Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Argumentatie heeft verschillende soorten kenmerken, deze zijn:
- Argumentatie is een sociale activiteit.
- Argumentatie is een verstandelijke activiteit.
- Argumentatie is een verbale activiteit.
- Argumentatie is bedoeld om te overtuigen
- Feiten hebben geen argumentatie nodig
Er zijn 10 verschillende soorten argumenten:
- Voorbeeld
- vergelijking
- oorzaak/gevolg
- gezag van een ander
- algemeen geldende waarheid
- bestrijden tegenargument


- emotie
- spreekwoord
- dilemma
- feit
Argumenten hebben ook andere overtuigingsmiddelen, zoals;
- Bijzonder taalgebruik
- Retorische vragen
- Deskundigheid
- Illustraties
- onbelangrijke factoren
redeneringen
de twee bekendste redeneringsfactoren zijn:
- inductieve methode
- deductieve methode
inductieve methode:
je doet een aantal waarnemingen en trekt daaruit een conclusie zoals:
- voor proefwerk 1 heb ik een 7.
- Voor proefwerk 2 heb ik een 6
- Voor proefwerk 3 heb ik een 9
- Conclusie: voor proefwerk 4 haal ik een voldoende.


Deductieve methode:
Premisse major ----
 conclusie
Premisse minor ----
a. als je medicijnen gaat studeren, heb je Latijn nodig
b. john gaat medicijnen studeren.
c. john heeft latijn in zijn pakket.
Er zijn verschillende drogredenen:
- onjuist beroep op causaliteit
- verkeerde vergelijking
- autoriteitsargument
- overhaaste generalisatie
- cirkelredenering
- persoonlijke aanval
- bewijslast ontduiken
- stroman
- manipulatie
- feit voor mening
- als-dan drogreden
- vals dilemma
- rechtpraten wat krom is
- retorische vragen
- vorm voor inhoud
let op: hiernaast zijn er nog 2 drogredenen.
Drogreden van de stok – bedreigen
Emotie
Argumentatiestructuren:
Je hebt 4 verschillende soorten argumentatiestructuren
- Enkelvoudige argumentatie - meervoudige argumentatie
- onderschikkende argumentatie - nevenschikkende argumentatie
enkelvoudige argumentatie.
Met 1 argument wil je je standpunt rechtvaardigen.
Voorbeeld : s. het openbaar vervoer laat
Tegenwoordig veel te wensen over.
a. zelden of nooit rijden treinen,
bussen en trams op tijd
meervoudige argumentatie.
Je verdedigt je standpunt door het geven van een aantal enkelvoudige argumenten. Kenmerkelijk voor meervoudig is dat elk van die enkelvoudige argumenten afzonderlijk al afdoende is ter verdediging van je standpunt.
Voorbeeld: S. naar een voetbalwedstrijd? Ik begin er
Niet meer aan. Voor mij hoeft het niet meer.
1.1 De toegangskaarten 1.2 de politie bemoeit 1.3 in het stadion is het
Zijn niet meer te betalen zich te veel met de orde. levensgevaarlijk.
Nevenschikkende argumentatie.
Hierbij is er sprake van samenhangend betoog, waarbij de enkelvoudige argumenten elkaar aanvullen en alleen samen als een voldoende verdediging van het standpunt gelden.
Voorbeeld: S. ik begrijp best waarom ze
Hem die baan hebben gegeven.
A1.1 hij beschikt precies over de _____________ a1.2 hij heeft de gewenste
Diploma’s die in de advertentie leeftijd (35 jaar)
Werden gevraagd.
Onderschikkende argumentatie.
Je wilt je hoofdstandpunt verdedigen, en geeft hiervoor een hoofdargument, een subargument en misschien nog een subsubargument.
Voorbeeld: S. de doelman moet geschorst worden.
A 1.1 hij heeft zich in de wedstrijd
Ajax – psv misdragen.
A 1.2 hij heeft de scheidsrechter beledigd.
A 1.3 hij heeft hem ‘een belachelijk
Stuk onbenul’ genoemd.
Verzwegen argumentatie.
Bij verzwegen argumentatie word dat argument weggelaten wat vanzelfsprekend is.
Voorbeeld: yusuf drinkt geen alcohol, want hij is moslim
Verzwegen: moslims drinken geen alcohol.
Voorbeeld: topsporters kennnen dikwijls hun eigen grenzen niet. Peter heeft
bijvoorbeeld steeds de neiging te ver te gaan.
Verzwegen: peter is topsporter

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.