaticale functie
4a de computer is stuk.
4b. de computer is dus naar een reparateur gebracht.
4c. De computer is stuk en (…)(…) dus naar een reparateur gebracht.
4d. De computer is stuk en (…) is dus naar een reperateruter gebracht.
In 4a en b heeft de computer dezelfde betekenis, vorm en functie. In c mag de computer dus de tweede keer worden weggelaten. Maar is is in zijn 4a de pv. Van een nwd gezegde. Daar is is een koppelwerkwoord. IN b is echter persoonsvorm van een werkwoordelijk gezegde is gebracht, zodat is daar een hww is. Dus heeft is niet beide keren dezelfde grammaticale functie en daarom mag e is in zin 4 niet weglaten. Zin 4d is goed.

Foutieve beknopte zin:
Van een bijwoordelijke bijzin kun je een beknopte bijzin maken.
Vb.
- bijwoordelijke bijzin: [Omdat hij (ow) er ging (pv) studeren], moest Joep in Amsterdam op kamers.
- Beknopte bijzin: [ Om er te gaan studeren ] moest Joep in Amsterdam op kamers.
In een beknopte bijzin staat geen pv en ook geen onderwerp. Je kunt dat onderwerp wel in gedachte invullen. Het denkbeeldige onderwerp is van de knopte bijzin moet het zelfde zijn als het onderwerp van de hoofdzin. Als dat niet zo is, klopt de zin niet. Er zijn 3 soorten beknopte zinnen

Met voltooid deelwoord:
1. Onjuist juist.
[bij het theater aangekomen] was de [ bij het theater aangekomen] stelden we
voorstelling ( ow) al begonnen. (ow) vast dat de voorstelling al begonnen
was.
Met onvoltooid deelwoord
2. Onjuist juist.
[ fietsend op de Veluwe] dwaalden Erins [fietsend op de Veluwe] zag Erin (ow)
Ogen (ow) af naar de grazende herten tussen db. grazende herten tussen de bomen.
Met te + hele ww:
3. Onjuist juist.
[na 3 uur overlegt te hebben ging de staking (ow) [ na 3 uur overlegt te hebben zagen Philips
Bij Philips uiteindelijk niet door. Werknemers(ow) af van een staking.

In de onjuiste zin 1a lijkt het of de voorstelling bij het theater aangekomen is, in de onjuiste zin 2a of Erins ogen op de Veluwe fietsen en bij de onjuiste zin uit 3 of de staking 3 uur heeft overlegd.

Je kunt een zin met een onjuiste beknopte bijzin op twee manieren verbeteren
4a. beknopt. De officiële stukken ondertekend], bleek plotseling onze inkt op te zijn.
4b. bijwoordelijk. Verbetering. Toen wij de officiële stukken ondertekenden, bleek plotseling onze inkt op te zijn.
4c. beknopt. Verbetering. De officiële stukken ondertekend] zagen wij (ow) plotseling dat onze inkt op was.

Losstaand zinsgedeelte:
Bijwoordelijke bijzinnen zijn zinsdeel binnen een grotere zin. Ze mogen dus niet los staan van de zinnen war ze in horen.

Onjuist juist.
Iedere arts zal je adviseren om in de winter iedere arts zal je adviseren om in de
Niet zonder jas naar buiten te gaan. Winter niet zonder jas naar buiten te gaan,
Omdat je dan snel een verkoudheid oploopt. Omdat je dan snel een verkoudheid
Oploopt.
Ik heb vanavond mijn koffers al helemaal Ik heb vanavond mijn koffers al helemaal
Ingepakt. Waardoor ik morgenochtend wat ingepakt, waardoor ik morgenochtend wat
Lang kan uitslapen voor de vakantie. Langer kan uitslapen voor de vakantie.

Nu alleen nog toepassen!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.