H10 Newton

Beoordeling 8.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 735 woorden
  • 28 mei 2018
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 8.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!
  1. zonnestelsel

10.1 Voorkennis

Fres resulterende kracht à nettokracht. Als nettokracht = 0 à voorwerp heeft constante snelheid

vgem gemiddelde snelheid vgem=∆s∆t = als vgem is constant dan is er sprake van een eenparige beweging

agem gemiddelde versnellling agem=∆v∆t = als agem is constant dan is er sprake van een eenparige versnelling.

Fz=m*g zwaartekracht is gelijk aan de massa keer de gravitatieconstante.

Alle krachten zijn een wisselwerking à krachten op beide voorwerpen zijn even groot en in tegengestelde richting.

W=F*s*cosα→α is hier gelijk aan de hoek tussen de richting van de kracht en de richting van de beweging.

Ek=12*m*v2 à kinetische energie

Ez=m*g*h à zwaarte-energie op een voorwerp

10.2 Cirkelbanen

10.2.1 Eenparige cirkelbeweging

Bij een eenparige cirkelbeweging is de verhouding tussen de afstand en een object ideaal geproportioneerd waardoor de snelheid constant is.

De cirkelbeweging ontstaat doordat het voorwerp een middelpuntzoekende kracht ondervindt, in dit geval de zwaartekracht, maar ook een hoge snelheid heeft die het voorwerp naar buiten duwt, hierdoor draait het voorwerp in cirkels.

10.2.2 Baansnelheid

De snelheid waarmee een voorwerp in de cirkel beweegt heet de baansnelheid.

Bij een eenparige cirkelbeweging maakt het voorwerp een perfecte cirkel, daarom staat de snelheid gedurende de gehele beweging loodrecht op de Fmpz.

10.2.3 Middelpuntzoekende kracht

De middelpuntzoekende kracht is de kracht die er voor zorgt dat het voorwerp gedurende de cirkelbeweging naar het andere voorwerp toe blijft buigen, hierdoor blijft het een baan maken om de andere heen.

Op het moment dat er geen perfecte cirkelvorm gemaakt wordt, wordt het voorwerp afgeremd op het moment dat het langzaam van het middelpunt wegdraait tot het zo ver is afgeremd dat hij de andere kant op begint te bewegen en weer snelheid maakt en weer naar het andere voorwerp toe beweegt.

Dit wil je ook lezen:

Formule middelpunt zoekende kracht:

Fmpz=m*v2r

Fmiddelpuntzoekend=massa (kg)*(snelheid (ms))2baanstraal (m)

Baanstaal = afstand middelpunt voorwerp tot middelpunt bewegend voorwerp

10.2.4 Baansnelheid en omlooptijd

De omlooptijd is de afstand die afgelegd moet worden keer de snelheid. Hierbij geldt de volgende formule:

v=∆s∆t=2π*rT

snelheid=∆afstand m∆tijd s=2π*baanstraal momlooptijd s

10.2.5 Ellipsbaan

Een ellipsbaan is een ovaalvormige baan, in deze baan is de snelheid niet constant.

Snelheid hoogst à dichtst bij het voorwerp

Snelheid laagst à verst van voorwerp vandaan

10.3 Gravitatiekracht

10.3.1 Baansnelheid van planeten

De baansnelheid van de planeten wordt beïnvloed door de afstand waarvan ze van het middelpunt vandaan staan, de zon dus.

Alleen met een lage snelheid kan een grote cirkelbeweging worden uitgevoerd.

10.3.2 Gravitatiewisselwerking

Gravitatiekracht is ook een wisselwerking. Zoals de aarde aan de zon trekt, zo trekt de zon aan de aarde. Ook trekt de maan aan de aarde en de aarde aan de maan. Hierdoor draait de aarde om de zon en de maan om de aarde.

10.3.3 Gravitatiekracht en zwaartekracht

De gravitatiekracht en zwaartekracht zijn nauw aan elkaar verbonden. De sterkte van deze kracht hangt van twee verschillende factoren af.

  • De massa van de planeet
  • De straal van de planeet

10.3.4 Gravitatiekracht

De gravitatiekracht kan worden uitgedrukt dmv deze formule:

Fg=G*m*Mr2

gravitatiekracht=gravitatieconstante*massa van hemellichaam 1*massa van hemellichaam 2straal2

De gravitatiekracht is gelijk aan de middelpuntzoekende kracht.

10.3.5 Valversnelling

De zwaartekracht is gelijk aan de gravitatiekracht.

Fz=Fg

m*g=G*m*Mr2

g=G*Mr2

10.3.6 Baansnelheid en satellieten

Fmpz=Fgm*v2r=G*m*Mr2

v2=G*Mr

v2*r=G*M

v=G*Mr

10.4 Gravitatie energie

10.4.1 Arbeid en gravitatie-energie

Gravitatie-energie is gelijk aan de arbeid die verricht wordt door de gravitatiekracht.

Berekenen van de snelheid aan de hand van gravitatie-energie

Meetpunt 1 = -3.2683*10^7J

Meetpunt 2 = -4.9024*10^7J

Massa =            100kg

Meetpunt 1 - meetpunt 2 = verschil in kinetische energie = kinetische energie

v=Ek12*m

v=-3.2683*107+-4.90245*10712*100

v=5.7*102ms

10.4.2 Nulpunt van gravitatie-energie

Het nulpunt van de gravitatie-energie ligt in het oneindige à gravitatie-energie altijd negatief

10.4.3 Gravitatie-energie

Eg=-G*M*mr

De gravitatie energie aan het oppervlak van een hemellichaam is te berekenen door bij de straal de straal van het oppervlak van het hemellichaam in te vullen.

10.4.4 Ontsnappingssnelheid

De ontsnappingssnelheid kan berekend worden door v0 te berekenen:

v0=2*G*MR

ontsnappingssnelheid=2*gravitatiecostante*massa planeetstraal van het hemellichaam equator

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.