Cursus Argumenteren

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 285 woorden
  • 13 december 2014
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Meningen, standpunt, stelling= iets wat je vind. Te herkennen aan de signaalwoorden: ik vind, volgens mij, ik denk dat, daarom, enz.

Er zijn drie soorten meningen:

1. Positieve mening (ik vind dat…)

2. Negatieve mening (ik vind niet dat…)

3. Mening van twijfel (ik ben er nog niet over uit of dat…)

Meningsverschillen= Twee of meer partijen die niet elkaars mening delen)

Beslechten kan op verschillende manieren (er wordt wel een beslissing genomen, maar de partijen overtuigen elkaar niet en het probleem is niet echt opgelost):

* Dreigen met geweld

* Chanteren

* Stemmen

* Loten

* Arbitrage vragen (aan iemand vragen)

Oplossen: een van de partijen verandert zijn standpunt en neemt het standpunt van de andere partij over

Compromis: beide partijen passen het standpunt een beetje aan, oplossing is een nieuw standpunt waar iedereen het mee eens is.

Argumenten= uitspraken waarmee je een standpunt verdedigt of aanvalt. Te herkennen aan de signaalwoorden: want, omdat, aangezien, immers, enz. Argumenten vóór een standpunt (antwoorden op de vraag ‘waarom heb ik deze mening?’)

Tegenargumenten (antwoorden op de vraag ‘waarom ben ik het niet eens met deze mening?’)

Voor of achter een het standpunt: argument-mening , mening-argument

Feitelijke argumenten= controleerbaar, aantoonbaar ‘waar’ of ‘niet waar’, heeft geen ondersteuning nodig

Niet-feitelijke argumenten= kan een meningsverschil over bestaan, moet dus ondersteund worden

Verschillende argumentatiestructuren:

* Enkelvoudige argumentatie: als er bij het standpunt maar één argument wordt gegeven.

Dit wil je ook lezen:

* Meervoudige argumentatie: als er twee of meer argumenten los van elkaar worden gegeven.

* Nevenschikkende argumentatie: twee argumenten worden gebruikt om een standpunt te ondersteunen, los van elkaar hebben ze geen kracht.

* Onderschikkende argumentatie: een gebruikt argument wordt door een ander argument ondersteund.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.