Hoofdstuk 4 geluid

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 424 woorden
  • 26 juni 2015
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
5 keer beoordeeld

§1 Geluid bestaat uit trillingen die afkomstig zijn van een geluidsbron. Medium/tussenstof -->  nodig om geluid voort te planten.

§2 Geluid --> trillingen die je kunt horen.

Trilling --> periodieke beweging.

Evenwichtsstand --> de stand waarin de trilling tot rust komt.

Sinuslijn -->  golvende lijn die trillingen zichtbaar maakt.

Amplitude --> de maximale afstand tot de evenwichtstand.

Hoe groter de amplitude > hoe groter de geluidssterkte > hoe luider de toon.

Frequentie --> aantal trilling en per seconde.

Hoe hoger de frequentie > hoe hoger de toonhoogte.

Dikke of lange snaren geven een lagere toon.

§3 Toongenerator --> apparaat dat elektrische trillingen produceert, waarvan je de frequentie en amplitude kunt regelen.

Elektronenstraaloscilloscoop (scoop) --> de trillingen op een beeldscherm zichtbaar maken.

§4 De conus van een luidspreker gaat naar voren > de lucht wordt in elkaar gedrukt > luchtverdichting > hogere druk.

De conus van een luidspreker gaat naar achteren > de lucht krijgt meer ruimte > luchtverdunning > lagere druk.

De voortplantingssnelheid is afhankelijk van de luchttemperatuur.

Trilling tegen voorwerp: terugkaatsing, absorptie of doorlating.

Echo -->  0,1 s tussen het ontvangen van het directe en van het gereflecteerde geluid.

§5 Ultrasoon -->  trillingen die niet hoorbaar zijn voor mensen, hoger dan 20.000 Hz.

§6 Geluidsdruk --> variatie van de luchtdruk.

Geluidsintensiteit --> hoeveelheid geluidsenergie per s door m2.

Geluidsniveau --> decibel (dB)

Geluidsintensiteit X 10 wordt + 10 dB.

Geluidsintensiteit X2 wordt + 3 dB.

Gehoordrempel --> geluidsniveau van trilling die je net niet meer kunt horen.

§7 Microfoon -->  zet luchttrilling om in elektrisch signaal.

Luidspreker -->  zet elektrisch signaal om in luchttrilling.

Microfoon: membraan vangt luchttrillingen op en trilt mee > sterkte van het magnetisch veld verandert voortdurend > wisselspanning > wisselstroom.

Luidspreker: wisselstroom veroorzaakt magnetisch veld dat voortdurend van richting wisselt > spoel werkt als elektromagneet en wordt daardoor afwisselend aangetrokken en afgestoten door permanente magneet > conus gaat trillen.

Formules:                                       

T=1/f                                    

f=1/T                                                            

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.