De Graal

Beoordeling 4.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas aso | 399 woorden
  • 27 september 2003
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 4.4
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Een oud Keltisch sprookjesmotief werd bewerkt en zo ontstonden de legenden van de graal. Vooral het sprookjesmotief van “tafeltje-dek-je” werd hierin gebruikt . Hiermee werd een wonderding gebruikt . Een wonderding met de kracht alle wensen van zijn bezitter te vervullen . Dergelijk sprookjesmotief kan beschouwd worden als de oorsprong van de graal. Het is de vaste kern waarrond alle voorstellingen van zijn bestaan gekristalliseerd hebben . Men voegde zelfs wonderkrachten aan de graal toe wanneer het al een heilig christelijk symbool was geworden .

De graal heeft ook andere bovennatuurlijke eigenschappen : hij zweeft door de lucht , hij geeft een wonderbare glans van zich af , hij verspreidt een geur en hij komt ongemerkt binnen in het paleis van Arthur .

De middeleeuwers zorgden ervoor dat de graal in verband gebracht werd met christelijke legenden . In het apocriefe evangelie en in een verhaal over de verwoesting van Jeruzalem wordt de graal gebruikt als voedselvoorziening om in leven te blijven . De graal kwam ook voor als avondmaalschotel voor : in het lijdensverhaal gebruikte men een schotel waarop het Paaslam gelegen heeft . De fantasie van de middeleeuwers hebben beide schotels met elkaar verward . Dit is niet het enige dat met de graal werd verwisseld , ook de beker van de heilige bloedrelikwie werd ermee verwisseld . De graal werd tegelijkertijd de schotel met het lichaam van Christus en de kelk met het bloed .hieruit wordt begrepen dat de graal in verband gebracht wordt met het sacrament van de Heilige mis .

In graalromans wordt ook een ander heilig voorwerp besproken , namelijk de speer waarvan bloed drupt . Met deze speer , die door de Kelten aanzien werd als wapen , ook wel de wraakspeer genaamd , zou men de Angelsaksen hebben verdreven .

De Keltische christenen –niet de geestelijken- brachten onafhankelijk van het Roomse dogma de graal aan het rollen . Hierdoor wil de Kerk er helemaal niets mee te maken hebben. Enkel hij die uitverkoren is door God om te bewaken mag de graal leren kennen . Zels niet de ridders die de graalburcht wonen en de graaldienst verrichten mogen hem niet leren kennen. Jozef van Arimathea is de eerste bezitter van de graal . Andere romans zeggen dan weer dat Parsifal de eerste was .

Tot op de dag van vandaag weet men nog net vanwaar de naam “de graal” afkomstig is. Waarschijnlijk ligt de oorsprong van het woord bij het Latijns woord “ gradale” waarmee een schotel met verdiepingen betekent . met deze schotel kon men verschillende spijzen tegelijk opdienen .

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.