ADVERTENTIE
Raad jij de studie?

Waarschijnlijk heb je al wat studies op het oog. Maar heb je echt alle studies overwogen? Grote kans dat je wat toffe opleidingen over het hoofd ziet. In deze video gaan Lauren, Lin & Marit raden welke studie wij zoeken! Misschien is dit ook wel wat voor jou?


Meer info

Theorie uit B- examen voor piano.Tempo:
Zeer langzaam: largo

lento

Matig langzaam: larghetto

andante

Matig snel: allegretto

moderato

Snel: allegro

vivace

Zeer snel: presto

Intervallen:
Prime= rein :min een half is verminderd ;plus een half is overmatig.

Seconde=groot : min een half is klein ; plus een half is overmatig.

Terts=groot : min een half is klein ; plus een half is overmatig.

Kwart=rein : min een half is verminderd ; plus een half is overmatig.Kwint=rein : min een half is verminderd ; plus een half is overmatig.

Sext=groot : min een half is klein ; plus een half is overmatig.

Septiem=groot : min een half is klein ; plus een half is overmatig.

Octaaf=rein : min een half is verminderd ; plus een half is overmatig.Herhalingstekens::|| = Herhalingsteken

= kijk terug in het stuk of je ||:

ziet staan, zo ja herhaal vanaf

daar tot :||

D.C. al fine=Da Capo al fine=naar begin en dan spelen tot fine.

D.S. al fine=Dal Segno al fine=naar Segno teken en dan spelen tot fine.Articulatie tekens:
Articulatie= lengte van de tonen.

Legato= gebonden

Portato= beetje kort

Staccato=kort

Staccatissimo= zeer kort

Herstellingstekens:
Een herstellingsteken maakt een kruis of een mol in 1 maat ongeldig. Zo’n teken geld maar voor één maat en voor één octaaf.

Een herstellingsteken ziet er zo uit: #Dynamische tekens:

pp= pianissimo= zeer zacht

mf= mezzo forte= matig hard

p= piano= zacht

f= forte= hard

mp= mezzo piano= matig zacht

ff= fortissimo= zeer hard

sf, fz, sfz=sforzato= versterktdynamiek=sterkte,volume

Je kan ook andere tekens gebruiken om de sterkte aan te geven. De volgende tekens worden gebruikt om de dynamiek te veranderen. Bijv.

Crescendo=harder worden

Decrescendo=zachter worden

Diminuendo=zachter worden

Accent =met nadruk spelen

Een accent (


Tempo wijzigen


Als je in een muziek stuk sneller of langzamer moet spelen kan dat bijv. op de volgende manieren. Bijvoorbeeld:

ritenuto=langzamer spelen

Ritardando=langzamer spelen

Acc.= accetereren= sneller spelen

Als je daarna weer in de oude snelheid moet spelen staat er A tempo.Begrippen


Agitato= onrustig

Allargando= verbredend

Alla marcia= in mars tempo

Allegretto= vrolijk, opgewekt

(ook wel matig snel).

Animato= levendig

Arpeggio-teken= snel achter elkaar

aangeslagen noten+vasthouden

Cantabile= zangerig

Chromatisch

loopje= halve toonafstanden achter

elkaar.

Coda= slotstuk

Dolce= lieflijk

Expressief= met gevoel

Expressivo= met gevoel

Loco= weer op je plaats spelen.

Maestoso= statig

Morendo= uitstervend

Non troppo= niet teveel

Poco= beetje

Syncope= naar voren geplaatst accent

zodat die noot extra opvalt

in de muziek.

Sonatine= kleine sonate=stuk bestaand

uit 3 a 4 delen.(Middendeel

meestal langzaam).

Tonica= grondtoon=1e toon van de

toonladder.

Vivace= levendig (ook wel snel).

Voorslag= een nootje dat je snel voor

een andere noot speelt.TrioolEen triool zijn 3 noten in plaats van 2.

Bijv. in plaats van 2 achtste noten staan er 3 maar ze moeten wel in de tijd van 2 gespeeld worden.MetronoomIs een machine die aangeeft wat de snelheid van je stuk is nadat je hem daarop hebt ingesteld.

