Argumentaties

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • Klas onbekend | 533 woorden
 • 15 december 2014
 • 7 keer beoordeeld
 • Cijfer 4.6
 • 7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Argumentaties:
 • Standpunt: Iemand vind iets / mening / visie. Dit kun je herkennen aan het signaalwoord; dus.

 • Argument: Uitspraken die het standpunt ondersteunen. Dit kun je herkennen aan het signaalwoord; want.

 • Weerlegging: Argument dat aantoont dat een bepaald argument onjuist is.

 • Tegenargument: Argument dat het standpunt ontkracht.

 • Subargument: Geeft extra ondersteunende informatie bij argument. Signaalwoorden: want, bijvoorbeeld, immers.

 • Verzwegen argument: Een niet expliciet genoemd argument.Type argumenten:
 • Objectieve argumenten:
 • Controleerbare feiten

 • Wetenschappelijke gegevens

 • Opvatting van een deskundige

 • Algemeen geldende waardeoordelen


 • Subjectieve argumenten:
 • Vermoedens, persoonlijke indrukken, voorspellingen

 • Gevoelens, emoties

 • Persoonlijke mening

 • Niet algemeen geldende waardeoordelen

 • Geloof

Argumentatiestructuur:
 • Enkelvoudige argumentatie: Standpunt + argument

 • Samengestelde argumentatie: Standpunt + 2 of meer argumenten


 • Nevenschikkende argumentatie: Standpunt + 2 of meer argumenten. De argumenten zijn hier gelijk aan elkaar.

 • Onderschikkende argumentatie: Standpunt + argument met subargument. De argumenten zijn niet aan elkaar gelijk. Het subargument is onderschikkend aan het argument.

Argumenten beoordelen:
 • Kwaliteit argumenten: Zijn de argumenten waar en/of aannemelijk? Bevatten ze drogredenen?

 • Kwantiteit argumenten: Zijn er voldoende (sterke) argumenten?

 • Relevantie argumenten: Hebben de argumenten direct betrekking op het onderwerp?Typen redeneringen (het verband tussen standpunt en argument:
 • Oorzaak/gevolg: Er wordt als ondersteuning van het standpunt een argument gegeven waarin een oorzaak of reden wordt gegeven.

 • Voor- en nadelen: Standpunt wordt ondersteund door het geven van voor- en nadelen.

 • Vergelijking: Er wordt een vergelijking gemaakt met iets wat lijkt op een aspect uit het standpunt.

 • Voorbeelden: Er worden voorbeelden bij het standpunt gegeven.

 • Gezaghebbende bron: Er wordt een gezaghebbende bron aangehaald om het standpunt te bevestigen.

 • Kenmerk of eigenschap: Er wordt een kenmerk of eigenschap genoemd die het standpunt ondersteunt.

 • Reden/verklaring geven: Er wordt een reden/verklaring gegeven bij het standpunt.Drogredenen; argumentatiefouten:
 • Onjuist beroep op causaliteit: Er wordt gedaan alsof A altijd B als gevolg heeft, maar er zijn misschien ook andere oorzaken te noemen.

 • Verkeerde vergelijking: De vergelijking blijkt op belangrijke punten te verschillen.

 • Vals autoriteitsargument: De aangehaalde autoriteit is geen autoriteit op dit gebied, is partijdig of wordt door anderen niet erkend als autoriteit.

 • Overhaaste generalisatie: Er wordt op grond van één  voorbeeld een conclusie getrokken.

 • Cirkelredenering: Het argument is inhoudelijk gezien hetzelfde als het standpunt.Drogredenen; argumentatietrucs:
 • Persoonlijke aanval: Er wordt niet ingegaan op het argument maar op degene die het argument geeft.

 • Ontduiken van bewijslast: Er wordt geweigerd argumenten bij het standpunt te geven, de bewijslast wordt dan bij de tegenpartij gelegd. Zij moeten bewijzen dat het standpunt niet klopt.

 • Vertekenen van een standpunt: Het standpunt wordt net een beetje anders weergeven dan de bedoeling is: de verdraaier overdrijft of verkleint het oorspronkelijke standpunt. Hij reageert op een standpunt dat net niet gelijk is aan het standpunt dat ter discussie staat.

 • Bespelen van het publiek: Proberen het publiek mee te krijgen door op het gevoel te werken. De inhoud van het argument doet niet meer ter zake, alleen het effect.Het beoordelen van een betoog:
 • Auteur en bron:
 • Auteur: partijdig, deskundig, belangen?

 • Bron: gezaghebbend, recent?
 • Argumenten op zichzelf beoordelen:
 • Kwaliteit: waar, aannemelijk, drogreden?

 • Kwantiteit: voldoende sterke argumenten?

 • Relevantie: slaan argumenten direct op het onderwerp?
 • Stap van argumentatie naar standpunt beoordelen:
 • Sluiten de argumenten logisch aan op het standpunt?

 • Is het standpunt aannemelijk en/of waar?


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.