H1 stoffen en deeltjes

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vmbo | 655 woorden
 • 8 mei 2015
 • 29 keer beoordeeld
 • Cijfer 7.5
 • 29 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Paragraaf 1 wat zijn stoffenEen zuivere stof bestaat uit 1 soort deeltjeEen mengsel bestaat uit meerdere soorten deeltjesStofeigenschappen:


 • Fase

 • Geur

 • Kook/smeltpunt of traject

 • Oplosbaarheid

 • Elektrische geleibaarheid

 • Kleur

Fasen:


 • Vast (s)

 • Vloeibaar (l)


 • Gas (g)
Zuivere stof waarvan de moleculen opgebouwd zijn uit 1 soort atoom =  zijn niet-ontleedbare stoffen. (H2 /O2 / F2/ Cl2/Br2/ I2 zijn altijd met z’n 2en)

Molecuul die worden opgebouwd uit meerdere atoomsoorten = ontleedbare stoffen / verbindingen.

NaamFormuleWaterH2O (g)WaterstofperoxideH2O2 (l)AmmoniakNH3 (g)Koolstofmono-oxideCO (g)KoolstofdioxideCO2 (g)ZwaveldioxideSO2 (g)ZwaveltrioxideSO3 (g)NatriumchlorideNaCl (s)AlcoholC2H6O (l)GlucoseC6H12O6 (g)


Atoom=element. Je kan ze onderverdelen in metalen en niet metalen

Paragraaf 2 Het atoommodelEen atoom is opgebouwd uit een kern en een elektronenwolk. In de kern zitten de protonen (1+) en neutronen (neutraal), en de elektronenwolk bestaan uit elektronen (1-)Atoomnummer geeft het aantal protonen en elektronen weer.Het massagetal – het atoomgetal = het aantal neutronen.Halogenen: groep 17: gaan makkelijk een verbinding aan met een metaalEdelgassen: groep 18: gaan reageren niet op andere gassen.

Paragraaf 3 Ontleedbare stoffen: enkele ionenBestaat uit 1 soort atoomIonaire verbindingen= zoutenlading van het ion heeft te maken met hoeveel ionen het atoom heeft afgestaan + of heeft opgenomen –alle enkelvoudige positieve ionen = metaalalle enkelvoudige negatieve ionen = niet-metaalParagraaf 4 Ontleedbare stoffen: samengestelde ionenBestaat uit meerdere soorten atomenFormulenaamOH-Hydroxide-ionNO3-Nitraat-ionSO42 -Sulfaat-ionCO32-Carbonaat-ionPO43-Fosfaat-ionNH4+ammonium
Zouten trekken positieve en negatieve ionen elkaar aan = ionbindingVerhoudingstabel: Eerst het positieve ion en dan het negatieve ion.Wanneer een samengestelde-ion meer dat 1 keer voorkomt moeten de haakjes blijven staanParagraaf 5: Moleculaire stoffen en de massa van atomen

binding tussen de atoom in een molecuul = atoombindingbinding tussen de moleculen onderling = molecuulbindingLading en massa van een atoom =Proton            lading 1+                   massa 1.0 u             Neutron         lading geen              massa 1.0 uElektron         lading 1-                    massa verwaarloosbaarLet op: Dus alleen de kern krijgt een massa!Relatieve atoommassa gebruiken om uitrekenenParagraaf 6 molecuulmassa en massapercentage
 1. Eerst bereken je de massa van de molecuul uit

 2. Welk deel van het geheel moet ik de percentage uitrekenen?

 3. Kruislings vermenigvuldigenGeheel X ? = 100 X deelParagraaf 7 kernreactiesAtoomsoort die straling uitzend = radioactieve stoffenStabiele atoomkern= veranderen niet vanzelfInstabiele atoomkernen= verandering in atoomkern= straling=kernreactie= radioactiefOnder het uitzenden van staling gaat de kern over naar een andere kernKan niet horen, zien of voelen = Geigerteller3 soorten doordringend vermogen
 1. Alfastraling = tegengehouden met een papiertje                                           Bestaat uit heliumkern

 2. Bètastraling = tegengehouden met een boek                         Bestaat uit elektronen
 1. Gammastraling= tegengehouden met halve meter beton                             Bestaat uit elektromagnetische stralingEerst ontdekt tijdens de 2e wereldoorlogKunt veel energie in korte tijd vrijmaken. Bij een kernreactie komt straling vrij. Bij de stoffen die dan vrijkomen zijn de meeste ook weer radioactief.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.