doodstraf

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 1701 woorden
  • 23 augustus 2010
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inhoudsopgaven

Inhoudsopgaven            blz. 1
Hoofd-/ subvragen            blz. 2
Informatiebladen            blz. 3t/m9
Overzicht van de antwoorden    blz. 10 t/m14
Antwoord op de hoofdvraag        blz. 15
Bronvermelding            blz. 16

Hoofd en deelvragen
Hoofdvraag:
Wat vind ik van de doodstraf?
Deelvragen:
1.    a. wanneer wordt het toegepast?
b. Waar komt het voor
c. Wat voor soorten doodstraf?
d. Om hoeveel slachtoffers gaat het?
2.    Wat is het doel, argumenten voor?
3.    Bezwaren, argumenten tegen?
4.    Wat vinden deskundigen

Overzicht van de antwoorden en samenvatting
1.a wanneer wordt het toegepast?
Tekst 1:    - moordenaar
- verkrachte
Tekst 2: -(massa) moordenaars
- pedofiel
- verkrachting
Tekst 3: -(serie) moordenaar
- incest
- kindermishandeling
Tekst 4: –
Tekst 5: –
Tekst 6 : kindermoordenaar
Samenvatting:
- ( massa, serie) moordenaar
- verkrachter
-pedofiel
- incest
- kindermishandeling

1.b  Waar komt het voor?
tekst 1: China, Iran, Vietnam en de VS, Philadelphia
tekst 2: -
tekst 3: -
tekst 4:  Vs, Iran, Pakistan, Saudi-Arabie en Jemen
tekst 5:  Vs, Iran, Pakistan, Saudi-Arabie en Jemen
tekst 6: In de twee grootste landen ter wereld de VS  en China, in de VS doen 38 van de 50 staten aan de doodstraf.

Samenvatting:
Het komt voor in de 2 grootste landen ter wereld de VS en China, in de VS doen 38 van de 50 staten aan de doodstraf. Ook komt het voor in Iran, Pakistan, Saudi-Arabie, Jemen en Viet


1c. Wat voor soorten doodstraf?:
tekst 1: -
tekst 2:-
tekst 3: -
tekst 4: - Elektrische stoel
- Gif injectie
- Ophangen
Tekst 5:  De gaskamer
Tekst 6: Dit kan per staat verschillen voorbeelden zijn: ophangen, elektrocutie, het vuurpeloton of de gaskamer. Maar de meesten gebruiken de dodelijke injectie.
Samenvatting
Dit kan per staat en land verschillen voorbeelden zijn: ophangen,  elektrocutie, het vuurpeloton of de gaskamer. Maar de meesten gebruiken de dodelijke injectie.

1d. Om hoeveel slachtoffers gaat het?

Tekst 1: in 2003 2756 mensen ter dood veroordeeld
Bijna 10.000 executies per jaar
Tekst 2: -
Tekst 3 : 1995 56 moordenaars ter dood veroordeeld
tussen 1900 en 1992 416 mensen onterecht ter dood veroordeeld
Tekst 4:  Texas 1997 recordaantal, 37 inmates ter dood gebracht
Tekst 5 :-
Tekst 6: Sinds 1976 zijn er 43 ter doodveroordeelde vrijgelaten omdat ze toch onschuldig bleken. En van de 3100 gevangenen die momenteel ‘ on death row’ zitten, is bijna de helft zwart, terwijl maar zo’n 12 % van de bevolking  zwart is.

Samenvatting:

Tussen 1900 en 1992 zijn er 416 mensen onterecht ter dood veroordeeld. Er zijn bijna 10.000 executies per jaar. Sinds 1976 zijn er 43 ter doodveroordeelde vrijgelaten omdat ze toch onschuldig bleken. En van de 3100 gevangenen die momenteel ‘ on death row’ zitten, is bijna de helft zwart, terwijl maar zo’n 12 % van de bevolking  zwart is. In  1995 zijn 56 moordenaars ter dood veroordeeld.  In Texas 1997 is er ene recordaantal van  37 mensen ter dood gebracht. In 2003  zijn er  2756 mensen ter dood veroordeeld.

