H1 stoffen en deeltjes

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vmbo | 655 woorden
 • 8 mei 2015
 • 32 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
32 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Paragraaf 1 wat zijn stoffen

Een zuivere stof bestaat uit 1 soort deeltje

Een mengsel bestaat uit meerdere soorten deeltjes

Stofeigenschappen:

 • Fase
 • Geur
 • Kook/smeltpunt of traject
 • Oplosbaarheid
 • Elektrische geleibaarheid
 • Kleur

Fasen:

 • Vast (s)
 • Vloeibaar (l)
 • Gas (g)

Zuivere stof waarvan de moleculen opgebouwd zijn uit 1 soort atoom =  zijn niet-ontleedbare stoffen. (H2 /O2 / F2/ Cl2/Br2/ I2 zijn altijd met z’n 2en)

Molecuul die worden opgebouwd uit meerdere atoomsoorten = ontleedbare stoffen / verbindingen.

Naam

Formule

Water

H2O (g)

Waterstofperoxide

H2O2 (l)

Ammoniak

NH3 (g)

Koolstofmono-oxide

CO (g)

Koolstofdioxide

CO2 (g)

Zwaveldioxide

SO2 (g)

Zwaveltrioxide

SO3 (g)

Natriumchloride

NaCl (s)

Alcohol

C2H6O (l)

Glucose

C6H12O6 (g)

Atoom=element. Je kan ze onderverdelen in metalen en niet metalen

Paragraaf 2 Het atoommodel

Een atoom is opgebouwd uit een kern en een elektronenwolk. In de kern zitten de protonen (1+) en neutronen (neutraal), en de elektronenwolk bestaan uit elektronen (1-)

Atoomnummer geeft het aantal protonen en elektronen weer.

Het massagetal – het atoomgetal = het aantal neutronen.

Halogenen: groep 17: gaan makkelijk een verbinding aan met een metaal

Edelgassen: groep 18: gaan reageren niet op andere gassen.

Paragraaf 3 Ontleedbare stoffen: enkele ionen

Bestaat uit 1 soort atoom

Ionaire verbindingen= zouten

lading van het ion heeft te maken met hoeveel ionen het atoom heeft afgestaan + of heeft opgenomen –

alle enkelvoudige positieve ionen = metaal

alle enkelvoudige negatieve ionen = niet-metaal

Paragraaf 4 Ontleedbare stoffen: samengestelde ionen

Bestaat uit meerdere soorten atomen

Formule

naam

OH-

Hydroxide-ion

NO3-

Nitraat-ion

SO42 -

Sulfaat-ion

CO32-

Carbonaat-ion

PO43-

Fosfaat-ion

NH4+

ammonium

Zouten trekken positieve en negatieve ionen elkaar aan = ionbinding

Verhoudingstabel: Eerst het positieve ion en dan het negatieve ion.

Wanneer een samengestelde-ion meer dat 1 keer voorkomt moeten de haakjes blijven staan

Paragraaf 5: Moleculaire stoffen en de massa van atomen
binding tussen de atoom in een molecuul = atoombinding

binding tussen de moleculen onderling = molecuulbinding

Lading en massa van een atoom =

Proton            lading 1+                   massa 1.0 u             

Neutron         lading geen              massa 1.0 u

Elektron         lading 1-                    massa verwaarloosbaar

Let op: Dus alleen de kern krijgt een massa!

Relatieve atoommassa gebruiken om uitrekenen

Paragraaf 6 molecuulmassa en massapercentage

 1. Eerst bereken je de massa van de molecuul uit
 2. Welk deel van het geheel moet ik de percentage uitrekenen?
 3. Kruislings vermenigvuldigen

Geheel X ? = 100 X deel

Paragraaf 7 kernreacties

Atoomsoort die straling uitzend = radioactieve stoffen

Stabiele atoomkern= veranderen niet vanzelf

Instabiele atoomkernen= verandering in atoomkern= straling=kernreactie= radioactief

Onder het uitzenden van staling gaat de kern over naar een andere kern

Kan niet horen, zien of voelen = Geigerteller

3 soorten doordringend vermogen

 1. Alfastraling = tegengehouden met een papiertje                                           Bestaat uit heliumkern
 2. Bètastraling = tegengehouden met een boek                         

Bestaat uit elektronen

 1. Gammastraling= tegengehouden met halve meter beton                             Bestaat uit elektromagnetische straling

Eerst ontdekt tijdens de 2e wereldoorlog

Kunt veel energie in korte tijd vrijmaken. Bij een kernreactie komt straling vrij. Bij de stoffen die dan vrijkomen zijn de meeste ook weer radioactief.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.