ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis

7.1 A Wrijving
Bij een rijdend voorwerp heb je rolwrijving (= wrijving op draaiende wielen) en luchtwrijving (= (luchtweerstand) de wrijving van de lucht op bewegende voorwerpen).
Rolwrijving is klein als:
- de wielen soepel draaien
- het contactoppervlak tussen de wielen en ondergrond klein is.
Luchtwrijving is klein bij:
- een kleine snelheid
- wind mee
- een goede stroomlijn (= glad oppervlak)
7.1 B Draaien
Bij fietsen maken je voeten rondjes als je trapt. Je hebt een eenparige cirkelbeweging (= hierbij is de snelheid constant.) De tijd om één omwenteling te maken heet de omlooptijd. De snelheid van een voorwerp bereken je met V = S : T. Voor de snelheid van een eenparige cirkelbeweging gebruik je V = 2πr : T
V = de snelheid in meter per seconde (m/s)
R = de straal van de cirkel in m (meter)
T = de omlooptijd in seconden (s)
Omtreksnelheid: De snelheid van een punt aan de buitenkant van een draaiend voorwerp
Omloopfrequentie: Aantal omwentelingen per seconde,
F = 1 : t
F = de omlooptijd in Hertz (Hz)
T = de omlooptijd in seconde (s)
Toerental: Aantal omwentelingen per minuut
f = N : 60
f = de omloopfrequentie in hertz (Hz)
N = het toerental in omwentelingen per minuut
7.2 A
Een kracht is een vectorgrootheid. Met de netto-kracht kan men vaststellen of iets versnelt of vertraagt.
Netto-kracht: de kracht van verschillende krachten samen. Deze kun je vinden door de kracht naar achter af te trekken van de kracht naar voren.
Versnellen: hier is de kracht naar voren groter dan naar achter
Vertragen: hier is de kracht naar achteren groter dan naar voor
7.2 B Versnelling
De versnelling hangt af van de netto-kracht en de massa.
De versnelling is de snelheidsverandering in 1 seconde.
De eenheid van versnelling is meter per secondekwadraat (m/s²)
a = Ve – Vb : t
a = de versnelling in m/s²
Ve = de eindsnelheid in m/s
Vb = de beginsnelheid in m/s
t = de tijdsduur in seconde
Wet van Newton:
Fnetto = m x a
Fnetto = de netto-kracht in Newton
m = de massa in kilogram
a = de versnelling in m/s²
7.3 A Stopafstand
reactietijd: de tijd die je nodig hebt om te remmen.
Reactieafstand: De afstand die je aflegt tijdens de reactietijd
Hoe bereken je reactieafstand?
Sreactie = v x t
Sreactie = de reactieafstand in m
v = de snelheid in m/s
t = de reactietijd in seconde
remtijd: tijd waarin de snelheid kleiner word
remweg: de afstand die je aflegt tijdens de remtijd
De remweg hangt af van de:
- snelheid
- remkracht
- de massa
- de kwaliteit van de banden
- de gladheid van het wegdek
Stopafstand = reactieafstand + remweg
7.3 B Stopafstand berekenen
Vgemiddeld = Vb + Ve : 2
Vgemiddeld = de gemiddelde snelheid in m/s
Vb = beginsnelheid in m/s
Ve = de eindsnelheid in m/s
Sstop = Sreactie + Srem
Sstop = de stopafstand in m
Sreactie = de reactietijd in m
Srem = de remweg in meter
Srem = Vgemiddeld x t
Srem = de remweg in m
Vgemiddeld = de gemiddelde snelheid in m/s
t = de remtijd in seconde

Sstop = Sreactie + Srem
Sstop = de stopafstand in m
Sreactie = de reactieafstand in m
Srem = de remweg in m

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.