2.    Wat is het doel, argumenten voor:
Tekst 1: antwoord op bezorgdheid onder de bevolking over de criminaliteit
Afschrikwekkende r dan welke straf dan ook . Moordenaars  en verkrachters voor goed onschadelijk te maken. Oog om oog, tand om tand
Tekst 2: misdadigers begaan misdaden waardoor ze het recht op bestaan in onze samenleving en op het leven verliezen. Machteloze woede die zij allen voelen is een slopende, uitputtende kracht- die door de doodstraf kan worden verzacht. Als er 1 fout wordt gemaakt op 1000 mensen dan vaagt dat de doodstraf weg. Die ene onschuldige weegt zwaarder dan die 999 schuldigen.
Tekst3: voorstanders doodstraf vaak jongeren, laagopgeleiden en mensen die denken dat er veel criminaliteit is.  Als de veroordeelde wordt vrijgelaten het weer zou kunnen doen
Tekst 4: wraak jegens moordenaar. past binnen klimaat, misdadigers hard bestraft worden. Aantal moorden na een met veel publiciteit omringde executie gedurende paar dagen af neemt. Afschrik werkende functie ontbreekt antwoord: meeste ter dood veroordeelden hebben in de praktijk levenslang. Ze sterven in de dodencel of worden na eindeloze procedures toch vrijgelaten het aantal e executies is dus veel te laag. Moorden afgelopen jaren terug genomen ( verklaring,bv.  betere politie strengere regels wapenverkoop)
Tekst5: -
Tekst6: Het zou een grote afschrikkende werking moeten hebben dan welke andere straf dan ook.
Ook zijn er mensen van overtuigd dat  de misdaad blijft stijgen omdat er niet hard genoeg wordt opgetreden.
Samenvatting:
Voorstanders doodstraf vaak jongeren, laagopgeleiden en mensen die denken dat er veel criminaliteit is. Het is een Antwoord op bezorgdheid onder de bevolking over de criminaliteit. Afschrikwekkender dan welke straf dan ook.  Moordenaars  en verkrachters voor goed onschadelijk te maken. Oog om oog, tand om tand. Misdadigers begaan misdaden waardoor ze het recht op bestaan in onze samenleving en op het leven verliezen. Machteloze woede die de nabestaande van het slagtoffer allen voelen is een slopende, uitputtende kracht- die door de doodstraf kan worden verzacht. Als de veroordeelde wordt vrijgelaten het weer zou kunnen doen.  Aantal moorden na een met veel publiciteit omringde executie gedurende paar dagen af neemt. Ook zijn er mensen van overtuigd dat  de misdaad blijft stijgen omdat er niet hard genoeg wordt opgetreden.
3.    Bezwaren /argumenten?:
Tekst 1: Geen verband tussen de doodstraf en het aantal ernstige misdaden dat gepleegd wordt
Doodstraf om onkeerbaar 23 zaken van de 20e vastelling pas nadat ze dood waren.
tekst 2: Voorkomen doe je niets met de doodstraf
tekst3: Het is even duur om iemand ter dood of levens lang te geven in Florida kost veroordelen en terechtstellen van  moordenaar gemiddeld $ 3.200.000
tekst 4: principieel onjuist ‘wraak’ als rechtvaardiging aan te voeren voor moord door de overheid. Dan zou overheid verkrachters ook moeten verkrachten en brand gaan stichten in de huizen van pyromanen. Afschaffing zal nooit leiden tot de door de voorstanders voorspelde explosie van geweld. Meer moorden in staten met doodstraf dan zonder doodstraf.( kan te maken hebben met opbouw en ligging van de staat). Doodstraf heeft geen afschrikwekkende werking.
tekst 5: -
tekst 6: Bijbeluitspraak ;” Gij zult niet doden”, alleen God mag iemand het leven ontnemen: zo zeggen religieuze.  Ook is er kans dat iemand later toch onschuldig blijkt, dan kan je helaas je excuus niet meer aanbieden. Uit statistische gegevens blijk dat de kans om de doodstraf  te krijgen oneerlijk verdeeld is naar ras en naar sociaaleconomische positie. Recente statistieken laten zien dat de moordpercentages in de 12 staten zonderdoodstraf lager ligt dan in de staten met. Als je kijkt naar Florida en Californie  waarbij Florida 28% en California zelfs met 100% gestegen is toen de doodstraf weer werd ingevoerd. Door de doodstraf af te schaffen zou de staat de burger meer respect bij bijbrengen voor het leven van de medemens en de neiging tot doden doen verminderen.
Samenvatting:
Er is geen verband tussen de doodstraf en het aantal ernstige misdaden dat gepleegd wordt. Doodstraf niet onomkeerbaar 23 zaken van de 20 eeuw vaststelling pas nadat ze dood waren. Het is even duur om iemand ter dood of levens lang te geven in Florida kost veroordelen en terechtstellen van  moordenaar gemiddeld $ 3.200.000. Principieel onjuist ‘wraak’ als rechtvaardiging aan te voeren voor moord door de overheid. Dan zou overheid verkrachters ook moeten verkrachten en brand gaan stichten in de huizen van pyromanen. Afschaffing zal nooit leiden tot de door de voorstanders voorspelde explosie van geweld. Meer moorden in staten met doodstraf dan zonder doodstraf.( kan te maken hebben met opbouw en ligging van de staat). Bijbeluitspraak ;” Gij zult niet doden”, alleen God mag iemand het leven ontnemen: zo zeggen religieuze. Uit statistische gegevens blijk dat de kans om de doodstraf  te krijgen oneerlijk verdeeld is naar ras en naar sociaaleconomische positie. Recente statistieken laten zien dat de moordpercentages in de 12 staten zonderdoodstraf lager ligt dan in de staten met. Als je kijkt naar Florida en Californie  waarbij Florida 28% en California zelfs met 100% gestegen is toen de doodstraf weer werd ingevoerd. Door de doodstraf af te schaffen zou de staat de burger meer respect bij bijbrengen voor het leven van de medemens en de neiging tot doden doen verminderen.
4.    Wat vinden deskundigen?:

