Alleen vmbo'ers gezocht! Waar denk jij aan bij duurzaamheid? Vul de vragenlijst in en maak kans op een Bol.com bon van 15 euro

Meedoen

Hoofdstuk 7

Beoordeling 4.6
Foto van Sanne
  • Samenvatting door Sanne
  • 3e klas havo | 625 woorden
  • 18 september 2015
  • 4 keer beoordeeld
  • Cijfer 4.6
  • 4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Nask Hoofdstuk 7.



7.1 Fossiele brandstoffen.



Verbrandingsgassen: de gassen die overblijven bij een verbranding.

Cokes: steenkool dat zonder lucht heel hoog wordt verhit. Daardoor gaan giftige stoffen weg. Het overblijfsel is cokes.



Andere producten die overblijven zijn:




  • Gas: voor brandstof.

  • Teer: voor asfalt op wegen.

  • Ammoniak en zwavelzuur: voor de chemische industrie.



Aardgas is 80% methaan en 20% stikstof. Methaan is brandbaar. Methaan en stikstof zijn beide kleur- en reukloos daarom wordt er reuk stof toegevoegd. Je ruikt het dan als het gas nog aanstaat of als er een gaslek is.

Methaan is een ontleedbare stof:

Het reactieschema van methaan:

Methaan + Zuurstof → Water + Koolstofdioxide

CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2



Volledige verbranding:

Om 1 liter water te laten koken heb je 15 liter aardgas nodig. 1:15

Om 15 liter aardgas te verbranden heb je 120 liter lucht nodig. 15:120



Bij te weinig lucht is er een onvolledige verbranding plaats. En dan ontstaat er koolstofmonoxide: CO. (kolendamp). Koolstofmonoxide is kleur- en reukloos brandbaar en giftig. Als een aardgas geel is de vindt er een onvolledige verbranding plaats. En wanneer deze blauw is een volledige verbranding.





7.2 Aardolie.



De meest voorkomende stoffen in aardolie zijn koolwaterstoffen.

Koolwaterstoffen bestaan uit koolstof en waterstof.



Een fractie is een deel van een mengsel een daarom dus ook geen zuivere stof. Een fractie heeft geen kookpunt, maar een kooktraject. Omdat aardolie wordt gescheiden in fracties, noem je deze destillatie ook we gefractioneerde destillatie. Deze destillatie vind plaats in destillatietorens deze zijn 30 á 40 meter hoog.



Vluchtige stoffen koken snel en gaan hoog in de toren.

Minder vluchtige stoffen koken minder snel een zitten lager in de toren.

De gecondenseerde stoffen worden opgevangen in bakken genaamd schotels.



Sommige fracties heten chemie deze worden in de chemische industrie gebruikt voor plastics, verf, kleurstoffen, lijmen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en oplosmiddelen.



Als aardolie onvoldoende is gezuiverd, ontstaat er: water, koolstofdioxide en zwaveldioxidegas. Zwaveldioxide is een kleurloos giftig gas. En is schadelijk voor je ademhalingswegen. Wanneer zwaveldioxide in de lucht komt reageert het met zuurstof en water tot zwavelzuur. Dan wordt de neerslag zure regen:

Zwavelzuur + salpeterzuur.

H2So4 + HNO3



In de uitlaatgassen van een auto komen behalve waterdamp en koolstofdioxidegas, stoffen voor die ontstaan door een onvolledige verbranding. Een van die stoffen is koolstofmonoxide. En in de motor ontstaan stikstofoxiden uit zuurstof en stikstof, beide vanuit de lucht. Deze stikstofoxiden vormen salpeterzuur als ze in de lucht komen. Het salpeterzuur komt als zure regen naar beneden.



Tegenwoordig zijn er auto’s met naverbranders (katalysatoren). Hierin worden de schadelijkstoffen omgezet in minder schadelijke of niet schadelijke stoffen. Namelijk: koolstofdioxide, water en stikstof.





HC:     Koolwaterstoffen                                              H2o:   Water



CO:     Koolstofmonoxide                            CO2:   Koolstofdioxide



O2:      Zuurstof                                                 N2:     Stikstof



NO2:   Stikstofoxiden






REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Sanne