Hoofdstuk 12 Atoomfysica

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 6e klas vwo | 292 woorden
  • 2 maart 2016
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Hoofdstuk 12: Atoomfysica

Warmtestraling: infrarode straling

Wet van Wien: 𝜆𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑇 = 𝑘𝑤

Intensiteit I: stralingsvermogen per vierkante meter: (A= oppervlakte straler, P=vermogen)

Wet van Stefan-Boltzmann: 𝑃 = 𝜎 ∙ 𝐴 ∙ 𝑇4 (BINAS tabel 7)

Kwadratenwet: een straler zend alle richtingen waardoor de intensiteit lager wordt naarmate de afstand (r) tussen de waarnemer en het voorwerp groter wordt:  

Uittree-energie: energie die nodig is om een elektron vrij te maken uit een stof

Grensgolflengte: golflengte waar nog net elektronen vrij gemaakt worden

Kwantum: porties elektromagnetische straling

Constante van Planck h: 6,626 ∙ 10−34𝐽 ∙ 𝑠

Foto-elektrisch effect: licht bestaat uit deeltjes (fotonen)

Foton: energiepakketje

Grensfrequentie: frequentie die het foton heeft als zijn energie gelijk is aan de uittreeenergie

Fotocel: apparaatje dat energie uit straling omzet in elektrische energie

Anode: draad die geladen wordt

Kathode: plaatje gevoelig materiaal voor foto-elektrisch effect

Snelheid fotonen na uittrede elektron: 𝐸𝑘𝑖𝑛 = 𝐸𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛 − 𝐸𝑢𝑖𝑡 = ℎ ∙ 𝑓 − 𝐸𝑢𝑖𝑡

Remspanning: spanning die over een fotocel wordt gezet waardoor de uittree-energie toeneemt

Verzadigingsstroom: maximale stroom van elektronen in een fotocel

Lijnenspectrum: spectrum dat voornamelijk zwart is

Spectraallijnen: lijnen in een lijnenspectrum

Dit wil je ook lezen:

Aanslaan: fotonen botsen met gasatomen waarbij ze een deel van hun energie overdragen aan die atomen

Emissie: een aangeslagen gasatoom zendt een foton uit

Absorptie: opnemen van energie (atomen absorberen de golflengtes die ze uitzenden)

Banen/schillen: lagen rond de positieve kern waarin elektronen zitten

Grondtoestand: stabiele toestand van een atoom

Aangeslagen toestand: een elektron is naar een hoger baan geslagen door een foton Energieniveauschema

Fluorescentie: verval van het ultraviolette deel naar het zichtbare deel van het licht.

Ionisatie: een elektron krijgt zoveel energie dat het loskomt van de kern

Reeksen: overgangen van aangeslagen toestanden naar lagere toestanden

Lymanreeks: reeks van aangeslagen toestanden naar grondtoestand: (voorbeeld

waterstof)   

Balmerreeks: reeks van alle overgangen naar eerste aangeslagen toestand

Paschen-reeks: reeks van alle overgangen naar tweede aangeslagen toestand

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.