Theorie uit experimenten - S16 t/m S23 VWO3

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 502 woorden
  • 16 februari 2009
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Hout+zuurstofhoutskool+koolzuurgas
Indicator voor zuurstof = gloeiende houtspaander
Lucht bestaat voor 79 volume-% stikstof, 20 volume-% zuurstof en 0,03 volume% koolzuurgas
10 volume-% aardgas in 1 m3 lucht: 1 m3 = 10 L dus (10x10):100=1 L aardgas

edelgassen: helium, neon, xenon, krypton, radon. Zijn door vrijwel geen aktie te bewegen.
gasX: waterstof (indic. = zuurstof+vuur)
gasY: zuurstof (indic. = gloeiende houtspaander)
dompelaar: spiraaldraad waar men water kan verwarmen
overmaat: zoveel van een stof dat er niet op gereageerd is, een teveel.

Scheidingsmethoden
Filtreren: kleinere deeltjes gaan door de filter(filtraat), grote deeltjes blijven hangen(residu)
Indampen: verwarmen van stof, stoffen met een laag kookpunt zullen verdampen, rest blijft achter.
Centrifugeren: versneld bezinken d.m.v. een machine(centrifuge)
Adsorberen: Een kleurstof laten hechten aan het opp. Van het adsorptiemiddel (bijv. silicagel)
Destilleren: is indampen, waarbij opgeloste stoffen apart worden opgevangen.
Bezinken: stof enige tijd laten staan, stof met grote dichtheid zal naar beneden zinken.
Extraheren: Je voegt een oplosmiddel toe waarbij 1 bestanddeel oplost, dan damp je deze in (of destilleert deze) en je hebt de stof.
Decanteren: afgieten

Mengsels
Vloeistof+vast=helder mengsel=oplossing
Vloeistof+vloeistof=helder mengsel=oplossing
Vloeistof+vast=troebel mengsel=suspensie
Vloeistof +vloeistof=troebel mengsel=emulsie

Verzadigd: als een stof helemaal opgelost is en er niet meer opgelost kan worden(=vol)
Onverzadigd: de stof(vloeistof) kan nog meer opnemen
Indicator: jood zetmeel (=stijfsel)
Koper  salpeterzuur
Jood: jodium zonder alcohol
Jodiumtinctuur: oplossing van jood in alcohol
Peroxide oplossing: doorzichtig
Jodideoplossing: wit
Zink: zwart
Zoutzuur: doorzichtig ( water +waterstofchloride)
Koper: rood/geel
Salpeterzuuroplossing: oplossing van salpeterzuur in water.
Jodide: wit
Broom: bruin
Hallogenen: hebben in gasvorm een kleur, komen in de natuur niet voor als elementen.
Hydrofoob: mengt niet met water
Hydrofiel: mengt met water
Liquid(l): vloeibaar
Solid(s): vast
Gaseous(g): gasvorm
Aqua(aq): opgelost in water
Kwalitatief: als je vooral op begin+eind resultaat let
Kwantitatief: als je vooral op de hoeveelheid
Endotherm: er is warmte nodig om de reactie te laten verlopen
Exotherm: er komt energie bij vrij
Activeringsenergie: energie die nodig is om een reactie te starten
Ontledingsreactie: een  meer
Zuur: zure stof (zoutzuur, accuzuur, citroenzuur)
Ph: uitdrukking voor de zuurtegraad van een waterige oplossing
fase: toestand bij kamertem.
Faseovergangen: Moleculen veranderen niet
Samenstellende stof: stof die en andere stof laat ontstaan
Samengestelde stof: stof die weordt samengesteld.

Reactieschema: X(s)+Y(l)XY(g) .. géén eigenschappen!!
Elementen: Niet-ontleedbare stoffen
Formules: beschrijving van een stof, met elementsymbolen. (in een formule duiden
elementsymbolen atomen aan)
Elementsymbolen: O -> zuurstof
H -> waterstof
Cu -> koper
Fe -> ijzer
Au -> goud
regelmaat bij reacties: - wet van massabehoud
- wet van Proust
- niet-ontleedbare stoffen komen nooit ‘alleen’ voor bij een één -> meer en meer -> één reactie
knalgas: mengsel van gas X en zuurstof
ontleedbare stoffen:
antizuren: stoffen die met zuren reageren
bazen: belangrijke groep antizuren (bijvoorbeeld soda)
edel: een edele stof reageert vrijwel nergens mee
on-edel: een onedele stof reageert met bijna alles
legeringen: mengsels van metalen (vloeibare metalen mengen altijd met elkaar). De
oorspronkelijke metalen zijn nauwelijks te herkennen; het lijken nieuwe stoffen.

wil je de STOF aangeven dan moet er een ..° boven het elementsymbool zo is Cu° de stof koper

transmutatie: omzetting van elementen (in nieuwe elementen door reactie)

stoffen bestaan uit moleculen, moleculen bestaan weer uit atomen

REACTIES

J.

J.

hallo, ik ben nask leraar en heb je verslag gelezen. het is erg goed samengevat maar soms iets te kort. naast mij beroep ben ik ook een scout je doet het erg goed.

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.