TNS samenvatting hf 8

Beoordeling 0
Foto van wishen
 • Samenvatting door wishen
 • 2e klas havo/vwo | 402 woorden
 • 13 juni 2022
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

8.1: geluid maken en horen


Geluidsbron: alles was geluid maakt


Geluid ontstaat door trillingen in de geluidsbron


  • bij je stem trillen je stembanden
  • bij een luidspreker trilt de conus
  • bij een gitaar trillen de snaren


luispreker: maakt van een elektrisch signaal een geluidssignaal


je kunt een geluid alleen horen als er een tussenstof of medium is.


Tussenstof: een stof waardoor de trillingen zich kunnen verplaatsen naar de geluidsbron


De afstand die het geluid aflegt kun je berekenen met de formule:


 

Afstand = (geluids)snelheid x tijd


s = v x t


geluidssnelheid: hoe snel het geluid zich voortbeweegt


met je oor kun je geluiden horen, het onderdeel dat deze trillingen opvamgt heet de trommelvlies.


  • Het trommelvlies beweegt naar buiten als de luchtdruk lager wordt
  • Het trommelvlies beweegt naar binnen als de luchtdruk hoger wordt


8.2: toonhoogte en frequentie


Snaren worden gebruikt in veel muziekinstrumenten:


  • Hoe dikker de snaar, hoe lager de toon
  • Hoe langer de snaar, hoe lager de toon
  • Hoe lager de spanning, hoe lager de toon


Stemvork: gebruik je voor het bepalen van een juiste toonhoogte


Frequentie(f): het aantal trillingen per seconde, de frequentie wordt gemeten in hertz(Hz)


 

De benen van eens stemvork bewegen om een evenwichtsstand heen en weer


Trillingstijd(T): de tijd die voor een trilling nodig is


De trillingstijd bereken je doormiddel van deze formule:


Trillingstijd = 1 : frequentie


T = 1 : f


Frequentiebereik: tonen die je kunt horen tussen de 20 en 20000 hertz


Geluiden met een frequentie hoger dan 20000 hertz worden ultrasoon genoemd


Geluiden met een lagere frequentie dan 20 hertz worden infrasoon genoemd


8.3: geluidssterkte


Als de maximale uitwijking(amplitude) van een trilling groter wordt, neemt de geluidssterkte toe


Decibelschaal: hier kun je op weergeven hoe sterk een geluid is


Decibel(dB): de eenheid van geluidssterkte


Decibelmeter: hiermee wordt de geluidssterkte gemeten


Gehoordrempel: geluidssterkte waarbij je het geluid net begint te horen


Pijngrens: geluidssterkte waarbij je oren pijn beginnen te doen


Als het aantal geluidsbronnen 2x zo groot wordt, neemt de geluidssterkte met 3 decibel toe!!


8.4: geluidsoverlast bestrijden


Maatregelen tegen geluidshinder zijn:


  • Geluidsarm asfalt, geluidsarme motoren, geluidswallen, geluidsschermen
  • Tussen de bron en de ontvanger een ruimte waar de geluidssterkte niet hoger mag zijn dan 50 dB
  • Geluidsisolatie, hierbij wordt de sterkte van het geluid flink afgezwakt bij de geluidsbron
  • Oorkappen of oordopjes bij de ontvanger
  • Geluid terugkaatsen, hierbij komen vaak 2 eisen kijken:


  1. Materiaal dat geluid moet terugkaatsen is hard en heeft een glad oppervlak
 1. Materiaal dat geluid moet absorberen is zacht en heeft een onregelmatig oppervlak

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.