Argumentatie

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 466 woorden
  • 7 december 2009
  • 71 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
71 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Argumentatie heeft verschillende soorten kenmerken, deze zijn:
- Argumentatie is een sociale activiteit.
- Argumentatie is een verstandelijke activiteit.
- Argumentatie is een verbale activiteit.
- Argumentatie is bedoeld om te overtuigen
- Feiten hebben geen argumentatie nodig

Er zijn 10 verschillende soorten argumenten:
- Voorbeeld
- vergelijking
- oorzaak/gevolg
- gezag van een ander
- algemeen geldende waarheid
- bestrijden tegenargument
- emotie
- spreekwoord
- dilemma
- feit

Argumenten hebben ook andere overtuigingsmiddelen, zoals;
- Bijzonder taalgebruik
- Retorische vragen
- Deskundigheid
- Illustraties
- onbelangrijke factoren

redeneringen
de twee bekendste redeneringsfactoren zijn:
- inductieve methode
- deductieve methode

inductieve methode:
je doet een aantal waarnemingen en trekt daaruit een conclusie zoals:

- voor proefwerk 1 heb ik een 7.
- Voor proefwerk 2 heb ik een 6
- Voor proefwerk 3 heb ik een 9
- Conclusie: voor proefwerk 4 haal ik een voldoende.

Deductieve methode:
Premisse major ----
 conclusie
Premisse minor ----

a. als je medicijnen gaat studeren, heb je Latijn nodig
b. john gaat medicijnen studeren.
c. john heeft latijn in zijn pakket.

Er zijn verschillende drogredenen:
- onjuist beroep op causaliteit
- verkeerde vergelijking
- autoriteitsargument
- overhaaste generalisatie
- cirkelredenering
- persoonlijke aanval
- bewijslast ontduiken
- stroman
- manipulatie
- feit voor mening
- als-dan drogreden
- vals dilemma
- rechtpraten wat krom is
- retorische vragen
- vorm voor inhoud

let op: hiernaast zijn er nog 2 drogredenen.
Drogreden van de stok – bedreigen
Emotie

Argumentatiestructuren:
Je hebt 4 verschillende soorten argumentatiestructuren
- Enkelvoudige argumentatie - meervoudige argumentatie
- onderschikkende argumentatie - nevenschikkende argumentatie

enkelvoudige argumentatie.
Met 1 argument wil je je standpunt rechtvaardigen.

Voorbeeld : s. het openbaar vervoer laat
Tegenwoordig veel te wensen over.

a. zelden of nooit rijden treinen,
bussen en trams op tijd

meervoudige argumentatie.
Je verdedigt je standpunt door het geven van een aantal enkelvoudige argumenten. Kenmerkelijk voor meervoudig is dat elk van die enkelvoudige argumenten afzonderlijk al afdoende is ter verdediging van je standpunt.

Voorbeeld: S. naar een voetbalwedstrijd? Ik begin er
Niet meer aan. Voor mij hoeft het niet meer.

1.1 De toegangskaarten 1.2 de politie bemoeit 1.3 in het stadion is het
Zijn niet meer te betalen zich te veel met de orde. levensgevaarlijk.
Nevenschikkende argumentatie.
Hierbij is er sprake van samenhangend betoog, waarbij de enkelvoudige argumenten elkaar aanvullen en alleen samen als een voldoende verdediging van het standpunt gelden.

Voorbeeld: S. ik begrijp best waarom ze
Hem die baan hebben gegeven.

A1.1 hij beschikt precies over de _____________ a1.2 hij heeft de gewenste
Diploma’s die in de advertentie leeftijd (35 jaar)
Werden gevraagd.

Onderschikkende argumentatie.
Je wilt je hoofdstandpunt verdedigen, en geeft hiervoor een hoofdargument, een subargument en misschien nog een subsubargument.

Voorbeeld: S. de doelman moet geschorst worden.

A 1.1 hij heeft zich in de wedstrijd
Ajax – psv misdragen.

A 1.2 hij heeft de scheidsrechter beledigd.

A 1.3 hij heeft hem ‘een belachelijk
Stuk onbenul’ genoemd.


Verzwegen argumentatie.
Bij verzwegen argumentatie word dat argument weggelaten wat vanzelfsprekend is.

Voorbeeld: yusuf drinkt geen alcohol, want hij is moslim
Verzwegen: moslims drinken geen alcohol.

Voorbeeld: topsporters kennnen dikwijls hun eigen grenzen niet. Peter heeft
bijvoorbeeld steeds de neiging te ver te gaan.
Verzwegen: peter is topsporter

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.