Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Samenvatting Nieuw Nederlands Argumenteren 1



De tegenovergestelde standpunten van de partijen over een bepaalde kwestie vormen het zogeheten hoofdverschil van mening. Dit meningsverschil kan beslecht of opgelost worden.

Manieren van beslechten: lichamelijk geweld, intimidatie, chantage, scheidsrechterbemiddeling, loting of stemming. De ene partij krijgt gelijk, de andere partij left zich erbij neer,maar is niet overtuigd.

Een verschil van mening wordt pas echt opgelost als een van beide partijen geheel uit eigen wil zijn standpunt herziet en het standpunt van de andere partij deelt.





Enkelvoudige argumentatie: Als er sprake is van een argument dat het standpunt ondersteunt.



Meervoudige argumentatie: Als er sprake is van verschillende argumenten die ieder afzonderlijk hetzelfde standpunt ondersteunen.



Nevenschikkende argumentatie: Als er bij een standpunt argumenten gegeven worden die niet afzonderlijk van elkaar gebruikt kunnen worden, maar in relatie met elkaar gebruikt moeten worden bij de ondersteuning van het standpunt.



Onderschikkende argumentatie: Als er bij een mening een argument gegeven wordt dat op zijn beurt ondersteund wordt door een volgend argument, oorzaak => gevolg.



Feitelijke uitspraken zijn controleerbaar, omdat je de feiten na kunt gaan. Een feitelijke uitspraak hoeft niet perse waar te zijn, een onjuist feit is ook een feit.

Niet-feitelijke uitspraken zijn moeilijker om te beoordelen, omdat ze niet ‘waar’ of ‘onwaar’ zijn.



Er zijn drie typen verzwegen argumenten:

- Kenmerkargumentatie (wie kritiek heeft op een kenmerkargumentatie vraagt zich af hoe kenmerkend het een voor het ander is)

- Vergelijkingsargumentatie (wie kritiek heeft op een vergelijkingsargumentatie kijkt dus kritisch naar de overeenkomsten en zoekt dus naar de belangrijkste verschillen tussen de zaken die met elkaar vergeleken worden)



- Oorzaak-gevolg argumentatie (wie kritiek heeft op een oorzaak-gevolg argumentatie vraagt zich af of het een (de oorzaak) wel automatisch tot het ander (het gevolg) leidt).



Samenvatting Nieuw Nederlands Argumenteren 2



De logische redenering is p => q

Als p het geval is, dan is q het geval.



De logische geldige vorm:

Als het regent (p), worden de straten nat (q).

Het regent nu (p), dus de straten worden nat (q).



De logische ongeldige vorm:

Als ik ziek ben (p), dan lig ik in bed (q).

Ik lig in bed (q), dus ik ben ziek (p).



Bij argumentatie worden vaak fouten gemaakt. Deze vaak gemaakte fouten noemen we drogredenen.



Typen drogredenen:

- Het autoriteitsargument => Het poldermodel is de manier om de inflatie binnen de perken te houden. De minister-president denkt er ook zo over.

- De stok achter de deur => Indien je je loopbaan in dit bedrijf niet wilt schaden, dan zou ik in het vervolg eerder instemmen met ons voorstel aangaande de snipperdagenregeling.

- Het voorkomen van afwijkende meningen => Geen weldenkend mens zal ontkennen dat deze verkiezingsuitslag wel moet leiden tot de vorming van een tweede paars kabinet.

- Een beroep op traditie => Waarom zou ik nu zoveel moeite doen om al m’n afval te scheiden? Vroeger gooiden we alles toch ook op een grote hoop?

- Persoonlijke aanval => Met alle respect hoor, maar ik denk dat zijn opmerkingen over dit onderwerp geen hout snijden, maar ja, wat kan je verwachten van zo’n mbo-er?

- Overhaaste generalisatie => De jeugd kent de verkeersregels niet, daar gaat weer zo’n sukkel op een scooter die z’n hand niet uitsteekt.

- Onjuiste vergelijking => De maatschappij is er voor ons allemaal; en wij zijn er daarom voor de maatschappij. Een maatschappij waarin niemand zich bekommert om zijn medemens, is als een huis zonder dak.

- Cirkelredenering => Natuurlijk is die scooter van mij, want ik ben de eigenaar.

- Daarna, dus daardoor => Sinds de invoering van de tweede fase in de bovenbouw van het havo en vwo, zijn de prestaties van de leerlingen enorm gedaald. De grotere zelfstandigheid heeft ze geen goed gedaan. Misschien moeten we terug naar het ouderwetse systeem.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

V.

V.

lang niet alles staat in deze samenvatting van wat je moet weten voor de toets.

9 jaar geleden

L.

L.

Ik ben het helemaal met veysel eens!

8 jaar geleden

M.

M.

Daarom moet je ook niet alles leren van een samenvatting op internet... o.O

8 jaar geleden

E.

E.

Ze hebben alleen maar hun best gedaan hoor ....

7 jaar geleden

G.

G.

Jullie hebben allemaal Gelijk.
1. niet alles moet je van internet halen heel slecht
2. niet alles komt op de toets (Heel groot tekst weing komt op toets)
3. ze hebben hard hun best gedaan om dit te doen dus niet over hun klagen maar denk ook aan jezelf

Dat is alles wat ik wil zeggen

6 jaar geleden