18e eeuw

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 434 woorden
  • 6 februari 2004
  • 165 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
165 keer beoordeeld

Samenvatting 18e eeuw Deze tijd is een tijd van modernisering in Europa. Deze ontwikkelingen worden ook wel de verlichting genoemd. De verlichting De 18e eeuw noemde men de eeuw van de verlichting, het geloof verloor haar invloed en het gezonde verstand stond centraal. Men vond dat alles uitgelegd kon worden met het gezonde verstand, rationalisme. Emoties waren niet meer belangrijk
wetenschap

De wetenschappelijke revolutie raakte in een stroomversnelling, grote geleerden hebben waardevolle ontdekkingen gedaan. Veel mensen waren enthousiast over de vooruitgang en wilden hier goed over geïnformeerd worden, dit gebeurde door middel van tijdschriften en boeken. Staat De staatsvorm was een absolute monarchie, dus 1 vorst had het voor het zeggen. In 1789 brak de Franse revolutie uit waarin werd gepleit voor democratische beginselen. Het volk krijgt hierdoor meer macht en niet alle macht is meer in handen van de koning. De 18e eeuw wordt ook wel de pruikentijd genoemd, omdat het in deftige kringen de gewoonte was een pruik te dragen. De rijke burgers en de gewone bevolking waren nog steeds aparte groepen. Er ontstond een algemene behoefte om zich te verenigen in genootschappen, men probeerde zich zo te ontwikkelen en mee te werken aan een betere maatschappij. Halverwege de eeuw konden veel landarbeiders de kost niet meer verdienen door de uitvinding van allerlei machines en verbouwingsmethoden, ze trokken naar de grote steden op zoek naar werk, en er ontstonden daar krottenwijken met sociale wantoestanden en veel armoede. Kunst De kunst moest de orde en redelijkheid van de schepping weerspiegelen, er waren daarom strenge regels voor de vorm en inhoud van kunst. In het laatste kwart van de 18e eeuw ontstond er een kunstvorm die vanaf de 19e eeuw veel invloed zou gaan krijgen, de romantiek, het gevoel moest een rol gaan spelen in de kunst en niet het verstand. Kunstenaars kregen meer vrijheid. Literatuur Er waren veel dichtgenootschappen in de 18e eeuw, men dacht dat iedereen het kon leren, maar er kwam weinig talent uit voort. Er was wel veel nieuws op het gebied van proza. De literatuur was vooral opvoedend. Er kwamen: - spectatoriale geschriften, dit was de voorloper van de krant, er stonden verhalen in over het dagelijkse leven die voor de toeschouwer goed te begrijpen waren. - Romans, de meeste romans werden geschreven in briefvorm - Imaginaire reisverhalen, Robinsonades, avonturenromans met verzonnen avonturenverhalen, zoals Robinson Crusoë. De poëzie werd in de 18e eeuw glad en eenvormig, de poëzie bestaat vooral uit moralistische gedichten: van poëzie moest je wijzer en vooral deugdzamer worden. Het toneel verloor veel terrein aan de roman als bron van vermaak en als kunstvorm.

REACTIES

K.

K.

Ik vind het wel een goed werkstuk alleen een beetje kort voor 5 vwo ik zit zelf in groep 6 en kan over dit onderwerp een langer werkstuk maken.HAHA

13 jaar geleden

F.

F.

er zitten veel fouten in dit werkstuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13 jaar geleden

A.

A.

dit stamt uit 2004 kneusjes, dus hjb!

13 jaar geleden

H.

H.

Ik vind het helemaal toppie !!!!!

13 jaar geleden

D.

D.

damn het is gewoon goed..
en kleutertjes uit groep 6
kunnen dit echt niet zo moeilijk
formuleren ... dus doenie blij

13 jaar geleden

P.

P.

kunnen jullie niet lezen, het is een SAMENVATTING!

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.