Hoofdstuk 7

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 625 woorden
  • 18 september 2015
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Nask Hoofdstuk 7.

7.1 Fossiele brandstoffen.

Verbrandingsgassen: de gassen die overblijven bij een verbranding.
Cokes: steenkool dat zonder lucht heel hoog wordt verhit. Daardoor gaan giftige stoffen weg. Het overblijfsel is cokes.

Andere producten die overblijven zijn:

  • Gas: voor brandstof.
  • Teer: voor asfalt op wegen.
  • Ammoniak en zwavelzuur: voor de chemische industrie.

Aardgas is 80% methaan en 20% stikstof. Methaan is brandbaar. Methaan en stikstof zijn beide kleur- en reukloos daarom wordt er reuk stof toegevoegd. Je ruikt het dan als het gas nog aanstaat of als er een gaslek is.
Methaan is een ontleedbare stof:
Het reactieschema van methaan:
Methaan + Zuurstof → Water + Koolstofdioxide
CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2

Volledige verbranding:
Om 1 liter water te laten koken heb je 15 liter aardgas nodig. 1:15
Om 15 liter aardgas te verbranden heb je 120 liter lucht nodig. 15:120

Bij te weinig lucht is er een onvolledige verbranding plaats. En dan ontstaat er koolstofmonoxide: CO. (kolendamp). Koolstofmonoxide is kleur- en reukloos brandbaar en giftig. Als een aardgas geel is de vindt er een onvolledige verbranding plaats. En wanneer deze blauw is een volledige verbranding.

7.2 Aardolie.

De meest voorkomende stoffen in aardolie zijn koolwaterstoffen.
Koolwaterstoffen bestaan uit koolstof en waterstof.

Een fractie is een deel van een mengsel een daarom dus ook geen zuivere stof. Een fractie heeft geen kookpunt, maar een kooktraject. Omdat aardolie wordt gescheiden in fracties, noem je deze destillatie ook we gefractioneerde destillatie. Deze destillatie vind plaats in destillatietorens deze zijn 30 á 40 meter hoog.

Vluchtige stoffen koken snel en gaan hoog in de toren.
Minder vluchtige stoffen koken minder snel een zitten lager in de toren.
De gecondenseerde stoffen worden opgevangen in bakken genaamd schotels.

Sommige fracties heten chemie deze worden in de chemische industrie gebruikt voor plastics, verf, kleurstoffen, lijmen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en oplosmiddelen.

Als aardolie onvoldoende is gezuiverd, ontstaat er: water, koolstofdioxide en zwaveldioxidegas. Zwaveldioxide is een kleurloos giftig gas. En is schadelijk voor je ademhalingswegen. Wanneer zwaveldioxide in de lucht komt reageert het met zuurstof en water tot zwavelzuur. Dan wordt de neerslag zure regen:
Zwavelzuur + salpeterzuur.
H2So4 + HNO3

In de uitlaatgassen van een auto komen behalve waterdamp en koolstofdioxidegas, stoffen voor die ontstaan door een onvolledige verbranding. Een van die stoffen is koolstofmonoxide. En in de motor ontstaan stikstofoxiden uit zuurstof en stikstof, beide vanuit de lucht. Deze stikstofoxiden vormen salpeterzuur als ze in de lucht komen. Het salpeterzuur komt als zure regen naar beneden.

Tegenwoordig zijn er auto’s met naverbranders (katalysatoren). Hierin worden de schadelijkstoffen omgezet in minder schadelijke of niet schadelijke stoffen. Namelijk: koolstofdioxide, water en stikstof.

HC:     Koolwaterstoffen                                              H2o:   Water

CO:     Koolstofmonoxide                            CO2:   Koolstofdioxide

O2:      Zuurstof                                                 N2:     Stikstof

NO2:   Stikstofoxiden

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.