Het Expertisebureau Online KinderMisbruik (EOKM) en Slachtofferhulp Nederland doen onderzoek naar financiële afpersing met naaktvideo’s onder jongens (ofwel: sextortion). Is dit jou overkomen? Deel dan jouw ervaringen door mee te doen met het anonieme onderzoek. Met jouw bijdrage help jij de hulpverlening verbeteren!

 


Naar het onderzoek


7.1 A Wrijving
Bij een rijdend voorwerp heb je rolwrijving (= wrijving op draaiende wielen) en luchtwrijving (= (luchtweerstand) de wrijving van de lucht op bewegende voorwerpen).
Rolwrijving is klein als:
- de wielen soepel draaien
- het contactoppervlak tussen de wielen en ondergrond klein is.
Luchtwrijving is klein bij:
- een kleine snelheid
- wind mee
- een goede stroomlijn (= glad oppervlak)
7.1 B Draaien
Bij fietsen maken je voeten rondjes als je trapt. Je hebt een eenparige cirkelbeweging (= hierbij is de snelheid constant.) De tijd om één omwenteling te maken heet de omlooptijd. De snelheid van een voorwerp bereken je met V = S : T. Voor de snelheid van een eenparige cirkelbeweging gebruik je V = 2πr : T
V = de snelheid in meter per seconde (m/s)
R = de straal van de cirkel in m (meter)
T = de omlooptijd in seconden (s)
Omtreksnelheid: De snelheid van een punt aan de buitenkant van een draaiend voorwerp
Omloopfrequentie: Aantal omwentelingen per seconde,
F = 1 : t
F = de omlooptijd in Hertz (Hz)
T = de omlooptijd in seconde (s)
Toerental: Aantal omwentelingen per minuut
f = N : 60
f = de omloopfrequentie in hertz (Hz)
N = het toerental in omwentelingen per minuut
7.2 A
Een kracht is een vectorgrootheid. Met de netto-kracht kan men vaststellen of iets versnelt of vertraagt.
Netto-kracht: de kracht van verschillende krachten samen. Deze kun je vinden door de kracht naar achter af te trekken van de kracht naar voren.
Versnellen: hier is de kracht naar voren groter dan naar achter
Vertragen: hier is de kracht naar achteren groter dan naar voor
7.2 B Versnelling
De versnelling hangt af van de netto-kracht en de massa.
De versnelling is de snelheidsverandering in 1 seconde.
De eenheid van versnelling is meter per secondekwadraat (m/s²)
a = Ve – Vb : t
a = de versnelling in m/s²
Ve = de eindsnelheid in m/s
Vb = de beginsnelheid in m/s
t = de tijdsduur in seconde
Wet van Newton:
Fnetto = m x a
Fnetto = de netto-kracht in Newton
m = de massa in kilogram
a = de versnelling in m/s²
7.3 A Stopafstand
reactietijd: de tijd die je nodig hebt om te remmen.
Reactieafstand: De afstand die je aflegt tijdens de reactietijd
Hoe bereken je reactieafstand?
Sreactie = v x t
Sreactie = de reactieafstand in m
v = de snelheid in m/s
t = de reactietijd in seconde
remtijd: tijd waarin de snelheid kleiner word
remweg: de afstand die je aflegt tijdens de remtijd
De remweg hangt af van de:
- snelheid
- remkracht
- de massa
- de kwaliteit van de banden
- de gladheid van het wegdek
Stopafstand = reactieafstand + remweg
7.3 B Stopafstand berekenen
Vgemiddeld = Vb + Ve : 2
Vgemiddeld = de gemiddelde snelheid in m/s
Vb = beginsnelheid in m/s
Ve = de eindsnelheid in m/s
Sstop = Sreactie + Srem
Sstop = de stopafstand in m
Sreactie = de reactietijd in m
Srem = de remweg in meter
Srem = Vgemiddeld x t
Srem = de remweg in m
Vgemiddeld = de gemiddelde snelheid in m/s
t = de remtijd in seconde

Sstop = Sreactie + Srem
Sstop = de stopafstand in m
Sreactie = de reactieafstand in m
Srem = de remweg in m

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.