Boven je stuk staat bijv. een kwart noot= 60 dat betekent dat een kwartnoot één tel duurt. DeVolgorde toonladders:
Kruis toonladders:

C- G(1#) - D(2#-en) - A(3#-en) - E(4#-en) (doe steeds een kwint omhoog om uit te rekenen in welke volgorde de toonladders moeten staan).Mol toonladders:

C- F 1mol- BES 2mollen – ES 3mollen –AS 4 mollen.

(doe steeds een kwint omlaag om uit te rekenen in welke volgorde de toonladders moeten staan).Volgorde voortekens:

# fis- cis- gis- dis

mol bes- es- as- desMineur en majeurJe hebt mineur en majeur toonladders. Bij een majeur toonladder is de eerste terts groot, dus is de toonladder majeur.

Bijv. bij de toonladder van C. De eerste terts is groot want de afstand tussen de C- E is 2 hele toon afstanden.

Als de eerste terts klein is bijv. C- ES is de toonladder mineur. (De afstand tussen C- ES is ander halve toon afstand dus is de terts klein.)

Voorbeeld:

C D E F G A B C1e terts is groot, dus grote terts toonladders ook wel een majeur toonladder.C D ES F G A B C1e terts is klein, dus kleine terts toonladder ook wel een mineur toonladder.Mineur toonladders:

Heb je in de oorspronkelijke vorm.

Bijv. C- D- ES- F- G- A- B- C.Heb je in de harmonische vorm. De 7e toon wordt dan verlaagd.

Bijv. C- D- ES- F- G- A- BES- C.Heb je in de melodische vorm. De 6e en de 7e tonen worden dan verlaagd.

Bijv. C- D- ES- F- G- AS- BES- C.Bij de harmonische en de melodische worden de 6e en de 7e toon dalend weer hersteld.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

S.

S.

Ja, er staat een fout in.
Deze zag ik meteen.
In het laatste gedeelte over mineur toonladders staat er dat c mineur oorspronkelijk (aeolisch) c d es f g a b c is. Helaas moet het c d es f g as bes c zijn. Harmonisch: c d es f g as b c.
Melodisch: heen: c d es f g a b c - terug: c bes as g f es d c.

Sjoerd
(Ik heb muziekleer gestudeerd)

10 jaar geleden

A.

A.

Hee,

In het verslag staat dan een Herstellingsteken er zo uitziet: #
Dit klopt echter niet, want # is een kruis.
Een herstellingsteken ziet er zo uit:

http://www.google.nl/images?q=tbn:pmt-bpuknHPe0M::www.muzieknotatie.nl/wiki/images/8/85/Herstellingsteken.jpg&h=80&w=59&usg=__s0H8-0O9S2_vENld4wfUfhpgO0M=

(Als je de link kopieerd kom je bij het plaatje)

Groetjes Angela

11 jaar geleden

".

".

De kleine terts toonladders de hier beschreven staan kloppen niet helemaal.

C zuiverklein (aeolisch) is c-d-es-f-g-as-bes-c

C melodisch kleine-t.t.l. stijgend is
c-d-es-f-g-a-b-c

kleine-t-t-l melodisch (dalend) is
c-bes-as-g-f-es-d-c

Deze toonlader is dalend anders dan de Harmonische.

Dus de beschrijving op de side klopt niet,
dat Harm en Melod de 6e en 7e trap veranderen.

12 jaar geleden

".

".

bij de dynamische tekens mf en ff wordt
f als hard uitfgelegd. Bij mijn weten wordt geluid uitgelegd als sterk of zeer sterk etc.
Hard is een uitdrukking om de hardheid van metalen/materialen uit te drukken.
Ik zeg tegen mijn ll. ijzer is hard.f is sterk.

13 jaar geleden

D.

D.

Er staat veel fouten in dit stuk. Zoals dat stukje over een triool. Een triool is 3 GELIJKE noten in plaats van 2.13 jaar geleden