Tekst 1: De universele verklaring van de Rechten van de mens stelt in artikel 3: een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Tekst 2:-
Tekst 3:-
Tekst 4:-
Tekst 5:-
Tekst 6: Volgens Amnesty International is er sprake van oneerlijke en massale processen.
Felle anti-doodstraf strijders bombarderen de politiek met cijfers en argumenten waaruit blijkt dat de doodstraf niet alleen niet helpt maar zelfs averechts werkt. Ook hebben onderzoekers vastgesteld dat het aantal moorden vlak na een executie meestal stijgt soms wel met 9 procent. Wetenschappers opperen ook dat de staat voor ons de fuctie van rolmodel heeft als de staat kan doden om een probleem optelossen dan zouden staatsburgers vaker overwegen dat doden een oplossing kan zijn voor hun problemen. Onderzoekers richten zich voornamelijk tot de politici, die best weten dat de doodstraf niet werkt.
Samenvatting:
De universele verklaring van de Rechten van de mens stelt in artikel 3: een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Volgens Amnesty International is er sprake van oneerlijke en massale processen. Felle anti-doodstraf strijders bombarderen de politiek met cijfers en argumenten waaruit blijkt dat de doodstraf niet alleen niet helpt maar zelfs averechts werkt. Ook hebben onderzoekers vastgesteld dat het aantal moorden vlak na een executie meestal stijgt soms wel met 9 procent. Wetenschappers opperen ook dat de staat voor ons de fuctie van rolmodel heeft als de staat kan doden om een probleem optelossen dan zouden staatsburgers vaker overwegen dat doden een oplossing kan zijn voor hun problemen. Onderzoekers richten zich voornamelijk tot de politici, die best weten dat de doodstraf niet werkt.

Wat vind ik van de doodstraf?

Doodstraf zou wat mij betreft mogen worden afgeschaft. In veel landen is dit gelukkig al zo maar in de landen waar dat nog niet is vind ik het niet goed. Ten eerste de terecht stelling want met name in China maar ook in andere landen waar de doodstraf nog wordt gebruikt gebeurd dit vaak oneerlijke en in massale processen. Ook is het zo dat uit statistische gegevens blijk dat de kans om de doodstraf  te krijgen oneerlijk verdeeld is naar ras en naar sociaal-economische positie. En stel dat de door hun schuldig gevonden persoon  dan toch de doodstraf krijgt en hij blijkt naderhand onschuldig te zijn kan je niet meer je excuus aan bieden. Ook de manier waarop de doodstraf wordt uitgevoerd vind ik afschuwelijk.  Een paar voorbeelden zijn: ophangen,  elektrocutie, het vuurpeloton of de gaskamer. Maar de meesten gebruiken de dodelijke injectie.  En de politici weten ook drommels goed dat de doodstraf niet helpt tegen het verminderen van criminaliteit maar dit blijft een gevoelig puntje op de politieke lijst. Daarom heb ik ook veel respect voor de Felle anti-doodstraf strijders die bombarderen de politiek met cijfers en argumenten waaruit blijkt dat de doodstraf niet alleen niet helpt maar zelfs averechts werkt. Ook hebben onderzoekers vastgesteld dat het aantal moorden vlak na een executie meestal stijgt.

REACTIES

P.

P.

Volgens mij werkt dit niet averechts.
Mensen die zijn eerder geneigd om iemands anders zijn leven te nemen vanwege de zachte straffen die ze krijgen. Door er juist voor te zorgen dat mensen minder geneigd zijn om iemands anders zijn leven te nemen,moet de doodstraf worden ingevoerd. (ze denken dan oh shit anders ga ik zelf ook dood en dus en zijn ze minder geneigd om iemands anders zijn leven te nemen en zullen ze er eerst over nadenken) Maar dit moet alleen gelden als ze de dader op heterdaad hebben betrapt,want je hebt gelijk je kunt niet zomaar iemand de doodstraf geven.Zo ben je ook gelijk weer af van tuig en dat is alleen maar beter.

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.